PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 274
Tytuł artykułu

Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym

Autorzy
Warianty tytułu
Redistribution Function of Public Finance in the Theoretical Approach.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano teoretyczne ujęcie redystrybucyjnej funkcji finansów publicznych oraz podjęto problematykę sposobu ewaluacji redystrybucyjnej aktywności władzy publicznej, jej uzasadnienia oraz oceny skutków. Przedstawiono istotę mechanizmu redystrybucji bezpośredniej, w szczególności odnosząc się do technicznych sposobów pomiaru zróżnicowania dochodów. Omówiono założenia pośredniego mechanizmu redystrybucji, zwracając szczególną uwagę na szersze ujęcie aktywności finansowej władzy publicznej. Określono redystrybucyjne skutki opodatkowania dochodów osobistych, konsumpcji, a także redystrybucyjne aspekty systemu transferów socjalnych. Poruszono także zagadnienia wykorzystania do realizacji redystrybucji pośredniej wydatków publicznych na dostarczanie dóbr społecznych.
EN
A theoretical perspective on the redistribution function of public finance was expressed, as well as issues the public authorities' redistribution activities evaluation, its justifying and the effects assessment were discussed. The nature of the direct redistribution mechanism was described, in particular referring to technical manners of the income split measure. Assumptions of the indirect redistribution mechanism were discussed, emphasizing broader approach to the financial authority's activities. Redistribution effects of personal income tax and consumption were determined, as well as redistribution aspects of the social transfers system. Also, issues of using public expenditures for the accomplishment of the indirect redistribution to deliver social goods. (AT)
Rocznik
Strony
274
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Acocella N.: Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Ahsan S.M.: Choice of Tax Base under Uncertainty. Consumption or Income? "Journal of Public Economics" 1989, Vol. 40, No. 1, October.
 • Albanese R., Fleet D.D. van: Rational Behavior in Groups. The Free-riding Tendency. "Academy of Management Review" 1985, Vol. 10, No. 2, April.
 • Alternatives for Welfare Policy. Coping with Internalisation and Demographic Change. Red. T.M. Andersen, P. Molander. Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Alvarez P.B.: The Politics of Income Inequality in the OECD: The Role of Second Order Effect. "Luxembourg Income Study Working Paper" 2001, No. 284.
 • Amiel Y., Creedy J., Hum S.: Measuring Attitudes towards Inequality. "Scandinavian Journal of Economics" 1999, Vol. 101, No. 1.
 • Arcangelis G. de, Lamartina S.: Fiscal Shocks and Policy Regimes in Some OECD Countries. W: Monetary Policy, Fiscal Policies and Labour Market. Macroeconomic Policymaking in the EMU. Red. P. Beetsma et al. Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Arnott R., Stiglitz J.E.: Moral Hazard and Optimal Commodity Taxation. "Journal of Public Economics" 1986, Vol. 29, No. 1, February.
 • Aronson J.R., Lambert P.J.: Decomposing the Gini Coefficient to Reveal the Vertical, Horizontal, and Reranking Effects of Income Taxation. "National Tax Journal" 1994, Vol. 47, No. 2, June.
 • Aronson J.R., Johnson P., Lambert P.J.: Redistributive Effect and Unequal Income Tax Treatment. "Economic Journal" 1994, Vol. 104, Iss. 423, March.
 • Aronson J.R.: A Comment on "Cost-benefit Analysis and the Theory of Public Finance". "Journal of Economic Literature" 1970, Vol. 8, No. 2, June.
 • Arrow K.J.: Eseje z teorii ryzyka. PWN, Warszawa 1979.
 • Arrow K.J.: Teoria niechęci do ryzyka. W: K.J. Arrow: Eseje z teorii ryzyka. PWN, Warszawa 1979.
 • Atkinson A.B., Stiglitz J.E.: The Structure of Indirect Taxation and Economic Efficency. "Journal of Public Economics" 1972, Vol. 1, No. 1, April.
 • Atkinson A.B.: James M. Buchanan's Contributions to Economics. "Scandinavian Journal of Economics" 1987, Vol. 89, No. 1.
 • Atkinson A.B.: On the Measurement of Inequality. "Journal of Economic Theory" 1970, Vol. 2, No. 3, September.
 • Atkinson A.B.: The Collected Papers of Richard A. Musgrave. A Review Article. "Journal of Public Economics" 1987, Vol. 33, No. 3, August.
 • Atkinson A.B.: The Economics of Inequality. Oxford University Press, Oxford 1983.
 • Atkinson P., Noord P. van den: Managing Public Expenditure. Some Emerging Policy Issues and a Framework for Analysis. "OECD Economics Department Working Papers" 2001, No. 285.
 • Bailey S.J.: Public Sector Economics. Theory, Policy and Practice. Macmillan, London 1995.
 • Bailey S.J.: Strategic Public Finance. Palgrave Macmillan, New York 2004.
 • Barone E.: On Public Needs. W: Classics in the Theory of Public Finance. Red. R.A. Musgrave, A.T. Peacock. Macmillan & Co. Ltd., London-New York 1958.
 • Barr N.: Economic Theory and the Welfare State. A Survey and Interpretation. "Journal of Economic Literature" 1992, Vol. 30, No. 2, June.
 • Barr N: Economics of the Welfare State. Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Barry N.: Z tradycji teorii ładu samorzutnego. "Znak-Idee" [b.r.], nr 6.
 • Becker G.S.: A Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence. "Quarterly Journal of Economics" 1983, Vol. 98, No. 3, August.
 • Bell D.: Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. PWN, Warszawa 1994.
 • Bentham J.: Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa. PWN, Warszawa 1958.
