PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 109 | 91--126
Tytuł artykułu

Współpraca i rywalizacja technologiczna krajów rozwiniętych gospodarczo w ugrupowaniach integracyjnych

Warianty tytułu
Technological Co-Operation and Competition of Developed Countries in Integrated Groups
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem analizy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy gospodarki, których rozwój jest oparty na najnowocześniejszych technologiach, powinny dążyć do pogłębienia swojej przewagi konkurencyjnej, czy też jednak w większym stopniu zmierzać do pogłębiania współpracy z innymi krajami. Z analizy przeprowadzonej w artykule wynika, iż współpraca pomiędzy podmiotami gospodarczymi może prowadzić do podnoszenia poziomu ich konkurencyjności, stanowiąc wskazówkę dla krajów i przedsiębiorstw uczestniczących i funkcjonujących w ugrupowaniu integracyjnym.
EN
In the "new economy" based on the latest technologies, intensification of technological cooperation between countries, in the forms of strategic and technological alliances, can be observed. Moreover, a significant role is played by strategic public-private partnerships. Technologically advanced countries try to create Knowledge Based Economies (KBE) and Information Societies (IS). In order to create the KBE and the IS, the role of technological progress as well as international competitiveness should especially be taken into account. The aim of the article is to analyse the influence of competition or co-operation between countries on their international competitiveness in the field of technological advancement in the integrated groups as well as their effect on the creation of Knowledge Based Economies and Information Societies in the global aspect. The author tries to solve the research problem: whether economies based on the latest technologies should try to co-operate with each other or whether they should try to increase their competitive advantage. Mutually co-operating countries can raise the level of their international competitiveness. This situation can be an impulse for other countries which have not yet co-operated with "co-operating countries". Such cooperation can be realized by strategic and technological alliances. This impulse can also have a significant influence on economic integration. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91--126
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aulin A., Foundations of Economic Development, Springer-Verlag, Berlin 1992.
 • Baliński R, Stosunki gospodarcze Unia Europejska - Stany Zjednoczone, w: Polityka handlowa UE wobec krajów trzecich, red. B. Mucha-Leszko, Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, Rzeszów 1999.
 • Baun M. J., A Wider Europe - The Process and Politics of European Union Enlargement, Lanham, Boulder, New York, Oxford 2000.
 • Becker G.S., Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago and London 1993.
 • Bieńkowski W., Stany Zjednoczone we współczesnej gospodarce światowej - źródła dominacji, w: Transformacja integracja globalizacja, w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Kraków-Tarnów 2004.
 • Bieńkowski W., Radło M.-J., Amerykański model rozwoju gospodarczego, istota, efektywności możliwość zastosowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 • BossakJ., Kawecka-Wyrzykowska E., Tomala M., Stany Zjednoczone - EWG - Japonia. Współpraca i rywalizacja, Warszawa 1988.
 • Brzeziński Z ..Globalna wspólna odpowiedzialność, „Rzeczpospolita", 10 maja 2004.
 • Brzeziński Z., Skazani na współpracę, „Rzeczpospolita" 13 września 2003.
 • Carayannis E. G., Alexander J. M., Global and Local Knowledge. Global Transatlantic Public-Private Partnerships for Research and Technological Development, Palgrave Macmillan, 2006.
 • Czekan D., Informacja i wiedza w rozwoju gospodarki, referat na konferencję „Strategia Lizbońska a możliwość budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy - wnioski i rekomendacje", Kraków 2005.
 • Dahlman C., Andersson T. (Edition), Korea and the Knowledge-based Economy. Making the Transition. Information Society, OECD, World Bank Institute 2000.
 • Dahrendorf R., Nie wierzę w konflikt cywilizacji, „Rzeczpospolita" 8-9 maja 2004.
 • Drewniak R., Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny, cele, uwarunkowania w praktyce polskiej, TNOiK„Dom Organizatora" Toruń 2004.
 • Drucker P. F., The Age of Social Transformation, „The Atlantic Monthly", November 2004. Elgar E. The Struggle for World Markets, Competition and Cooperation between NAFTA and the European Union, Cheltenham 1998.
 • Green Paper on Innovation, Commission of the European Communities, Brussels 1995.
 • Gomułka S., Teoria innowacja wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1998.
 • Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń 2000.
 • Haliżak E., Kuźmiar R., Symonides J., Globa/izacja a stosunki międzynarodowe, Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004.
 • Kórósi l., R and D, and Competitiveness in the Enlarged EU, the Role of the State and Financing, Hungarian Academy of Sciences, Hungary 2006.
 • Lawton T.C., Rosenau J.N., Verdun A.C., Strange Power, Shaping the Parameters of International Relations and International Political Economy, Ashgate, USA-Singapore-Sydney 2000.
 • Liikanen E., New Innovation Policies in the EU, Press and Stakeholders, Conference on the Innovation Communication, Brussels, 13 march 2003.
 • Lubiński M., Michalski T., Misala J., Raporty - Studia nad konkurencyjnością, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki, Pojęcie i sposób mierzenia, Instytut rozwoju i studiów strategicznych, Warszawa 1995.
