PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1 | 23--34
Tytuł artykułu

Czy kodeks cywilny jest sposobem na harmonizację prawa prywatnego w Europie?

Warianty tytułu
Would an European civil code be a proper measure of harmonizing private law in Europe?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka podkreśla, że koncepcja harmonizacji prawa prywatnego za pomocą Europejskiego Kodeksu Cywilnego pozostaje we Wspólnocie wciąż jedynie ideą, którą część teoretyków pragnęłaby przeforsować, a która z upływem czasu traci coraz bardziej na znaczeniu. Komisja Europejska odchodzi od koncepcji stworzenia EKC, skłaniając się ku stosowaniu bardziej wyważonych i ostrożnych środków, obrano mniej ryzykowną strategię tworzenia norm kolizyjnych i selektywnego ujednolicania prawa, co jest łatwiejsze do zaakceptowania przez państwa członkowskie na dzisiejszym etapie integracji. Ale zdaniem autorki, kodeks ten powinien być ostatecznym celem wszystkich działań harmonizujących prawo prywatne, ponieważ tylko kompleksowa kodyfikacja określonych dziedzin prawa prywatnego (takich jak prawo kontraktowe, prawo własności, prawo handlowe oraz prawo deliktowe) może zapewnić Europie dynamiczny rozwój gospodarczy odpowiadający celom Strategii Lizbońskiej.
EN
According to the European Commission, the proper functioning of the Internal Market may be hindered by different national contract laws which cause problems in relation to cross-border contracts. Therefore, it has initiated a debate on finding solutions to approximate certain areas of contract law in order to remove possible barriers. Four solutions have been proposed, among them the idea of adopting a new instrument comprising harmonized provisions on general principles of contract law and specific contracts. This has been interpreted as an idea of harmonizing contract law by means of a single European Civil Code and has resulted in a wide-ranging discussion. Such an option is the most controversial and innovative and theoreticians do not agree as to the necessity of creating such a new measure as well as to the method of designing it. Four main problems have been brought: the Community legal basis for adopting the European Civil Code, the choice of the instrument (whether it should be a directive, a regulation or a recommendation), its scope (which fields of private law should be covered) and the binding nature of such a measure (whether an optional or a obligatory model). The Article tackles all the above mentioned is-sues from the point of view of both theoreticians and the European Commission. It also presents the stages of development of the idea of an European Civil Code and how this option has been eventually pushed aside. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--34
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • J. Basedow, EC Regulations in European Private Law, w: J. Basedow, I. Meier, A.K. Schnyder, T. Einhorn, D. Girsberger (red.), Private Law in the International Arena. From National Conflict Rules Towards Harmonisation and Unification, TMC Asser Press 2000, s. 29.
 • J. Basedow, The Case for a European Contract Act, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 148.
 • H. Beale, Finding the Remaining Traps Instead of Unifying Contract Law, w: S. Grundmann, J. Stuyck (red.), An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 68.
 • J. Bełdowski, Ku Europejskiemu Kodeksowi Cywilnemu?, "Edukacja Prawnicza" 2005, nr 6(72), www.edukacjaprawnicza.pl/artykul4.php, s. 7.
 • C.M. Bianca, Progressive Codification of European Private Law, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 133.
 • A. Chamboredon, The Debate on a European Civil Code: For an 'Open Texture', w: M. van Hoecke, F. Ost, Hart Publishing (red.), The Harmonisation of European Private Law, Oxford - Portland Oregon 2000, s. 65.
 • G. De Geest, Information Problems Caused by Regulatory Competition, and Their Solution: International Standard Codes, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 372.
 • U. Drobnig, A Subsidiary Plea: A European Contract Law for Intra-European Border-Crossing Contracts, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 344.
 • B. Du Laing, B. Tilleman, Directives on Consumer Protection as a Suitable Means of Obtaining a (More) Unified European Contract Law?, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 90.
 • S. Grundmann, J. Stuyck, An Academic Green Paper on European Contract Law - Scope, Common Ground and Debated Issues, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 4.
