PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 9 | 19--25
Tytuł artykułu

Zakładowe organizacje związkowe w systemie przedstawicielstwa pracowników

Autorzy
Warianty tytułu
The Trade Unions in a System of the Employees Representation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakładowe organizacje związkowe z racji przyznanych im kompetencji, a także ugruntowanej tradycji pełnią rolę najważniejszego organu przedstawicielskiego pracowników. W ostatnim czasie zmienia się znaczenie związków zawodowych, choć raczej w kierunku osłabienia ich pozycji w zakładzie pracy, nawet pomimo przyznania im nowych uprawnień. Przyczyną jest ogólny spadek liczby członków związków zawodowych. Jednocześnie pojawiają się nowi przedstawicieli pracowników w zakładzie pracy (w następstwie transpozycji dyrektyw unijnych). W orzeczeniu z 1 lipca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, że należy odróżnić uprawnienia zakładowych organizacji związkowych od rad pracowników. Zdaniem Trybunału, rady pracowników powinny sprawować mandat w imieniu całej załogi i być przez nią wybierane. Wobec tego można się zastanawiać, czy pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi a pozostałymi przedstawicielami pracowników będzie narastać wzajemna konkurencja i ewentualnie co to oznacza dla samych reprezentowanych, tj. załogi. (abstrakt oryginalny)
EN
Traditionally well established and because of given competence, the union organisation of an enterprise plays a major role as the employees representation. Recently however, the importance of the unions is changing towards weakening its position, despite newly allowed rights. The reasons are declining number of the unions members and creation of the new kinds of the employees representation (as a consequence of the EU regulations). In the ruling of the Constitutional Tribunal on the 1 of July 2008 it was stated that there should be a differentiation of the rights between the unions and the employees councils. According to Tribunal councils should be given the mandate on behalf of the entire personnel and should be elected by it. So it rises some questions about the competition between the unions and other representations of the employees and about the consequences for those who are represented. Relation between the unions and the employees representation in Poland is the subject of this article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--25
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 89.
 • P. Bolle, The dynamics of change and the protection of workers (w:) Working for better times. Rethinking work for the 21st century, ed. J.M. Servais, P. Bolle, M. Lansky, Ch.L. Smith, Geneva 2000, s. 501.
 • W. Daubler, Das Arbeitsrecht. Leitfaden fur Arbeitnehmer, Rowohlt, Hamburg 1998, s. 543.
 • W. Daubler, M. Kittner, T. Klebe, Betriebsverfassungsgesetz. Kommentar fur Praxis, Bund-Verlag GMbH, Frankfurt am Main 1998, § 77, ak. 2.
 • K. Fitting, Betriebsverfassungsgesetz. Handkommentar, Munchen 1998, § 77, ak. 13.
 • L. Florek, Prawo pracowników do informacji i konsultacji, "Monitor Prawa Pracy" 2006, nr 5, s. 240.
 • F. Gamillscheg, Kollektives Arheitsrecht. Etn Lehrbuch, Band I: Grundlagen! Koalitionsfreiheit! Tarifvetrag! Arbeitskampf und Schlichtung, Munchen 1997, s. 102.
 • J. Gardawski, R. Towalski, Perspektywy przekształceń związków zawodowych w świetle globalizacji. Świat a Polska (w:) Globalna gospodarka - lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, red. J. Osiński, Warszawa 2001, s. 273.
 • M. Gersdorf, Solidaryzm społeczny - luksus czy konieczność? Aktualne dylematy tworzenia prawa socjalnego (w:) Prawo a polityka, Warszawa 2007, s. 314.
 • M. Gładoch, Ekonomiczne i osobowe gwarancje efektywnego działania rad pracowników (w:) Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy, pod red. A. Sobczyka, Kraków 2008, s. 156.
 • M. Gładoch, Powoływanie przedstawicieli pracowników a negatywna wolność związkowa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 5, s. 2 i n.
 • M. Gładoch, Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Komentarz, Toruń 2007, s. 101-102.
 • Z. Hajn, Związkowa reprezentacja praw i interesów pracowniczych a negatywna wolność związkowa (w:) Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, praca zbiorowa pod red. G. Goździewicza, Toruń 2001, s. 77.
 • B. Karthaus, Betriebsubergang als interessenausgleichspflichtige Maßnahme nach der Richtlinie 2002/14/EG, "Arbeit und Recht. Zeitschrift fur Arbeitsrechtspraxis" 2007, nr 4, s. 118-120.
 • K. Kolasiński, Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 2001, s. 186.
 • G. Orłowski, Prawo zakładowej organizacji związkowej do pozyskiwania od pracodawcy informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej - wybrane problemy, "Monitor Prawa Pracy" 2006, nr l, s. 23 i n.
 • J. Piątkowski, Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, Toruń 2008, s. 24.
 • K. Rączka, Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach pracowniczych po nowelizacji kodeksu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, nr 8-9, s. 38.
 • S. Rudolf, Europejskie rady zakładowe w opinii ich polskich członków (w:) Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, red. S. Rudolf, Łódź 2001, s. 289 i n.
 • Z. Salwa, Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy (w:) Prawo pracy. Z aktualnych zagadnień. Materiały z konferencji, Tykocin 3-10 maja 1998 r., red. W. Sanetra, Białystok 1999, s. 30.
 • Z. Salwa, Jaka rekodyfikacja?, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 10, s. 4.
 • W. Sanetra, Kilka refleksji o przy- szłości prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr l, s. 8.
 • W. Sanetra, Konstytucyjne prawo do rokowań, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 5998, nr 12, s. 6-8.
 • M. Seweryński, Załoga zakładu pracy - uwagi de lege ferenda (w:) Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, praca zbiorowa pod red. G. Goździewicza, Toruń 2001, s. 58.
 • A. Sobczyk, Rady pracowników. Komentarz, Warszawa 2007, s. 94.
 • J. Stelina, Pojęcie i procedura konsultacji z radą pracowników (w:) Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy, pod red. A. Sobczyka, Kraków 2008, s. 135.
 • J. Stelina, Związkowa ochrona indywidualnych praw pracowników nie zrzeszonych w związkach zawodowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr 6, s. 60.
 • B. Wagner, Porozumienia zawierane na gruncie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (w:) Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy, pod red. A. Sobczyka, Kraków 2008, s. 121.
 • J. Wratny, Prawo pracowników do informacji i konsultacji w sprawach gospodarczych przedsiębiorstwa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 6, s. 33.
 • J. Wratny, Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie udzielania informacji i tworzenia w zakładzie pracy przedstawicielstwa pracowniczego, "Monitor Prawa Pracy" 2006, nr 12, s. 630.
 • B. Wagner, Pakiet socjalny. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 9, s. 3 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157139163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.