 • Bernasconi M.: Redistributive Taxation in Democracies. Evidence on People's Satisfaction. "European Journal of Political Economy" 2006, Vol. 22, No. 4, December.
 • Black D.: On the Rationale of Group Decision-making. "Journal of Political Economy" 1948, Vol. 56, No. 1, February.
 • Black J.: A Dictionary of Economics. Oxford University Press, Oxford 1997.
 • Black J.: Gini Coefficient. W: J. Black: A Dictionary of Economics. Oxford University Press, Oxford 1997.
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa 1994.
 • Blomquist S., Micheletto L.: Optimal Redistributive Taxation when Government's and Agent's Preferences Differ. "Journal of Public Economics" 2006, Vol. 90, No. 6-7, August.
 • Blomquist S., Christiansen V.: Public Provision of Private Goods as a Redistributive Device in an Optimum Income Tax Model. "Scandinavian Journal of Economics" 1995, Vol. 97, No. 4.
 • Blomquist S., Christiansen V.: The Political Economy of Publicly Provided Private Goods. "Journal of Public Economics" 1999, Vol. 73, No. 1, July.
 • Boadway R., Marchand M., Sato M.: Subsidies versus Public Provision of Private Goods as Instrument for Redistribution. "Scandinavian Journal of Economics" 1998, Vol. 100, No. 3.
 • Boix C: Democracy and Redistribution. Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Bon G. Le: Psychologia tłumu. PWN, Warszawa 1986.
 • Brennan G.: Pareto Desirable Redistribution. The Non-altruistic Dimension. "Public Choice" 1973, Vol. 15, No. 1, Spring.
 • Broadway R., Marchand M., Pestieau P.: Towards a Theory of the Direct - Indirect Tax Mix. "Journal of Public Economics" 1994, Vol. 55, No. 1, September.
 • Browning E.K.: Tax Burden of Taxation. "Journal of Political Economy" 1978, Vol. 86, No. 4, August.
 • Brownlee O.H., Allen E.D.: Economics of Public Finance. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1956.
 • Brzeziński M.: Wpływ nierówności dochodowej na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1987-1997. "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 9.
 • Buchanan J.M., Tullock G.: The Calculus of Consent. The Logical Foundation of Constitutional Democracy. The University of Michigan Press, Ann Arbor 2004.
 • Buchanan J.M., Musgrave R.A.: Finanse publiczne a wybór publiczny. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 • Buchanan J.M.: Richard Musgrave, Public Finance, and Public Choice. "Public Choice" 1989, Vol. 61, No. 3, June.
 • Buchanan J.M.: The Constitution of Economic Policy. "American Economic Review" 1987, Vol. 77, No. 3, June.
 • Buchanan J.M.: The Ethical Limits of Taxation. "Scandinavian Journal of Economics" 1984, Vol. 86, No. 2.
 • Buchanan J.M.: The Theory of Public Finance. "Southern Economic Journal" 1960, Vol. 26, No. 3, January.
 • Carver T.N.: The Meaning of Economic Equality. "Quarterly Journal of Economics" 1925, Vol. 39, No. 3, May.
 • Casamatta G., Cremer H., Pestieau P.: The Political Economy of Social Security. "Scandinavian Journal of Economics" 2000, Vol. 102, No. 3.
 • Caspersen E., Metealf G.: Is a Value Added Tax Regressive? Annual versus Lifetime Incidence Measures. "National Tax Journal" 1994, Vol. 47, No. 4, December.
 • Classics in the Theory of Public Finance. Red. R.A. Musgrave, AT. Peacock. Macmillan, London-New York 1958.
 • Coate S., Johnson S., Zeckhauser R.: Pecuniary Redistribution through In-Kind Programs. "Journal of Public Economics" 1994, Vol. 55, No. 1, September.
 • Congleton R.D.: The Median Voter Model. W: The Encyclopedia of Public Choice. Red. CK. Rowley, F. Schneider. Kluwer Academic Press, Dordrecht-Boston 2004.
 • Copleston F.: Historia filozofii. T. VIII: Od Benthama do Russela. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989.
 • Cordes J.J.: Reconciling Normative and Positive Theories of Government. "American Economic Review" 1997, Vol. 87, No. 2, May.
 • Corneo G., Grüner H.P.: Individual Preferences for Political Redistribution. "Journal of Public Economics" 2002, Vol. 83, No. 1, January.
 • Creedy J.: Wicksell on Edgeworth 's Tax Paradox. "Scandinavian Journal of Economics" 1988, Vol. 90, No. 1.
 • Cullis J., Jones P.: Public Finance and Public Choice. Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Czekaj J., Owsiak S.: Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa 1992.
 • Dalton H.: Zasady skarbowości. Wydawnictwo K. Rutskiego, Łódź 1948.
 • Davis D.G.: Commodity Taxation and Equity. "Journal of Finance" 1961, Vol. 16, No. 4, December.
 • Davies D.G.: The Relative Burden of Sales Taxation. A Statistical Analysis of California Data. "American Journal of Economics and Sociology" 1960, Vol. 19, No. 3, April.
 • Deaton A., Paxson C: Intertemporal Choice and Inequality. "Journal of Political Economy" 1994, Vol. 102, No. 3, June.
 • Denek E., Sobiech J., Wierzbicki J., Wolniak J.: Finanse publiczne. PWN, Warszawa 1995.
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J.: Finanse publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J.: Finanse publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • The Distribution of Tax Burdens. Red. D. Fullerton, G.E. Metealf. "The International Library of Critical Writings in Economics", No. 155, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2003.
 • Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna. Red. S.M. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
 • Domaszewicz R.: Finanse w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1995.
