PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 3 | 103--124
Tytuł artykułu

Unia Europejska - samorząd terytorialny a profil jego międzynarodowej współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym w przyszłości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The European Union - Local Government and the Profile of its International Cooperation upon Local and Regional Levels in the Future
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszych rozważań jest opisanie ewolucji we wspólnotowym podejściu do struktur terytorialnych i samorządu jako ważnego podmiotu procesu integracji europejskiej oraz wskazanie wpływu otwarcia się Unii Europejskiej na samorząd terytorialny na profil jego międzynarodowej współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym w przyszłości. (fragment tekstu)
EN
Territorial autonomies have long been left beyond the European Communities' scope of interest. It was not before the Treaty on European Union that territorial structures were established and autonomies were recognised - although only to a minor extent - as subjects of cooperation within the EU. It was an important step, enriching the process of integration in social aspects. The Treaty assignments and their implementation also revealed necessity to redefine relations between territorial autonomy, national State and the European Union for the sake of further development. At that time, however, it was already becoming clear that the EU wasn't going to be able to protect itself from tendencies of régionalisation and from pressures of local communities, as a direct consequence of the principle of subsidiarity. On the one hand, this principle emphasises the need to give more power to local and regional communities, so that they have impact upon their living conditions and the authority to solve their own problems. On the other hand, from the point of view of the European Union Member States and their common institutions, it means that regions and local communities are allowed to participate in the forming of a new perspective of integration, where the function of the subsidiary principle is deepened. The purpose of these considerations is to describe the evolution of the community approach to territorial structures and autonomies as an important subject in the process of European integration and to show the impact of an open-minded European Union policy on territorial autonomies and their future profile of international cooperation on both local and regional basis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
103--124
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bericht des Europäischen Parlaments zur "Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit" Gerlach Bericht, dokument nr 355/79 z 25.10.1976, s.10 i nast.
 • Bielecka M., Komitet Regionów a perspektywy rozwoju zjednoczonej Europy, Warszawa 2006.
 • Boot E., Bericht zur "Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit" z 20.02.1984, Dokument 1-1404/83.
 • Ciamaga L., Latoszek E., Gorywoda K., Oręziak L., Teichmann E., Unia Europejska, Warszawa 2000.
 • COM (2001) 428 final, s.3.
 • Commission of the European Communities, European Governance. A White Paper, Brussels, 27.07.2001, COM (2001) 428 final, O.J., C 287/1, 2001.
 • Commission of the European Communities, European Governance. A White Paper, Brussels, 27.07.2001, COM (2001) 428 final, s. 4, O.J., C 287/1, 2001.
 • Communication from the Commission on Impact Assessment, COM (2002) 276, 5.06.2002.
 • Communication from the Commission on the Collection and use of expertise by the Commission: principles and guidelines: Improving the knowledge base for better policies, COM (2002) 713, 11.12.2002.
 • Communication from the Commission Towards a reinforced culture of consultation and dialog - general principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission, COM (2002) 704 final, 11.12.2002.
 • Die Rolle der Regionen im europäischen Aufbauwerk - Dokument CdR (Comité des Régions) 237/2002 fin., ABL. C73 vom 26.3.2003, s.57.
 • Dokumenty europejskie, red. A.Przyborowska-Klimczak, E.Skrzydło-Tefelska, Lublin 1996.
 • European Parliament resolution of 14 January 2003 on the role or regional and local authorities in European integration, CONV 517/03 (Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 14 stycznia 2003 r. o roli władz lokalnych i regionalnych w integracji europejskiej).
 • Gabbe J., Institutionele Aspekte der grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover 1999.
 • Gach-Violleau N., Koczur S., ""Good Governance", Biała Księga z 25 lipca 2001 r.
 • Postulaty unijne i reakcja społeczna w: Unia Europejska w dobie reform. Konwent Europejski - Traktat Konstytucyjny -Biała Księga w sprawie rządzenia Europą, red. C.Mik, Toruń 2004, s.377.
 • Gajda A., Regiony w prawie wspólnotowym. Prawne problemy udziału regionów polskich w procesach decyzyjnych, Warszawa 2005.
