PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1 | 25--30
Tytuł artykułu

Nieefektywność ekonomiczna procedur upadłości

Warianty tytułu
Economic ineffectiveness of bankruptcy procedures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niestabilność prawa gospodarczego, poziom jego skomplikowania i trudności w interpretacji, w sposób istotny wpływają na ryzyko prawne towarzyszące prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Nie tylko ewidentne niedociągnięcia samego procesu legislacyjnego, ale i brak analizy ekonomicznej projektów ustaw, osłabiają konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Artykuł pokazuje na wybranych przykładach z praktyki sądowniczej problemy związane z niektórymi skutkami regulacji prawnych. Zdaniem autorek badania jakościowe i ilościowe akt postępowań sądowych mogą być cennym źródłem identyfikacji czynników ryzyka biznesowego i przyczynić się do poprawy efektywności procesów upadłości. Rozpoznanie i analiza istniejących w systemie prawnym bodźców sprzyjających zachowaniom nieracjonalnym ekonomicznie, mogłoby stanowić przesłankę do likwidacji lub zmiany części istniejących rozwiązań prawnych, co powinno wpłynąć korzystnie na zasady odpowiedzialności i efektywność gospodarowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The volatility of economic law, the level of its complexity and difficulties in interpretation, in essential way affect the legal risks in business activity in Poland. Not just the obvious shortcomings of the legislative process, but the lack of economic analysis of law drafts, undermines the competitiveness of enterprises. Chosen examples of judicial practice presented in the article show the issues related to certain effects of legal regulations. According to authoresses the qualitative and quantitative analyses of court proceedings files, can be a valuable source of identifying risk factors for the business and contribute to improve the bankruptcy processes effectiveness. The identification and analysis of existing in the legal system incentives which facilitate unreasonable economically behavior, could be a prerequisite to eliminate or modify the current legislation, what should favorably influence the principles of the responsibility and the economic activities effectiveness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--30
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1) Bankructwa przedsiębiorstw w Polsce, (red.) Mączyńska E., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • 2) Boberek Ł., Czyżowicz W., Ekonomiczna analiza regulacji prawnych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 1/2007.
 • 3) Czura-Kalinowska D., Zabłocki R., Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • 4) Doing business. Raport Banku Światowego 2008.
 • 5) Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Mączyńska E. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • 6) Jakubecki A., Feliks Z., Prawo upadłościowe i naprawcze, Komentarz, Zakamycze 2006.
 • 7) Opalski A., Koncern w polskim prawie spółek - porównanie z prawem niemieckim, „PPH" 1998, nr 7.
 • 8) Prawo upadłościowe i naprawcze - komentarz, (red.) Witosz A., Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007, s. 14.
 • 9) Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r., (Dz. U. Nr 60, 535 ze zm.), art. 16 i 17; art. 280 ust. 1.
 • 10) SN - Izba Cywilna z 6.6.1997 r. (III CKN 65/97), OSNC 1997, Nr 11, poz. 181.
 • 11) Sprawne Państwo, seminarium Ernst & Young, grudzień 2007, SGH w Warszawie, materiały konferencyjne.
 • 12) Szydło M., Konkurencja regulacyjna w prawie spółek, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • 13) Tomaszewski P.M., Pominięcie osobowości prawnej spółki w prawie USA, „PPH" 1995, nr 10, 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000160135003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.