PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 13 Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku | 315--327
Tytuł artykułu

Japońskie grupy keiretsu w świetle koncepcji kapitału społecznego

Warianty tytułu
Japanese Keiretsu Groups in the Light of Social Capital Conception
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest próba syntetycznej charakterystyki grup kapitałowo-przemysłowych keiretsu, będących jednym z podstawowych elementów systemu społeczno-ekonomicznego Japonii. Z uwagi na rozbudowaną strukturę i złożony mechanizm funkcjonowania tych grup, szczególnie na efektywną koordynację relacji partnerskich, opartych na wspólnych wartościach, przekonaniach, celach, odpowiedzialności, zaangażowaniu, podkreślono znaczenie budowy kapitału społecznego. Rozważania oparto na studiach literatury przedmiotu. (fragment artykułu)
EN
The aim of this article is an attempt of synthetic characterization of capital-industrial keiretsu groups which are one of many basic elements in Japan's socio-economic system. Taking under consideration an extended structure and complex mechanism of these groups functioning and especially effective coordination among partnership relations, which are based on common: values, believes, purposes, responsibility, engagement, there was underlined an importance of social capital constructing. The discussions were conducted on the base of literature studies.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Alvarez S.A., Barney J.B., Bosse D.A., Trust and its alternatives, „Human Resource Management" 2003 vol. 42 nr 4.
 • Andressen C., Krótka historia Japonii. Od samurajów do Sony, Dialog, Warszawa 2004.
 • Augustyniak G.M., Rola koncepcji kompleksowego zarządzania jakością w tworzeniu i zarządzaniu zintegrowanym łańcuchem dostaw, [w:] Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, red. K. Rutkowski, Wyd. SGH, Warszawa 2000.
 • Baraniecka A., Znaczenie kapitału społecznego w tworzeniu sieci dostaw, [w:] Strategie i logistyka organizacji sieciowych, red. J. Witkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1078, AE, Wrocław 2005.
 • Baraniecka A., Znaczenie kapitału społecznego, http://www.wiedzainfo.pl.
 • Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wyd. Gnomę, Katowice 2001.
 • Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wyd. AE, Katowice 2002.
 • Coleman J.S., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
 • Cooke Ph., Knowledge Economies. Clusters, learning and cooperative advantage, Routledge, London, New York 2003.
 • Dyduch W., Kapitał społeczny w nowej ekonomii, [w:] Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001.
 • Dyduch W., Szczepankiewicz E., Szczepankiewicz M., Kapitał społeczny jako wymiar konkurencyjności przedsiębiorstwa w Nowej Ekonomii, [w:] Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji. Część I, red. M. Moszkowicz, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
 • Dyduch W., Wpływ kapitału społecznego na przedsiębiorczość i efektywność organizacji, [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 • Fazlagić A., Kapitał społeczny i zaufanie w Polsce, „Modern Marketing" 2004 nr 1.
 • Fukuyama F., Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa 2000.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • Gliński B., Kuc B., Szczepankowski P., Zarządzanie strategiczne. Geneza, rozwój, priorytety, Wyd. Key Text, Warszawa 1996.
 • Grabowiecki J., Grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu w nowych uwarunkowaniach rozwojowych gospodarki Japonii. Przyczyny regresu, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
 • Januszek H., Kapitał społeczny na rynku pracy, [w:] Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 42, AE, Poznań 2004.
 • Kapitał społeczny, red. L. Frąckiewicz, A. Rączaszek, Wyd. AE, Katowice 2004.
 • Keiretsu, http://pl.wikipedia.org/wiki/ keiretsu.
 • Kiersztyn A., Kapitał społeczny a sukces programów reintegracji - podstawy teoretyczne, [w:] Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, red. K.W. Frieske, IPiSS, Warszawa 2004.
 • Kochanowski J., Najważniejszy z kapitałów, „Rzeczpospolita" 2002 nr 203.
 • Liker J.K., Choi T.Y., Keiretsu - prawdziwe partnerstwo z kooperantami, [w:] Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
 • Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wyd. AE, Wrocław 1999.
 • Mierzejewska B., Czego możemy nauczyć się od Japończyków, http://www.e-mentor.edu.pl.
 • Osipowicz D., Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych, Prace Migracyjne nr 46, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa 2002.
 • Pałka J., Kapitał społeczny a sukces organizacji, [w:] Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym, red. L.M. Pacholski, S. Trzcieliński, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
 • Perechuda K., Jakościowe kreowanie wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Pietrzyk L, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Wyd. AE, Katowice 2001.
 • Przybysz J., Sauś J., Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 • Przytula S., Uwarunkowania kulturowe, „Personel i Zarządzanie" 2007 nr 1.
 • Rudolf S., Rola kapitału społecznego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, ORGMASZ, Warszawa 2003.
 • Socik D., Powiązania w keiretsu, http://www.eksporter.pl.
 • Stachowicz J., Zarządzanie kapitałem społecznym procesem organizowania i rozwoju klastrów, doświadczenia z prac nad organizowaniem klastrów przemysłowych w województwie śląskim, [w:] Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, red. E. Bojar, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006.
 • Stańczyk Z.J., Dwa rodzaje kapitału społecznego, „Gospodarka Narodowa" 2000 nr 1-2.
 • Sztaudynger J.J., Próby ekonometrycznego określenia wpływu kapitału społecznego na wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa" 2003 nr 11-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000158104513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.