PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 6 | nr 2 (20) Przedsiębiorczość | 9--26
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące

Warianty tytułu
Entrepreneurship - understanding the concept, its types and determinants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcono analizie pojęcia przedsiębiorczości, jej typów i czynników ją kształtujących. Autor wskazuje, że słowo „przedsiębiorczość" stało się w ekonomii i w naukach o zarządzaniu desygnatem ważnej kategorii ekonomicznej, co czyni zrozumiałym wymóg precyzyjnego określenia treści tego wyrażenia. Niestety, przedsiębiorczość jest różnie definiowana i interpretowana, co prowadzi bardzo często do nieporozumień w dyskursie naukowym, a nawet do chaosu terminologicznego i pojęciowego. Autor za racjonalne uważa w szczególności rozumienie przedsiębiorczości jako cechy i postawy lub działania (z dodaniem przymiotnika przedsiębiorcze). Wychodząc od takiego rozumienia przedsiębiorczości prezentuje różne aspekty przedsiębiorczości: przedsiębiorczość indywidualną, przedsiębiorczość zbiorową (przedsiębiorstwa lub innej instytucji), a także zauważa, że wiązanie pojęcia przedsiębiorczości tylko z małymi firmami jest nieuzasadnionym zawężeniem pojęcia, gdyż duch przedsiębiorczości występuje także w dużych przedsiębiorstwach. W artykule scharakteryzowano również różne typy przedsiębiorczości i jej uwarunkowania. Autor kończy swój artykuł konkluzją, że przedsiębiorczość jest zjawiskiem o dużej złożoności, co sprawia, że nie jest możliwe sformułowanie jednej teorii przedsiębiorczości. Celowe jest jednak podjęcie prób zbudowaniem kilku jej teorii, które będą objaśniały zjawisko od różnych stron (psychologii człowieka, sytuacji występujących w organizacjach, mechanizmów gospodarczych i społecznych w państwie - i w UE - oraz wyjaśniających zależność przedsiębiorczości od uwarunkowań kulturowych). (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to analyzing the concept of entrepreneurship, its types and determinants. The author points out that in economy and in the management disciplines the term 'entrepreneurship' has become a referent to a significant economic category, which justifies the requirement to define precisely the meaning behind this term. Unfortunately, entrepreneurship has been defined and interpreted in a variety of ways, which often implies misunderstandings in the scientific discourse, if not a terminological and notional chaos. The author claims it particularly rational to understand entrepreneurship as the characteristics and approaches or actions (prefixed with the adjective 'enterprising' or 'entrepreneurial'). Based on this understanding of entrepreneurship, the author presents different aspects of entrepreneurship: the individual and the collective one (i.e. that of an enterprise or other institution); he also points out that finking the concept of entrepreneurship only with small ventures is an unfounded limitation of the notion, since the spirit of entrepreneurship is present in large enterprises as well. Moreover, the article presents different types of entrepreneurship and its determinants. The article ends up with a conclusion that entrepreneurship is a highly complex phenomenon, which makes it impossible to formulate one theory of entrepreneurship. Yet it is purposeful to make attempts at developing a number of theories which would define the phenomenon in terms of its different aspects (such as the psychology of humans, the situations taking place in organizations, the economic and social mechanisms in the country and in the EU and the dependence of entrepreneurship on cultural conditions). (original abstract)
Rocznik
Tom
6
Strony
9--26
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Albach, H. 2002. Das Unternehmerische in der Theorie der Unternehmung. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, nr 1.
 • Berger, B. 1994. Wprowadzenie, w: Berger B. (red.) Kultura przedsiębiorczości. Warszawa: Oficyna Literatów "Rój".
 • Bitzer, H. 1991. Interpreneurship - Unternehmerische Unternehmung, Stuttgart: Schaffer Verlag.
 • Bławat, F. 2003. Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
 • Bratnicki, M. 2002. Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Katowice: Wydawnictwo AE.
 • Czajka, D. 1999. Przedsiębiorstwo w kryzysie. Upadłość lub układ, Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich.
 • Czajka, D. 2000. Przestępstwa menedżerskie, Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich.
 • Drucker, P.F. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: PWE.
 • Drucker, P.F. 2002. Myśli przewodnie Druckera, Warszawa: Mat Biznes.
 • Fry, EL. 1992. Entrepreneurship. A Planning Approach, New York: West Publishing Co.
 • Gościński, J.W. 1989. Cykl życia organizacji, Warszawa: PWE.
 • Gruszecki, T. 1994. Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Warszawa: Cedor.
 • Grzybowski, W. (red.) 1999. Podstawy teorii przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem, Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.
