PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 760 | 93--102
Tytuł artykułu

Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd

Warianty tytułu
Ownership Supervision of Local Authority Organisational Units Exercising Long-term Management of Real Estate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
"Celem artykułu jest wskazanie obszarów w funkcjonowaniu samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które powinny być przedmiotem nadzoru właścicielskiego władz gminy, w sytuacji oddania tym jednostkom nieruchomości w trwały zarząd."
EN
Ownership supervision by local authorities may occur, among others, in regard to municipal institutions and budgetary units, municipal companies or companies with the participation of the local authority, using the property of the local authority that has been given over for long-term management or contributed. As well as being given over to organisational units for long-term management, real estate that is the property of the local authority may also be transferred in the form of a leasehold or tenancy or loan. When a local authority transfers property to the above-mentioned entities, it does not lose ownership rights. On the contrary, it has full rights to supervise the use of the property and to assess whether the administrator is managing it effectively and in the correct manner. The aim of this article is to indicate areas that should be the subject of ownership supervision by local authorities, in situations where property is given over for long-term management to municipal organisational units without legal personality.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--102
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bieniek G., Kalus S., Marmaj E., Mzyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 239.
 • Hrynkiewicz J.A., Administracja samorządowa - misje, własność i kontekst organizacyjny, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 10.
 • Jasiński B.M., Rola nadzoru korporacyjnego w kształtowaniu sukcesu firmy [w:] Sukces organizacji. Strategie i innowacje, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005, s. 45.
 • Kozioł L., Barwacz K., Michalik K., Problemy nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych [w:] Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, Materiały konferencji naukowej, red. L. Kozioł, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2005, s. 111.
 • Lis K.A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 30.
 • Marona B., Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red T.Dudycz, t. 7, z. 1A, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i zarządzania w Łodi, Łódź-Wrocław 2006, s. 329.
 • Nalepka A., Analiza procesu zarządzania gminą, „Samorząd Terytorialny” 1995, n r 7-8, s. 64.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. 3 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 426.
 • Piorunowska-Kokoszko J., Nadzór właścicielski fuzji i przejść, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2003, nr 4.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 2004 r. Informacja o wykonaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego, t. 2, Rada Ministrów, Warszawa 2005.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity Dz.U. 2004, nr 261, poz. 2603, art. 18.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. 1998, nr 155, poz. 1014, z poźn. zm.
 • Wawak T., Wajda K., Rola organów samorządu terytorialnego w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego [w:] Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 272.
 • Winiarska K., Wołoszyn A.J., Rachunkowość budżetowa, Dom Wydawniczy ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Warszawa 2002, s. 229.
 • Woźniak B., Finanse publiczne [w:] System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, red. B. Pietrzak, Z. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 240.
 • Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych, OECD, 2005.
 • Zasady nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi, Ministerstwo Skarbu, Warszawa 2005, s. 3, 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000158023493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.