PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 3 | 5--17
Tytuł artykułu

Dlaczego w Polsce potrzebna jest ustawa metropolitalna? : Ograniczenia dobrowolnej współpracy samorządów w obszarach metropolitalnych

Autorzy
Warianty tytułu
Why is a Metropolitan Act needed in Poland? : Restrictions on Voluntary Cooperation between Self-governments in Metropolitan Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dobrowolna współpraca samorządów stanowi jedno z możliwych rozwiązań problemów wynikających z fragmentacji obszarów metropolitalnych, rozwiązanie często popierane z uwagi na jego elastyczność i brak ingerencji w podział administracyjny. Artykuł przedstawia wady tego rozwiązania, odnosząc je do polskich inicjatyw podejmowanych w warunkach braku regulacji prawnych dla obszarów metropolitalnych. Przeprowadzone badania empiryczne pozwalają wnioskować o niskiej skuteczności dobrowolnych przedsięwzięć. Zidentyfikowane uwarunkowania potwierdzają siłę ograniczeń przytaczanych w literaturze. (abstrakt oryginalny)
EN
Voluntary cooperation between self-governments is one of the possible solutions to the problems arising from the fragmentation of metropolitan areas, 3 solution which is frequently supported because of its flexibility and lack of interference in the administrative division. The article presents the defects of this solution, applying them to Polish initiatives taken in conditions of a lack of legal regulations for metropolitan areas. The empirical research conducted enables the conclusion to be drawn that voluntary projects have a low level of effectiveness. The conditions identified confirm the strength of the limitations referred to in the literature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--17
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aspiracje większe niż miasta, „Rzeczpospolita" z 2.03.2005 r.
 • D. Avant, Political Institutions and Military Change: Lessons from Peripherial Wars, Ithaca, Nowy Jork 1994, za: S. Reich, The Four Faces of Institutionalism: Public Policy and a Pluralis tic Perspective, „Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institution" 2000/4, vol. 13, s. 501-522.
 • R. Axelrod, Theoretical Foundations of Partnerships for Economic Development, w: A. Liebenthal, O.N. Feinstein, G.K. Ingram (red.), Evaluation and Development: The Partnership Dimension, Nowy Brunszwik, Londyn 2004, s. 9-20.
 • R. Axelrod, M.D. Cohen, Harnessing Complexity. Organizational Implications of a Scientific Frontier, Nowy Jork 1999.
 • R. J. Bennett, Administrative systems and economic spaces, „Regional Studies" 1997/31 (3), s. 223-336.
 • A. Benz, Entwiklung von Governance im Mehrebenensystem der EU, w: I. Tommel, (red.). Die Europaische Union. Governance und Policy-Making, „PVS-Politische Vierteljahresschrift", Sonderheft 2007/40, s. 36-60.
 • R. Bordlein, Die Institutionalisierung der Region. Das Beispiel Rhein Main, „Informationen żur Raumentwiklung" 2000/9-10, s. 537-548.
 • Z. Chojnicki, Terytorialny system społeczny, w: B. Jałowiecki (red.) Gospodarka przestrzenią, region, lokalność, Biuletyn KPZK PAN 1988/138, s. 29-49.
 • J. Czapiński, Polubmy się, „Polityka" 2007/45.
 • B. Freund, The Frankfurt Rhein-Main Region, w: W Salet, A. Thornley, A. Kreukels (red.), Metropolitan Governance and Spatial Planning, Londyn, Nowy Jork, 2003, s. 125-144.
 • M. Goldsmith, The experience of metropolitan government in England, w: H. Heinelt, D. Kiibler (red.), Metropolitan Governance. Capacity, Democracy and the Dynamics of Place, Nowy Jork 2005, s. 81-99.
 • R.A. Hammond, R. Axelrod, Evolution of contingent altruism when cooperation is expensive, „Theoretical Population Biology" 2006/3, vol. 69, s. 333-338.
 • H. Heinelt, K. Zimmermann, How to explain differences in metropolitan governance within a country? Some considerations against the German background, referat przedstawiony podczas 4. Warsztatu Metropolitan governance and social inequality, ECPR Joint Sessions w Rennes, 11-16.04.2008 r.
 • W. Heinz, Inter local cooperation in Germany: the mismatch between existing necessities and suboptimal solutions, w: R, Hulst, A. van Montfort (red.), Inter-Municipal Cooperation in Europe, Dordrecht 2007, s. 91-115.
 • J.R. Hulst, Regional Governance in Unitary States: Lessons from the Netherlands in Comparative Perspective, „Local Government Studies" 2005/1, vol. 31, s. 99-120.
