PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 13 Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku | 293--304
Tytuł artykułu

Kultura i konsument w świetle procesów globalnego rynku

Warianty tytułu
Culture and Consumer in the Process of Global Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem referatu jest przedstawienie procesów towarzyszących zjawisku globalizacji, które ściśle związane są z konsumentem i jego kulturą. Innymi słowy, autorka dokonuje próby prezentacji i oceny procesów konwergencji i dywergencji w obszarze konsumenta i jego zachowań. (fragment artykułu)
EN
The cultural diversity of people and the internationalization and globalization processes cause that the "present" consumer is simultaneously global and local in one. On the one hand he/she is dependent on the influences of market globalization to be an active identity in the space of "modern" culture. On the other hand the individual tries to underline his/her cultural difference arising from the cultural and national heritage. (original abstract)
Bibliografia
 • Aldridge A., Consumption, Polity Press, Cambridge 2005.
 • Bartosik-Purgat M., Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wyd. AE, Poznań 2004.
 • Bednarski A., Pułapy i pułapki globalizacji, TNOiK, Toruń 1998.
 • Belk R.W., Hypperreality and globalization: Culture In the age of Ronald McDonald, „Journal of International Consumer Marketing" 1995, vol. 8.
 • Boddewyn J., Soehl R., Picard J., Standardization in international marketing: is Levitt in fact right?, „Business Horizonts" 1986, nr 11/12.
 • Burszta W.J., Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 • De Mooij M., Consumer behavior and culture. Consequences for global marketing and advertising, Sage Publ., Thousand Oaks 2004.
 • Decyzje konsumentów i ich determinanty, red. E. Kieżel, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Dunphy D., Convergence/divergence: A temporal review of the Japanese enterprise and its management, "Academy of Management Review" 1987 nr 12, s. 445-459.
 • Global Modernities, red. M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson, Sage Ltd, London 1995.
 • Kanter R.M., Transcending business boundaries: 12,000 world managers view change, „Harvard Business Review" 1991, May/June.
 • Kay J., Insecurities in Global Business, Wolfson Lecture Series, Oxford 1999. Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Wyd. SGH, Warszawa 2006.
 • Lau S., I want my MTV but in Mandarin, please, „Admap" March 2001.
 • Levitt T., The Globalization of markets, „Harvard Business Review" 1983 nr 5/6.
 • Malkin E., X-ers, „Advertising Age International" October 17, 1994, s. 18-21.
 • Mazurek-Łopacińska K., Globalizacja w aspekcie wpływu na zachowania konsumenckie, „Marketing i Rynek" 2001 nr 3.
 • McLuhan M., War and Peace in the Global Village, Bantam Books, New York 1968.
 • New traditions in business, red. J. Renesch, Berrett-Koehler, San-Francisco 1992.
 • Ohmae K., The End of the Nation State, Free Press, Cambridge (MA) 1995.
 • Parker B., Globalization: Managing cross boundaries, Sage Ltd, London 1998.
 • Peterson R., Kern R., Changing highbrow taste: from snob to omnivore, „American Sociological Review" 1996 nr 61, s. 900-907.
 • Ralston D.A. et al„ The impact of national culture and economic ideology on managerial work values: A study of the United States, Russia, Japan, and China, „Journal of International Business Studies" 1997 vol. 28 nr 1.
 • Robertson R., Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity, [w:] Global modernities, red. M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson, Sage Ltd, London 1995, s. 25-44.
 • Sagan A„ Antropologiczne podejścia w badaniach marketingowych, „Marketing i Rynek" 1999 nr 3.
 • Schneider S.C., Barsoux J.L, Managing across Cultures, Prentice Hall, Harlow 2003. Senda J., Trendy zachowań konsumenckich w rozwiniętych europejskich gospodarkach rynkowych, „Handel Wewnętrzny" 2000 nr 2, s. 21.
 • Sims C., Japan Beckons and East Asia's Youth Fall in Love, „New York Times" 5 grudnia 1999.
 • Słaby T., Konsumpcja. Eseje statystyczne, Wyd. Difin, Warszawa 2006. Solomon M.R., Zachowania i zwyczaje konsumentów, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 • Stankiewicz K., Globalizacja a kultura światowa. Homogenizacja a dywersyfikacja, www.racjonalista.pl (lipiec 2007).
 • Szymkowska-Bartyzel J., Amerykański mit polski konsument, czyli reklamowe oblicza Ameryki, Wyd. UJ, Kraków 2006.
 • Thomas D.A., Essentials of International Management. A cross-cultural perspective, Sage Ltd, London 2002.
 • Ven S., Pradeep G., Can advertising be standardized among similar countries? A cluster based analysis, „International Journal of Advertising" 1991 vol. 10, s. 137-149.
 • Woś J„ Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wyd. AE, Poznań 2004.
 • Yang K.S., Will societal modernization eventually eliminate cross-cultural psychological difference?, [w:] The Cross-cultural Challenge to Social Psychology, red. M.H. Bond, Sage Publ., Newbury Park 1988.
 • Ziółkowski M., Miejsce społeczeństwa polskiego w światowym systemie kapitalistycznym. Dylematy teoretyczne i praktyczne, „Kultura i Społeczeństwo" 1998 nr 4.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000158354747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.