PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 46 | nr 102 | 97--109
Tytuł artykułu

Określanie wartości klienta dla przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
The measurement of customer value for a company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie najważniejszą rolę w tworzeniu wartości przedsiębiorstw przypisuje się nieuchwytnym zasobom przedsiębiorstwa. Klient jest jednym z nieuchwytnych zasobów, ukrytych składników wartości firmy, które nie podlegają formalnej klasyfikacji w ramach tradycyjnej rachunkowości. Z tego powodu klient jako zasób stał się przedmiotem zainteresowania rachunkowości zarządczej. Nowoczesne narzędzia rachunkowości zarządczej dostarczają wielu różnych wskaźników, dzięki którym można dokonać precyzyjnego opisu i pomiaru kapitału klienta. Żaden jednak ze wskaźników nie oddaje w pełni potencjału tkwiącego w klientach jako strategicznym zasobie przedsiębiorstwa. Powstaje zatem potrzeba stosowania jednego syntetycznego wskaźnika, który mógłby zaspokoić potrzeby kadry zarządzającej. (abstrakt oryginalny)
EN
At present, the most important role in creating value of enterprises is attributed to intangible assets. The customer is one of such intangible assets, a hidden resource that is not subject to formal classification in traditional accounting. That is why the customer, as an asset, has become an object of interest of management accounting. Nowadays, advanced tools of management accounting provide many various indicators thanks to which it is possible to make a precise description and measurement of the customer capital. However, none of these indicators fully reflects the potential of customers a strategic resource of the enterprise. Thus, a synthetic indicator should be used which would satisfy the needs of the company's management. (original abstract)
Rocznik
Tom
46
Numer
Strony
97--109
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Bank J. (1996), Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Gebethner & S-ka, Warszawa.
 • [2] Burnett K. (2003), Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • [3] Dobiegała-Korona B. (2002), Zarządzanie wartością klienta, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Difin, Warszawa.
 • [4] Dobiegała-Korona B. (2005), Metody wyceny wartości klienta - podejścia i problemy, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 406, Szczecin.
 • [5] Dobija. D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • [6] Dudycz T. (2002), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • [7] Edvinsson L., Malone S.M. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • [8] Guthrie J., The Management, Measurement and the Reporting of Intellectual Capital, (2000), Journal Or Intellectual Capital" nr 1.
 • [9] Herman A. (2004), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, IFGN, SGH.
 • [10] Herman A., Szablewski A. (1999), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 • [11] Jarugowa A. (1984), Rachunkowość społeczna na tle tendencji rozwoju rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 7, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • [12] Jarugowa, Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk. [13] Lotko A. (2004), Zarządzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy, Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom.
 • [14] Kaplan R.S., Kanthal (A), Case 9-190-002, Harvard Business School, Boston 1989.
 • [15] Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • [16] Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, PWN, Warszawa.
 • [17] Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [18] Mitrega M. (2005), Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • [19] Norreklit L., H.M. Schoenfeld (1996), Resources of the Firm - Creating, Controlling and Accounting, Kopenhagen.
 • [20] Osbert-Pociecha G., Karaś M. (1999), Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstwa, ,,Przegląd Organizacji" nr 3.
 • [21] Rust R., V. Zeithaml, K. Lemon (2000), Driving Customer Equity, ,,The Free Press".
 • [22] Stahl H.K., K. Matzeler, H.H. Hinterhuber (2003), Linking Customer Lifetime Value with Shareholder Value, „ Industrial Marketing Management", no 32.
 • [23] Strobacka K. (2000), Customer Profit Ability. Analysis and Design Issues, [w:] Handbook of Relationships Marketing, red. J. N. Shetha, A. Parvatiyar, Sage Publications, Inc, Thousand Oaks.
 • [24] Światowiec J. (2006), Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • [25] Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.
 • [26] Wojnarska H. (2004), Wartość klientów a wartość przedsiębiorstwa, [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, WSzPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000156796696

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.