 • H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 236.
 • T. Kaczmarek, Ł.. Mikuła, Ustroje terytorialna-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie, Poznań 2007.
 • J. Karnowski, Modele budowy metropolii w Europie. Jaka metropolia na Pomorzu?, „Gazeta Wyborcza" z 24.03.2007 r., dod. „Trójmiasto”.
 • J.E. Klausen, D. Sweeting, Legitimacy and community involvement in local governance, w: M. Haus, H. Heinelt, M. Stewart (red.). Urban Governance and Democracy, Londyn 2005, s. 214-233.
 • S. Korenik, K. Szołek, Propozycje pakietu kompleksowych działań związanych z realizacją „Strategii integracji gospodarczo przestrzennej Aglomeracji Wrocławskiej", .Wrocław 2000 Plus. Studia nad Strategią Miasta" 2003/2 (46), Biuro Rozwoju Wrocławia, s. 34-89.
 • A. Kukliński, J. Kołodziejski, T. Markowski, W Dziemianowicz (red.), Globalizacja polskich metropolii. Warszawa 2000.
 • M. Kulesza, Zarządzanie metropolią, w: M. Nowicki (red.), Czas na metropolię, „Pomorski Przegląd Gospodarczy 2006/5, s. 34-37.
 • M. Lackowska, P. Swianiewicz, Kosmopolici malych ojczyzn, w: M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007, s. 185-94.
 • C. Langhagen, Actuelle Regionaliesierungprocess in the Rhein-Main Region, „RuR" 2004/1, s. 58-66.
 • J. Lipiec, Podstawy antologii społeczeństwa. Warszawa 1972, s. 71.
 • B. Mościcki, Górnośląski Związek Metropolitalny, .Wspólnota" 2007/29.
 • M. Negrier, The new French dice: metropolitan institutions building democratic issues, w: H. Heinelt, D. Kubler (red.), Metropolitan Governance..., s. 29-46.
 • Nieruchawe Metropolie, „Polityka" 2008/40, s. 6.
 • D.F Norris, Prospects for Regional Governance under the New Regionalism: Economic Imperatives Versus Political Impediment, „Journal of Urban Affairs" 2001/5, vol. 23, s. 557-571.
 • D.F Norris, Whither Metropolitan Governance?, „Urban Affairs Review" 2001/4, vol. 36, s. 532-550.
 • D.F. Norris, D. Phares, T. Zimmerman, Why metropolitan government has not been adopted in the united states and why it won't be anytime soon?, w: J.E. Klausen, P. Swianiewicz (red.). Cities in City Regions. Governing the Diversity, Warszawa 2007, s. 111-132.
 • V. Ostrom, C. Tiebout, R. Warren, Organizacja rządu w aglomeracjach miejskich. Analiza teoretyczna, w: V Ostrom (red.), Federalizm amerykański. Tworzenie społeczeństwa samorządowego, Warszawa-Olsztyn 1994, s. 137-159.
 • W. Pustułka, Górnośląski Związek Metropolitalny, „Dziennik Zachodni" z 20.09.2007 r.
 • R. Putnam, Diplomacy and Domestic Policy: the Logic of Two-level Games, „International Organization" 1988/42, s. 427-460.
 • G.R. Stephens, N. Wikstrom, Metropolitan government and governance: theoretical perspective, empirical analysis and the future, Nowy Jork, Oksford 2000.
 • T. Swanstrom, What We Argue About When We Argue About Regionalism, „Journal of Urban Affairs" 2001/5, vol. 23, s. 479-496.
 • P Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska, A. Mielczarek, Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Warszawa 2008.
 • P Swianiewicz, M. Lackowska, From doing nothing to metropolitan government institutions? Governing metropolitan areas in Poland, w: J.P. Collin, M. Robertson (red.), Metropolitan Governance: Issues and Depictions of Experiments on Four Countries, Montreal 2007, s. 317-343.
 • B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
 • W Szczurek, Już jesteśmy metropolia, „Dziennik Bałtycki" z 25.05.2007 r.
 • W. Szczurek, Metropolia, czyli wspólnota partnerów, w: M. Nowicki (red.), Czas na metropolię, „Pomorski Przegląd Gospodarczy” 2006/5, s. 12-15.
 • K. Szołek, Obszary metropolitalne we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej (studium przypadku), Wrocław 2006.
 • P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.
 • P Uszok, Polskie metropolie - wyzwania globalizacji a spójność terytorialna, w: Rozwój przez wspólnotę i konkurencyjność, (tezy, streszczenia wystąpień i artykuły z II Kongresu Obywatelskiego), Gdańsk 2007, s. 121-123.
 • A. Wielowieyski, Apel senatora Andrzeja Wielowieyskiego, „Gazeta Wyborcza" z 6.01.2005 r.
 • O.P. Williams, Metropolitan political analysis: A social access approach, Nowy Jork 1971, za: K Frisken, D.E Norris, Regionalism Reconsidered, „Journal of Urban Affairs 2001/5, vol. 23, s. 467-478.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000158370432

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.