 • Downs A.: An Economic Theory of Democracy. Harper & Row, New York 1957.
 • Duclos J.-Y.: Gini Indices and the Redistribution of Income. "International Tax and Public Finance" 2000, Vol. 7, March.
 • Due J.F., Friedlaender A.F.: Government Finance. Economics of the Public Sector. R.D. Irwin, Homewood-Georgetown 1981.
 • Due J.F.: Sales Taxation and the Consumer. "American Economic Review" 1963, Vol. 53, No. 5, December.
 • Ebert U.: Equivalizing Incomes: A Normative Approach. "International Tax and Public Finance" 2000, Vol. 7, December.
 • Edgeworth FY.: The Pure Theory of Taxation. W: Classics in the Theory of Public Finance. Red. R.A. Musgrave, AT. Peacock. Macmillan, London-New York 1958.
 • Eichenberger R., Oberholzer-Gee F.: Rational Moralists. The Role of Fairness in Democratic Economic Politics. "Public Choice" 1997, Vol. 94, No. 1, January.
 • Elementy systemu zabezpieczenia społecznego w warunkach społecznej gospodarki rynkowej. Red. V. Leienbach, T. S0rensen, B. Sadów. Stowarzyszenie Nauk i Kształtowania Stosunków Ubezpieczeniowych, Köln 1994.
 • The Elgar Companion to Public Choice. Red. W.F. Shughart II, L. Razzolini. Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2001.
 • The Encyclopedia of Public Choice. Red. C.K. Rowley, F. Schneider. Kluwer Academic Press, Dordrecht-Boston 2004.
 • Epple D., Romano R.: Public Choice of Minimum Income. University of Florida Department of Economics, Gainesville 1996.
 • Erlei M.: Paternalizm i indywidualizm. O problematyce rozgraniczenia dóbr merytorycznych. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 1991, nr 579.
 • Esping-Andersen G.: The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge 1990.
 • Falkinger J., Łaski K., Podkaminer L.: Polityka fiskalna w warunkach transformacji. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN - Wiedeński Instytut Porównawczych Badań Ekonomicznych, Warszawa 1995.
 • Famulska T.: Sprawiedliwość podatkowa. "Przegląd Podatkowy" 1996, nr 5.
 • Famulska T.: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2007.
 • Fedorowicz Z.: Podstawy teorii finansów. Poltext, Warszawa 1993.
 • Fedorowicz Z.: Polityka fiskalna. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 • Feldstein M., Liebman J.B.: Social Security. "NBER Working Paper" 2001, No. 8451.
 • Figini P.: Inequality Measures, Equivalence Scales and Adjustment for Household Size and Composition. "Luxembourg Income Study Working Paper" 1998, No. 185.
 • Filar D.: Spór o politykę podziału dochodów we współczesnym kapitalizmie. "Ekonomista" 1988, nr 2.
 • Filipowicz L., Opawski K.: Teoria wyboru publicznego. Wybrane koncepcje badawcze. "Ekonomista" 1992, nr 3.
 • Filozof wśród ekonomistów. Księga pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia obecności prof. zw. dr hab. Czesława Glombika w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Red. A. Czech. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2006.
 • Financial Aspects of the US Pension System. Red. Z. Bodie, J.B. Shoven, D.A. Wise. University of Chicago Press, Chicago 1987.
 • Finanćni management. Vysokä skola bäfiskä - Technickä univerzita Ostrava, Ostrava 1997.
 • Finanse. Red. B. Pietrzak. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005. Finanse. Red. J. Ostaszewski. Difin, Warszawa 2007.
 • Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. III. Red. K. Znaniecka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2002.
 • Finanse publiczne. Red. A. Pomorska. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Finanse publiczne wobec procesów globalizacji. Red. L. Pawłowicz, R. Wierzba. Uniwersytet Gdański - Gdańska Akademia Bankowa, Warszawa 2003.
 • Finansowe aspekty rozwoju lokalnego. Red. K. Znaniecka, T. Famulska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2004.
 • Friedman M., Savage L.J.: The Utility Analysis of Choices Involving Risk. "Journal of Political Economy" 1948, Vol. 56, No. 4, August.
 • Friedman M.: Choice, Chance, and the Personal Distribution of Income. "Journal of Political Economy" 1953, Vol. 61, No. 4, August.
 • Fukushige M.: Annual Redistribution and Lifetime Redistribution. "Economics Letters" 1996, Vol. 52, No. 3, September.
 • Fullerton D., Rogers D.L.: Lifetime versus Annual Perspectives on Tax Incidence. "National Tax Journal" 1991, No. 3, September.
 • Fullerton D., Metealf G.E.: Introduction. W: The Distribution of Tax Burdens. Red. D. Fullerton, G.E. Metealf. "The International Library of Critical Writings in Economics" No. 155, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2003.
 • Fullerton D., Metealf G.E.: Tax Incidence. W: Handbook of Public Economics. Red. A.J. Auerbach, M. Feldstein. Elsevier, Amsterdam-New York 2002.
 • Furstenberg G. von, Mueller D.C.: The Pareto Optimal Approach to Income Redistribution. "American Economic Review" 1971, Vol. 61, No. 4, September.
 • Gabor A., James S.F.: On Measuring Utility. "International Journal of Social Economics" 1979, Vol. 6, No. 5.
 • Garner T.I: Consumer Expenditures and Inequality. An Analysis Based on Decomposition of the Gini Coefficient. "Review of Economics and Statistics" 1993, Vol. 75, No. 1, February.
 • Gaudemet P.M., Molinier J.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 2000.
 • Getzen T.E.: Ekonomika zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Głuchowski J.: Polskie prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. PWN, Warszawa 1994.
