PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1191 Problemy gospodarki światowej | 316--324
Tytuł artykułu

Problem nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Problem of Financial Supervision in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stabilność finansowa jest dobrem publicznym i każdy kraj powinien dążyć do jej osiągnięcia. Nowe trendy, jakie od wielu lat obserwujemy na globalnym rynku finansowym, tzn. powstawanie konglomeratów finansowych oraz wzrost transgranicznej działalności instytucji finansowych, rodzą nowy problem w zakresie zmniejszenia skuteczności nadzoru nad rynkiem finansowym. Może on zachwiać stabilnością rynku finansowego. Brak jakichkolwiek zmian w obecnej strukturze grozi pojawieniem się kryzysu systemowego na jednolitym rynku finansowym. Temat nowej architektury sieci bezpieczeństwa w Europie jest tematem wciąż otwartym. Nie ulega wątpliwości, że należy wprowadzić nowe rozwiązania, jednak ciągle brak jest jasnej koncepcji, jak powinny one wyglądać. (fragment artykułu)
EN
Financial stability is the common good and every country should aim to achieve it. New trends which we can observe in European financial market i.e. creating of financial conglomerates and cross-border institutions cause a new problem connected with financial supervision. The rule in European market is that every country organizes its own finance supervision - we do not have European system of financial supervision. The problem is supervising of cross-border institutions. The question arises: who should pay for possible crises caused by such institutions? The main aim of the article is the presentation of the problem of financial supervision in Europe and some ideas how to resolve it. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Ćihak M., Podpiera R., Is One Watchdog Better Than Three? International Experience with Integrated Financial Sector Supervision, IMF Working Paper EP/06/57, International Monetary Fund, March 2006.
 • Draft Report on Prudential Supervision Rules in the European Union, European Parlament, 2002/206l/INI, 5 September 2002.
 • Financial Integration in Europe, European Central Bank, March 2007. Goodhart Ch., Schoenmaker D., Burden Sharing in a Banking Crises in Europe, „Economic Review" 2006 nr 2.
 • KNF przejmie nadzór nad bankami dopiero w 2013 r. ?, www.gazeta.pl, wrzesień 2007.
 • Kwaśniak W., Nadzór nad integrującym się rynkiem bankowym w Unii Europejskiej, referat wygłoszony 20 czerwca 2007 r. podczas seminarium pt. „Polska wobec integracji jednolitego rynku finansowego w Unii Europejskiej", Warszawa, czerwiec 2007.
 • Nadzór zintegrowany, Materiały z konferencji prasowej KNF Stanisława Kluzy na temat nadzoru bankowego w KNF, 22 sierpnia 2007 r., www.knf.gov.pl, wrzesień 2007.
 • Oosterloo S., Schoenmaker D., Financial Supervision in Europe: A Proposal for a New Architecture, Netherlands, May 2007.
 • Pawłowicz L., Kto zapłaci za kryzys bankowy na europejskim rynku finansowym? Propozycje rozwiązań, referat wprowadzający do dyskusji panelowej podczas seminarium 20 czerwca 2007 r. pt. „Polska wobec integracji jednolitego rynku finansowego w Unii Europejskiej", Warszawa, czerwiec 2007.
 • Pelc P., Nowy kształt nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, „Gazeta Ubezpieczeniowa" 28.11.2006.
 • Skrzypek S., Rola NBP w zarządzaniu ewentualnym kryzysem bankowym na jednolitym rynku europejskim, referat wygłoszony 20 czerwca 2007 r. podczas seminarium pt. „Polska wobec integracji jednolitego rynku finansowego w Unii Europejskiej", Warszawa, czerwiec 2007.
 • Srejber E., Problemy integracji rynku finansowego w Unii Europejskiej, [w:] Polska wobec integracji rynku finansowego w Unii Europejskiej, raport z badań finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2004-2006 w ramach projektu zarejestrowanego pod numerem l H02C08526, red. L. Pawłowicz, Gdańsk 2006.
 • The Globalization of Financial Institution and its Implication for Financial Stability, IMF Global Stability Report, April 2007.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, DzU z dnia 4 września 2006 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000160883828

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.