PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | z. 90 | 172--186
Tytuł artykułu

Informacja a ryzyko i niepewność na rynku kredytowym - część I

Autorzy
Warianty tytułu
Information vs. Risk and Insecurity on the Credit Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli informacji w ocenie wiarygodności kredytowej podmiotów gospodarczych oraz metod jej pozyskiwania. W ostatnich latach rola informacji urosła do rangi zasobu równie ważnego jak ziemia, praca i kapitał. Przyczyną takiego zapotrzebowania na informację jest chęć ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności przez instytucje finansowe. Budowa zintegrowanego systemu wymiany informacji pomiędzy instytucjami rynku kredytowego jest procesem długotrwałym, zależnym od wielu czynników, do których należą: prawidłowa regulacja ustawowa, umożliwiająca gromadzenie i wymianę informacji bez ponoszenia nadmiernych kosztów, współpraca i chęć wymiany informacji między podmiotami rynku kredytowego, stworzenie bezpiecznych standardów wymiany informacji, dysponowanie poprawnymi danymi o wysokiej jakości dla oceny ryzyka kredytowego, posiadanie efektywnej i bezpiecznej technologii wymiany informacji. Spełnienie tych warunków pozwala postawić tezę, że system informacji kredytowej, obejmujący nie tylko banki, ale również pozabankowe instytucje dostarczające informacje finansowe o klientach, poprawia efektywność zarządzania procesami finansowania klientów oraz zmniejsza ryzyko kredytowe banku. (fragment artykułu)
EN
This article aims at presenting the role of information in estimating economic entities' credit- worthiness and methods of obtaining it. It points to sources of obtaining information for the needs of evaluating credit risk and risk typologies arising while taking a decision. Developing an integrated system of information exchange among institutions on the credit market is one of the main problems in the risk management process on this particular market. It is a long-term process depending on many factors, which include: appropriate legal regulation, cooperation and willingness to exchange information between credit market entities, creating safe standards of making information available, having appropriate data, and effective and safe technology of information exchange. Complying with these conditions allows us to submit the thesis that the system of credit information which includes not only banks but also non-banking institutions providing financial information about customers improves the efficiency of customer financing management processes and reduces the bank's credit risk. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
172--186
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badania koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1993.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1999.
 • Bogdanienko J., W poszukiwaniu przyszłości. Zarządzanie strategiczne firmą, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002.
 • Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze, metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Czerwińska E., red., Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Dziawgo D., Credit - rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Dębski W, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Gierszewska G., Zarządzanie Strategiczne, Wyd. WSPIZ, Warszawa 2000.
 • Gołaszewska-Kaczan U., Analiza strategiczna, wybrane metody, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 • Hubner D., Lubiński M., Małecki W, Matkowski Z., Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa 1994.
 • Ignatiuk St., Ignatiuk Sł., Zarządzanie strategiczne w świetle teorii i praktyki, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Jajuga K., Analiza i zarządzanie ryzykiem - podejścia teoretyczne i wyzwania praktyczne, "Rynek Terminowy", 1999.
 • Jajuga K., Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym, "Rynek Terminowy", 5/99.
 • Kamerschen D. R., McKenzzie R. B., Nardinelii C., Ekonomia, Fundacja gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1993.
 • Karasiewicz G., Marketing międzynarodowy, Wydawnictwo WZ UW 2004.
 • Kostera M., Skrypt z współczesnych koncepcji zarządzania, Wydawnictwo WZ UW 2004.
 • Kotler E, Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Feiberg SJA, Warszawa 1999.
 • Lewandowski D., Ryzyko operacyjne w bankach - zarządzanie i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, "Bank i Kredyt", Nr 04/2004.
 • Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2002.
 • Matuszczyk A., Credit scoring, Wydawnictwo fachowe Cedewu.pl, Warszawa 2003.
 • Mendel T., Przeniczka J., Badanie i ocena wiarygodności partnera gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Obłój K, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 • Piech K., Pangsy-Kania S., Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003.
 • Rokita J., Jędralska K., Zarządzanie Strategiczne, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2000.
 • Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 • Tarczyński W, Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Dz.U. 1997, Nr 140, poz. 939.
 • Winiarski B., Polityka Gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000159633137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.