PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1-2 | 72--89
Tytuł artykułu

Władztwo planistyczne gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
The Municipality's Planning Authority in Case Law of the Administrative Courts and the Constitutional Tribunal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza kwestię rangi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawa miejscowego powszechnie obowiązującego oraz relacji pomiędzy planem miejscowym a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które w określonych przypadkach także może stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń przed sądem administracyjnym. Omówiono w nim możliwości ograniczania przez gminę korzystania przez właściciela z nieruchomości, a także rozporządzania nieruchomością w kontekście konstytucyjnych gwarancji ochrony prawa własności oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wskazano na potrzebę wielopoziomowych działań planistycznych na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego oraz na szczeblu centralnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article mentions the importance of the local land use plan as an act of generally applicable local law and the relationship between the land use plan and the municipality's structure plan, which, in specific cases, can also constitute grounds for filing claims before the administrative court. It also discusses the ability of the municipality to restrict the owner's use of real property, as well as dispose of real property in the context of the constitutional guarantees of protection of ownership rights, as wellas the Convention forthe Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the light of the case law of the administrative courts, the Constitutional Tribunal and the European Court of Human Rights. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
72--89
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • J. Boć (red.), w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Wrocław 1998, s. 24-26.
  • R. Hauser, E. Mzyk, Z. Niewiadomski, M. Rzążewska, Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z komentarzem i przepisami wykonawczymi, Warszawa 1995, s. 8.
  • Z. Niewiadomski (red.). Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2004, s. 110.
  • A. Wilk, Naruszenie prawa do poszanowania mienia - sprawa Bugajny przeciwko Polsce, „Zeszyty Naukowe Sadownictwa Administracyjnego" 2008/2(17), s. 93.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157622749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.