PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1191 Problemy gospodarki światowej | 706--716
Tytuł artykułu

Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski Wschodniej

Warianty tytułu
Research on Investment Attractiveness in Eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań nad atrakcyjnością inwestycyjną w Polsce Wschodniej. Aby osiągnąć ten cel, podjęto najpierw próbę odpowiedzi na pytanie: co to jest atrakcyjność inwestycyjna. Studia literaturowe pozwalają nam sformułować hipotezę, że jest to pojęcie złożone i wieloaspektowe, wobec tego podjęto wysiłki zmierzające do określenia go za pomocą przyjętych czynników. Podstawowym źródłem informacji są „Roczniki Statystyczne" i strony internetowe GUS. Okresem badawczym jest rok 2005. Przyjęcie do analiz danych pochodzących z 2005 r. jest dużym mankamentem i jest spowodowane opóźnieniem w udostępnianiu danych przez Główny Urząd Statystyczny. Do badań nad atrakcyjnością inwestycyjną zastosowano jedną z wybranych metod taksonomicznych, tj. metodę Warda. Badaniem objęto obszar Polski Wschodniej. Są to następujące województwa: warmińsko-mazurskie, podkarpackie, podlaskie, lubelskie i świętokrzyskie. (fragment artykułu)
EN
An analysis of investment attractiveness in Eastern Poland was conducted on the basis of poviats. Multi-aspect character of the investment attractiveness required to apply plenty of variables which at least approximately would illustrate the point. For the research 15 diagnostic variables were taken into account, which later were verified from the statistical point of view. The variables with low variability and high correlation were eliminated. The final list of variables includes 8 indexes which characterize infrastructure, economy and investments. The year 2005 is a research period. The research objects are 87 poviats. The Ward's method is the research procedure. The calculations were made with the use of Statistica 7.1 P1 and Excel. The results obtained might be significant information for taking investment decisions in the research area. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Czornik M., Atrakcyjność obszaru, [w:] R. Broszkiewicz, Konkurencyjność miast i regionów Polski Poludniowo-Zachodniej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 821, AE, Wrocław 1999.
 • Chudy K., Wierzbińska M., Taksonomiczna analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, „Wiadomości Statystyczne" 2001 nr 2.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., Ocena konkurencyjności województw, Wydawnictwo Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Dutkowski M., Polska regionów, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, Warszawa 2000.
 • Gołembski G., Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 • Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] W. Welfe, Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa 1981.
 • Makulska D., Atrakcyjność inwestycyjna regionu a polityka regionalna, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, SGH, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Warszawa, 2002.
 • Prudzienica J., Identyfikacja możliwości inwestycyjnych w turystyce w ujęciu przestrzennym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 795, AE, Wrocław 1998.
 • Surówka A., Taksonomiczna analiza infrastruktury w Polsce Wschodniej w przekroju gmin, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2007.
 • Trojanek M., Kształtowanie atrakcyjności miejsc lokalizacji przez władzę lokalną, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 231, AE, Poznań 1996.
 • Wierzbińska M., Stec M., Badanie konkurencyjności województw Małopolski Wschodniej, [w:] R. Broszkiewicz, Konkurencyjność miast i regionów Polski Poludniowo-Zachodniej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 821, AE, Wrocław 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161402252

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.