 • Golinowska S.: Rozwój ubezpieczeń na wypadek choroby. W: Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych. "Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych" 1993, z. 3.
 • Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Góra M.: Finansowanie przejścia od tradycyjnego do nowoczesnego systemu emerytalnego. "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 9.
 • Grand J. Le: On Measuring the Distributional Impact of Public Expenditure. W: Public Finance and Social Policy. Proceedings of the 39th Congress of the International Institute of Public Finance. Red. G. Terny, A.J. Culyer. Wayne State University Press, Detroit 1985.
 • Grądalski F.: Wstęp do teorii opodatkowania. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 • Giith W., Tietz R.: Ultimatum Bargaining Behaviour. A Survey and Comparision of Experimental Results. "Journal of Economic Psychology" 1990, Vol. 11, No. 3, September.
 • Güth W., Schmittberger R., Schwarze B.: An Experimental Analysis of Ultimatum Bargaining. "Journal of Economic Behavior and Decision" 1982, Vol. 3.
 • Hagen K.P.: Podatki i dobrobyt w perspektywie międzynarodowej. W: Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu. Red. T.S. Edvardsen, B. Hagtvet. PWN, Warszawa 1994.
 • Hall R.E., Taylor J.B.: Makroekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. Haller H.: Die Steuern. Tubingen 1981.
 • Handbook of Health Economics. Vol. 1. Red. A.J. Culyer, J.P. Newhouse. Elsevier, Amsterdam-New York 2000.
 • Handbook of Public Economics. Vol. 1. Red. A.J., Auerbach, M. Feldstein. Elsevier, Amsterdam-New York 1985.
 • Handbook of Public Economics. Vol. 3. Red. A.J. Auerbach, M. Feldstein. Elsevier, Amsterdam-New York 2002.
 • Hansen B.: The Economic Theory of Fiscal Policy. George Allen & Unwin, London 1958.
 • Hansson I., Stuart C.: Progressive Taxation as Social Insurance and as a Median-voter Outcome. An Empirical Assessment. "Scandinavian Journal of Economics" 1985, Vol. 87, No. 3.
 • Harberger A.C.: The Incidence of the Corporation Tax. "Journal of Political Economy" 1962, Vol. 70, No. 3, June.
 • Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej. Red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska. Difin, Warszawa 2007.
 • Harms P., Zink S.: Limits to Redistribution in Democracy. A Survey. "European Journal of Political Economy" 2003, Vol. 19, No. 4, November.
 • Harsanyi J.C.: Utilities, Preferences, and Substantive Goods. "Social Choice and Welfare" 1997, Vol. 14, No. 1.
 • Hayek F.A. von: Konstytucja wolności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Head J.G., Shoup C.S.: Public Goods, Private Goods, and Ambiguous Goods. "Economic Journal" 1969, Vol. 79, Iss. 315, September.
 • Head J.G.: On Merit Goods. "Finanzarchiv" 1966, Vol. 25, No. 1, January.
 • Hildebrand G.H.: Consumer Sovereignty in Modern Times. "American Economic Review" 1951, Vol. 41, No. 2, May.
 • Hillman A.L.: Public Finance and Public Policy. Responsibilities and Limitations of Government. Cambridge University Press, Cambridge-New York 2003.
 • Hindess B.: Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1999.
 • Hindriks J., Donder P. de: The Politics of Redistributive Social Insurance. "Journal of Public Economics" 2003, Vol. 87, No. 12, December.
 • Hochman H.M., Rodgers J.D.: Pareto Optimal Redistribution. "American Economic Review" 1969, Vol. 59, No. 4, September, Part 1.
 • Holcombe R.G.: A Theory of the Theory of Public Goods. "Review of Austrian Economics" 1997, Vol. 11, No. 1.
 • Holcombe R.G.: Public Choice and Public Finance. W: The Elgar Companion to Public Choice. Red. W.F. Shughart II, L. Razzolini. Edward Elgar, Cheltenham--Northampton 2001.
 • Husted T.A., Kenny L.W.: The Effect of the Expansion of the Voting Franchise on the Size of Government. "Journal of Political Economy" 1997, Vol. 105, No. 1, February.
 • Husted T.A.: Nonmonotonic Demand for Income Redistribution Benefits. The Case of AFDC. "Southern Economic Journal" 1989, Vol. 55, No. 1, January.
 • Hylland A., Zeckhauser R.: Distributional Objectives Should Affect Taxes but Not Program Choice or Design. "Scandinavian Journal of Economics" 1979, Vol. 81, No. 2.
 • Hyman D.N.: Public Finance. A Contemporary Application of Theory to Policy. Dryden Press, Forth Worth 1996.
 • Joseph M.F. W.: The Excess Burden of Indirect Taxation. "Review of Economic Studies" 1939, Vol. 6, No. 3, June.
 • Joumard I., Kongsrud P.M., Nam Y.S., Price R.: Enhancing the Effectiveness of Public Spending. Experience in OECD Countries. "OECD Economics Department Working Papers" 2004, No. 380.
 • Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R.: Fairness and the Assumption of Economics. "Journal of Business" 1986, Vol. 59, No. 4, October, Part 2.
 • Kakwani N.C.: Income Inequality and Poverty. Oxford University Press, New York-Oxford-London 1980.
 • Kakwani N.C.: Measurement of Tax Progressivity. An International Comparison. "Economic Journal" 1977, Vol. 87, Iss. 345, March.
 • Kanbur S.M.: Of Risk Taking and Personal Distribution of Income. "Journal of Political Economy" 1979, Vol. 87, No. 4, August.
