PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Finance and Real Economy - Selected Research and Policy Issues | 63--82
Tytuł artykułu

The Link Between Banking Sector Profitability and Economic Growth - Comparative Analysis of EU Member States

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W efekcie statystycznej analizy danych można stwierdzić, że odpowiedź na główny problem przedstawiony na początku tej pracy jest pozytywna. Dane dotyczące zmian PKB w okresie 1998 - 2006 (wykresy 1 i 2) z jednej strony oraz dochodowość bankowa mierzona między innymi wskaźnikami ROE i ROA (wykresy 12 i 13), sugerują silną korelację między dochodowością sektora bankowego, a wzrostem lokalnej gospodarki wszystkich kategorii krajów UE. Szukając źródeł tej korelacji powinno zostać podkreślone, że banki wciąż pozostają głównymi dostawcami funduszy dla rozwoju gospodarczego (wykres 3), a udział łącznych aktywów instytucji kredytowych w PKB systematycznie rośnie. Jest to zadziwiający rezultat ponieważ w tym samym czasie stopień kapitalizacji giełdy papierów wartościowych w stosunku do PKB zmniejsza się (wykres 4). Głównym kanałem łączącym działalność bankową i realny rozwój gospodarczy, wciąż pozostają pożyczki i depozyty. Jest to potwierdzone rośnięciem udziału zysków netto po opodatkowaniu i odliczeniu dodatkowych pozycji w PKB (wykres 11). Wzrost skuteczności banków jest silnie wspierany przez zmniejszanie się wartości kosztów eksploatacyjnych w ogólnych dochodach banków (wykres 14). Wydaje się realistycznym, że zaobserwowane procesy dają szansę nie tylko na utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego, ale w końcu również na zdobycie wymaganego poziomu dobrobytu. Wygląda również na oczywiste, że procesy zachodzące w sektorach bankowych Polski i innych krajów UE-12 przyczyniają się do skrócenia tego okresu. (AT)
EN
As a result of statistical data analysis it can be said, that the main research question raised at the beginning of this paper is verified positively. Data concerning changes of GDP within the period of 1998-2006 (Figure 1 and 2) from one side, and banking profitability measured among others with ROE and ROA indicators (Figure 12 and 13) suggest strong correlation between profitability of banking sector and the growth of local economy in all categories of EU countries. Searching for sources of that correlation it should be emphasized, that banks still remain main funds supplier for economic development (Figure 3) and the contribution of total assets of credit institutions in GDP is systematically growing. It seems to be surprising especially as stock exchange capitalization in relation to GDP is decreasing at the same time (Figure 4). The main transmission channel between banks activity and real economy development still remain loans and deposits. It is confirmed with growing contribution of Net Profits after tax and extraordinary items in GDP (Figure 11) . The growth of banks effectiveness is strongly supported with decreasing contribution of operating costs in banks' total income (Figure 14). It seems realistic, that observed processes, give a prospectus not only of maintaining high rate of economic development, but finally of achieving demanded level of welfare. It also seems evident, that processes setting in banking sectors of Poland and other EU-12 state contribute to shortening this period. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bank Profitability - Financial Statements of Banks 1994-2003. OECD, 2004.
 • EU Banking Sector Stability. European Central Bank, February 2003.
 • EU Banking Sector Stability. European Central Bank, November 2003.
 • EU Banking Sector Stability. European Central Bank, November 2004.
 • EU Banking Sector Stability. European Central Bank, November 2005.
 • EU Banking Sector Stability. European Central Bank, November 2006.
 • EU Banking Sector Stability. European Central Bank, November 2007.
 • EU Banking Structures. European Central Bank, October 2007.
 • EU Banks Income Structure. European Central Bank, April 2000.
 • Europe in Figures - Eurostat Yerbook 2006-2007. European Commission.
 • Franklin A., Bartiloro L., Kowalewski O.: The Financial System of the EU 25. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/652/
 • Main Economic Indicators 2003-2006. OECD, September 2007.
 • National Central Banks WWW pages.
 • Polska na tle świata i Europy w latach 1995-2006. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, wrzesień.
 • Structural Analysis of the EU Banking Sector - Year 2001. European Central Bank, November 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161326081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.