PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 3 | 56--66
Tytuł artykułu

Mierzenie efektywności samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Efficiency measurement of territorial self-government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zwraca uwagę, na znaczenie badań nad jednostkowymi kosztami usług publicznych, które winny stanowić podstawę do oceny efektywności alokacji środków publicznych. Przedstawione wyniki badań świadczą o dużym ich zróżnicowaniu w poszczególnych jednostkach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses of researches what the unit costs of realization of public services be concerning. Necessity of such analyses, it is even questioned often. Meanwhile, according to some authors must to make up they basis to opinion of efficiency of allocation public money. Their part grows up along with the process of going away from bureaucratize the administration to direction of public management. The introduced results of researches testify about large their differentiation in individual units, don't correlated with got effects. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
56--66
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Bailey S.J., (1999). Local Government Economics, Macmillan Press Ltd.. London.
 • 2. Bauer H.. Szczepańska K.. (2005), Streszczenie, wnioski i aspekty szkoleniowe, [w.] Efektywna polityka i administracja. Strategie i instrumenty zarządzania miastami. Związek Miast Polskich, Poznań.
 • 3. Błaś A., (1998). Studia z nauki prawa administracyjnego i nauki administracji, UW, Wroclaw.
 • 4. Błaś A., Boć J., Jeżewski J., (2004), Administracja publiczna. Kolonia Limited, Wroclaw.
 • 5. Bondyra K. i in. (2005), Państwo, samorząd i społeczności lokalne, WSB. Poznań.
 • 6. Brol R., (2004), Ekonomika i zarządzanie miastem, AL, Wrocław.
 • 7. Bugaj R.. (2004). Demokracja pod presją neoliberalnej doktryny, [w:] Kieżun W.. Kubin J. (red). Dobre państwo. WSPiZ. Warszawa.
 • 8. Cane P., (1996), An Introduction to Administration Law, Clarendon Press. Oxford.
 • 9. Flejterski St. i in., (2005), Współczesna ekonomika usług, PWE, Warszawa.
 • 10. Flynn N., (2002), Public Sector Management, Pearson Education, Harlow.
 • 11. Hauser J., (2005), Administracja publiczna, PWN, Warszawa.
 • 12. Izdebski H., Kulesza M. (red.), (1999), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 • 13. Kachniarz M., (2006) Restrukturyzacja placówki medycznej-doświadczenia praktyczne [w:] Węgrzyn M., Wasilewski D. (red.) Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ: kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, AE, Wrocław.
 • 14. Kachniarz M., (2007a), Efekt skali a efektywność usług publicznych, „Studia Ekonomiczne" Akademii Ekonomicznej, Katowice (w druku).
 • 15. Kachniarz M., (2007b), Oddziaływanie korzyści skali na funkcjonowanie struktur administracyjnych (na przykładzie powiatów dolnośląskich, [w:] Przybyła Z. (red.), Gospodarka Przestrzenna X, Plan, Jelenia Góra.
 • 16. Kachniarz M., (2007c), Problemy metodologiczne badań nad efektywnością usług publicznych, [w:] Sokołowski J., (red.), Wybrane problemy polityki ekonomicznej, AE, Wrocław.
 • 17. Kachniarz M., (2008), Ekonomizacja administracji publicznej na tle koncepcji prawnych i społecznych, [w:] Miszczak K., Przybyła Z. (red.), Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej, „Biuletyn KPZK" z. 236, Warszawa.
 • 18. Kieżun W., (2000), Transformacja administracji publicznej w świetle teorii organizacji i zarządzania, „Master of Business Administraron" nr 1/2000.
 • 19. Kieżun W., (2004), Struktury i kierunki zarządzania państwem, [w:] Kieżun W., Kubin J. (red.). Dobre państwo, WSPiZ, Warszawa.
 • 20. Klich J.. (2007), Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niedoceniane interakcje, UJ, Kraków.
 • 21. Kożuch B., (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa.
 • 22. Kulesza M., (2000), Nieprawdą jest, jakoby..., „Master of Business Administraron" nr 2/2000.
 • 23. Leoński Z., (2002), Nauka administracji, C.H. Beck, Warszawa.
 • 24. Misiąg W., (2005), Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, [w:] Głuchowski J. Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.). Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t.l, Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty, UMCS, Lublin.
 • 25. Miszczuk A. i in., (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
 • 26. Osborne D., Gaebler T., (2005), Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administracją publiczną. Media Rodzina, Poznań.
 • 27. Owsiak S.. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • 28. Patrzałek L., (2000), Finanse samorządowe. Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • 29. Prawelska-Skrzypek G.. (2003), Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, UJ, Kraków.
 • 30. Raport o wynikach kontroli kosztów funkcjonowania administracji samorządowej, (2006), Najwyższa Izba Kontroli. Departament Administracji Publicznej, Warszawa.
 • 31. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007 (Dz. U. z dnia 28.12. 2006 r.).
 • 32. Ruśkowski E., (2002). Ekspertyza na temat interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. „Kontrola Państwowa" nr 4/2002.
 • 33. Ruśkowski E., (2005), Mity i realne możliwości racjonalizacji wydatków publicznych w Polsce, [w:] Głuchowski J. Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.). Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 1, Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty. UMCS, Lublin.
 • 34. Savas E.S., (1992), Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa.
 • 35. Sochacka-Krysiak H., Małkowska R., (2007), Usługi społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Zalewski A. (red.). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.
 • 36. Stiglitz J.E., (2004), Ekonomia sektora publicznego. PWN, Warszawa.
 • 37. Śleszyński P, (2004), Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002-2004, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszaw a.
 • 38. Tucholska A., (2007), Powiat. Miedzy zbiorowością a wspólnotą. Scholar, Warszawa.
 • 39. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 106, poz. 708).
 • 40. Wańkowicz St., (2004), Wskaźniki realizacji usług publicznych. Program Rozwoju Instytucjonalnego. MSAP, Kraków.
 • 41. Zalewski A., (2007a), Prywatyzacja jako instrument poprawy efektywności gospodarki gminy, [w:] Strahl D. (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE, Wrocław.
 • 42. Zalewski A., (2007b), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000158354832

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.