PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | z. 90 | 9--25
Tytuł artykułu

Konsument na rynku e-kultury

Warianty tytułu
The Consumer on the Market of E-culture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestia aktywności kulturalnej nabiera współcześnie istotnego znaczenia. Zwraca się uwagę na konieczność intensyfikowania i podnoszenia poziomu aktywności kulturalnej społeczeństwa, w tym także za pośrednictwem Internetu. Internet udostępnia bowiem dobra kultury osobom mieszkającym nawet daleko od centrów kultury, ich znajomość dzieł kultury i sztuki wcale nie musi być mniejsza. Upowszechnianie się Internetu, zwłaszcza na wsiach i w małych miastach, stwarza możliwość odrabiania zapóźnień i zmniejszania różnic cywilizacyjnych. Istnieje jednak pewna grupa osób, która ze względu na miejsce zamieszkania i jednocześnie brak umiejętności (lub brak potrzeby) korzystania z nowoczesnych mediów może się stać ludźmi gorszej kategorii. Dostępność do elektronicznych środków przekazu z pewnością może ułatwić kontakty z kulturą i wpłynąć na podniesienie poziomu aktywności kulturalnej. Internet zwiększa dostępność wielu form uczestnictwa w kulturze. (fragment artykułu)
EN
The development of ICT opened new possibilities for culture. We are witnessing a change in the way works of culture and art are popularized, how the possibilities of participation not only in the Polish but also European and world culture expand. Based on results of both quantitative and qualitative research, the article points to how the Internet allows us to take advantage of different forms of culture. (original abstract)
Słowa kluczowe
Bibliografia
 • Bobrowicz W., Internet, kultura, edukacja, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 • Chuchro E., Między tradycją a nowoczesnością. O powieści hipertekstowej z odwołaniem do Końca świata według Emeryka Radosława Nowakowskiego.
 • Eco U., O paru funkcjach literatury, w: O literaturze, Wydawnictwo Muza, Kraków 2003.
 • E-biznes od kuchni: Filmweb.pl (2007) http://www.internetstandard.pl/ news/118008_2.html (21 kwietnia 2008 r.).
 • E-prasa rośnie, ale jeszcze nie wyprze papieru, www.internetstandard.pl/news
 • E-prasa rośnie w siłę, http://press.valuemedia.pl/notatka
 • Fiut I.S., Twórczość literacka w sieci, w: Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005.
 • From IGT to E-culture. Advisory report on the digitisation of culture and the implications for cultural policy, Netherlands Council for Culture, Submitted to the Netherlands State Secretary for Education, Culture and Science, June 2003, English edition August 2004,The Hague, www.cultuur.nl/e-culture
 • i2010: Biblioteki cyfrowe, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela 30 września 2005 r., COM(2005) 465 końcowy.
 • Jankowski D., Aktywność kulturalna - aspekty socjalizacyjne i edukacyjne, w: Pedagogika kultury. Historyczne osiągnięcia - współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej - perspektywy rozwoju, red. J. Gajda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
 • Kiepas A., Internet a kultura - wyzwania dla człowieka i społeczeństwa, w: Internet - społeczeństwo informacyjne - kultura, red. A. Kiepas, M. S. Szczepański, U. Żydek-Bednarczuk, Śląskie Wydawnictwo Naukowe WSZiNS, Tychy 2006.
 • Kluszczyński R. W, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2001.
 • Konsument na rynku e-usług, raport z badania, Warszawa 2008.
 • Konsumpcja mediów. Sposoby korzystania z mediów wśród internautów, Gemius, listopad-grudzień 2007 r. Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiet internetowych, kwestionariuszy wypełnionych do końca było 14 414, dane obejmują internautów w wieku 15-79 lat, www.gemiuspl/pl/raporty/2008-02/05
 • Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, PWE, Warszawa 2007.
 • Rogowski Ł., Estetyka www - od sztuki w Internecie do sztuki publicznej, w: E-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo, red. B. Płonka-Syroki, M. Staszczak, Oficyna Wydawnicza Aborteum, Wrocław 2008.
 • Sajna R., Dzienniki drukowane w wersji on-line - apokalipsa czy zbawienie dla prasy codziennej?, w: Oblicza Internetu: Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, red. M. Sokołowski, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Elbląg 2006.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce: wyniki badań statystycznych w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008.
 • Tyszka A., Uczestnictwo w kulturze: o różnorodności stylów życia, PWN, Warszawa 1971.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2007 r., GUS, Warszawa 2007.
 • Zalecenie Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2006/585/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 31 sierpnia 2006 r.
 • Zeller B., Literatura i tożsamość narodowa w dobie Internetu, w: Internet - społeczeństwo informacyjne - kultura, red. A. Kiepas, M. S. Szczepański, U. Żydek-Bednarczuk, Śląskie Wydawnictwo Naukowe WSZiNS, Tyczy 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000159633161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.