PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 201 Rynek pracy i innowacyjność gospodarki w kontekście integracji Polski z Unią Europejską | 19--42
Tytuł artykułu

Aktywna polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach 2000-2003

Warianty tytułu
Active Labour Market Policy in Poland, 2000-2003
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono znaczenie aktywnej polityki rynku pracy oraz przedstawiono charakterystykę jej podstawowych instrumentów i uczestników. Zaprezentowano również dynamikę i strukturę wydatków funduszu pracy na aktywne programy rynku pracy.
EN
Active labour market policy has an important role to play in the conditions of high structural unemployment in Poland. Therefore, the main aim of this paper is to evaluate the role of active labour market policy in Poland throughout the 2000-2003 period that gives consideration to its programmes, main instruments, its participants and its expenditures. In many cases, the point of departure for this evaluation will be experiences of the European Union in the respective field. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Active Labour Market Policies Running into Trouble, „CESifo Forum” 2000, No 3, s. 33.
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2003, GUS, Warszawa 2004, s. XLII.
 • Bezrobocie 2003, MGPiPS, Warszawa 2004, s. 107.
 • Bezrobocie rejestrowane, I kwartał 2004, GUS, Warszawa 2004, s. 21.
 • Bezrobocie rejestrowane, I-IV kwartał 2002 r., GUS, Warszawa 2003, s. 1.
 • Borkowska S., Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej, IPiSS, Warszawa 2003, s. 115-117.
 • Doliwa-Klepacki Z. M., Integracja Europejska (po Amsterdamie i Nicei), Temida 2, Białystok 2001, s. 523-525.
 • Grewiński M., Integracja socjalna Wspólnot Europejskich (2), „Studia Europejskie” 2000, nr 3, s. 12.
 • Hildenbrandt A., Filzek S., Strategia Lizbońska, [w:] J. Szomburg, Biała Księga 2003, Urząd Integracji Europejskiej, Gdańsk-Warszawa 2003, s. 94-95.
 • Kabaj M., Metody badania i poprawy realnej efektywności programów rynku pracy, IPiSS, Warszawa 1995.
 • Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004, s. 91-92.
 • Kowalski J., Efektywność prac interwencyjnych i robót publicznych, [w:] M. Bednarski (red.), Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje, IPiSS, Warszawa 1996.
 • Kozyr G., Zatrudnienie. Program Eures dla Polaków, „Gazeta Prawna” 2003, nr 12.
 • Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001, s. 62-64.
 • Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H., Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, IpiSS, Warszawa 1998, s. 74-84.
 • Kwartalna informacja o rynku pracy, GUS, Warszawa 2004, s. 7-10.
 • Kwiatkowska W., Bezrobocie młodzieży w Polsce (na przykładzie bezrobocia absolwentów powiatu tomaszowskiego), [w:] W. Kwiatkowska, Z. Wysokińska (red.), Przedsiębiorstwo w regionach słabiej rozwiniętych a procesy dostosowawcze na rynku pracy, „Acta Universitatis Lodziensis” 2003, Folia Oeconomica 170, s. 58-62.
 • Kwiatkowska W., Leszczyński M., Aktywne formy ograniczania bezrobocia – ogólna charakterystyka i nakłady finansowe, [w:] E. Kwiatkowski (red.), Przepływy siły roboczej a efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce, Wyd. UŁ, Łódź 1998, s. 38-45.
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, S. 301-304.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Polska. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003, Warszawa 2003, s. 96-97.
 • Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w latach 2000-2006, MPiPS, Warszawa 2000.
 • Narodowa strategia zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich 2000-2006. Synteza, „Rynek Pracy” 1999, nr 7/8, s. 45.
 • Rocznik Statystyczny RP 2003, GUS, Warszawa, s. 160-161.
 • Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 58.
 • Wiśniewski Z., Kierunki i skutki deregulacji na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, s. 16-20.
 • Wiśniewski Z., Polityka rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 281.
 • Wiśniewski Z., Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994, s. 37.
 • Woźniak J., Polskie regiony a Fundusze Unii Europejskiej, Kraków 2001, s. 132-133.
 • Ustawa z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, DzU, 2001, nr 6, poz. 56 z 24 stycznia 2001 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000156983321

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.