PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 8 | 24--28
Tytuł artykułu

Rozkład czasu pracy pracowników zmianowych a pojęcie dnia wolnego od pracy

Warianty tytułu
Working Time Schedule of Shift Employees in Light of the "Day off" Notion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykładnia pojęcia dnia wolnego od pracy ma szczególne znaczenie dla ochrony pracowników zmianowych oraz dla interesów pracodawców. Na tym tle w wielu zakładach pracy istnieje spór, który coraz częściej znajduje swoje rozwinięcie w sądach pracy. Przepisy kodeksu pracy nie stanowią wprost, w jaki sposób należy rozumieć i udzielać dni wolnych od pracy. Autorzy przedstawiają argumenty, które przemawiają za interpretowaniem pojęcia dnia wolnego od pracy jako kolejnych 24 godzin liczonych od zakończenia doby pracowniczej. Omawiają prawne konsekwencje powyższej wykładni, przede wszystkim w sferze roszczeń przysługujących pracownikom wykonującym pracę w dniu wolnym od pracy, a także zasadności skrócenia czasu pracy pracownikom zmianowym. Odnoszą się też do podnoszonego przez związki zawodowe problemu, czy takie skrócenie czasu pracy nie narusza zasady równego traktowania w zatrudnieniu względem pracowników niepracujących w systemie zmianowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Interpretation of the "day off" notion is particularly important for protection of shift employees as well as for employers' interests. In many work establishments a dipsute pertatining to this issue exists which is being more and more freqently resolved by employment courts. The provisions of labor code do not expressly provide how the "day off" notion should be understood and how days off should be granted. Authors of this article present ceratin arguments for interpretation of a "day off" notion as subsequent 24 hours calculated as of the end of a 24-hour working day. In the second part of the article legal implications of the foregoing interpretation are presented, in particular within the scope of claims vested to employees which perform work during a day off as well as justification for reduction of the shift employees' working time and the issue raised by trade unions whether such a reduction violates the principle of equal employment treatment with respect to employees not working in shift system. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--28
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Słownik języka polskiego, t. I, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1978, s. 403.
 • K. Rączka, Dni wolne od pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 8, s. 24.
 • W. Muszalski, Polskie instytucje prawne na tle porównawczym, Instytut Pracy, Warszawa 1967, s. 36.
 • A. Sobczyk, Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005, s. 149.
 • W. Masewicz, Czas pracy po nowelizacji kodeksu pracy, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 1996, s. 23.
 • B. Wagner, Pojęcie dnia pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1985, nr 3, s. 19.
 • M. Gasińska, Czas pracy jako czynnik zdrowia i bezpieczeństwa pracowników - próba przybliżenia problemu (w:) Czas pracy w przedsiębiorstwie. Wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników, pod red. H. Strzemińskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2002, s. 80-101
 • K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem, Kraków 2004, s. 451.
 • J.B. Maas i in., Potęga snu. Jak przygotować umyśl do doskonałego działania, Warszawa 1999, s. 124.
 • L. Machol-Zajda, Partnerzy społeczni a organizacja i rozkłady czasu pracy w świetle, badań empirycznych (w:) Czas pracy w przedsiębiorstwie. Wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników, pod red. H. Strzemińskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2002.
 • M. Skalski, Senna strona życia, Magazyn "Gazety Wyborczej" z 25 listopada 1999 r.
 • J. Waterhouse, D. Minors, M. Waterhouse, Twój zegar biologiczny, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157287965

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.