PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 55 | z. 4 | 5--23
Tytuł artykułu

The Structure of a New Long-Term Macroeconometric Model for Poland

Warianty tytułu
Struktura makroekonomicznego nowego modelu dla Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Development of "new economies" leading to economies mostly based on knowledge implies the construction of new long-term macrocconometric models. The structure of the new W8D -2007 model for Poland is presented. It is a complete model. It covers the blocks of equations explaining final demand and the production process. The consumption and investment function estimates are shown. It incorporates the impacts of new technologies being endogenized. as well as human capital. The paper discusses the notions of extended production function and total factor productivity (TFP). They cover the measurement and explanation of the role of domestic and foreign R&D expenditures, as well as educational expenditures. The price and wages equations close the model. The discussion is extended to include proposals to construct new submodels explaining the sectors of research and education and also the ICT industries, as well as the ecological issues. (original abstract)
Rozwój „nowej gospodarki" prowadzący do gospodarki opartej na wiedzy implikuje potrzebę budowy nowych, długookresowych modeli makroekonometrycznych. W artykule przedstawiono założenia i strukturę nowego W8D-2007 modelu gospodarki narodowej Polski. Model ten jest kompletny - obejmuje bloki równań objaśniające zarówno popyt finalny, jak i proces produkcyjny. Pokazano nowe specyfikacje równań popytu konsumpcyjnego i nakładów inwestycyjnych wraz z ocenami parametrów tych równań. W opisie procesu produkcji szczególną uwagę poświęcono zendogenizowanym efektom postępu technicznego oraz kapitału ludzkiego. Przedstawiono dyskusje dotyczące specyfikacji poszerzonej funkcji produkcji oraz łącznej produktywności czynników (TFP). Rozpatrzono alternatywne koncepcje pomiaru TFP. Podjęto próby objaśnieniowe dynamiki TFP w nawiązaniu do dynamiki skumulowanych krajowych i zagranicznych nakładów na B + R. a także kapitału ludzkiego powiązanego z dynamiką nakładów na edukację. Przedstawiono także oszacowania parametrów równań cen i płac, zamykające model. Dyskusję kończą rozważania odnoszące się do rozbudowy modeli o submodele sektorów nauki, absorpcji nowych technologii, edukacji, zjawisk demograficznych, a także uwarunkowań ekologicznych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
55
Numer
Strony
5--23
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Bayoumi T., Coe D.T.. Helpman E., [1999], R&D Spillovers and Global Growth, „Journal of International Economics", 47, 399-428.
 • [2] Bcnhabib J., Spiegel M., [1994], The Role of Human Capital in Economic Development, Evidence from Aggregate Cross-Country Data, „Journal of Monetary Economics", 34, 2, 143-174.
 • [3] Borensztein E., De Gregorio J., Lee J.-W., [1998], How does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth, „Journal of International Economic", 45, 115-135.
 • [4] Cincera M., van Pottelsberghe de la Potterie B., [2001], International R&D Spillovers: A Survey, „Colliers Economiques de Bruxelles", 169, 1, 1-20.
 • [5] Coe D.T., Helpman E., [1995J, International RAD Spillorers, „European Economic Review", 39, 859-887.
 • [6] Collechia A., Schreycr P., [2002], ICT Investment and Economic Growth in the 1990 s': is the United Slates a Unique Case? A Comparative Study of Nine OECD Countries, „Review of Economic Dynamics", 5, 408-442.
 • [7] Engelbrecht H.J., [ 1997], International Spillovers, Human Capital and Productivity in OECD Economies. An Empirical Investigation, „FUiropean Economic Review", 41, 1479-1488.
 • [8] Engelbrecht H.J., [2002], Human Capital and International Knowledge Spillovers in TFP Growth of a Sample of Developing Countries: an Exploration of Alternative Approclies. „Applied, Economics", 34, 831-841.
 • [9] Florczak W., [2005], Sektor nauki i edukacji w modelach W8D-2000 (Research and Educational Sector in the W8D-2000 Model), Materiały IEiS UŁ, Discussion Paper nr 5.
