PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 102
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość międzynarodowa : aspekty teoretyczne i praktyczne

Warianty tytułu
International Entrepreneurship : Theoretical and Practical Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono wyniki studiów nad literaturą dotyczących istoty przedsiębiorczości międzynarodowej i jej genezy. Omówiono najbardziej znane koncepcje i modele internacjonalizacji przedsiębiorstw, stanowiące podstawy teoretyczne przedsiębiorczości międzynarodowej. Dokonano przeglądu modeli internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Zaprezentowano założenia dotyczące procesu przedsiębiorczego, którego istotą jest wykorzystanie szans. Omówiono uwarunkowania i koncepcje przedsiębiorczości międzynarodowej prezentowane we współczesnej literaturze przedmiotu. W pracy zamieszczono także metodykę badań empirycznych na tle uwag dotyczących problemów metodologicznych wraz z wynikami badań empirycznych wybranych aspektów przedsiębiorczej internacjonalizacji MSP w województwie śląskim.
EN
Results of the literature studies concerning the gist of international entrepreneurship and its genesis were presented. The most known conceptions and models of the enterprises internationalization, constituting theoretical bases of the international entrepreneurship were discussed. Models of the small and medium enterprise internationalization were reviewed. Assumptions concerning the enterprising process were expressed, of which sizing the opportunities is the most important factor. Conditioning and conceptions of the international entrepreneurship in the contemporary subject literature were discussed. This work also contains the methodology of empirical research relating to methodological problems with empirical findings on SME internationalization in Silesian Voivodiship. (AT)
Rocznik
Strony
102
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Acs Z., Dana L.-P., Jones M.V.: Introduction. Toward New Horizons: The Internationalisation of Entrepreneurship. "Journal of International Entrepreneurship" 2003, Vol. 1, No 1, March.
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G.: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Annual Economic Report for 1997. European Economy, No 36, European Commission, Brussels.
 • Autio E., Sapienza H.J., Almeida J.G.: Effects of Age at Entry, Knowledge Intensity, and Limitability on International Growth. "Academy of Management Journal" 2000, Vol. 43.
 • Autio E.: Creative Tension: The Significance of Ben Oviarfs and Patricia McDougall's Article "Toward a Theory of International New Ventures". "Journal of International Business Studies" 2005, Vol. 36.
 • Baker T., Gedajlovic E., Lubatkin M.: A Framework for Comparing Entrepreneurship Process across Nations. "Journal of International Business Studies" 2005, Vol. 36.
 • Bell J.: The Internationalization of Small Computer Software Firms - A Further Challenge to "Stage" Theories. "European Journal of Marketing" 1995, Vol. 29, No 8.
 • Berry M.M.J., Brock J.K.U.: Marketspace and the Internationalization Process of the Small Firm. "Journal of International Entrepreneurship" 2004, Vol. 2, September.
 • Bożyk P., Misala J.: Integracja ekonomiczna. PWE, Warszawa 2003.
 • Bratnicki M.: Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. WSB, Dąbrowa Górnicza 2000.
 • Bratnicki M., Gabryś B.: Orientacje czasowe przedsiębiorczego rozwoju. W: Przedsiębiorczość organizacyjna. Red. J. Strużyna. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2004.
 • Brazeal D.V., Herbert T.T.: The Genesis of Entrepreneurship. "Entrepreneurship Theory and Practice" 1999, Vol. 23, No 3.
 • Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • Brush C.G., Manolova T.S.: Women, Age and Money: International Entrepreneurship Theory in the Work of Candida G. Brush. Handbook of Research on International Entrepreneurship. Ed. L.-P. Dana. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, USA 2004.
 • Bukley P., Cassons M.C.: The Optimal Timing of a Foregin Direct Investments. "Economic Journal" 1981, Vol. 91.
 • Crick D., Chaundry S., Batstone S.: An Investigation into Overseas Expansion of Small Asian-Owned U.K. Firms. "Smali Business Economics" 2001, Vol. 16.
 • Coviello N.E., Jones M.V.: Methodological Issues in International Research. "Journal of Business Venturing" 2004, Vol. 19.
 • Cygler J.: Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002.
 • Daszkiewicz N.: Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 • Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie. Red. J. Mazur. Difin, Warszawa 2002.
 • Dess G.G., Lumpkin G.T., Taylor M.L.: Strategie Management. Creating Competitive Advantage. McGraw-Hill, New York 2003.
 • Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.
 • Dunning J.H.: Toward an Eclectic Paradigm of International Production: Some Empirical Tests. "Journal of International Business" 1980, Vol. 11, No 1.
 • Entrepreneurship. Concepts, Theory and Perspective. Eds. A. Cuervo, D. Ribeiro, S. Roig. Springer, Berlin, Heidelberg 2007.
 • Etemad H: International Entrepreneurship as a Dynamic Adaptive System: Toward a Grounded Theory. "Journal of International Entrepreneurship" 2004, No 2.
 • Etemad H: Internationalization of Small and Medium-sized Enterprises: A Grounded Theoretical Framework and an Overview. "Canadian Journal of Administrative Sciences" 2004, Vol. 21, March.
 • Fillis I.: A Methodology for Researching International Entrepreneurship in SMEs. A Challenge to the Status Quo. "Journal of Small Business and Enterprise Development" 2007, Vol. 14, No 1.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Gorynia M.: Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 • Gerlinger J.M., Beamisch P.W., Costa R. da: Diversification Strategy and Internationalization: Implications for MNE Performance. "Strategy Management Journal" 1989, Vol. 10.
