PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 778 | 25--41
Tytuł artykułu

Identyfikacja obszarów ryzyka w świetle celów działalności jednostek samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Identification of Areas of Risk in the Light of Aims of Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęto próbę identyfikacji obszarów ryzyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego (JST). Omówiono samodzielność JST w realizacji celów oraz rodzaje ryzyka mającego istotne znaczenie dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
EN
The purpose of this article is to show that local government units (LGU), similarly to other entities realizing the goals allocated to them, are exposed to risk. Among the various types of risk that seem to have great significance for the tasks of local government, the following have been singled out: the economic risk of strategies undertaken, political and financial risk, including debt, loss of liquidity and insolvency, and staff-related risks. As well as identifying risk in LGU activities, the author tries to define its various types.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--41
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Arche, Gdańsk 2001.
 • Bielińska I., Ocena efektywności inwestycji [w:] Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red, L. Bednarski, T. Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Borkowska S., Wynagradzanie wyższej kadry kierowniczej [w:] Zarządzanie kadrami, Perspektywy badawcze i praktyka, red. T. Listwan, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Borodo A., Władztwo finansowe samorządu terytorialnego — zagadnienia ogólne [w:] Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, red. R. Mastalski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Chojny-Duch E., Polskie prawo finansów. Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Darwiłło A., Gliniecka J., Finanse gmin, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 • Dziawgo D., Ryzyko [w:] Leksykon finansów, PWE, Warszawa 2001.
 • Gałuszka K., Ocena efektywności finansowania rozwoju lokalnego [w:] Finanse samorządu terytorialnego, Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2005.
 • Gunning J.P., Zrozumieć demokrację, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Prof. Romualda Kudlińskiego w Warszawie, Warszawa 2001.
 • Guziejewska B., Znaczenie i mierniki autonomii finansów lokalnych [w:] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 • Jastrzębska M., Podstawy polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2000, z. 7-8.
 • Jendrośka J., Samorząd terytorialny w polskiej nauce prawa administracyjnego [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Ltd, Wrocław 2005.
 • Jerzmanowski Z., Komercjalizacja i prywatyzacja, „Wspólnota” 1997, nr 23.
 • Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005.
 • Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
 • Kańduła S., Samodzielność wydatkowa gminy z zakresu oświaty przedszkolnej w latach 1998-2001 (na przykładzie Tczewa). Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 • Karwat M., Ryzyko zawodowe polityka [w:] Społeczeństwo a ryzyko. Multidyscyplinarne studia o człowieku w sytuacji niepewności i zagrożenia, red. L.W. Zacher, A. Kiepas, Fundacja Edukacyjna Transformacje, Warszawa 1994.
 • Konieczny N., Samodzielność finansowa rad narodowych, „Finanse” 1989, nr 2-3.
 • Kosek-Wojnar M., Gmina na rynkach pożyczkowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 127, Kraków 1996.
 • Krzeczkowski K., Gmina jako podmiot polityki komunalnej, odbitka nr 3 „Samorządu Terytorialnego”, Warszawa 1938.
 • Laskowski P., Zarządzanie informacją finansową w jednostkach samorządu terytorialnego pozyskujących środki z funduszu Unii Europejskiej [w:] Monitorowanie otoczenia, Przepływy i bezpieczeństwo informacji, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zakamycze, Kraków 2003.
 • Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, PWE, Warszawa 1999.
 • Lipka A., Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltex, Warszawa 2002.
 • Michalski G., Leksykon zarządzania finansami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Miemiec W, Władztwo podatkowe gminy — wybrane zagadnienia finansowo-prawne [w:] Finanse samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane), red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2005.
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa kapitalistycznego, Warszawa 1988.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Cześć ogólna, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 • Pająk K., Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934.
 • Piekara A., Samorząd terytorialny i inne formy aktywności społecznej dawniej i dzisiaj, Twigger, Warszawa 2005.
 • Pietrzyk I., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego [w:] Związki polityki gospodarczej z polityka regionalną, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1977.
 • Piotrowska-Marczak K., Finanse lokalne w Polsce, PWN, Warszawa 1997.
 • Piotrowska-Marczak K., Samodzielność finansowa samorządów lokalnych a własność komunalna [w:] Własność komunalna, red., T. Wawak, UJ, Kraków 1991.
 • Rączka P., Prawne pojęcie samorządu i samorządu terytorialnego [w:] Ustrój samorządu terytorialnego, Dom Organizatora, Toruń 2003.
 • Rowe W.A., An Anatomy of Risk, New York 1977.
 • Identyfikacja obszarów ryzyka... Rozohazy R., Le de’celoppement des communte’s, CIA-CO-Editour, Lovain-Neuve 1988.
 • Sochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Poltex, Warszawa 1993.
 • Stanisławiszyn H., Ryzyko w kredytowaniu gmin [w:] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 • Stankiewicz J., Geneza i ewolucja instytucji budżetu. Problem debudżetyzacji [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy, zagadnienia administra- cyjno-prawne. Liber, Warszawa 2002.
 • Zawadzka Z., Ryzyko bankowe, Poltex, Warszawa 1995.
 • Ziółkowski M., Goleń M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym [w:] Zarządzanie gospodarką gmin, SGH, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000158469385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.