PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | nr 1-2 | 89--120
Tytuł artykułu

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Structural funds and their influence on the competitiveness of enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 na konkurencyjność przedsiębiorstw. W analizie autorzy rejestrują stan w tym zakresie na koniec grudnia 2007 r. Nie uwzględniają w niej projektów, które nie zostały jeszcze zakończone (termin ich zakończenia upłynął 30 czerwca 2008 r.) oraz projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-20132, gdyż znajdują się one w początkowym stadium realizacji. Autorzy zaznaczają, że pełniejsza ocena wpływu funduszy unijnych uzyskanych przez przedsiębiorców w ramach NPR na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych będzie możliwa dopiero po zakończeniu i rozliczeniu programu, a nawet - jak można przypuszczać - po upływie dłuższego okresu, gdyż obserwacja rezultatów niektórych z nich (np. w zakresie inwestowania w kapitał ludzki) będzie odłożona w czasie.
EN
The paper aims to determine how projects carried out as part of Poland’s National Development Plan for 2004-2006 have influenced the competitiveness of enterprises. The analysis applies to the situation in this area as of the end of December 2007. The authors use available research results including Regional Development Ministry reports on the implementation of operational programs and reports evaluating these programs. The analysis covers the results of selected measures undertaken as part of the following operational programs: Sectoral Operational Program Improvement of the Competitiveness of Enterprises, Integrated Operational Program of Regional Development, and Sectoral Operational Program Human Resources Development. The authors zeroed in on projects financed with the use of structural funds and identified measures with the greatest influence on the competitiveness of enterprises. The analysis involved issues such as the scope of assistance, the effectiveness of applying for regional funds, the structure of beneficiaries for structural funds, indicators of implementation, the influence of individual projects on the operations and competitiveness of enterprises, and the opinions of entrepreneurs about access to structural funds. The analysis showed that, despite the possibility of obtaining additional funds for development, the competitiveness of Polish enterprises has remained almost unchanged. The problem is that companies benefitting from structural funds account for a small percentage of the total number of enterprises operating in Poland, the authors say. The analysis made in the paper confirms that EU structural funds have made a difference—but mainly at the microeconomic level. They have benefited specific enterprises rather than the economy as a whole. Overall, the authors conclude, many positive changes have taken place in businesses that have used EU funds to boost their competitive potential. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
89--120
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego lata 2004-2006 w województwie pomorskim, Raport Końcowy, [grudzień 2007], PSDB Sp. z o.o., Warszawa.
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, Raport końcowy, [2007], Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source", Poznań, 12 listopada 2007.
 • Bachnik K., Skowronek-Mielczarek A., [2007], Wykorzystanie funduszy unijnych dla wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Bossak, Bieńkowski W. (red.), [2004], Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstwa: wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa.
 • Bradley J., Zaleski J., [2003], Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004-2006 na gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 7-8.
 • Gorynia M., [2000], Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa", 2000, nr 10.
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystywaniu środków strukturalnych, [październik 2007], PSDB Sp. z o.o., praca wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Karpińska-Mizielińska W, Smuga T., [2003], Bartery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim w ocenie przedsiębiorców, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 11-12.
 • Karpińska-Mizielińska W, Smuga T., [2006], Nowoczesna polityka przemysłowa w Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 1-2.
 • Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, [listopad 2007], Badanie zrealizowane dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Pentor Research International i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Konkurencyjność sektora MSP 2007, [2007], Raport z badań, PKPP Lewiatan, Warszawa.
 • Kotwicz-Jawor J. (red.), [2008], Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, INE PAN, Warszawa.
 • Moroz M., [2003], Konkurencyjność przedsiębiorstwa -pojęcie i pomiar, "Gospodarka Narodowa", 2003, nr 9.
 • Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE oraz wpływ funduszy unijnych na gospodarkę w latach 2004-2007, [lipiec 2008], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Raport końcowy, [listopad 2006], kierownictwo: T. Smuga, ewaluacja wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Ocena uzupełniająca Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczonych usług, [czerwiec 2007], PSDB Sp. z o.o. i WYG International Sp. z o.o., Raport końcowy, Warszawa.
 • Olejniczak K., [2008], Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Opinie menedżerów na temat form wspierania samorządu gospodarczego, źródeł informacji o formach pomocy, ochrony środowiska i czytanej prasy, badania DEMOSKOP, [2001], [w]: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000, PARP, Warszawa.
 • Pokorski J., Zielińska K., [maj 2008], Ocena rezultatów działania 2.1. i 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach. Wyniki po trzech rundach badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Szlachta J., [2003], Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004-2006 - wybory strategiczne, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 7-8.
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie, [wrzesień 2007], PAG Uniconsult i Pentor Research International, ewaluacja wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Wpływ projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy, [sierpień 2007], Raport Końcowy, Konsorcjum Projektowe Agrotec Polska, sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Socjologiczne PTS, Warszawa.
 • Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Raport końcowy, [lipiec 2008], PAG Uniconsult, Warszawa.
 • Zmiany konkurencyjności polskiej gospodarki po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej, [2008] praca pod kierunkiem J. Kotyńskego wykonana na zamówienie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, czerwiec 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157751328

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.