PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1191 Problemy gospodarki światowej | 52--60
Tytuł artykułu

Wpływ cen i dopłat bezpośrednich na poziom dochodów gospodarstw rolnych po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Prices and Direct Payment Impact on Agricultural Households After Poland's Accession to the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było ukazanie roli cen oraz znaczenia dopłat bezpośrednich w kształtowaniu dochodów rodzin rolniczych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ dopłat bezpośrednich, gdyż stanowiły one nowy element w strukturze dochodów gospodarstw rolnych, wynikający z integracji Polski z UE. Podstawowy materiał empiryczny dla przeprowadzonej analizy stanowiły dane statystyki masowej GUS, wyniki badań budżetów gospodarstw domowych, dane FADN oraz IERiGŻ-PIB.(fragment artykułu)
EN
Poland's accession to the EU improved economic situation of agricultural families. Improvement came out of prices regulations and different forms of support, which are part of CAP implemented in Poland. The most noticeable for farm families are direct payments. Adventageous prices impact is decreased by demand and share diminishing of raw material prices in final product prices. However, direct payments were important for improving economic situation especially for this with large area. This kind of support has got only irrelevant impact on farm households with small area. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2003 roku, opracował zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. A Wosia, lERiGŻ, Warszawa 2004.
 • Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2005 roku, opracował zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. A Wosia, lERiGŻ, Warszawa 2006.
 • Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 roku, opracował zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. A Wosia, lERiGŻ, Warszawa 2007.
 • Budżety gospodarstw domowych, GUS, Warszawa, kolejne lata. Chmielewska B., Samozaopatrzenie w rolnictwie, Studia i Monografie nr 110, IERiGŻ, Warszawa 2002.
 • Czapiewski K.Ł., Niewęgłowska G., Przestrzenne zróżnicowanie dopłat wyrównawczych ONW w Polsce w roku, IERiGZ PIB, Program Wieloletni: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Raport nr 31, Warszawa 2006.
 • Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Floriańczyk Z., Charakterystyka instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz ich wpływ na dochody rodzin rolniczych, lERiGŻ, Warszawa 2003.
 • Gulbicka B., Wyżywienie - poziom i zróżnicowanie, rozdział XII, [w:] Analiza produkcyjno-ekono-miczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2003 roku, opracował zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. A. Wosia, lERiGŻ PIB, 2004, s. 286.
 • Gulbicka B., Wyżywienie - poziom i zróżnicowanie, rozdział XIII, [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2005 roku, opracował zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. A. Wosia, lERiGŻ PIB 2006, s. 347 i tabela XIII6, s. 359.
 • Gruda M., Instrumenty polityki rolnej oraz ich skuteczność, Rozdział II, [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 r., IERiGŻ PIB, Warszawa 2007, s. 34-56.
 • Goraj L., Wpływ płatności bezpośrednich na dochody polskich gospodarstw rolnych, opracowanie dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, maszynopis, Warszawa 2005.
 • Gutkowska K., Laskowski W., Sytuacja dochodowa wiejskich gospodarstw domowych i wynikające stąd konsekwencje dla możliwości realizacji potrzeb, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska, E. Kosmicki, H. Januszek (red.), Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, AR, Poznań, AE, Poznań, PTS, Warszawa, Poznań 2001.
 • Heady E.O., Agricultural Policy Under Economic Development, Ames. Iowa, 1962, s. 315.
 • Józwiak W., Czy polskie gospodarstwa rolne wytrzymają konkurencje z gospodarstwami innych krajów unijnych?, lERiGŻ PIB, maszynopis, Warszawa 2007.
 • Piskorz W., Guba W., Implikacje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla Polski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Sikorska A., Tendencje zmian strukturalnych, „Nowe Życie Gospodarcze" 2006 nr 23. Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005, GUS, Warszawa 2007.
 • Zalewski A., Klementowski A., Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa, rozdz. IX, [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2005 roku, Opracował zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. A. Wosia, IERiGŻ PIB, Warszawa 2006.
 • Zegar J. S., Dochody ludności chłopskiej, Monografia, Projekt badawczy l H02F 009 17, lERiGŻ, Warszawa 2000.
 • Zegar J.S., Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (naprogu integracji europejskiej), lERiGŻ, Warszawa 2004.
 • Zegar J.S., Żródla utrzymania rodzin powiązanych z rolnictwem, „Studia i Monografie" nr 133, lERiGŻ, Warszawa 2006.
 • Zegar J.S., Gruda M., Relacje dochodów ludności chłopskiej i pozarolniczej. Wskaźnik parytetu dochodów, lERiGŻ, Projekt badawczy l H02F 009 17, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000160613274

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.