 • [10] Florczak W., Weife W., [20001, Wyznaczanie potencjalnego PKB, łącznej produktywności czynników produkcji (Potential GDP and TFP Determination), „Gospodarka Narodowa", nr 11-12, 10-55.
 • [11] Florczak W, Welfe W, [2007a], Modelling Various Aspects of Sustainability. The case of Poland (Theoretical Outline), in: Welfe W., Wdowiński P., (eds.), Modelling Economies in Transition, AM FET, Wvd. GREEN, Łódź, 53-76.
 • [12] Florczak W, Welfe W., [2007b], Knowledge-based Economy Macroeconometric Model for Poland, Key Equations, Materiały IEiS UŁ 16, 2007, Discussion Papers, Łódź.
 • [13] Fuente dc lit A., (2004], Human Capital and Growth: Some results for the OECD, Curent Issues of Economic Growth, Proceedings of OeNB Workshops, No. 2.
 • [14] Jorgenson D.W., Ho M.S., Stiroh K.J., [2003], Lessons from the US Growth Resurgence, „Journal of Policy Modeling", 25, 453-470.
 • [15] Nahuis R., [2003], Knowledge, Inequality and Growth in the New Economy, E. Elgar, Cheltenham UK.
 • [16] Richards G.R., [2000], Endogenous Technological Advance in an Econometric Model: Implications for Productivity and Potential Output in the United States, „Economic Modelling", 17, 13-34.
 • [17] Saggi K., [2000], Trade, Foreign Direct Investment and International technology transfer: A Survey, „World Bank, Policy Research Papers", 2379.
 • [18] Smith K., [2002], "What is the Knowledge Economy": Knowledge Intensity and Distributed Knowledge Bases, Discussion Paper 2002-6. Maastricht, The UN University, INTECH.
 • [19] Solow R., [1957], Technical Change and Aggregate Production Function, „Review of Economics and Statistics", 39, 312-320.
 • [20] Tokarski T, [2001], Modele wzrostu endogenicznego (Models of Endogenous Growth), in: Weife W., (ed). Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wyd. Łodź, 13-27.
 • [21] Tokarski T, [2007], Podażowe determinanty wzrostu gospodarczego (Supply Determinants of Economic Growth), in: Weife W, (ed.), Gospodarka oparta na wiedzy, Warszawa, PWE, 24-43.
 • [22] Welle W, [1992], Ekonometryczne modele, gospodarki narodowej Polski (Econometric Models of Polands' National Economy), Warszawa, Poland, PWE.
 • [23] Weife W., [2000], Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, (Empirical Models of Economic Growth), „Ekonomista", nr 4, 483-499.
 • [24] Welle W, (ed.) [2001 ], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego (An Econometric Model of Economic Growth), Łódź, Poland, Wydawnictwo UŁ.
 • [25] Welle W, [2002], Łączna produktywność czynników produkcji a postęp techniczny, (TFP and Technical Progress), „Studia Ekonomiczne", 36-37, nr. 1-2, 94-115.
 • [26] Welle W., Florczak W., Sabanty L., [2002], Kapital ludzki i jego endogenizacja, (Human Capital and its Endogenization), „Przegląd Statystyczny", 50, nr. 2, 7-36.
 • [27] Welle W.,(ed.) [2004|, Długookresowy, makroekonometryczny model W8D-2002 gospodarki polskiej, (Long-term Macroeconometric Model W8D-2002 of the Polish Economy), Acta UL, Folia Oeconomica 172, Łódź, Poland, Wydawnictwo UŁ.
 • [28] Welle W. (ed.), [2007), Gospodarka oparta na wiedzy, (Knowledge-based Economy), PWE, Warszawa.
 • [29] Welle W, [2008], The Structure, oj New Macroeconometric Model oj Knowledge - based Economy for Poland, paper presented at the 65thy International Atlantic Economic Conference, 9-13.04.2008, Warsaw, IEiS UŁ Discussion Paper 2/2008, Łódź.
 • [30] Xu B„ Wang J., [1999], Capital Goods Trade and R&D Spillovers in the OECD, „Canedian Journal of Economics", 32, 5. 1258-1274.
 • [31] Zienkowski I., [2003], Wiedza a wzrost gospodarczy, (Knowledge and Economic Growth), Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157045589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.