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B.: Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Poltext, Warszawa 2001.
 • Gierszewska G: Zarządzanie strategiczne. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • doberman S., Shapiro D.: The Impact of Government Policies on Foregin Direct Investment: The Canadian Experience. "Journal of International Business Studies" 1999, Vol.30, Iss.3.
 • Gołębiowski T.: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Difin, Warszawa 2001.
 • Handbook of Research on International Entrepreneurship. Ed. L.-P. Dana. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, USA 2004.
 • Hill CH.W.L.: International Business. McGraw-Hill, International Edition 2007.
 • Hohenthal J.: Integrating Qualitative and Quantitative Methods in Research on International Entrepreneurship. "Journal of International Entrepreneurship" 2006, Vol. 4.
 • Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce. Red. T. Sporek. AE, Katowice 2006.
 • Jones M.V., Coviello N.E.: Internationalization: Conceptualizing an Entrepreneurial Process of Behavior in Time. "Journal of International Business Studies" 2005, Vol. 36.
 • Johanson J., Vahlne J.E.: Internationalization Process of the Firm - A Model Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. "Journal of International Business Studies" 1997 (Spring/Summer).
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa 1999.
 • Kraśnicka T.: Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. AE, Katowice 2002.
 • Kuratko D.F., Hodgetts R.M.: Entrepreneurship: A Contemporary Approach. The Dryden Press, Forth Worth 2001.
 • Li L., Li D., Dalgic T.: Internationalization Process of Small and Medium-sized Enterprises: Toward a Hybrid Model of Experiential Learning and Planning. "Management International Review" 2004, Vol. 44, No 1.
 • McDougall P.P., Oviatt B.M.: Some Fundamental Issues in International Entrepreneurship. "Entrepreneurship Theory & Practice" 2003, July.
 • Mtigwe B.: Theoretical Milestones in International Business: The Journey to International Entrepreneurship Theory. "Springer Science+Business Media" LLC 2006, No 4.
 • Naisbitt J.: Megatrendy. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Nummela N., Welch C: Qualitative Research Methods in International Entrepreneurship. Introduction to the special issue, "Journal of International Entrepreneurship" 2006, Vol. 4.
 • Organizational Entrepreneurship: Conceptual Advances and Some Empirical Tests. Eds. M. Bratnicki, W. Dyduch, F. Kozłowski, M. Kulikowska, J. Strużyna, P. Zbierowski. AE, Katowice 2003.
 • Oviatt M., McDougall P.P.: Defining International Entrepreneurship and Modeling the Speed of Internationalization. "Entrepreneurship Theory & Practice" 2005, September.
 • Oviatt B.M., McDougall P.P.: Toward a Theory of International New Ventures. "Journal of International Business Studies" 1994, No 25(1).
 • Oviatt B.M., McDougall P.P.: The Internationalization of Entrepreneurship. "Journal of International Business Studies" 2005, Vol. 36.
 • Oviatt B.M., McDougall P.P.: International Entrepreneurship: The Intersection of Two Research Paths. "Academy of Management Journal" 2000, Vol. 43, No 5, October.
 • Padler M., Aspinwall K.: Przedsiębiorstwo uczące się. Petit, Warszawa 1999.
 • Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Prahalad C.K., Hamel G.: Strategy as a Field of Study: Why Search for a New Paradigm? "Strategie Management Journal" 1994.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Red. M. Bratnicki, J. Strużyna. AE, Katowice 2001.
 • Rial A., Rialp J., Urbano D., Vaillant Y.: The Born-Global Phenomenon: A Comparative Case Study Research. "Journal of International Entrepreneurship" 2005, No 3.
 • Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002.
 • Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 • Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2004.
 • Rybicki A.: I Ty możesz stać się globalnym graczem. "Harvard Business Review" Polska 2006, czerwiec.
 • Rymarczyk J.: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2004.
 • Ruzzier M., Hisrisch R.D., Antoncic B.: SME Internationalization Research: Past, Present and Future. "Journal of Small Business and Development" 2006, Vol. 13, No 4.
 • Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Wrocław 1960.
 • Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Seymour R.G.: Hermeneutic Phenomenology and International Entrepreneurship Research. "Journal of International Entrepreneurship" 2006, Vol. 4.
 • Shane S., Venkataraman S.: The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. "Academy of Management Review" 2000, Vol. 25.
 • Stevenson H.H., Jarillo J.C.: A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management. "Strategic Management Journal" 1990, No 11.
 • Strategic Entrepreneurship. Creating a New Mindset. Ed. M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp, D.L. Sexton. Blackwell Publishing, Oxford 2002.
 • Szymura-Tyc M.: Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 3.
 • Yip G.S.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 • Young S., Dimitratos P., L.-P. Dana: International Entrepreneurship Research: What Scope for International Business Theories? "Journal of International Entrepreneurship" 2003, Vol. 1.
 • Wickham P.A.: Strategie Entrepreneurship. Prentice Hall, Harlow, England 2006.
 • Zahra Z.A.: Theory of International New Ventures: A Decade Research. "Journal of International Business" 2005, January.
 • Zahra S.A., George G: International Entrepreneurship: The Current Status of the Field and Future Research Agenda. In: Strategic Entrepreneurship. Creating a New Mindset. Ed. M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp, D.L. Sexton. Blackwell Publishing, Oxford 2002.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Red. R. Krupski. PWE, Warszawa 2005.
 • Zelek A.: Zarządzanie strategiczne: diagnozy, decyzje, strategie. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161918641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.