PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Finance and Real Economy - Selected Research and Policy Issues | 29--47
Tytuł artykułu

Financial Markets Integration and Growth

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedstawione badania pokazują, że zjawisko integracji rynków finansowych jest złożone. Obejmuje liberalizację rynków, proces nasilonej integracji w kierunku obejmowania rynków kapitałowych, aby mieć możliwość przedstawiania wspólnej waluty. Liberalizacja rynków finansowych przynosi zyski dla świata, jako całości, i zazwyczaj przynosi korzyści finansowe dla poszczególnych krajów. Następuje poprawa w dostępie do kapitału, czego zazwyczaj często brakuje w krajach o słabych systemach finansowych; reguluje się również alokacja kapitałów i wzrasta efektywność gospodarki. Jednak liberalizacja krajowych rynków finansowych i otwarcie ich na wpływy rynków zagranicznych, sprawiają, że rodzime wyniki gospodarcze są bardziej zależne od zagranicznej sytuacji gospodarczej. Mimo to, rynki finansowe nie tylko składają się z kapitału portfelowego (często obarczanego winą za kryzysy), lecz także z inwestycji bezpośrednich, który zazwyczaj w znacznym i pozytywnym stopniu przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia, postępu technicznego albo ogółem— do wzrostu gospodarczego. Również integracja monetarna - jeśli dobrze zaplanowana – ma pozytywne skutki ekonomiczne. Procesy międzynarodowej integracji finansowej wywierają dodatni wpływ na wzrost gospodarczy na różnych poziomach: krajowym, regionalnym, przemysłowym i dla przedsiębiorstw. Im głębsza integracja, tym silniejsze są jej skutki. Dlatego wszystkie działania - międzynarodowe, grup regionalnych, jak również poszczególnych krajów - powinny być kontynuowane aby osiągać większy poziom integracji. Zyski z integracji rynków finansowych nie są oparte wyłącznie na teorii ekonomicznej, ale są (choć nie tak powszechnie) udowodnione przez badania empiryczne. To one pokazują, że dzięki finansowej integracji, wzrost gospodarczy może osiągnąć wyższe wartości, z możliwym długoterminowym wzrostem do 2.2 p.p. Co interesujące, większość zysków jest dostępna dla krajów o raczej słabych systemach finansowych. Wśród ostatnio dołączonych krajów UE, okazja by skorzystać na integracji stoi otworem do Polski. Powinno się również pamiętać, że integracja rynków finansowych pomaga we wprowadzeniu wspólnej waluty, co powinno być jednym z argumentów dla nowych państw członkowskich UE, za przekroczeniem granicy strefy euro. (AT)
EN
Presented studies show that the phenomenon of financial markets integration is complex. It includes markets liberalisation, process of intensified integration in the direction that encompasses capital markets in order to have the possibility of introducing common currency. The liberalisation of financial markets is profitable for the world, as a whole and usually beneficial for individual countries. There is an improvement in the access to capital, which is very often lacking in countries of weak financial systems; capital allocation also trims, the efficiency of economy is growing. Yet, the liberalisation of domestic financial markets and opening it for the influence of foreign markets makes the domestic economic performance more dependant on overseas economic situation. Then again, financial markets do not only consist of speculative capital (often blamed for crises), but also of direct investments, which usually in a significant and positive way contribute to raises in employment, technological progress or in general — to economic growth. Also monetary integration - if well planned - bears "economic" fruit. Processes of international financial integration have positive effect on economic growth on different levels: country, region, industry and companies. The deeper the integration, the stronger they are. That is why all the pursuits - international ones, those of regional integration groups, as well as individual countries - in order to achieve a greater level of integration should be continued. The profits from financial markets integration are not only based on economic theories, but are (however not yet so widely) proven by empiric research. These show, that thanks to financial integration, economic growth of the country can reach higher values, with the rises by 2.2 p.p. possible in the long run. What is interesting, most profits are available to country of rather weak financial systems. Among recently joined EU countries, a chance to benefit by integration stands open to Poland. It should also be remembered that financial markets integration supports the introduction of common currency, which should be one the arguments for the new EU member states to enter the euro zone. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Artis M., Zhang W. (1997): International Business Cycles and the ERM: Is There a European Business Cycle? “International Journal of Finance and Economics”, Vol. 2, No. l, pp. 1-16.
 • Baele L., Pungulescu C, ter Horst J. (2006): Model Uncertainty, Financial Market Integration and the Home Bias Puzzle. http://ssrn.com/abstract=920660
 • Barro R., Sala-i-Martin X. (2004): Economic Growth. 2nd ed., The MIT Press, Cambridge (MA), London.
 • Benhabib J., Spiegel M. (2000): The Role of Financial Development in Growth and Investment. “Journal of Economic Growth”, Vol. 5, No. 4 (December), pp. 341-360.
 • Britten-Jones M. (1994): The Sampling Error in Estimates of Mean-variance Efficient Portfolio Weights. “Journal of Finance”, Vol. 54, No. 2, pp. 655-671.
