PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1-2 | 29--38
Tytuł artykułu

Procedura kierowania pytań prejudycjalnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przez polskie sądy administracyjne

Warianty tytułu
The practice of the Polish administrative courts in referring to the European Court of Justice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka tłumaczy, że zazwyczaj skierowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału wiąże się z zawieszeniem postępowania przed sądem krajowym. Powszechną praktyką sądów państw członkowskich jest zawieszenie postępowania przed sądem krajowym, w sytuacji, gdy podobne pytanie jest rozpatrywane przez ETS; zawiesza się postępowanie również wtedy, gdy w kilku sprawach pojawia się podobna wątpliwość - kieruje się wówczas do Trybunału tylko jedno pytanie. Autorka zauważa, że zarówno obowiązujące przepisy, jak i dotychczasowa praktyka polskich sądów administracyjnych nie różnią się zbytnio od praktyki sądów administracyjnych innych państw członkowskich. Jej zdaniem w obecnym stanie prawnym nie budzi wątpliwości, że polski sąd administracyjny może skierować - i kieruje - pytanie prejudycjalne w formie postanowienia, zawieszając tym samym postanowieniem postępowanie w sprawie.
EN
The article discusses the procedure of referring to the European Court of Justice by Polish administrative courts. In the first part, the author presents the possible means of references provided in Polish law, such as references to the Polish Constitutional Tribunal or to the President of the Supreme Administrative Court. The second part contains the analysis which Polish provisions regulating the proceeding before administrative courts shall apply, because the Polish procedure provisions do not regulate the issues concerning the preliminary references to the ECJ. Where relevant, the author analyses also the binding character of interpretation of Community Law made by the court of the second instance. The main purpose of the analysis is to define to what extend the courts of first instance are bounded by the interpretation of the courts of the last instance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--38
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • S. Biernat, Pytania najwyższych sądów administracyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (doświadczenia praktyczne), Materiał na Konferencję Sędziów NSA, Popowo 14-16 października 2002 r., Warszawa 2002, s. 8.
 • S. Biernat, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na polskie sądy, "Przegląd Sądowy" 2001, nr 11-12, s. 28.
 • S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej, w: J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003, s. 203.
 • General report on the colloquium subject 'The Preliminary References to the Court of Justice of the European Communities', s. 15, dostępny w internecie: http://193.191.217.21/en/colloquiums/colloq_en_18.html.
 • M.M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 369.
 • K. Kukuryk, Postępowanie w sprawach wydawania orzeczeń wstępnych w świetle przyszłego rozszerzenia Unii Europejskiej, w: C. Mik (red.), Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Toruń 2001, s. 211.
 • E. Łętowska, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 października 2004 r., FSK 571/ 04, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2005, z. 5, s. 299.
 • R. Ostrihansky, Sąd polski a kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do wydawania orzeczeń wstępnych, w: E. Piontek (red.), Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 171.
 • J. Skrzydło, Konieczne zmiany w prawie polskim w perspektywie współpracy sądów polskich z Trybunałem Wspólnot (na podstawie art. 177 Traktatu WE), "Państwo i Prawo" 1998, z. 8, s. 91.
 • M. Szpunar, Procedura prejudycjalna z perspektywy unormowań kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: C. Mik (red.), Pytanie prejudyejalne w orzecznictwie ETS, Toruń 2006, s. 185 i n.
 • M. Szpunar, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na sądownictwo - zagadnienia wybrane, w: S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź (red.), Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat Europejski i jego skutki, Kraków 2003, s. 290.
 • J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004, s. 188.
 • A. Wasilewski, Pojęcie 'sądu' w prawie polskim i w świetle standardów europejskich, w: W. Sanetra (red.), Sąd Najwyższy wobec prawa i praktyki Unii Europejskiej, Wrocław 2003, s. 9 n.
 • A. Wentkowska, Sądownictwo polskie w przeddzień przystąpienia do Unii Europejskiej -spostrzeżenia de lege ferenda, w: S. Biernat, S. Dudziak, M. Niedźwieź (red.), Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat Akcesyjny i jego skutki, Kraków 2003, s. 307 n.
 • K. Wójtowicz, T.T. Koncewicz, Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Wybór aktów prawnych z wprowadzeniem, Warszawa 2003, s. 107.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157269592

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.