PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 46 | nr 102 | 81--96
Tytuł artykułu

Koncepcja klasyfikacji kosztów w rachunku zysków i strat z perspektywy łańcucha wartości

Warianty tytułu
Concept of costs classification in the profit and loss account from the point of view of the value chain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy klasyfikacji niektórych kosztów w rachunku zysków i strat w sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Zdaniem autora, dobrą perspektywą dla tej klasyfikacji jest koncepcja łańcucha wartości. Przyjęcie takiej perspektywy uzasadnia m.in. ulokowanie kosztów napraw gwarancyjnych oraz badań i rozwoju bezpośrednio obok kosztów produkcji. W ten sposób będzie możliwe odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat procesu tworzenia wartości przez przedsiębiorstwo. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of classification of certain costs in the profit and loss account prepared according to International Financial Reporting Standards. In the author's opinion the value chain concept is a good perspective for classification of costs. Such a perspective gives reason to place costs of warranty repairs and research and development costs together with production costs. Thus it will be possible to show in the profit and loss account the process of value creation by the entity. (original abstract)
Rocznik
Tom
46
Numer
Strony
81--96
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Atkinson A., Banker W.D, Kaplan R.S., Young S.M. (2001), Management Accounting, Prentice Hall, New Yersey.
 • [2] Blocher E., Chen K., Cokins G., Lin T. (2005), Cost Management. A Strategic Emphasis, McGraw-Hill Irwin, New York.
 • [3] EFRAG (2006), The Performance Reporting Debate. What (if anything) is wrong with the good old income statement?, EFRAG.
 • [4] Gierusz J. (2006), Rachunek zysków i strat - propozycja nowej formuły, ,,Rachunkowość", nr 3/2006.
 • [5] Harrison W., Horngren Ch. (2001), Financial Accounting, Prentice Hall, New Yersey.
 • [6] Hendriksen E., Van Breda M. (2002), Teoria rachunkowosci, PWN, Warszawa.
 • [7] Hongren Ch., Datar S., Foster G. (2006), Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Pearson, New Yersey.
 • [8] Ignatowski R. (2007), Istota i zakres zmian MSSF oraz ich wpływ na sprawozdawczość finansową jednostek gospodarczych, [w:] Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, [red.] Sobańska I., Szychta A., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [9] Jaruga A. (2006), MSR/MSSF w porządku prawnym Unii Europejskiej i Polski, [w:] Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). Nowe regulacje, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • [10] Kaplan R.S., Norton D.P., Boston (1996), The Balanced Scorecard. Translating Strategy Into Action, Harvard Business School Press, Boston.
 • [11] Karlof B. (1992), Strategia biznesu, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • [12] Kozmiriski A., Piotrowski W. (1995), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • [13] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), IASB, Londyn.
 • [14] Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości ,,Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe", ze strony internetowej Ministerstwa Finansów - www.mf.gov.pl.
 • [15] Słownik wyrazów obcych (1980), PWN, Warszawa.
 • [16] Sobańska I. (red.) (2006), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, CH Beck, Warszawa.
 • [17] Sobańska I. (2007), Zmiany w rachunkowości spółek publicznych w kontekście wdrażania MSR/MSSF [w:] Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, [red.] Sobańska I. Szychta A., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [18] Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [19] Wędzki D. (2008), Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce - jaśniej czy ciemniej?, [w:] Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowe, [red.] Walińska E, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000156796620

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.