PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1191 Problemy gospodarki światowej | 628--638
Tytuł artykułu

Transformacja gospodarcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a handel zagraniczny tych państw

Warianty tytułu
The Economic Transformation in Central-Eastern European Countries and Foreign Trade in these States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkludując rozważania dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej i roli handlu zagranicznego, jaką w procesie transformacji gospodarczej tych państw odegrał, można stwierdzić, iż w większości przypadków była to rola pozytywna. Dzięki zwiększeniu ilości i wartości eksportu kraje te zaczęły być silnymi konkurentami dla gospodarek zachodnich. Zmiana struktury importu doprowadziła do pozyskania produktów wyższej jakości oraz zaawansowanych technologicznie. Kapitał zagraniczny stał się elementem przenoszenia wiedzy, doświadczenia, nowych metod produkcji, a także źródłem tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia wpływów do budżetu państwa itp. Prawie we wszystkich krajach ESW potrzeba przeprowadzenia transformacji ustrojowej w kierunku kapitalizmu miała podtekst populistyczny. Przeciętny mieszkaniec państwa socjalistycznego dążył do dobrobytu, który nie we wszystkich krajach okazał się możliwy do osiągnięcia. Kraje te dysponują wciąż jednak ukrytym potencjałem gospodarczym i znakomitym położeniem geograficznym, które powinny wykorzystać. (fragment artykułu)
EN
At the turn of the 80s and 90s, the authorities of Central-Eastern European countries made a decision of releasing from political system, in which, since ages, they had functioned, and came into system of free economy. This fact launched economy transformation in these countries. The transformation process from a centrally planned economy to a free market economy started at the beginning of 90s. Poland was the first country which made this effort in 1989, followed in the next years by Hungary, the Czech Republic and Slovakia and other countries. At the latest, this process was launched in the countries of former Union of Soviet Socialist Republics after they gained independence from the Soviet Union. Most of today's Central-Eastern European countries are economies widely open for exchange with foreign countries and they are heavily dependent on export, import and inflow of foreign direct investments. It results not only from natural and economic conditions but also from progress in trade liberalization and international co-operation. Nearly in all Central-Eastern European countries the need for transformation of political system into direction of capitalism was of populist implied meaning. Average inhabitant of social country headed for wealth but not in every country it was possible to approach. However, these countries have latent economic potential and ideal geographical localization. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Balcerowicz L., Understandig Post Communist Transitions, „Jurnal of Democracy" 1994 nr 5(4).
 • Bank Światowy, www.worldbank.org.
 • Blanchard O. J., Dornbusch R., Krugman P., Layard R., Summers L., Reform in Eastern Europe, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
 • Bożyk P., 24 kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Transformacja. Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 1999.
 • CIA Factbook, www.cia.gov.
 • Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • Kołodko G., Od szoku do terapii - ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 • Molendowski E., Państwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, red. S. Miklaszewski, Difin, Warszawa 2006.
 • Molendowski E., Piket P., Polityka EWG wobec krajów Europy Wschodniej w dobie przemian, „Sprawy Międzynarodowe" 1990 nr 12.
 • Skodlarski J., Matera R., Gospodarka światowa. Geneza i rozwój. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • UNCTAD. Handbook of Statistics, www.unctad.org.
 • World Economic Outlook. Spillover and Cycles in the Global Economy. IMF, April 2007.
 • World Investment Report 2004. The Shift Towards Services. United Nations, New York and Geneva 2004.
 • World Investment Report 2006. FDI for Developing and Transition Economies: Implications for Development, United Nations, New York and Geneva 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161399736

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.