PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Modelowanie preferencji a ryzyko '08 | 127--142
Tytuł artykułu

Pareto-optymalność rozwiązań w grze między bankiem centralnym a rządem

Warianty tytułu
Pareto-optimal Solutions in the Game Between the Central Bank and the Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeanalizowano zagadnienie dotyczące wyboru policy mix z wykorzystaniem teorii gier, traktując powyższy problem decyzyjny jako grę dwuosobową o sumie niezerowej, w której bank centralny i rząd podejmują samodzielnie decyzje. Przeprowadzono analizę Pareto-optymalności rozwiązań wskazując na możliwość zaistnienia czterech różnych przypadków, z których trzy dotyczą sytuacji gdy równowaga Nasha stanowi jednocześnie rozwiązanie Pareto-optymalne a jedynie jeden wskazuje na znany w literaturze przypadek dylematu więźnia, gdy występuje konflikt między racjonalnością indywidualną w postaci kryterium dominacji a racjonalnością grupową w postaci kryterium Pareto. Przedstawiono warunki, od jakich zależy, z którym z przypadków będziemy mieć do czynienia.
EN
The issue concerning policy mix choice using the games theory was analysed, treating the above decision-making problem as the two-person non-zero-sum game, in which the central bank and the government are making a decisions independently. A Pareto-optimal analysis of solutions was carried out, showing the possibility of the occurrence of four different coincidences, from which three concern the situation when the Nash balance constitutes simultaneously Pareto-optimal solution, but only one is proving the case known in literature as the prisoners' dilemma, when conflict between the individual rationality in the form of the dominance criterion and the group rationality in the form of the Pareto criterion appears. Conditions on which depend which, what from cases we will be dealing with were presented. (AT)
Twórcy
Bibliografia
 • Bennett N. Loayza H. (2001). Policy Biases when the Monetary and Fiscal Authorities have Different Objectives. Central Bank of Chile Working Papers, 66,299-330.
 • Blackburn K., Christensen M. (1989). Monetary Policy and Policy Credibility: Theories and Evidence. Journal of Economic Literature, 27, 1-45.
 • Blinder A.S. (1983). Issues in the Coordination of Monetary and Fiscal Policy. W: Monetary Policy in the 1980s. Federal Reserve Bank of Kansas City, 3-34.
 • Blinder A.S. (2000). Central Bank Credibility: Why Do We Care? How Do We Build It? American Economic Review, December, 1421-1431.
 • Blinder A.S. (2001). Bankowość centralna w teorii i praktyce. CeDeWu, Warszawa.
 • Eijffinger S.W., DeHaan J. (1996). The Political Economy of Central Bank Independence. Princeton University, Princeton.
 • Gjedrem S. (2001). Monetary Policy - the Importance of Credibility and Confidence. BIS Review, 7, 1-13.
 • Kokoszczyński R. (2004). Współczesna polityka pieniężna w Polsce. PWE, Warszawa.
 • Kot A. (2003). Metody kwantyfikacji restrykcyjności monetarnej, fiskalnej oraz policy mix w krajach akcesyjnych. Bank i Kredyt, 6.
 • Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H. (1997). Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. PWN, Warszawa.
 • Marszałek P. (2005). Zastosowanie teorii gier do badania koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej. W: Studia z bankowości centralnej. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. Zeszyty Naukowe. AE, Poznań, 56, 224-247.
 • Nordhaus, William D. (1994). Policy Games: Coordination and In-dependence in Monetary and Fiscal Policies. Brookings Papers on Economic Activity, 2, 139-215.
 • Romer CD. (2000). Federal Reserve Information and the Behavior of Interest Rates. American Economic Review, 90 (3), 429-457.
 • Rotemberg J., Woodford M. (1999). Interest Rate Rules in an Estimated Sticky Price Model. W: Monetary Policy Rules. Ed. J.B. Taylor. University of Chicago Press, Chicago.
 • Sargent T., Wallace N. (1981). Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 5, 1-17.
 • Sraffin P.D. (2004). Teoria gier. Scholar, Warszawa.
 • Szpunar P. (2000). Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności. PWE, Warszawa.
 • Taylor J.B. (1993). Discretion versus Policy Rules In Practice. Carnegie- Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 195-214.
 • Walsh C. (2001). Transparency in Monetary Policy. FRBSF Economic Letter, (September 7).
 • Winek D. (2005). W poszukiwaniu stopy procentowej preferowanej przez Członków RPP. Makro Trendy, 10 (22), 17-19.
 • Wojtyna A. (1996). Niezależność banku centralnego a teoretyczne i praktyczne aspekty koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej. Bank i Kredyt, 6.
 • Wojtyna A. (1998). Szkice o niezależności banku centralnego. PWN, Warszawa.
 • Woroniecka I. (2004). Factors Determining Interest Rate Level in Poland. Estimation Results for 1993-2002. W: MODEST 2004: Integration, Trade, Innovation and Finance: From Continental to Local Perspectives. Red. J.W. Owsiński. Polish Operational and Systems Research Society, Warszawa, 21-40.
 • Woroniecka I. (2005). Identyfikacja preferencji decyzyjnych w polityce stóp procentowych z wykorzystaniem funkcji CES. W: Zastosowania informatyki w nauce, technice i zarządzaniu. Badania Systemowe. Tom 41. Red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 131-152.
 • Woroniecka I. (2006). Gra o politykę makroekonomiczną między bankiem centralnym a rządem. W: Badania Operacyjne i Systemowe 2006. Analiza systemowa w globalnej gospodarce opartej na wiedzy: e-wyzwania. Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Red. E. Urbaczyk, Straszak, J.W. Owsiński. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 153-166.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000160328234

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.