PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1 | 81--90
Tytuł artykułu

Specyfika zarządzania upadłością banku

Warianty tytułu
The specific of bank bankruptcy management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowe procedury dotyczące bankructw banków w Polsce reguluje ustawa prawo upadłościowe i naprawcze, a specyficzne dla tego sektora regulacje zawiera prawo bankowe, które część decyzji pozostawia w gestii Komisji Nadzoru Finansowego. Potrzebna jest dyskusja nad szczegółowymi kryteriami podejmowania przez KNF decyzji co do sanacji lub upadłości. Tę opinię autor formułuje na podstawie badań, które przeprowadził wśród polskich banków. Przypominając doświadczenia z okresu fali bankructw banków z lat 90. ub. wieku, autor omawia sprzeczności lub niejasności w istniejącym ustawodawstwie upadłościowym i praktyce banków, oraz sugeruje kierunki zmian. (abstrakt oryginalny)
EN
The basic banks bankruptcies procedures in Poland defines the law of bankruptcy right and repair of banks; and specific sector bank right for such solution contains the bank law, which leaves one part of decisions in hands of the Commission of Financial Supervision. It is necessary to discuss the detail criteria of undertaking by the CFN decisions: or sanify, or bankruptcy. This opinion the author formulates on a basis of investigations which conducted in Polish banks. Reminding the experience of the wave of banks bankruptcies during the 1990 decade, the author analyses the contradiction or the vagueness in existing bankruptcy legislation and the practice of banks, as well as suggests the directions of changes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--90
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1) Bazerman M.H., Watkins M.D., Predictable surprises: The Disasters You Should Have Seen Corning, and How to Prevent Them, Harvard Business School Publishing Co., 2004, s. 15.
 • 2) Consolidation in the Financial Sector, Summary Report, G-10, January 2001, s. 14-19.
 • 3) Convention between Italy and Austria on Bankruptcy Winding-up Arrangements and Compositions, 12 July 1977.
 • 4) Economic and Finance Committee, Report on Financial Crisis Management, Economic Paper no. 156, July 2001, s. 9.
 • 5) Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 • 6) Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 24.
 • 7) Masiukiewicz P., Crises in Banks Versus State Intervention, Ekonomika: probierni teorii ta praktiki. Zbirnik naukowych prac. Wipusk 244, Tom IV, Dniepropietrowskij Nacionalnyj Uniwiersitet, Dniepropietrowsk, Ukrainę, November 2008.
 • 8) Mączyńska E., Upadłości przedsiębiorstw a etyka, [w:] Etyka i ekonomia, pod red. B. Klimczak i A. Lewickiej-Strzałeckiej, Wydawnictwo PTE, Warszawa, 2007.
 • 9) Nadzór bankowy 1989-2006, Departament Komunikacji Społecznej NBP, Warszawa 2007.
 • 10) Pawłowicz L., System bezpieczeństwa finansowego UE, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 2/2007.
 • 11) System gwarancji depozytów w Polsce i na świecie, pod red. W. Baki, PWE, Warszawa 2005. 12j Ustawa z dn. 29.08.97 r. Prawo bankowe, (Dz. U. nr 140/1997, poz. 939 z późn. zmianami).
 • 13) Ustawa z dn. 28.02.03 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, (Dz. U. nr 60/03, poz. 535, z późn. zm.).
 • 14) Ustawa z 14.12.94 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, (Dz. U. nr 4/95, póz. 18, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000160182869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.