 • Kaplow L.: Horizontal Equity. Measures in Search of a Principle. "National Tax Journal" 1989, Vol. 42, No. 2, June.
 • Katona G.: Psychological Analysis of Economic Behavior. McGraw-Hill Book Company, New York-Toronto-London 1963.
 • Kiefer D.W.: Distributional Tax Progressivity Indexes. "National Tax Journal" 1984, Vol. 37, No. 4, December.
 • Kleiber Ch., Kotz S.: A Characterization of Income Distributions in Terms of Generalized Gini Coefficients. "Social Choice and Welfare" 2002, Vol. 19, No. 4, October.
 • Komar A.: Finanse publiczne w gospodarce rynkowej. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
 • Komar A.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 1994.
 • Kopańska A.: Teoretyczne modele organizacji i finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W: Samorząd lokalny - dobro publiczne. Red. J. Kleer. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K.: Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kot S.M., Tatar J.: Holistyczna koncepcja dobrobytu. W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna. Red. S.M. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
 • Kot S.M.: Ekonometryczne modele dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Kozielecki J.: Psychologiczna teoria decyzji. PWN, Warszawa 1997.
 • Krüssel P., Quadrini V., Rios-Rull J.-V.: Are Consumption Taxes Really Better than Income Taxes? "Journal of Monetary Economics" 1996, Vol. 37, No. 3, June.
 • Kuniński M.: Z chaosu lad. O samorzutnym powstawaniu porządku społecznego. "Znak-Idee" [b.r.], nr 6.
 • Kuznets S.: Economic Growth and Income Inequality. "American Economic Review" 1955, Vol. 45, No. 1, March.
 • Laidler D., Estrin S.: Wstęp do mikroekonomii. Gebethner i Ska, Warszawa 1991.
 • Lambert P.J., Millimet D.L., Slottje D.: Inequality Aversion and the Natural Rate of Subjective Inequality. "Journal of Public Economics" 2003, Vol. 87, No. 5-6, May.
 • Lambert P.J.: The Distribution and Redistribution of Income. Manchester University Press, Manchester-New York 2001.
 • Legowicz J.: Zarys historii filozofii. Elementy doksografii. Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.^ Lerman R.I., Yitzhaki S.: Income Inequality Effects by Income Source. A New Approach and Applications to the United States. "Review of Economics and Statistics" 1985, Vol. 67, No. 1, February.
 • Lerner A.P.: The Economics and Politics of Consumer Sovereignty. "American Economic Review" 1972, Vol. 62, No. 2, May.
 • Lindbeck A.: Redistribution Policy and the Expansion of the Public Sector. "Journal of Public Economics" 1985, Vol. 28, No. 3, December.
 • Lindbeck A.: The Swedish Experiment. "Journal of Economic Literature" 1997, Vol. 35, No. 3, September.
 • Lisowski G.: Ustalanie sposobu podziału dóbr w sytuacji eksperymentalnej. "Studia Socjologiczne" 1994, nr 3-4.
 • Litwińczuk H.: Prawo bilansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych. Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1993.
 • Litwińczuk FL: Prawo podatkowe przedsiębiorców. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Locke J.: Dwa traktaty o rządzie. PWN, Warszawa 1992.
 • Lubińska T.: Tendencje w dochodach i wydatkach sektora publicznego w latach 1995-2001 a tempo wzrostu PKB. W: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji. Red. L. Pawłowicz, R. Wierzba. Uniwersytet Gdański - Gdańska Akademia Bankowa, Warszawa 2003.
 • Lyon A.B., Schwab R.M.: Consumption Taxes in a Life-cycle Framework. Are Sin Taxes Regressive? "Review of Economics and Statistics" 1995, Vol. 77, No. 3, August.
 • Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Red. S. Marciniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Markowitz H.: The Utility of Wealth. "Journal of Political Economy" 1952, Vol. 60, No. 2, April.
 • Markowski K.: Rola państwa w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa 1992.
 • Marlow M.L.: Public Finance. Theory and Practice. The Dryden Press, Forth Worth 1995.
 • Meitzer A.H., Richard S.F.: A Positive Theory of In-Kind Transfers and Negative Income Tax. "Public Choice" 1985, Vol. 47, No. 1, July.
 • Meitzer A.H., Richard S.F.: A Rational Theory of Government. "Journal of Political Economy" 1981, Vol. 89, No. 5, October.
 • Meitzer A.H., Richard S.F.: Test of a Rational Theory of the Size of Government. "Public Choice" 1983, Vol. 41, No. 3, June.
 • Menchik P.L., David M.: The Incidence of a Lifetime Consumption. "National Tax Journal" 1982, Vol. 35, No. 2, June.
 • Mieszkowski P.M.: On the Theory of Tax Incidence. "Journal of Political Economy" 1967, Vol. 75, No. 3, June.
 • Mieszkowski P.: Tax Incidence Theory. The Effects of Taxes on the Distribution of Income. "Journal of Economic Literature" 1969, Vol. 7, No. 4, December.
 • Mikeseil J.L.: Fiscal Administration. Analysis and Applications for the Public Sector. Brooks-Cole Publishing, Pacific Grove 1986.
 • Milanovic B.: The Median-voter Hypothesis, Income Inequality, and Income Redistribution: An Empirical Test with Required Data. "European Journal of Political Economy" 2000, Vol. 16, No. 3, September.
 • Mills J.A., Zandvakili S.: Statistical Inference via Bootstrapping for Measures of Inequality. "Journal of Applied Econometrics" 1997, Vol. 12, March-April.
 • Mirrlees J.A.: An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation. "Review of Economic Studies" 1971, Vol. 38, No. 114, April.
