PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 760 | 21--33
Tytuł artykułu

Zakres i instrumenty nadzoru właścicielskiego organów gminy nad tworzonymi jednostkami organizacyjnymi

Autorzy
Warianty tytułu
Range and Instruments of Ownership Supervision of Newly-formed Organisational Units by Local Authorities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeanalizowano przyczyny niewłaściwego wypełniania przez organy gmin swoich uprawnień właścicielskich. Omówiono treść i zakres ingerencji władz gminy w działalność utworzonych jednostek organizacyjnych z tytułu prawa własności do mienia wykorzystywanego przez te podmioty.
EN
The subject of this article is the management of municipal real estate that has been given over to organisational units for long-term management or in the form of a contribution. The organisational units of local authorities, performing the local authorities' tasks, may be established on the basis of budgetary law or the Commercial Companies' Code. The aim of this article is to analyse the range of impact and instruments available to local authorities in supervising these organisational units (based on the local authorities' ownership rights to the property used by these organisational units). In addition, the author focuses on factors differentiating instruments of ownership supervision, depending on the organisational and legal form of the organisational unit, the tasks executed, and the method of transferring the local authority's property to the unit.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--33
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Banasiński C., Analiza kompetencji nadzorczych organu założycielskiego wobec przedsiębiorstwa komunalnego, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 6.
 • Borowiecki R., Jaki A., Misiołek K., Rojek T., Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Abrys, Kraków 2005, s. 113 i nast.
 • ; Wojciechowski E., Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 15.
 • Brzeski W.J., Zarządzanie mieniem komunalnym w miastach polskich, „Świat Nieruchomości” 2005, nr 52-53.
 • Byjoch R., Redeł S., Prawo gospodarki komunalnej, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 125.
 • Jasiński B.M., Rola nadzoru korporacyjnego w kształtowaniu sukcesu firmy [w:] Sukces organizacji. Strategie i innowacje, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005.
 • Kalisiak M., Paluch W., Działalność gospodarcza gminy i powiatu, Wydawnictwo ZCO, Zielona Góra 2000, s. 115.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 65-66.
 • Kozina A., Nalepka A., Badanie zależności organizacyjnych w procesie zarządzania gminą, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1995, nr 446, s. 61.
 • Kumorek B., Komisja rewizyjna i kontrola wewnętrzna w gminie, Wydawnictwo ZCO, Poznań-Zielona Góra 1996, s. 47.
 • Lis K.A., H. Sterniczak H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 30.
 • Misiołek K., Efektywność nadzoru korporacyjnego [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, t. VII, z. 1A, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź-Wrocław 2006.
 • Modras A., Status spółki komunalnej w świetle przepisów prawa administracyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 7-8, s. 63.
 • Nalepka A., Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami, „Świat Nieruchomości” 2005, nr 51.
 • Patrzałek L., Finanse samorządowe, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 16.
 • Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji w RP, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 1-2, s. 46.
 • Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002, s. 49.
 • Smolen P., Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego [w:] Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 122-124.
 • Tabaka L., Jak skutecznie sprawować nadzór właścicielski w samorządowych spółkach, „Gazeta Prawna” 2003, nr 181.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. 1997, nr 9, poz. 43, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. 2000,nr 46, poz. 543, art. 46,z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1996 r. o finansach publicznych, Dz.U. 1998, nr 155, poz. 1014.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591, art. 6, ust. l, z późn. zm.
 • Wawak T., Wajda K., Rola organów samorządu terytorialnego w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego [w:] Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Wąsowicz K., Ostrowski T., Przedsiębiorczość komunalna, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Kraków 2003,s. 89.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157828445

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.