PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 759 | 43--69
Tytuł artykułu

Instrumenty polityki wsparcia działalności badawczo-rozwojowej

Autorzy
Warianty tytułu
Policy Instruments to Support Research and Development Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęto próbę usystematyzowania i klasyfikacji instrumentów polityki wsparcia działalności badawczo-rozwojowej. Przedstawiono uzasadnienia dla interwencji państwa w sferze B+R wywodzące się z ekonomii neoklasycznej. Zaprezentowano alokacyjne instrumenty polityki naukowej takie jak: zachęty finansowe, kontrakty i zamówienia na prowadzenie badań w priorytetowych dziedzinach . Omówiono wyniki badań skuteczności zaprezentowanych narzędzi. Scharakteryzowano regulacyjne uwarunkowania motywacji przedsiębiorstw do rozwijania prac B+R, takich jak ochrona praw własności intelektualnej i ogólne ramy instytucjonalne prowadzenia działalności gospodarczej.
EN
In this article, the author attempts to systematise and classify the policy instruments designed to support research and development activities. The first section presents the arguments for state involvement in R&D that stem from neo-classical economics. Next, the author reviews the allocation instruments of science policy such as financial incentives, contracts and orders for research in priority areas, and support for the public research and development infrastructure. He then presents the results of studies on the effectiveness of these tools. The article also analyses the regulatory conditions for motivating companies to develop R&D operations, such as protecting intellectual property rights and the general institutional framework for conducting business operations. The article also outlines an increasingly common justification for R&D policy that is based on evolutionary economics.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--69
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Arnold E., Guy K., Technology Diffusion Programmes [w:] Policy Evaluation in Innovation and Technology, Towards Best Practices, OECD, Paris 1997.
 • Arrow K.J., Economic Welfare and the Allocation of Resources of Invention [w:] The Rate and Direction of Inventive Activity, Economic and Social Factors, ed. R.R. Nelson, Princeton University Press, Princeton 1962.
 • Assessing the Socio-economic Impacts of the Framework Programme, University of Manchester, http://www.mbs.ac.uk/research/engineering-policy/publications/documents/ASIF_report.pdf, 2002.
 • Balcerovvicz L., Renta zacofania, „Wprost” 2004, nr 1149.
 • Baumol W., The Free Market Innovation Machine, Princeton University Press, Princeton 2002.
 • Doing Business 2005. Usuwanie barier wzrostu, Ius et Lex, Bank Światowy 2005.
 • Edwards F. [w:] P. Winsley, R&D as a Socially Efficient Investment, FRST Discussion Paper nr 4, Foundation for Research, Science and Technology, Wellington, cyt. za. A. Piric, N. Reeve [w:] Policy Evaluation in Innovation and Technology, Towards Best Practices, OECD, 1997.
 • European Innovation Scoreboard 2004. Comparative Analysis of Innovation Performance, Brussels, SEC(2004) 1475 (Commission staff working paper), 2004.
 • Falk M., What Drives Business R&D Intensity across OECD Countries?, Austrian Institute of Economic Research WIFO, Wien 2004.
 • Forowicz J., Wynalazca w otoczeniu instytucji ochrony własności intelektualnej [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki, red. R. Woodward, M. Górzyński, Zeszyty innowacyjne CASE, 2003.
 • Ginarte J., Park W., Determinants of Patent Rights. A Cross-national Study, „Research Policy”, 1997, vol. 26.
 • Governance of Innovation Systems, OECD, Paris 2005, vol. 1.
 • Guellec D., Pottelsberghe van В., The Impact of Public R&D Expenditure on Business R&D, STI Working Papers nr 4, OECD, 2000.
 • Jaffe A., Economic Analysis of Research Spillovers Implications for the Advanced Technology Program, http://www.atp.nist.gov/eao/gcr708.htm, 1996.
 • Kozłowski J., Budżetowe instrumenty finansowania B+R jako element strategii politycznych [w:] Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce. Propozycja na lata 2005-2015, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2005.
 • Kwaśnicki W., Ekonomia ewolucyjna - alternatywne spojrzenie na proces rozwoju gospodarczego ,rękopis, http://prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/download.htm, 2001.
 • Lipsey R.G., Carlaw K., Technology Policies in Neo-classical and Structuralist-evolutionary Models, „STÍ Review” 1998, nr 22, OECD.
 • Maddison A., The World Economy. A Millenial Perspective, OECD, Paris 2001.
 • Main Science and Technology Indicators, OECD, Paris 2005.
 • Metcalfe J.S., Science, Technology and Innovation Policy in Developing Economies, http://les.man.ac.uk/cric/J_Stan_Metcalfe/, 2000.
 • Metcalfe J.S., Georghiou L., Equilibrium and Evolutionary Foundations of Technology Policy, „STI Review” 1998, nr 22, OECD.
 • Mowery D., The Practice of Technology Policy [w:] Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change, ed. P. Stoneman, Blackwell, Oxford 1995.
 • Nadiri M., Innovations and Technological Spillovers, National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper nr 4423, 1993.
 • Park W., Intellectual Property and Patent Regimes [w:] Economic Freedom of the World, Annual Report, CATO Institute, 2001.
 • Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Podręcznik Frascati, OECD, Paris 1993, wersja internetowa 2002.
 • Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa, 2000.
 • Scarpetta S., Hemmings P, Związek polityki gospodarczej ze wzrostem [w:] „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, red. G. Kołodko, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 • Schumpeter J. A., Business Cycles. A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis, 2 vol., McGraw-Hill, New York 1939.
 • Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Science, Technology and Industry Outlook, OECD, Paris 2004.
 • Science, Technology and Industry Scoreboard, OECD, Paris 2005.
 • Science, Technology, Industry Review, OECD, Paris 2001, nr 27.
 • Snowdon B., Vane H., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2003.
 • Stiglitz J., Więcej instrumentów i szersze cele. W kierunku powaszyngtońskiego konsensusu [w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego, red. J. Hauser, M. Kukiełka, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Tamowicz P, Szultka S., Innowacje i gospodarka - na przekór stereotypom [w:] Między nauką a gospodarką - kontynuacja czy reforma? Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2005.
 • Technology, Productivity and Job Creation, Best Policy Practices, OECD, Paris 1998.
 • Warda J., Measuring the Value of R&D Tax Treatment in OECD Countries [w:] Science, Technology, Industry Review, Paris 2001, nr 27.
 • Wojtyna A., Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa” 1995, nr 6.
 • Woodward R., Ekonomiczne uwarunkowania ochrony praw własności intelektualnej [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki, red. R. Woodward, M.Górzyński, Zeszyty innowacyjne CASE, 2003.
 • World Development Report, Building Institutions for Markets, Oxford University Press, Oxford, cyt. za: Meandry instytucjonalizacji: Dostosowanie Polski do Unii Europejskiej, red. M. Marody, J. Wilkin, EU-monitoring VI, Friedrich Ebert Stiftung, AE w Krakowie, Kraków 2002.
 • Young A., Improving Measures of Government Support to Industrial Technology [w:] Science, Technology, Industry Review, Paris 2001, nr 27.
 • Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157060370

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.