PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 2 | 59--72
Tytuł artykułu

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w powiatach ziemskich woj. śląskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Usage of EU funds by land powiats of the Silesian voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule skupiono uwagę na wielkości i znaczeniu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w budżetach powiatów ziemskich woj. śląskiego w latach 2004—2007. Silnym bodźcem do podejmowania wielu działań mających na celu rozwój i poprawę życia mieszkańców stały się środki unijne programów przedakcesyjnych, a od 2004 r. — kiedy Polska została krajem członkowskim Unii Europejskiej (UE) — z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Fundusze te są instrumentami polityki strukturalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the size and importance of foreign sources in land poviat budgets of the silesian voivodship in the years 2004—2007. EU pre-accession funds were a strong stimulus for inhabitants' activities to improve and develop their living conditions. Since Poland's accession to EU (2004) there are Structural and Cohesion Funds at their disposal as instruments of the structural policy.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--72
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Borodo A. (2004), Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 • Blażejczyk M., (2002), Podstawy wiedzy elementarnej o integracji europejskiej, Fundacja Innowacja i WSSE w Warszawie.
 • Byjoch K., Sulimierski J., Tarno J.P. (2002), Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, PWN, Warszawa.
 • Ciak J., Marciniak E.(2006), Problematyka absorpcji funduszy strukturalnych w województwie kujawsko-pomorskim, w: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce, pod. red. E. Chojny-Duch, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
 • Czempas J.,(2007), Środki unijne w budżetach samorządów województwa śląskiego w latach 2004-2000, w: Gospodarka Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Wybrane problemy, pr. zbior, pod red. S. Dolaty, Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie, Częstochowa.
 • Dybał M. (2006), Prefinansowanie jako instrument przejściowego finansowania zadań realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, pr. zbior, pod red. L. Patrzałka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław
 • Farno J. P. (red) (2002), Samorząd terytorialny w Polsce, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 • Glumińska-Pawlic J., Sawicka K., Budżet jednostek samorządu terytorialnego, w: H. Izdebski (2003), Samorząd terytorialny -podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa.
 • Jak korzystać z funduszy Unii Europejskiej dostępnych dla firm dzisiaj i po akcesji (2003),Wyd. Presspublica sp. z o. o., Warszawa.
 • Kopyściński M. (2006), Prefinansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce, pod. red. E. Chojny-Duch, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Miemiec W. (2006), Obowiązki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego jako beneficjentów pomocy finansowej udzielonej z budżetu Unii Europejskiej, w: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce, pod. red. E. Chojny-Duch, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Pelczar A.(2007), Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w 2004 i 2005 r., w: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, pr. zbior, pod red. L. Patrzałka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław
 • Przybysz P. (2007), Ryzyko aplikowania o fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako miara przygotowania samorządów do ich absorpcji, "Samorząd Terytorialny", nr 12
 • Sługocki W. (..,), Samorząd terytorialny w świetle funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w: Działalność jednostek samorządu terytorialnego, Katowice. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne: pr. zbior, pod red. J. Czempasa; E. Pancer-Cybulska (2005), Uwarunkowania procesów integracji Polski z Unią Europejską na poziomie regionalnym i lokalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • Smolny K.(2007), Znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla systemu finansów samorządu terytorialnego w Polsce, w: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, pr. zbior, pod red.L. Patrzałka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław
 • Szlachta J.(2002), Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Unii Europejskiej szansą dla Polski, Zamość
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000158420922

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.