 • Michalski T., Identyfikacja priorytetowych płaszczyzn konkurencyjności warunkiem koniecznym budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce i (JE, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Maccoby M., Strategie Intelligence, Washington, D.C.
 • Nestor W., International Relations, Politics and Economics in the 21st Century, Wadsworth, Australia, Canada, United Kingdom, USA 2001.
 • Okoń-Hordyńska E., Piech K., Strategia Lizbońska a możliwości budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy - wnioski i rekomendacje, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005.
 • Okoń-Horodyńska E., Piech K., Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, 2006.
 • Piech K., Rozwój gospodarek wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście strategii lizbońskiej, w: Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, 2006.
 • Puślecki Ł, Polityka handlu międzynarodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej w procesie globalizacji współczesnej gospodarki światowej, w: Teoria i praktyka współczesnej polityki handlu międzynarodowego, red. T. Rynarzewski, Poznań 2005.
 • Puślecki Ł, Rynek pracy - wzrost spójności społecznej, Wnioski oraz rekomendacje dla Strategii Lizbońskiej i budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce: wybrane głosy w dyskusji, w: Strategia Lizbońska a możliwość budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy - wnioski i rekomendacje, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005.
 • Puślecki Ł, Strategia Lizbońska - konkurencyjność Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych u progu trzeciego tysiąclecia, w:, Funkcjonowanie współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw. Aspekty globalne, regionalne, sektorowe, red. M. Kokocińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Puślecki Ł., The Lisbon Strategy: European Union's Competitiveness Against that of the United States of America in the Process of Globalisation of Contemporary World Economy, Europaische Akademie Berlin, 2007.
 • Puślecki Z., Poland in the Growth and Cohesion Policy of the European Union in the Conditions of Globalisation, w: Galileu, Revista de Economia e Direito, Universidade Autonoma de Lisboa -UAL, Lisbon, Vol. IX, No. 2, 2004.
 • Radło M.J., Strategia Lizbońska. Konkluzje dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 • Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 • Roszkowska S., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce w ujęciu regionalnym, w: Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, 2006.
 • Sadowski A., Zajdel M., Stan zaawansowanie Polski w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, referat na konferencję Strategia Lizbońska a możliwość budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy - wnioski i rekomendacje, Kraków 2005.
 • Schultz T. W., Investment in Human Capital, The Role of Education and of Research, Free Press, New York 1971.
 • Simme J., Sennet J., Wood P., Hart D., Innovation in Europe: A Tale of Networks, Knowledge and Trade in Five Cities, „Regional Studies" 2002, Vol. 36, No. 1.
 • Solomon R., The Transformation of the World Economy, London, New York 1999.
 • Sulmicka M., Możliwości budowania gospodarki wiedzy w Polsce w kontekście raportu Wima Koka, w: Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, 2006.
 • Truskolaski Sz., Wpływ szoków technologicznych na kapitał ludzki w teorii vintage-capital, w: Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania, red. M. Czerwińska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Welfe W., Empiryczne modele wzrostu gospodarczego,„Ekonomista" 2000.
 • Wojtyna A., Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę? referat na VII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2001.
 • Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Zacher L. W., W kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy (SÓW). Niektóre przesłanki i rekomendacje dla myślenia strategicznego, referat na konferencję Strategia Lizbońska a możliwość budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy - wnioski i rekomendacje, Kraków 2005.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
 • Żukrowska K., Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji, SGH, Warszawa 2006.
 • An impact assessment of the Science & Technology Agreement concluded between The European Community and the United States of America (Contract IEAOCT2002-6003).
 • European Commission: Monitoring industrial research: the 2007 EU industrial R&D Investment Scoreboard.
 • European Innovation Scoreboard 2004, 2005, 2006, 2007 (SII). http://trendchart.cordis.europa.eu; http://www.proinno-europe.eu.
 • IMD: World Competitiveness: The big shake up! The race is on to catch up with the US, 2007.
 • IMD: Will Japan recover its place as world economic leader, Japan in World Competitiveness, 2006.
 • National Science Board 2006, Science and Engineering Indicators 2006, Vol. 2, s. 293-299. (Industrial technology alliances classified by country of ultimate parent company, by technology and type: 1980-2003, Maastricht Research Institute on Innovation and Technology, Cooperative Agreements and Technology Indicators (CATI-MERIT) database, special tabulations). OECD: Main Science and Technology Indicators 2007-1. The Lisbon Strategy - Making Change Happen, Commission Staff Working Paper, SEC (2002) 29/2. World Bank ~ Know/edge Assessment Methodology (KAM) - Kl and KEI index.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157960014

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.