PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 763 | 13--28
Tytuł artykułu

How Different Are We? Cultural Divisions In Every Day Business

Warianty tytułu
Ja bardzo się różnimy? Podziały kulturowe w strukturach biznesowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł ten poświecony jest problematyce ważności zróżnicowań kulturowych w międzynarodowych stosunkach biznesowych. W warunkach globalizacji problem ten staje się coraz ważniejszy, nieporozumienia wynikające z różnic kulturowych mogą być kosztowne i powodować poważne komplikacje dla współpracujących ze sobą firm. Zainteresowanie zróżnicowaniami kulturowymi wynika zarówno z doświadczeń praktycznych, jak i z rozwijających się studiów nad ważnością kultury dla przebiegu procesów gospodarczych. Przedmiotem rozważań autora artykułu są najpierw podstawowe zagadnienia związane z rozumieniem kultury, następnie kwestia wymiarów kulturowych, przede wszystkim w ujęciu Halla i Hofstedego, wreszcie zagadnienia granic kultury. Autor zwraca także uwagę na niebezpieczeństwo traktowania różnic kulturowych w kategoriach absolutystycznych. W istocie, w warunkach wspólnego działania (w tym przypadku współpracy biznesowej) istnieje wiele punktów wspólnych dla partnerów, a wiedza o kulturze innych narodów może być przydatna do wypracowywania racjonalnych kompromisów, niezbędnych w przedsiębiorstwach wielonarodowych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article concerns the importance of cultural diversities in international business relationships. In conditions of globalization this problem is becoming more and more important; misunderstandings resulting from cultural differences can be expensive and cause serious complications for cooperating companies. An interest in cultural diversities results both: from practical experience, and from the developing study of the culture importance for the course of economic processes. At first, authors' deliberations concern the basic problems connected with understanding the culture, next the cultural dimensions, mostly in Hallaand Hofstede approach, and finally problems of cultural borders. The author points out the danger of treating cultural differences in absolute categories. In fact, in conditions of joined action (in this case the business cooperation) many shared features exist for partners, and the knowledge about the cultures of different nations can be useful for finding rational compromises, essential in multi-ethnic enterprises. (AT)
Rocznik
Numer
Strony
13--28
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bourdieu P., Entwurf einer Theorie der Praxis, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1979.
 • Casti J.L., Complexification. Explaining a Paradoxical World through the Science of Surprise, Harper-Collins, New York 1994.
 • Crowne D., Marlowe D., The Approval Motive, John Wiley, New York 1964.
 • Dahl S., Intercultural Research: The Current State of Knowledge, Middlesex University Business School, Working Paper, London 2004.
 • Durkheim E., Der Selbstmord, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1995.
 • Edwards A.L., The Social Desirability Variable in Personality Assessment and Research, Dryden Press. New York 1957.
 • Garfinkel H., Studies in Ethno-methodology, Polity Press, Cambridge 1996.
 • Gleick .J., Chaos. Making a New Science, Penguin-Books, New York 1988.
 • Graham J.L., The Influence of Culture on the Process of Business Negotiation: An Exploratory Study, “Journal of International Business Studies” 1985, Spring.
 • Graham J.L., Lam M.N., Geschäfte mit Chinesen, “Harvard Business Manager” 2004, January.
 • Gulbro R.D., Herbig P., Cultural Differences in International Negotiating, “International Journal of Value-Based Management” 1998, nr 11.
 • Hall E.T., Beyond Culture, Anchor Press, Garden City 1976.
 • Hall E.T., The Dance of Life: The Other Dimension of Time, Anchor Press/Doubleday, Garden City 1984.
 • Hall E.T., The Silent Language, Doubleday, London 1959.
 • Hofstede G., Cultures and Organizations. Software of the Mind, McGraw-Hill, London 1991.
 • Hofstede G., Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviours, Institutions and Organizations across Nations, Sage, Beverly Hills 2001.
 • Hofstede G., Culture’s Consequences: International Differences in Work Related Values, Sage, Beverly Hills 1980.
 • Hofstede G., Cultures in Organisations: The Software of the Mind, Harper & Collins, London 1994.
 • Hollis M., The Philosophy of Social Science. An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 • Jackson T., Calafell Artola M., Ethical Beliefs and Management Behavior: A Cross-Cultural Comparison, “Journal of Business Ethics” 1997, nr 16.
 • Martin J.N., Intercultural Communication Competence. A Review [in:] Intercultural Communication Competence, eds. R.L. Wiseman, J. Koester, Sage, Newbury Park 1993.
 • Merk V., Communication across Cultures: From Cultural Awareness to Reconciliation of the Dilemmas, Fondazione Eni Enrico Mattei, Nota di Lavoro 78.2003, Venice 2003.
 • Palazzo B., U.S.-American and German Business Ethics: An Intercultural Comparison, “Journal of Business Ethics” 2002, nr 41.
 • Popper K.R., Logik der Forschung, J.C.B. Mohr, Tübingen 1994.
 • Salacuse J.W., The Ways that Culture Affects Negotiating Style: Some Survey Results, “Negotiation Journal” 1998.
 • Saris W.E., Hartman H., Common Factors Can Always Be Found but Can They also Be Rejected?, “Quality and Quantity” 1990.
 • Schwartz S.H., Beyond Individualism/Collectivism. New Dimensions of Values [in:] Individualism and Collectivism: Theory Applications and Methods, eds. U. Kim, H.C. Triandis, C. Kagitcibasi, S.C. Choi, G. Yoon, Sage, Newbury Park 1994.
 • Schwartz S.H., Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advantages and Empirical Tests in 20 Countries, Advances in Experimental Social Psychology, ed. M. Zanna, Academic Press, San Diego 1992.
 • Simon H., Theories of Bounded Rationality [in:] Decisions and Organizations, eds. C.B. McGuire, R.Radner, North-Holland Publishing, Amsterdam, London 1972.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner C., Riding the Waves of Culture, John Wiley, New York 1997.
 • Van Everdingen Y.M, Waarts E., The Effect of National Culture on the Adoption of Innovation, “Marketing Letters” 2003, nr 14 (3).
 • Weaver G.R., Ethics Programs in Global Businesses: Culture’s Role in Managing Ethics, “Journal of Business Ethics” 2001, nr 30.
 • Weber M., Die protestantische Ethik I. Eine Aufsatzsammlung, Siebenstern, Gütersloh 1981.
 • Weber M., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, J.C.B. Mohr, Tübingen 1988.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161053630

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.