 • Haber, L.H. 1995. Wzory przedsiębiorczości w świadomości przyszłych menedżerów. Studia Socjologiczne, nr 1-2.
 • Hatch, M.J. 2002. Teoria organizacji, Warszawa: PWN.
 • Hisrich, R.D. (red.) 1986. Entrepreneurship, Intrapreneurship und Venture Capital, Massachusets-Toronto: Lexington Books.
 • Hisrich, R.D. i M.P. Peters. 1989. Enterpreneurship. Starting, Developing and Managing a New Enterprise, Boston: Irving.
 • Hofstede, G. 2000. Kultury i organizacje, Warszawa: PWE.
 • Hryniewicz, J. T. 1996. Przedsiębiorczość i innowacyjność w świetle badań empirycznych. Przegląd Organizacji, nr 5.
 • Janasz, W. (red.) 2004. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Warszawa: Difin.
 • Kent, C.A. 1991. Rola przedsiębiorcy w gospodarce, w: Kamerschen D. R., McKenzie R.B. i C. Nardinelli (red.) Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność.
 • Kraśnicka, T. 2002. Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Katowice: Wydawnictwo AE.
 • Kwiatkowski, S. 2000. Przedsiębiorczość intelektualna, Warszawa: PWN.
 • Kwiatkowski, S. 2001. Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów postsocjalistycznych. w: Kołodko G. W. (red.) Nowa gospodarka i jej implikacje dla długotrwałego wzrostu w krajach postsocjalistycznych. Warszawa: WSPiZ.
 • Kwiatkowski, S. i L. Wasilewski. 1998. Rola innowacji w rozwoju polskiej gospodarczo-ści. Master of Business Administration, nr 4/34.
 • Kwiatkowski, S. i M.B. Kamiński (red.) 2006. Intellectual Enterpreneurship - Wiedza, Przedsiębiorczość, Bogactwo, Warszawa: WSPiZ.
 • Lipiński, E. 1981. Problemy - pytania - wątpliwości. Z warsztatu ekonomisty, Warszawa: PWN.
 • Machaczka, J. 1994. Zarządzanie przedsiębiorcze. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 444.
 • Machaczka, J. i K. Machaczka. 1999. Organizacja przedsiębiorstwa - optymalna konfiguracja rozwojowa, w: Hopej M. i L. Martan (red.) Przedsiębiorstwo. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Macieja, J. 1990. Przedsiębiorczość w systemie ekonomicznym. Studia Ekonomiczne, nr 24.
 • Macko, A. i T. Tyszka. 2002. Uwarunkowania przedsiębiorczości. Transformacje, nr 1-4.
 • Merchesnnay, M. 1994. Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Warszawa: Poltex.
 • Mintzberg, H. 1978. The Structuring of Organisation, New Jersey: New Englewood (za Gościński, J. 1989. Cykl życia organizacji, Warszawa: PWE).
 • Noga, A. 2001. Przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość w polskiej gospodarce, w: Kotowicz-Jawor J. (red.) Przedsiębiorczość i konkurencyjność. Warszawa: Bellona.
 • Obuchowski, K. 1974. Osobowość społeczna a efektywność działań, Bydgoszcz: TNOiK.
 • Piasecki, B. 1998. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Warszawa: PWN.
 • Reykowski, J. 1986. Przełamać bariery. Polityka, nr 25.
 • Robbins, S.P. i D.A. DeCenzo. 2002. Podstawy zarządzania, Warszawa: PWE.
 • Safin, K. 2003. Zarządzanie małą firmą, Wrocław: Wydawnictwo AE.
 • Safin, K. 2004. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - próba systematyzacji. w: Jaremczuk K. (red.) Uwarunkowania przedsiębiorczości. Tarnobrzeg: PWSZ.
 • Schumpeter, J.A. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN.
 • Schumpeter, J.A. 1995. Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa: PWN.
 • Skorupka, S., Auderska, H. i Z. Łempicka (red.) 1968. Maty Słownik Języka Polskiego, Warszawa: PWN.
 • Smilor, R. 2001. DaringVisionaries. How enterpreneurs build companies, inspire allegaiaance and create wealth, Holbrook: Adams Media Corporation.
 • Sobczyk, G. 1995. Funkcjonowanie małych firm w warunkach zmian systemowych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Sudoł, S. 2006. Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa: PWE.
 • Zych, A. 2004. Nieuczciwa konkurencja jako element nieetycznego zachowania przedsiębiorstw w życiu gospodarczym, w: Jaremczuk K. (red.) Uwarunkowania przedsiębiorczości. Tarnobrzeg: PWSZ.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000159603037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.