 • Gemeinschaftscharta der Regionalisierung, Amtsblat der Europäischen Gemeinschaften, C 326/300, 19.12.1988, Kapitel VI.
 • Gemeinschaftscharta der Regionalisierung, Amtsblat der Europäischen Gemeinschaften, C 326/299, 19.12.1988, Kapitel V.
 • Komunikat Komisji Europejskiej z 19 grudnia 2003 r. zatytułowany Dialog ze stowarzyszeniami władz regionalnych i lokalnych w sprawie opracowywania polityki Unii Europejskiej, Communication from the Commission, Dialogue associations of regional and local authorities on the formulation of European Union policy, COM (2003) 811 final, 19.12.2003.
 • Międzynarodowa współpraca regionów. Raport uzupełniający, red. W.Toczyski, W.Sartorius, J.Zaucha, Warszawa 1997.
 • Mikołajczak A., Regiony i współpraca transgraniczna w: Regiony, red. Z.Brodecki, Warszawa 2004, s.250.
 • Milczarek D., Przebieg procesów integracji europejskiej w: Integracja europejska. Wybrane problemy, red. D.Milczarek, A.Z.Nowak, Warszawa 2003.
 • O.J.,C326, 19.12.1988.
 • Muller-Graff P.C., Die Europäischen Regionen in der Verfassung der EG, "Integration", no. 3/1997, s. 148.
 • Parzymies S., Europa regionów, "Sprawy międzynarodowe nr 3/1994, s.28.
 • Parzymies, Europa regionów a przyszłość integracji europejskiej w: Unia Europejska a Europa Środkowa - polityczne aspekty współpracy, red. S.Parzymies, Warszawa 1997.
 • Pietrzyk I., Traktat o Unii Europejskiej a samorząd terytorialny, "Gospodarka Narodowa" nr 12/1993, s.8.
 • Popławska E., Zasady subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Warszawa 2000.
 • Praktyczny przewodnik współpracy trans-granicznej, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Szczecin 1997.
 • Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, red. C.Mik, Toruń 2002, s. 165-166.
 • Prawo Unii Europejskiej, Zagadnienia systemowe, red. J.Barcz, Warszawa 2002, s.289.
 • Prospektivbericht des Ausschusses der Regionen vom 2. Juli 2003 zum Thema Management und Vereinfachung der Strukturfonds nach 2006, Europäische Union - Ausschuss der Regionen, Brüssel 2003.
 • Przewodnik po traktacie konstytucyjnym, red. J. Barcz, Warszawa 2005.
 • Rozporządzenie (WE), O.J., L 321, 1981; postanowienia Parlamentu Europejskiego: O.J., C 293, 1976; O.J., C 140, 1979; O.J., 327, 1980; O.J., C 149, 1982; O.J., C 13, 1983; O.J., C 127, 1984; O.J., C 99, 1987.
 • Rozporządzenie Komisji nr 2760/1998/WE z 18 grudnia 1998 r. dotyczące wdrażania programu współpracy przygranicznej w ramach Phare w: Wspólnotowe akty prawne dotyczące pomocy przedakcesyjnej, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Warszawa 2001.
 • Sapała M., Rola władz terytorialnych w Unii Europejskiej. Formy reprezentacji interesów na forum europejskim, Poznań 2005.
 • Sturm R., Staatstätigkeit im europäischen Mehrebenensystem - Der Beitrag der Policy-Forschung zur Analyse von EU-governance-Prozessen w: Staatsentwicklung und Policyforschung, Politikwissenschaftliche Analysen der Staatstätigkeit, Hrsg. E.Holtmann, Wiesbaden 2004.
 • Wspólne oświadczenie Rady, Komisji oraz Parlamentu Europejskiego z 19 czerwca 1984 r. w sprawie konieczności udziału regionów we wspólnotowym procesie decyzyjnym, O.J., C 72, 18.3.1985.
 • Zieliński M., Współpraca transgraniczna między władzami lokalnymi państw Unii Europejskiej w: Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szansę, zagrożenia, red. C.Mik, Toruń 1997.
 • Żelazny W., Modele integracji europejskiej. Nawigacja pomiędzy Europą państw a Europą regionów w: Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, red. P.Buczkowski, K.Bondyra, P.Śliwa, Poznań 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000158072859

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.