PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 6 | 2--8
Tytuł artykułu

Zagadnienia trwałej opieki pielęgnacyjnej

Autorzy
Warianty tytułu
Issues on Long Term Care
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowym masowym zjawiskiem jest trwała opieka pielęgnacyjna z tendencją do traktowania jej jako ryzyka socjalnego odrębnego od ryzyka niezdrowia. Wiąże się z tym trudny do rozwiązania problem odrębnej regulacji prawnej na styku ubezpieczeń społecznych i prawa pomocy (opieki) społecznej. Szersze zainteresowanie budzi niemiecki model powszechnego ubezpieczenia pielęgnacyjnego, wzorowanego na ustawowym ubezpieczeniu chorobowym, zaliczonego zatem do systemu ubezpieczeń społecznych. Dalszą konsekwencją jest to, że takie ubezpieczenie pielęgnacyjne podlega europejskim przepisom o koordynacji (rozporządzenie EWG 1408/71 ze zm.), w tym zasadzie "eksportu" świadczeń pieniężnych, oraz kontroli przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości krajowych i regionalnych uregulowań prawnych z punktu widzenia traktatowej zasady swobody zatrudnienia na obszarze Wspólnoty. Przytoczone wyroki Trybunału w przedmiocie ubezpieczenia pielęgnacyjnego (Molenaar C-160/96, Jauch C-215/99, Hosse C-286/03) ilustrują złożoność problematyki prawnej i nasuwają krytyczne uwagi. Wyjściem z pułapki kontrowersyjnego niemieckiego modelu ubezpieczenia pielęgnacyjnego i europejskiego prawa może być dywersyfikacja ryzyka trwałej opieki pielęgnacyjnej i szersze stosowanie instytucji prawa pomocy (opieki) społecznej oraz ograniczenie ustawowej regulacji tej materii jako uprawnień o charakterze powszechnym i roszczeniowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Long term care (LTC) emerges as a new mass phenomenon and a social risk tending to be separated from the health care system. It yields specific and difficult legislative problems of social insurance and social assistance law. The German model of LTC insurance combined with statutory sickness insurance (both belonging to the system of social insurance) results in the applicability of the EEC 1408/71 (as amended) law and the European Court of Justice (ECJ) control in respect to the freedom of employment and the exportability of social insurance benefits. A short review of a few jurisdictional cases (preliminary rulings) on LCT insurance (Molenaar C-160/96, Jauch C215/99, Hosse C-286/03) shows some weak points of the social insurance method of legislating the LTC. To avoid the insurance and European law trap it would be useful to assume, that LTC is based on different risks (partly non-insurable) and to analyze more in depths the possibilities offered by the social assistance law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--8
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • H. Ariizumi, Effect of long-term care insurance on consumption, medical care demand, and welfare, "Journal of Health Economics", December 2008.
 • K.-.I. Bieback, Fünf Jahre SGB XI und die Besonderheiten der Pflegerersicherung, "Vierteljahresschrift für Sozialrecht", 4-5/1999.
 • B.H. Casey, How will we provide and pay for long-term care?, "European Journal of Social Security", March 2003.
 • J. Costa-Font, C. Pataot, The Intergenerational Impact of Long-Term Care: Financing Alternatives in Spain, "Jour nal of Risk & Insurance - Issues & Practice", 4/2004.
 • E. Davis, T. Leach, Long-term Care Insurance Matures as a Benefit, "Employee Benefits Journal", December 2002.
 • S. Felder, S. Fetzer, Wait and see? Reforming the German Compulsory Long-term Care Insurance, "Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft", June 2008.
 • M. Geraedts i in., Germany's long-term care insurance: putting a social insurance model into practice, "Milbank Quarterly", 3/2000.
 • T. Hackmann, S. Moog, Die Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung auf die Prävalenz der Pflegebedurftigkeit in Deutschland, "Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft", March 2009.
 • W. Gitter, Konzepte und Kriterien einer funktionalen Abgrenzung der privaten und staatlichen Versicherung, dargestellt am Beispiel der Pflegerersicherung. "Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft", 2-3/1996.
