PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 111 | 62--76
Tytuł artykułu

Kredytowy kanał transmisji impulsów polityki pieniężnej. Przypadek Polski

Warianty tytułu
The Credit Channel of Monetary Policy Transmission. The Case of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji kanału kredytowego oraz wskazanie problemów, związanych z funkcjonowaniem kredytowego kanału transmisji impulsów polityki pieniężnej w Polsce. W podrozdziale drugim przybliżono koncepcję kanału kredytowego oraz jego odmiany i cechy. Warunki sprawnego funkcjonowania tego kanału scharakteryzowano w podrozdziale trzecim. Podrozdział czwarty zawiera przegląd wyników badań empirycznych, dotyczących funkcjonowania kanału kredytowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem opóźnień w transmisji tą drogą. W podrozdziale piątym podjęto próbę identyfikacji zjawisk, utrudniających - zarówno w przeszłości, jak i obecnie - transmisję poprzez kanał kredytowy. (fragment artykułu)
EN
Despite the central banks' great importance in realizing the economic policy and achieving its goals, there are still many doubts about the way the monetary policy influences economy. Particularly, monetary policy transmission channels are of special concern. One of the most interesting issues is functioning of the so called credit channel of monetary policy transmission. It is closely connected with creation of credit (and therefore, money) in the economy and thus - with commercial banks' decision-making. The aim of the paper is to introduce the idea of credit channel and point at problems which interfere with its effective functioning in Poland. In the second part the concept of credit channel is described, along with its types and features. Conditions of its effective working are listed in the third section. The fourth section presents results of research into the credit channel in Poland and the fifth - some obstacles to effectiveness of the credit channel in our country. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--76
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bemanke B. S., M. Gertler, Inside the Black Box: the Credit Channel of Monetary Policy Transmission, „Journal of Economic Perspectives" 1995, vol. 9.
 • Bernanke B., A. Blinder, The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission, „American Economic Review" 1992, vol. 82.
 • Biuletyn PUN U 1996-1999.
 • Biuletyn UNFE, 2/2002.
 • Bofinger P., Monetary Policy. Goals, Institutions, Strategies and Instruments, Oxford University Press, Oksford 2001.
 • Ehrmann M., L. Gambacorta, J. Martinez-Pages, P. Sevestre, A. Worms, Financial system and the role of banks in monetary policy transmission in the euro area, ECB Working Paper 2001, m 105.
 • Grabowski B., Fundamentalne problemy polityki pieniężnej NBP, „Bank i Kredyt" 1999, nr 7-8.
 • GUS, Wyniki finansowe ubezpieczeń w 2002 roku, Warszawa 2003.
 • GUS, Wyniki finansowe ubezpieczeń w latach 1994-1995, Warszawa 1995.
 • Hubbard R. G., Is There a ,, Credit Channel "for Monetary Policy?, „Federal Reserve Bank of St. Louis Review", May/June 1995.
 • Hurlin Ch., R. Kierzenkowski, A Theoretical and Empirical Assessment of the Bank Lending Channel and Loan Market Disequilibrium in Poland, paper presented at the NBP on December 11, 2001.
 • Jaffee D., J. Stiglitz, Credit Rationing, (w:) Handbook of Monetary Economics, vol. II, red. B. M. Friedman, F. H. Hahn, Eisevier, Amsterdam 2000.
 • Kamin S., P. Turner, J. Van't Dack, The Transmission Mechanism of Monetary Policy in Emerging Market Economies: An Overview, w: The Transmission of Monetary Policy in Emerging Market Economies, BIS Policy Papers 1998, nr 3.
 • Kishan R. P., T. P. Opięła, Bank Size, Bank Capital and the Bank Lending Channel, „Journal of Money, Credit and Banking" 2000, vol. 32, nr l.
 • Knakiewicz Z., P. Marszałek, Ograniczenia skuteczności polityki pieniężnej w Polsce w drugiej połowie lat 90., w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia, t. I, red. K. Jajuga, M. Łyszczyk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 899, Wrocław 2001.
 • Kokoszczyński R., T. Łyziak, M. Pawłowska, J. Przystupa, E. Wróbel, Mechanizm transmisji polityki pieniężnej - współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski, Materiały i Studia, z. 151, NBP, Warszawa 2002.
 • Kowalski T., Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Łyziak T., Reakcja aktywów banku komercyjnego na instrumenty oddziaływania banku centralnego. Rozważania na temat funkcjonowania kredytowego kanału transmisji polityki pieniężnej w Polsce w latach 1995-1999, „Bank i Kredyt" 2000, nr 3.
 • Matthews K., J. Thompson, Ekonomika bankowości, PWE, Warszawa 2007.
 • Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfikacja transmisji w Polsce, red. R. Kokoszczyński, Materiały i Studia nr 19, NBP, Warszawa 1999.
 • Mishkin F. S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Mishkin F. S., The Channels of Monetary Policy: Lessons for Monetary Policy, NBER Working Papers, nr 5464, February 2006.
 • Mizen P., Credit channel, (w:) An Encyclopedia of Macroeconomics, red. B. Snowdon, H. R. Vane, Edward Elgar, Cheltenham 2002.
 • NBP, Raport o inflacji 1998, Warszawa 1999. NBP, Raport o inflacji 1998, Warszawa 1999.
 • NBP, Raport o stabilności systemu finansowego 2005, Warszawa 2006.
 • Opiela T. P., Kredytowy kanał transmisji polityki pieniężnej w Polsce: rola struktury własnościowej oraz bilansów banków, Departament Analiz i Badań NBP, Stara Wieś, czerwiec 1998.
 • Polański Z., Polityka pieniężna w Polsce na przełomie dekad: strategiczne wyzwania, (w:) Banki polskie u progu XXI wieku, red. W. L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1999.
 • RPP, Założenia polityki pieniężnej na 2007 rok, NBP, Warszawa, wrzesień 2006.
 • Rybmski K., Wpływ polityki pieniężnej na proces dezinflacji w Polsce, „Bank i Kredyt" 2000, nr 7-8.
 • Rynek kapitałowy w Polsce. Raport 1998, red. M. Pułaski, PWE, Warszawa 1999.
 • Sytuacja finansowa banków w 2001 roku. Synteza. NBP, Warszawa 2002.
 • Sytuacja finansowa banków w 2005, NBP, Warszawa 2006.
 • Sytuacja finansowa banków w okresie styczeń - wrzesień 2006. Synteza, NBP, Warszawa 2007.
 • Szpunar P., Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa 2000.
 • Ustawa z 31 stycznia 1989 roku Prawo Bankowe (DzURP nr 72, poz. 359)
 • Ustawa z 14 grudnia 1994 roku o Bankowym funduszu gwarancyjnym (DzURP 1995, nr 4, poz. 18).
 • Wróbel E., Mechanizm transmisji w Polsce w latach 1992-1999, artykuł przedstawiony na konferencji ING Barings, Warszawa 1999.
 • www.kasakrajowa.skok.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157176212

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.