PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Finance and Real Economy - Selected Research and Policy Issues | 137--153
Tytuł artykułu

The Impact of Changes in Prudential Regulations on the Availability of Credit for SMEs : Survey Results from Poland

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Banki, jako jednostki gospodarcze, starają się osiągnąć jak najbardziej zadowalające zyski, aby - głównie w przypadku banków komercyjnych - zwiększyć wartość dodaną. Banki spółdzielcze, pomimo że mają inne cele i misję, również usiłują zwiększyć swoje wyniki finansowe, nie tylko żeby zadowolić swoich właścicieli lecz także aby osiągnąć progi kapitałowe. Zmiany w lokalnych standardach rachunkowości były postrzegane w Polsce jako sposób na zwiększenie dostępności kredytów. Jak pokazało nasze badanie, banki zdecydowały się użyć efektów tej liberalizacji by podnieść swoje zyski. W przypadków banków spółdzielczych należy jednak podkreślić generalnie wyższe uczestnictwo w kredytowaniu MSP, niż w przypadku banków komercyjnych. Jak dowiodły regularne badania prowadzone przez Narodowy Bank Polski wśród przewodniczących komitetów kredytowych, dostępność kredytów stawała się coraz wyższa ze względu na konkurencyjność i dobre warunki gospodarcze, a nie z powodu innych czynników. Krótkotrwałe skutki wprowadzenia Basel II nie powinny wywrzeć wpływu na dostępność kredytów dla MSP. Wynika to głównie z działań banków, które usiłują poprawiać swoje wyniki finansowe, stałego poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw i wzrastającego poziomu popytu na kredyty wyrażanego przez sektor MSP. Długoterminowe skutki Basel II mogą wywrzeć pozytywny wpływ na dostępność kredytów dla MSP w okresach silnej gospodarki, głównie poprzez mechanizm kształtowania cen - dzięki lepszej ocenie ryzyka. Ze względu na działalność kredytową banków, która ma procykliczny charakter, w okresach gdy gospodarki są słabsze banki obniżają dostępność kredytów, co również dotyka tego sektora rynku. Aby lepiej rozumieć rolę ostrożnych, szczególnie w zakresie tych podstawowych przepisów, regulacji o dostępie MSP do źródeł finansowania, trzeba przeprowadzić badania ogólnoeuropejskie i zwracać szczególną uwagę na strategie instytucji kredytowych przy ustalaniu cen. (AT)
EN
Banks, as economic entities, strive to reach the most satisfactory profits in order - mainly in the case of commercial banks - to increase added value. Cooperative banks, although they have different goals and mission, also strive to increase their financial results, not only in order to satisfy their owners, but also to reach capital thresholds. Changes in local accounting standards were regarded in Poland as a way to increase the accessibility of credits. As our survey showed, banks decided to use effects of this liberalization to improve their profits. In case of cooperative banks however one has to underline the generally higher involvement in credits for SMEs than in commercial banks. As regular surveys conducted by National Bank of Poland among chairmen of credit committees proved, the accessibility of credits has been growing due to higher competition and good economic conditions, not due to other reasons. In the short-term the introduction of Basel II should not have an impact on credit availability for SMEs. This results mainly from banks' striving to improve their financial results, the stable level of competition and rising level of demand for credit declared by SMEs. In the long-term, Basel II may have a positive impact on credit availability for SMEs in periods when economies are strong, mainly via the pricing mechanism thanks to better risk assessment. Because banks' credit activities, which have a pro-cyclical character in periods when economies are weaker reduce credit availability, this also touches this segment of the market. In order to have better understanding of the role of prudential, especially capital regulations for SMEs access to financing, it is necessary to conduct a Pan-European research and pay special attention to the strategies of credit institutions in the field of pricing. (original abstract)
Bibliografia
  • After the New Agreement of the Basel Committee (Basel II): How Will Banks Evaluate SMEs? www.sme-basel2.com
  • Altman E.I. (2005): Effects of the New Basel Capital Accords on Bank Capital Requirements for SMEs. Presentation made at an NBP seminar on 5th December 2005.
  • Carter D.A., McNulty J.E. (2005): Deregulation, Technological Change, and the Business Lending Performance of Large and Small Banks. "Journal of Banking and Finance" No. 29.
  • Cottarelli C, Dell'Ariccia G., Vladkova-Hollar I. (2005): Early Birds, Late Risers, and Sleeping Beauties: Bank Credit Growth to the Private Sector in Central and Eastern Europe and in the Balkans. "Journal of Banking and Finance" No. 29.
  • European Commission (2005): Enterprise and Industry: Results from the Survey of European Banks. Brussels, May.
  • Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A. (2005): Ocena efektywności kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rekomendacje metodologiczne. In: Bankowość detaliczna. Ed. G. Rytelewska. PWE, Warsaw.
  • Iwanicz-Drozdowska M. (2006): Wpływ zmian w regulacjach ostrożnościowych na dostępność kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badań ankietowych. "Bank i Kredyt", No. 3.
  • Karpiński P. (2005): The Credit Problems of Small and Medium Sized Companies in the Light of Market Research. In: Bankowość detaliczna. Ed. G. Rytelewska. PWE, Warsaw.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161326177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.