PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | nr 2 | 189--210
Tytuł artykułu

Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce

Warianty tytułu
Family-based Social Capital and Economic Growth in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od połowy lat 90-tych do modeli wzrostu gospodarczego są wprowadzane kategorie reprezentujące kapitał społeczny - więzi międzyludzkie takie jak zaufanie, przestępczość, zróżnicowanie dochodów itp. Wiedza socjologiczna i psychologiczna pozwala wskazać rodzinę jako źródło więzi międzyludzkich, a także wyznacznik szczęścia i jakości życia człowieka. Można przypuszczać, że szczęśliwi lepiej spełniają swoje role społeczne, m.in. lepiej i efektywniej pracują. Postawiliśmy zatem hipotezę: rodzinny kapitał społeczny - więzi rodzinne wpływają na wzrost gospodarczy. Precyzując: im więcej rozwodów, w stosunku do nowo zawieranych małżeństw, tym wolniejszy wzrost gospodarczy. Hipoteza ta została potwierdzona dla gospodarki polskiej w latach 1967-2006. Na podstawie modelu ekonometrycznego dynamiki PKB, w którym obok współczynnika dezintegracji rodzinnej występują: dynamika zatrudnienia, stopa inwestycji i stopa przestępczości. Na skutek dezintegracji więzi małżeńskich i rodzinnych średnioroczne spowolnienie wzrostu gospodarczego było rzędu 0,6 punktu procentowego. Oznaczało to spowolnienie wzrostu gospodarczego o blisko jedną piątą. (abstrakt oryginalny)
EN
Categories representing social capital such as trust, crime rate, inequality of incomes and so on - have been introduced to economic growth models since the mid-1990s. Sociological and psychological knowledge allows to identify the family as a source of human bonds, man's happiness and life quality. It can be presumed that happy persons fulfill better their social roles and, for example, they work better and more effectively. Therefore, we have formulated a hypothesis: the family social capital -family bonds - have an influence on economic growth. To put it more precisely: the bigger the number of divorces in relation to contracted marriages, the slower is the economic growth. This hypothesis has been confirmed for the Polish economy in the years 1967-2006. Due to disintegration of marriage and family bonds the average annual slow-down of economic growth reached 0.6 percentage point. It implied a slow-down of economic growth by about one-fifth. The estimation is based on the econometric model of GDP growth, in which alongside the family disintegration there are: growth of employment, investment rate and crime rate. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
189--210
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamski F, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Bauman Z., Szansę etyki w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 • Chen B.L., An Inverted-U Relationship Between Inequality and Long-Run Growth, "Economics Letters" 2003, nr 78.
 • Cornia G.A., Court J., Inequality, Growth and Poverty in the Era of Liberalization and Globalization, The United Nations University WIDER, Helsinki 2001, http://www.wider.unu.edu/publications/pb4.pdf.
 • Divorce and Economic Growth Negatively Correlated, "The Economist" 2008, 24.07, http://www.economist.com/world/britain/displaystory.cfm?story_id=11792871
 • Filek J., Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2009, t. 12.1.
 • Gapik L., Sytuacja psychologiczna po rozwodzie, "Problemy Rodziny" 1989, nr 2.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce później nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Grabowska B., Kobieta raz na zawsze - rzeczywistość, skryte marzenie czy dziwactwo, "Rzeczpospolita" z 30 lipca 2008.
 • Gryżenia K., Dobro wspólne - rozwój osobowy - życie gospodarcze, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2007, nr 2, s. 11-22.
 • Jagas B., Zawsze byłem nieśmiały, "Moda na zdrowie" 2008, nr 1.
 • Jan Paweł II, List do rodzin (Gratissimam sane), z okazji Roku Rodziny 1994, http://www.npr.prolife.pl/list_do_rodzin_czl.htm.
 • Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju w 2005 roku, http://www.duch.lublin.pl/teksty/orpokoju05.html.
 • Kochanowski J., Najważniejszy z kapitałów, "Rzeczpospolita" 2002, nr 203.
 • Kocik L., Rodzina w obliczu wartości i wzorów ponowoczesnego świata. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2006.
 • Kropiwnicki J., Dylematy polityki pro-rodzinnej, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2002, t. 5, s. 327-332.
 • Kropiwnicki J., Rodzina i ochrona życia poczętego na sesjach nadzwyczajnych Narodów Zjednoczonych (Kair +5, Pekin +5, Istambuł +5), "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2008, t. 11.2, s. 183-190.
 • Kumor P., Sztaudynger J.J., Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce - analiza ekonometryczna, "Ekonomista" 2007, nr 1.
 • Kumor P., Współzależność nierówności płac ze wzrostem gospodarczym w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 2009, przyjęto do druku.
 • Liberda B., Oszczędzanie w gospodarce polskiej; teorie i fakty, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
 • Mariański J., Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością. Studium socjologiczne, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków 1997.
 • Mikołajczyk-Lerman G., Mężowie i żony. Realizacja ról małżeńskich w rodzinach wielkomiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Nie ma jak rodzina, "Komunikat z badań" 2008, nr 40, Centrum Badania Opinii Społecznej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_040_08.PDF.
 • Paszkiewicz M., Wpływ kapitału społecznego na wzrost gospodarczy, na przykładzie wybranych czynników, praca doktorska przygotowywana pod kierunkiem J.J. Sztaudyngera, maszynopis powielony, Łódź 2009.
 • Pawlak W, Sztaudynger J.J., Optymalne zróżnicowanie dochodów w Stanach Zjednoczonych i Szwecji - analiza ekonometryczna, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2008.
 • Pietila H., Podstawowe założenia ekonomii humanistycznej. Szkic całościowego obrazu gospodarki człowieka, "Elsevier Science" 1997, http://www.kasakobiet.ngo.org.pl/teksty/hilkka_pietila.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000158531252

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.