PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Finance and Real Economy - Selected Research and Policy Issues | 291--302
Tytuł artykułu

The Use and Misuse of the Anti-money Laundering Recommendations

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ponad 1 trylion USD jest prany co roku przez handlarzy narkotyków, handlarzy bronią i innych przestępców (Global Anti-Money Laundering Survey, 2007, str. 4.). Przynajmniej od 11 września 2001 pranie brudnych pieniędzy nabrało nowych wymiarów (finansowanie terroryzmu). W rezultacie kraje wysoko rozwinięte, głównie członkowie OECD, wzmocniły presję wywieraną na inne kraje by skutecznie walczyć z praktyką prania brudnych pieniędzy. Wiele z tych działań jest uzasadnionych i nie może być kwestionowanych. Jednak niektórzy z członków OECD, zazwyczaj tam gdzie istnieją znaczne obciążenia podatkowe, wykorzystują okazję i wymuszają na państwach, które zazwyczaj są niezwykle zależne od usług dla cudzoziemców i gdzie obowiązują mniej rygorystyczne przepisy, aby realizować zasady, które traktują uchylanie się od płacenia podatków jako poważne przestępstwo. W dodatku rekomendacje OECD, FATF, APG, EU (by wymienić tylko kilka) mają wpływ na instytucje finansowe, a stąd na gospodarki narodowe jako takie. Międzynarodowe programy spowodowały zmniejszenie i reorganizację w głównych centrach offshore (rajach podatkowych). Główny celem niniejszej pracy jest analiza tych wpływów, oparta na dostępnej literaturze i indywidualnych badaniach autora. Zasoby finansowe przechowywane w centrach offshore wywołują zainteresowanie władz podatkowych wielu krajów. Kilka kwestii globalnych nie może być omawianych na poziomie poszczególnych krajów. Są to : a) stałe obniżenie obciążeń podatkowych w jurysdykcjach offshore, b) trudności ze ściąganiem podatków w globalnej gospodarce, gdzie istnieją niezależne jurysdykcje, c) pranie brudnych pieniędzy, d) niebezpieczeństwo destabilizacji systemów finansowych na świecie gdzie następuje liberalizacja kapitału, e) finansowanie terroryzmu używając ośrodków offshore lub (głównych) ośrodków finansowych. (AT)
EN
Above of US$1 trillion are being laundered every year by drug dealers, arms traffickers and other criminals (Global Anti-Money Laundering Survey, 2007, p. 4.). At least since September 11, 2001, money laundering has gotten new dimensions (financing of terrorism). In a result, the developed countries, mainly the OECD members, reinforced their pressure on several countries to combat the money laundering practices. Many of these actions are justified and cannot be questioned. However, some of the OECD members, especially with the substantial tax burden, use the opportunity and force (usually) smaller jurisdictions, extremely dependent on services for foreigners, to implement the rules which treat the tax evasion as severe criminal activities. In addition, following the recommendations of OECD, FATF1, Asia-Pacific Group on Money Laundering, EU (to name just the few) has impact on financial institutions and hence on the national economy as such. International programs have caused contraction and reorganisation in leading offshore centres. The main goal of this paper is to analyze this impact, basing on available literature and personal investigations of the author. The financial wealth stored in the offshore centres causes interest of tax authorities in many onshore countries. Several global issues cannot be addressed on the country level: a) steady lowering of the tax burden in the offshore jurisdictions, b) difficulties with collecting taxes in the global economy, where independent jurisdictions exist, c) money laundering, d) threat of destabilization of the financial systems in the world where the liberalization of capital flows occur, e) financing of terrorism using offshore (or major) financial centres.
Twórcy
Bibliografia
 • “Business Wire” 2007, September 17.
 • “Financial Times” 2007, August 7.
 • Global Anti-Money Laundering Survey (2007). KPMG International.
 • Harvey J. (2004): Compliance and Reporting Issues Arising for Financial Institutions from Money Laundering Regulations: A Preliminary Cost Benefis Study. “Journal of Money Laundering Control”, Vol. 7, No. 4.
 • Johnson R.B., Carrington I. (2006): Protecting the Financial System from Abuse: Challenges to Banks in Implementing AML/CFT Standards. “Journal of Money Laundering Control”, Vol. 9, Iss. 1.
 • “Knight Ridder Tribune Business News” 2007, February 15.
 • Levin M. (2002): The Prospects for Offshore Financial Centres in Europe. CEPS Research Report, Brussels.
 • Rawlings G. (2005): Mobile People, Mobile Capital and Tax Neutrality: Sustaining a Market for Offshore Finance Centres. “Accounting Forum” 29.
 • Sharman J.C. (2006): Developmental Implications of Anti-Money Laundering and Taxation Regulations. Paper for the Commonwealth Secretariat, London.
 • www.bis.org
 • www.fatf-gafi.org
 • www.lowtaxlibrary.com
 • www.oecd.org
 • www.treasurer.gov.au
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161327815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.