 • Cooper I., Kaplanis E. (1994): Home Bias in Equity Portfolios, Inflation Hedging, and International Capital Market Equilibrium. “Review of Financial Studies”, Vol. 7, No. 1, pp. 45-60.
 • Duisenberg W. (2001): The Role of Financial Markets for Economic Growth. Speech delivered at the conference “The Single Financial Market: Two Years into EMU”, Oesterreichische Nationalbank, Vienna, 31 May.
 • European Council (2005). Presidency Conclusions, Brussels.
 • French K.R., Poterba J.M. (1991): Investor Diversification and International Equity Markets. “American Economic Review”, Vol. 81, No. 2, pp. 222-226.
 • Giannetti M., Guiso L., Jappelli T., Padula M., Pagano M. (2002): Financial Market Integration, Corporate Financing and Economic Growth. Final Report. “Economic papers”, No. 179, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Brussels.
 • Goldsmith R. (1969): Financial Structure and Development. Yale University Press, New Haven.
 • Greenwood J., Jovanovic B. (1990): Financial Development, Growth, and the Distribution of Income. “Journal of Political Economy”, Vol. 98, No. 5, Part 1, pp. 1076-1107.
 • Guiso L., Jappelli T., Padula M., Pagano M. (2004): Financial Market Integration and Economic Growth in the EU. Working Paper No. 118, Centre for Studies in Economics and Finance - University of Salerno (Italy), Salermo.
 • King R, Levine R. (1993a): Financial Intermediation and Economic Development. In: Financial Intermediation in the Construction. Eds. M. Colin, X. Vives. Centre for Economic Policy Research, London.
 • King R., Levine R. (1993b): Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. “Quarterly Journal of Economics”, Vol. 108, No. 3, pp. 717-37.
 • Kruger A. (2006): Financial Markets and Economic Growth. Speech delivered in Tokio, 28 September.
 • Leahy M., Schich S., Wehinger G., Pelgrin F., Thorgeirsson T. (2001): Contributions of Financial Systems to Growth in OECD countries. Working Paper No. 280, OECD Economic Department, Paris.
 • Levine R., Loayza N., Beck T. (2000): Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes. “Journal of Monetary Economics”, Vol. 46, No. 1, pp. 31-77.
 • Lewis K.K. (1999): Trying to Explain Home Bias in Equities and Consumption. “Journal of Economic Literature”, Vol. 37, No. 2, pp. 571-608.
 • London Economics (2002): Quantification of the Macro-Economic Impact of Integration of EU Financial Markets. Executive Summary. Report to The European Commission - Directorate-General for the Internal Market, London Economics (in association with PricewaterhouseCoopers and Oxford Economic Forecasting), November.
 • McCreevy Ch. (2006): Financial Capital Markets Integration in Europe. SPEECH/06/313, Reuters Newsmaker Event, Shangai, 18 May.
 • Pelgrin F., Schich S., de Serres A. (2002): Increases in Business Investment Rates in OECD Countries in the 1990s: How Much Can Be Explained by Fundamentals? Working Paper No. 327, OECD Economic Department, Paris.
 • Piech K. (2006): Rozwój gospodarki wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście strategii lizbońskiej [Development of Knowledge Economy in Central and Eastern Europe in the Context of the Lisbon Strategy]. In: Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce [European Union in the Context of the Lisbon Strategy and Knowledge Economy and Society in Poland]. Eds. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech. The Knowledge & Innovation Institute, Warsaw, pp. 222-245.
 • Piech K. (2007): Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost [Financial Markets Integration and Economy with its Growth]. “Bank i Kredyt” No. 4, April, pp. 1-43 (appendix).
 • Rajan R.G., Zingales L. (1998): Financial Dependence and Growth. “American Economic Review”, Vol. 88, No. 3, pp. 559-586.
 • Robinson J. (1952): The Generalization of the General Theory. In: J. Robinson: The Rate of Interest, and Other Essays. MacMillan, London.
 • Rousseau P.L., Sylla R. (1999): Emerging Financial Markets and Early U.S. Growth. Working Paper No. 7448, NBER, Cambridge.
 • Tesar L.L., Werner I. (1995): Home Bias and High Turnover. “Journal of International Money and Finance”, Vol. 14, No. 4, pp. 467-492.
 • The European Parliament Resolution on Deeper Consolidation of Financial Services (2006/2081 (INI)). Strasburg, 4th July.
 • Understanding Economic Growth (2004). Ed. J.-P. Cotis. Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • Wachtel P., Rousseau P. (1995): Financial Intermediation and Economic Growth: A Historical Comparison of the U.S., U.K., and Canada. W: Anglo-American Financial Systems: Institutions and Markets in Twentieth-century North America and the United Kingdom. Eds. M. Bordo, R. Sylla. Business One Irwin, Homewood (IL).
 • Zingales L. (2003): Commentary (on “More on Finance and Growth: More Finance, More Growth?” by Ross Levine) (the same volume, s. 31-46). “Review”, Federal Reserve Bank of St. Louis, Vol. 85, No. 4 (July/August), pp. 47-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161326043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.