 • S. Grundmann, W. Kerber, European System of Contract Laws - a Map for Combining the Advantages of Centralised and Decentralised Rule-making, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 337-338.
 • A. Hartkamp, Prospectives for the Development of a European Civil Law, www.cbs.dk/departements/law/staff/ol/commission_on_ecl/literature.htm, s. 6.
 • M.W. Hesselink, The Politics of European Contract Law: Who has an Interest in what Kind of Contract Law for Europe?, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 190, 191.
 • M. W. Hesselink, The Structure of the New European Private Law, http://www.ejcl.org/64/art64-2.html, s. 11.
 • http://www.sgecc.net/index.php?subsite=subsite_2&id=13.
 • http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf.
 • http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/index.htm.
 • Joint Response of the Commission of European Con-tract Law and the Study Group on a European Civil Code, 2001, http://www.cbs.dk/departments/law/staff/ol/commission_on_ecl/literature/Lando/StellungnahmeKommis-sion4_24Sept01.doc, s. 92.
 • Ch. Kirchner, A n Optional European Civil Code (OECC): Initiating a Learning Process, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 400.
 • O. Lando, Some Features of the Law of Contract in the Third Millennium, www.cbs.dk/departments/law/staff/ol/commission_on_ecl/literature.htm, s. 346.
 • O. Lando, Why Does Europe Need a Civil Code?, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 212.
 • P. Legrand, Against a European Civil Code, The Modern Law Review 60 - January 1997.
 • U. Mattei, Hard Minimal Code Now - A Critique of 'Softness' and a Plea for Responsibility in the European Debate over Codification, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 227.
 • R. Mańko, Instytucje UE wobec idei europejskiego kodeksu prawa prywatnego, "Przegląd Prawa Europejskiego" 2004, nr 2.
 • A. McDonnell, Editorial Comments. European Contract Law: Quo Vadis?, "Common Market Law Review" 2005, nr 1/42, s. 3.
 • T. Pajor, Prawo cywilne a prawo Unii Europejskiej, w: M. Seweryński, Z. Hajna (red.), Studia Prawno-Europejskie, t. 6, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002, s. 59.
 • A. Schwartze, Design for an Empirical Data Investigation into the Impact of Existing Contract Law Harmonisation under the White Paper of 1985, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 60.
 • H.P. Schwintowski, The European Civil Code: A Framework Code Only, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 246, 247.
 • J. Smits, The Making of European Private Law. Towards a Ius Commune Europaeum as a Mixed Legal System, Intersentia, Antwerp- Oxford -New York 2002, s. 2.
 • J. Smits, Toward a Multi-Layered Contract Law for Europe, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 396, 397.
 • D. Staudenmayer, The Commission Communication on European Contract Law and its Follow-Up, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 47.
 • The Principles of European Contract Law, http://www.ufsia.ac.be/~estorme/PECL.html.
 • The Unidroit Principles of International Commercial Contracts, http://www.unidroit.org/english/principles/con-tracts/main.htm.
 • W. Tillmann, W. van Gerven, The competence of the EU to create uniform European law of obligations and property and the potential legal basis, w: K.H. Offermann, (red.), The Private Law Systems in the EU: discrimination on grounds of nationality and the need for a European Civil Code, Legal Affairs Series JURI 103 EN, Luxemburg 2000, http://www.europarl.eu.int/workingpapers/juri/pdf/103_en.pdf, s. 191.
 • R. van den Bergh, Forced Harmonisation of Contract Law in Europe: Not to be Continued, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 256.
 • S. van Erp, European Private International Law as a Transition Stage?, "Electronic Journal of Comparative Law" April 2002, vol 6.1, http://www.ejcl.org/61/edito-r61.htm.
 • Ch. von Bar, Paving the Way Forward with Principles of European Private Law, w. An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 138.
 • T. Wilhelmsson, The Design of an Optional (Re)statement of European Contract Law - Real Life Instead of Dead Concepts, w: An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002, s. 356.
 • R. Zimmermann, Roman Law and European Legal Unity, w: A. Hartkamp (red.), Towards a European CivilCode, Ars Aequi Libri, Nijmegen, The Hague, Boston, Kluwer Law International 1998, s. 27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000158040100

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.