 • C.M. Hertogh, Towards a new system of cost reimbursement in Dutch long-term care facilities: a confidence building development (Abstract), "Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie", August 2007.
 • G. Igi, Pflegeversicherung als neuer Gegenstand sozialrechtlicher Regulierung, (w.) K. Sieveking, Soziale Sicherung bei Pflegebedurftigkeit in der Europäischen Union, Nomos Verlagsgesel- lschaft, 1998.
 • Introduction to the special issue on long-term care insurance and health in surance, "Journal of Risk & Insuran ce", 1/2009.
 • M. Karlsson i in., Long-term care financing in four OECD countries: fiscal burden and distributive effects, "Health Policy", 1/2007.
 • D. Kessler, The long-term care insurance market, "Geneva Papers on Risk & Insurance - Issues & Practice", January 2008.
 • Th. Klie, Pflege im sozialen Wandel - Wirkungen der Pflegeversicherung auf die Situation Pflegebedurftiger, "Vierteljahresschrift fur Sozialrecht", 4-5/1999.
 • M. Lange, A Tumor at the Heart of Medicare. "The New York Times" z 21 marca 2009 r.
 • E. Lichenhofer, Neuer Koordinierungsbedarffur Pflegeleistungen in Euro pa (w:) K. Sievcking. (Hrsg.), Soziale Sicherung bei Pflegebedurftigkeit in der Europäischen Union, Nomos Verlagsgesellschaft, 1998.
 • J. Madsen i in., Future health care costs - do health care costs during the last year of life matter?', "Health Policy", November 2002.
 • K. Matsumoto, Erfahrung mit der japanischen Pflegeversicherung, GVG Informationsdienst, No 294 (2003).
 • K.G.H. Okma, Die Pflegeversicherung in den Niederlanden, (w:) K. Sieveking, Soziale Sicherung bei Pflegebedurftigkeit in der Europäischen Union, Nomos Verlagsgesellschaft, 1998.
 • P.E. McNamara, N. Lee, Long-term care insurance policy dropping in the US I mm 1996 to 2000: Evidence and implications for long-term care financing, "Geneva Papers on Risk & Insurance - Issues & Practice", October 2004.
 • K. Miyazawa i in., Is long-term care insurance necessary?, "Journal of Risk & Insurance", June 2000.
 • J. Mulvey, The importance of LTC in surance for the retirement security of the baby boomers, "Benefits Ouarterly", 4/2005.
 • F. Outreville, The Aging Population and the Future of Health Care Plans, "Geneva Papers on Risk & Insurance", January 2001.
 • W.J. Pfeil, Die Pflegevorsorge in Oesterreich (w:) K. Sieveking, K. Sieveking (Hrsg.), Soziale Sicherung bei Pflegebedurftigkeit in der Europäischen Union, Nomos Verlagsgesellschaft, 1998.
 • E.A. Posner, Essay: Human Welfare, Not Human Rights, "Columbia Law Review", November 2008.
 • Public-private partnerships and insurance regulation, "Harvard Law Review", March 2008.
 • P. Runde, R. Giese, Wirkungdes Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI) auf die Pflegeubernahme, "Vierteljahresschrift für Sozialrecht", 4-5/1999.
 • K. Sieveking (Hrsg.), Soziale Sicherung bei Pflegebedurftigkeit in der Europäischen Union, Nomos Verlagsgesellschaft, 1998.
 • D.B. Smith i in., Racial Disparities in Access to Long-Term Care: The Illusive Pursuit of Eąuity, "Journal of Health Politics, Policy and Law", October 2008.
 • S. Snider, Long-term care and the private insurance market. "EBRI (Employee Benefit Research Institute) Issue Brief", July 1995.
 • M. Szczepańska, Ubez pieczenie pielęgnacyjne w Niemczech, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych", 5/2000.
 • D.K. Whynes, The Provision and Finance of Long-term Care in the United Kingdom, "The Geneva Papers on Risk & Insurance", April 1996.
 • B. Więckowska, Dobrowolne ubezpieczenia pielęgnacyjne (niedołęstwa starczego) - niedaleka przyszłość czy polska 'science fiction'?, "Prawo Asekuracyjne", 4/2006.
 • M. Zuleeg, Die Einwirkung de europaischen Gemeinschaftsrechts auf die deutsche Pflegeversicherung (w:) K. Sieveking (Hrsg.), Soziale Sicherung bei Pflegebedurftigkeit in der Europäischen Union, Nomos Verlagsgesellschaft, 1998.
 • P. Zweifel i in., Population Aging and Health Care Expenditure: New Evidence on the "Red Herring", "Geneva Papers on Risk & Insurance - Issues & Practice", October 2004.
 • P. Zweifel, W. Struwe, Long-term care insurance in a two-generation model, "Journal of Risk & Insurance", March 1998.
 • P. Zweifel, Providing for Long-term Care - Insurance vs Trust Saving, "The Geneva Papers on Risk & Insurance", April 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161543374

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.