 • Moeller J.F.: Consumer Expenditure Responses to Income Redistribution Programs. "Review of Economics and Statistics" 1981, Vol. 63, No. 3, August.
 • Monetary Policy, Fiscal Policies and Labour Market. Macroeconomic Policymaking in the EMU. Red. P. Beetsma et al. Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Mueller D.C.: Public Choice III. Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Mueller D.C.: The Pareto Optimal Approach to Income Redistribution. "American Economic Review" 1971, Vol. 61, No. 4, September.
 • Mulligan C.B., Sala-i-Martin X.: Social Security in Theory and Practice (I). Facts and Political Theories. "NBER Working Paper" 1999, No. 7118.
 • Mulligan C.B., Sala-i-Martin X.: Social Security in Theory and Practice (II). Efficiency Theories, Narrative Theories, and Implications for Reform. "NBER Working Paper" 1999, No. 7119.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B.: Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill Company, New York 1980.
 • Musgrave R.A.: A Brief History of Fiscal Doctrine. W: Handbook of Public Economics. Red. A.J. Auerbach, M. Feldstein. Elsevier, Amsterdam-New York 1985.
 • Musgrave R.A.: Cost-benefit Analysis and the Theory of Public Finance. "Journal of Economic Literature" 1969, Vol. 7, No. 3, September.
 • Musgrave R.A.: Horizontal Equity, Once More. "National Tax Journal" 1990, Vol. 43, No. 2, June.
 • Musgrave R.A.: The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy. McGraw-Hill, New York 1959.
 • Musgrave R.A.: The Voluntary Exchange Theory of Public Economy. "Quarterly Journal of Economics" 1939, Vol. 53, No. 2, February.
 • Musgrave R.A.: Zadania fiskalne. W: J.M. Buchanan, R.A. Musgrave: Finanse publiczne a wybór publiczny. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 • Muszalski W.: Zatrudnienie a ubezpieczenie społeczne. PWN, Warszawa 1992.
 • Nash J.F.: Ideal Money. "Southern Economic Journal" 2002, Vol. 69, No. 1, July.
 • Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wydawnictwo KeyTex, Warszawa 1992.
 • Neal F., Shone R.: Proces budowy modeli ekonomicznych. PWN, Warszawa 1982.
 • Neumark F.: Income Tax or Income Taxes? W: Public Finance and Stabilization Policy. Red. W.L. Smith, J.M. Culbertson. North Holland/American Elsevier, Amsterdam-New York 1974.
 • Neumark F.: Theorie und Praxis der modernen Einkommensteuer. Bern 1947.
 • Ng Y.-K.: Bentham or Bergson? Finite Sensibility, Utility Functions and Social Welfare Function. "Review of Economic Studies" 1975, Vol. 42, No. 132, October.
 • Niżnik J.: W poszukiwaniu optymalnego systemu finansowania ochrony zdrowia - perspektywa Unii Europejskiej. W: Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji. Red. L. Pawłowicz, R. Wierzba. Uniwersytet Gdański - Gdańska Akademia Bankowa, Warszawa 2003.
 • Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu. Red. T.S. Edvardsen, B. Hagtvet. PWN, Warszawa 1994.
 • Obciążenia fiskalne w Polsce na podstawie badań. Red. K. Znaniecka, T. Famulska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2003.
 • Ok E.A.: On the Principle of Equal Sacrifice in Income Taxation. "Journal of Public Economics" 1995, Vol. 58, No. 3, November.
 • Okrasa W.: Sprawiedliwość a nierówność. Podstawy sądów normatywnych o podziale dóbr. W: Wybrane zagadnienia polityki społeczno-ekonomicznej. PAN Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1984.
 • Opawski K.: Teoretyczne przesłanki nowej ekonomii politycznej (public choice). "Studia Ekonomiczne" 1990, nr 23.
 • Orr L.L.: Income Transfers as a Public Good. An Application to AFDC. "American Economic Review" 1976, Vol. 66, No. 3, June.
 • Osiatyński J.: Finanse publiczne. Ekonomia i polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Osterfeld D.: Social Utility and Government Transfers of Wealth. An Austrian Perspective. "Review of Austrian Economic" 1988, Vol. 2, No. 1.
 • Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Owsiak S.: Podstawy nauki finansów. PWE, Warszawa 2002.
 • Oxley H., Martin J.P., Nicoletti G., Alonso-Gamo P.: The Public Sector. Issue for the 90s. "OECD Economics and Statistics Department Working Papers" 1991, No. 90.
 • Paglin M.: The Measurement and Trend of Inequality. A Basic Revision. "American Economic Review" 1975, Vol. 65, No. 4, September.
 • Patrzałek L.: Finanse samorządowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 1999.
 • Peacock A.: The Treatment of Government Expenditure in Studies of Income Redistribution. W: Public Finance and Stabilization Policy. Essays in Honor of Richard A. Musgrave. Red. W.L. Smith, J.M. Culbertson. North-Holland Publishing Company, Amsterdam-Oxford 1974.
 • Pechman J.A., Okner B.A.: Who Bears the Tax Burden. Brookings Institute, Washington 1974.
 • Persky J., Tam M.Y.: Local Status and National Social Welfare. "Journal of Regional Science" 1990, Vol. 30, No. 2, May.
 • Persson T., Tabellini G.: Political Economics. Explaining Economic Policy. MIT Press, Cambridge-London 2000.
 • Pestieau P.: Social Insurance and Redistribution. W: Alternatives for Welfare Policy. Coping with Internalization and Demographic Change. Red. T.M. Andersen, P. Molander. Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Philanthropy and Public Policy. Red. F.G. Dickinson. National Bureau of Economic Research, New York 1962.
