PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 2 | 115--144
Tytuł artykułu

Prawne regulacje Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, produkcji i handlu żywnością genetycznie zmodyfikowaną

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The EC Legal Regulations in the Area of Research, Production and Trade in Genetically-Modified Food
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono przepisy wspólnotowej nomenklatury żywnościowej, poczynając od dokumentów o charakterze politycznym, które dały zapoczątkowały wprowadzanie dalszych unormowań prawnie wiążących strony, należących do prawa pierwotnego i pochodnego Wspólnoty Europejskiej.
EN
The European Community regulations on genetically modified organisms and novel foods come from a very wide range of origins, however it is possible to identify four primary sources of law: the European Community Treaty, international law, secondary legislation, and decisions of the European Court of Justice. Regardless of their legal character, one common feature of those regulations is that the European Community pays particular attention to high level of food security, human health, animal welfare and environmental protection. All foodstuffs produced or imported to Member States have to meet strict requirements that guarantee access to safe and healthy food. At the same time, principles of food law shouldn't act as barriers to establishment or functioning of the Internal Market. Moreover, the European legislators should consider that new regulations cannot present constraint for technology development which constitutes one of the fundamental elements of the Lisbon Strategy (2000). It is necessary to merge social expectations of safe and healthy food with economic and political expectations of the European Community which is supposed to be a competitive participant of global economy based on knowledge. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--144
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 2002/628/EC: Council Decision of 25 June 2002 concerning the conclusion, on behalf of the European Community, of the Cartagena Protocol on Biosafety, O.J., L 201, 31.7.2002, s.48 - 49.
 • 200514631 EC: Commission Decision of 21 June 2005 establishing a network group for the exchange and coordination of information concerning coexistence of genetically modified, conventional and organic crops, O.J., L 164, 24.6.2005, s.0050-0051.
 • Association Greenpeace France e.a. et Ministère de l'Agriculture et de la Pêche e.a., en présence de: Novartis Seeds SA, Monsanto Europe SA, Orzeczenie ETS C-6/99 z 21.03.2000, ECR 2000, s.I-01651.
 • Commission Regulation (EC) no 65/2004 of 14 January 2004 establishing a system for the development and assignment of unique identifiers for genetically modified organisms, O.J., L 10, 16.1.2004, s.5 - 10.
 • Council Directive 2002/53/EC of 13 June 2002 on the common catalogue varieties of agricultural plant species, O.J., L 193, 20.7.2002.
 • Council Directive of 23 April 1990 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms (9012201 EEC), O.J., L 117, 8.05.1990, s.15.
 • Décision no 1982120061 EC du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), O.J., L 412, 30.12.2006, s.l - 43.
 • Directive 2001118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC, O.J., L 106, 17.4.2001, s.1-39.
 • Dokumenty europejskie. Tom 5, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, oprac. A.Przyborowska-Klimczak, E.Skrzydło-Tefelska, Lublin 2006.
 • European Council, Brussels 22 and 23 March 2005. Presidency Conclusions, From farm to fork. Safe food for Europe's consumers, Luxembourg 2004.
 • Genetically modified crops in the EU: food safety assessment, regulation, and public concerns. Overarching report Entransfood, the European network on safety assessment of genetically modified food crops, eds. A.König, G.Kleter, W.Hammes, I.Rnudsen, H.Kuiper, Luxembourg 2004.
 • Graham V., The EU and GM Foods. Current Regulations and Future Trends, Oxford 2000.
 • http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-rl.en0.htm, s.l-19.
 • http://ec.europa.eu/growthandjobs/councils_en.htm, s.1-23 oraz Communication to the Spring European Council - Working together for growth and jobs - A new start for the Lisbon Strategy - Communication from President Barroso in agreement with Vice-Président Verheugen fSEC (2005) 192} {SEC (2005) 193}, COM/2005/0024, s.l-38.
 • http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/ agenda21toc.htm.
 • Korzycka-Iwanow M., Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa 2005.
 • Levidow L., Carr S., Wield D., European Union regulation of agri-biotechnology: precautionary links between science, expertise and Policy, "Science and Public Policy" no. 4/2005, s.266.
 • Ministem delia Salute contre Coordinamento delie associazioni per la difesa dell'ambiente e del diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Federconsuma-tori, en présence de Lega delie Cooperative, Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), Adusbef, Orzeczenie C-132/03 z 26.05.2005, ECR 2005, 8.1-04167.
 • Monsanto Agricoltura Italia SpA e.a. et Presidenza del Consilio dei Ministera e.a., Orzeczenie ETS C-236/01 z 9.09.2003, ECR 2003, s.I-08105.
 • Oleszko A., Prawo żywnościowe wspólnotowego rynku rolnego, Kraków 2006.
 • Presidency Conclusions. Lisbon European Council 23 and 24 March 2000, Regulation (EC) no 1367/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to Community institutions and bodies, O.J., 1264,25.9.2006, s.13 - 19.
 • Regulation (EC) no 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety, O.J., L 31, 1.2.2002, s.l - 24.
 • Regulation (EC) no 182912003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on genetically modified food and feed, O.J., L 268, 18.10.2003.
 • Regulation (EC) no 1830/2003 of the European Parliament and the Council of 22 September 2003 concerning the traceability and labeling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 20011181 EC, O.J., L 268, 18.10.2003, s.24 - 28.
 • Regulation (EC) no 1946/2003 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on transboundary movement of genetically modified organisms, O.J., L 287, 5.11.2003.
 • Regulation (EC) no 258/97 of the European Parliament and the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients, O.J., L 043, 14.02.1997,8.1-6.
 • Twardowski T., Koniec "moratorium", ale..., http.//www.pfb.p.lodz.pl/cU/koniec_moratorium_ale.pdf, s.l - 3.
 • USA vs. EU: An Examination of the Trade Issues Surrounding Genetically Modified Food, Pew Initiative on Food and Biotechnology, Richmond 2003, http://pewagbiotech.org/resources/issuebriefs/europe.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157975164

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.