PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Finance and Real Economy - Selected Research and Policy Issues | 243--257
Tytuł artykułu

The Role of Fiscal Policy Instruments in Enterprise Management : the Case of Poland

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Instrumenty zaprezentowane w artykule nie są jedynymi narzędziami, które są używane przez przedsiębiorstwa przy wykonywaniu działań wynikających z ich polityki fiskalnej i finansowej. Instrumenty pokazują możliwe dostosowanie podatnika do otoczenia podatkowego. Jednak trzeba pamiętać, że wszystko decyzje przedsiębiorców odnoszące się do optymalizacji obciążeń fiskalnych podlegają ryzyku fiskalnemu, wliczając w to identyfikację obowiązku podatkowego i ustalenia dotyczące zobowiązań podatkowych (Biernacki, 2007, pp. 386 - 387). Ryzyko związane z identyfikacją obowiązku podatkowego ma związek z właściwym rozpoznaniem pojawienia się takiego obowiązku, w momencie jego pojawienia się. W praktyce jest możliwym nie zidentyfikować obowiązku podatkowego albo zidentyfikować obowiązek podatkowy częściowo. Jednakże ryzyko związane z niepoprawnym rozpoznaniem zobowiązania podatkowego jest związane z wątpliwościami dotyczącymi właściwego ustalenia wartości reprezentowanych przez kategorie podatkowe, co prowadzi do niepoprawnego określenia należności. Jako rezultat działań, które wpłynęły na stopień i naturę ryzyka fiskalnego, jest możliwym, że będzie trzeba uporać się z następującymi czynnikami: a) konieczność dodatkowej opłaty podatku, b) sankcje finansowe, c) strata uzyskanych korzyści, d) spadek skuteczności i konkurencyjności podjętych działań, e) strata płynności finansowej. Na zakończenie trzeba zwrócić uwagę na fakt, że zawiłość otoczenia fiskalnego i związane z nim ryzyko wymusza konieczność przyjęcia czynnej polityki fiskalnej przedsiębiorstwa. Forma owej polityki i stosowane narzędzia zależą od obowiązków fiskalnych przedsiębiorstwa i celów finansowych, realizowanych na podstawie ustalonej strategii. (AT)
EN
Instruments presented above are not the only tools that are used by enterprises to perform active fiscal and financial policies. The instruments show tax¬payers' possible adjustments to fiscal environments. However, it is necessary to remember that all entrepreneurs' decisions referring to optimisation of fiscal burden are subject to fiscal risk including identification of tax obligation and determination of tax liability (Biernacki, 2007, pp. 386-387). Risk related to identification of tax obligation is connected with correct recognition of tax obligation emergence and the very moment of such emergence. In practice it is possible not to identify tax obligation or identify tax obligation partly. A mistake may also involve wrong determination of the very moment tax obligation emerges. However, risk related to incorrect recognition of tax liability is connected with doubts concerning correct determination of values represented by tax categories, which lead to incorrect determination of an amount due. As a result of events that affect amount and nature of the fiscal risk the following factors may have to be dealt with: a) a necessity to pay additional tax, b) financial sanctions, c) loss of benefits, d) decrease in effectiveness and competitiveness of actions undertaken, e) loss of liquidity. To conclude it is necessary to pay some attention to the fact that complexity of fiscal environment and all related risk determine a necessity for enterprise's active fiscal policy. A form of the policy in question and tools to be used depend on enterprise's fiscal burden and financial objectives being realised on the basis of the strategy set.
Twórcy
Bibliografia
 • Biernacki K. (2007): Ryzyko podatkowe w Polsce. W: O nowy ład podatkowy w Polsce. Red. J. Ostaszewski. SGH, Warszawa.
 • Ciupek B. (2004): Nadwyżka finansowa jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa - aspekt podatkowy. W: Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym. Red. J. Ostaszewski. SGH, Warszawa, s. 76-80.
 • Ciupek B. (2007): Zasada sprawiedliwości wobec fiskalnej funkcji podatku. W: O nowy ład podatkowy w Polsce. Red. J. Ostaszewski. SGH, Warszawa.
 • Dobrucka M.D., Berczyńska A. (2002): Wynik finansowy - ujęcie podatkowe i bilansowe a zmiany w rachunkowości od 2002 roku. ODDK, Gdańsk.
 • Falencikowski T., Nogalski B. (2002): Polityka podatkowa a zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Red. K. Znaniecka. AE, Katowice.
 • Korczyn A. (2004): Podatek dochodowy od osób prawnych 2004. Poradnik praktyczny. Wydawnictwo Sigma, Skierniewice.
 • Kosikowski C. (2007): Podatki. Problem władzy publicznej i podatników. LexisNexis, Warszawa.
 • Kudert S., Jamrozy M. (2003): Wybór miejsca prowadzenia działalności a optymalizacja podatkowa. „Przegląd Podatkowy”, nr 11.
 • Litwińczuk H. (2007): Prawo podatkowe przedsiębiorców. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Pietrewicz M. (1994): Polityka fiskalna. Poltext, Warszawa.
 • Poszwa M. (2007): Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. C.H. Beck, Warszawa.
 • Schumpeter J. (1960): Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
 • Sokołowski J. (1994): Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Jak zmniejszyć obciążenia podatkowe. PWN, Warszawa.
 • Szczęsny W. (2001): Firma w otoczeniu fiskalnym. Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. nr 54.
 • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, j.t. Dz.U. 2000, nr 14, poz.176.
 • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, j.t. Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654.
 • Wyrok NSA z 30.03.2004, syg. IIISA 2984/02. „Monitor Podatkowy” 2004, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161327482

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.