 • Pietrewicz M.: Polityka fiskalna. Poltext, Warszawa 1993.
 • Pigou A.C.: A Study in Public Finance. Macmillan, London 1928.
 • Pigou A.C.: The Economics of Welfare. Macmillan, London 1952.
 • Piotrowska-Marczak K.: Społeczne wydatki budżetowe jako wyraz polityki fiskalnej państwa. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. II. Red. K. Znaniecka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2002.
 • Pirttilä J., Tuomala M.: Publicly Provided Private Goods and Redistribution. A General Equilibrium Analysis. "Scandinavian Journal of Economics" 2002, Vol. 104, No. 1.
 • PlotnickR.: A Measure of Horizontal Inequality. "Review of Economics and Statistics" 1981, Vol. 63, No. 2, May.
 • Podstawy makroekonomii. Red. Z. Dach, B. Szopa. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2004.
 • Poterba J.M.: Lifetime Incidence and Distributional Burden of Excise Taxes. "American Economic Review" 1989, Vol. 79, No. 2, May.
 • Privatizing Social Security. University of Chicago Press, Chicago 1998.
 • Przedsiębiorstwo w otoczeniu. Funkcje. Powiązania. Przemiany. Red. K. Fabiańska, J. Rokita. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 1991.
 • Public Finance and Social Policy. Proceedings of the 39th Congress of the International Institute of Public Finance. Red. G. Terny, A.J. Culyer. Wayne State University Press, Detroit 1985.
 • Public Finance and Stabilization Policy. Essays in Honor of Richard A. Musgrave. Red. W.L. Smith, J.M. Culbertson. North-Holland Publishing Company, Amsterdam-Oxford 1974.
 • Puteibergier B.: Przegląd reform systemów emerytalnych na świecie w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. III. Red. K. Znaniecka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2002.
 • Putterman L., Roemer J.E., Silvestre J.: Does Egalitarianism Have a Future? "Journal of Economic Literature" 1998, Vol. 35, No. 2, June.
 • Rawls J.: Teoria sprawiedliwości. PWN, Warszawa 1994.
 • Reder M.W.: Welfare Economics and Rationing. "Quarterly Journal of Economics" 1942, Vol. 57, No. 1, November.
 • Robinson B.B.: Bureaucratic Inefficiency. Failure to Capture the Efficiencies of Outsourcing. "Public Choice" 2001, Vol. 107, No. 3-4, June.
 • Roover R. de: Scholastic Economics. Survival and Lasting Influence from the Sixteenth Century to Adam Smith. "Quarterly Journal of Economics" 1955, Vol. 69, No 2, May.
 • Rosen H.S.: Public Finance. McGraw-Hill, New York 2005.
 • Sadka E.: On Progressive Income Taxation. "American Economic Review" 1976, Vol. 66, No. 5, December.
 • Samorząd lokalny - dobro publiczne. Red. J. Kleer. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia. T. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Savas E.S.: Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia. PWE, Warszawa 1992.
 • Scherer F.M.: The Emigration of German-speaking Economists after 1933. "Journal of Economic Literature" 2000, Vol. 38, No. 3, September.
 • Schumpeter J.: A History of Economic Analysis. Oxford University Press, New York 1954.
 • Seidl Ch.: Inequality Measurement and the Leaky-bucket Paradox. "Economics Bulletin" 2001, Vol. 4, No. 6.
 • Seidman L.S.: A Better Way to Tax. "Public Interest" 1994, Vol. 114, No. 4, Winter.
 • Sen A.: Nierówności. Dalsze rozważania. Znak, Kraków 2000.
 • Sen A.: On Economic Inequality. Clarendon Press, Oxford 1973.
 • Sen A.: Rozwój i wolność. Wydawnictwo Zysk, Poznań 2002.
 • Shionoya Y.: Economy and Morality. The Philosophy of the Welfare State. Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2005.
 • Shoven J.B., Slavov S.N.: Political Risk versus Market Risk in Social Security. "NBER Working Paper" 2006, No. 12135.
 • Sinn H.W.: A Theory of the Welfare State. "Scandinavian Journal of Economics" 1995, Vol. 97, No. 4.
 • Skarżyński R.: Polityka budżetowa w krajach kapitalistycznych. Instytut Finansów, Warszawa 1987.
 • Skolnik M.L.: A Comment on Professor Musgrave's Separation of Distribution from Alocation. "Journal of Economic Literature" 1970, Vol. 8, No. 2, June.
 • Słownik angielsko-polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Słownik łacińsko-polski. Red. M. Plezi. T. III. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 1 i 2. PWN, Warszawa 1954.
 • Sochacka-Krysiak H.: Finanse publiczne. Analiza porównawcza. Poltext, Warszawa 1994.
 • Stanisz T.: Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych. PWN, Warszawa 1993.
 • Stępień B., Szarzeć K.: Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego. "Ekonomista" 2007, nr 1.
 • Stigler G.J.: The Theory of Competitive Price. Macmillan, New York 1942.
 • Stiglitz J.E.: Economics of the Public Sector. WW. Norton & Company, New York--London 2000.
 • Stiglitz J.E.: Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii (część druga). "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 4.
 • System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Szewczuk A.: Metodyczne dylematy identyfikowania siły oddziaływania instrumentów organizacyjnych i ekonomicznych na funkcjonowanie sektora publicznego. W: Finanse publiczne. Red. A. Pomorska. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Szewczuk A.: W sprawie statusu ekonomiki sektora publicznego. Rozbieżności interpretacyjne. W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Tabellini G.: A Positive Theory of Social Security. "Scandinavian Journal of Economics" 2000, Vol. 102, No. 3.
 • Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. T. 2. PWN, Warszawa 1990.
 • Thurow L.C.: Cash versus In-Kind Transfers. "American Economic Review" 1974, Vol. 64, No. 2, May.
 • Tipke K., Lang J.: Steuerrecht. Köln 1991.
 • Tridimas G.: The Economics and Politics of the Structure of Public Expenditure. "Public Choice" 2001, Vol. 106, No. 3-4, March.
 • Tullock G.: Further Tests of a Rational Theory of the Size of Government. "Public Choice" 1983, Vol. 41, No. 3, June.
 • Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji. Red. L. Pawłowicz, R. Wierzba. Uniwersytet Gdański - Gdańska Akademia Bankowa, Warszawa 2003.
 • Vickrey W.S.: One Economists View of Philanthropy. W: Philanthropy and Public Policy. Red. F.G. Dickinson. National Bureau of Economic Research, New York 1962.
 • Wagner R.A.: Choice, Exchange, and Public Finance. "American Economic Review" 1997, Vol. 87, No. 2, May.
 • Wagstaff A., Doorslaer E. van, Burg H. van der, Calonge S., Christiansen T., Citoni G., Gerdtham U.-G., Gerfm M., Gross L., Häkinnen U., John J., Johnson P., Klavus J., Lachaud C, Lauridsen J., Leu R.E., Nolan B., Peran E., Propper C, Puffer F., Rochaix L., Rodriguez M., Schellhorn M., Sundberg G., Winkelhake O.: Redistributive Effect, Progressivity and Differential Tax Treatment. Personal Income Taxes in Twelve OECD Countries. "Journal of Public Economics" 1999, Vol. 72, No. 1, April.
 • Wagstaff A., Doorslaer E. van: Equity in Health Care Finance and Delivery. W: Handbook of Health Economics. Vol. 1. Red. A.J. Culyer, J.P. Newhouse. Elsevier, Amsterdam-New York 2000.
 • Walasik A.: Czynniki określające progresywność opodatkowania dochodów osobistych. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2003, nr 1.
 • Walasik A.: Decentralizacja redystrybucyjnej funkcji finansów publicznych. W: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej. Red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska. Difin, Warszawa 2007.
 • Walasik A.: Determinanty i instrumenty polityki podatkowej. W: Władza fiskalna a reakcje podatników na obciążenia podatkowe. Red. K. Znaniecka, T. Famulska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2001.
 • Walasik A.: Opodatkowanie dochodów osobistych w ocenie gospodarstw domowych. W: Obciążenia fiskalne w Polsce na podstawie badań. Red. K. Znaniecka, T. Famulska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2003.
 • Walasik A.: Polityczny mechanizm podziału dochodu w społeczeństwie. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1998, z. 2.
 • Walasik A.: Pomiar realizacji redystrybucyjnej funkcji finansów publicznych. W: Finanse. Red. B. Pietrzak. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Walasik A.: Sprawiedliwość w teorii finansów publicznych. W: Filozof wśród ekonomistów. Księga pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia obecności prof. zw. dr hab. Czesława aGlombika w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Red. A. Czech. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2006.
 • Walasik A.: Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. W: Finansowe aspekty rozwoju lokalnego. Red. K. Znaniecka, T. Famulska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2004.
 • Wald H.P.: The Classical Indictment of Indirect Taxation. "Quarterly Journal of Economics" 1945, Vol. 59, No. 4, August.
 • Weiss L.W.: Economics and Society. John Wiley & Sons, New York-Chichester-Brisbane-Toronto 1980.
 • Wicksell K.: A New Principle of Just Taxation. W: Classics in the Theory of Public Finance. Macmillan, London 1958.
 • Williamson J.: Consumption Taxes and Compensatory Finance. "Economic Journal" 1967, Vol. 77, Iss. 305, March.
 • Wiśniewski M.: Wrażliwość mierników nierówności dochodów na zmiany w rozkładzie dochodów. "Przegląd Statystyczny" 1992, nr 1.
 • Władza fiskalna a reakcje podatników na obciążenia podatkowe. Red. K. Znaniecka, T. Famulska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2001.
 • Wojtyna A.: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1990.
 • Wojtyna A.: Rola państwa we współczesnej ekonomii. "Ekonomista" 1992, nr 3.
 • Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Wybrane zagadnienia polityki społeczno-ekonomicznej. PAN Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1984.
 • Young H.P.: Distributive Justice in Taxation. "Journal of Economic Theory" 1988, Vol. 44, No. 2, April.
 • Young H.P.: Progressive Taxation and Equal Sacrifice. "American Economic Review" 1990, Vol. 80, No. 1, March.
 • Young H.P.: Sprawiedliwy podział. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • Zabezpieczenie społeczne. Red. Z. Pisz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 1998.
 • Zaborowski Z.: Psychospołeczne problemy sprawiedliwości i równości. PWN, Warszawa 1986.
 • Znaniecka K.: Ryzyko podatnika związane ze zmianami systemu podatkowego w Polsce. W: Financni management. Vysokä śkola bańska - Technickä univerzita Ostrava, Ostrava 1997.
 • Znaniecka K.: Założenia systemowe w aspekcie możliwych zachowań podatników. W: Związki finansów przedsiębiorstw z bankami, budżetami i ubezpieczycielami. Red. K. Znaniecka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 1995.
 • Znaniecka K.: Zasady podatkowe w gospodarce rynkowej. W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu. Funkcje. Powiązania. Przemiany. Red. K. Fabiańska, J. Rokita. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 1991.
 • Związki finansów przedsiębiorstw z bankami, budżetami i ubezpieczycielami. Red. K. Znaniecka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162021512

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.