PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 293
Tytuł artykułu

Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej

Autorzy
Warianty tytułu
Measurement of the Organizational Entrepreneurship.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęto próbę uporządkowania definicji, koncepcji i znanych w literaturze modeli przedsiębiorczości organizacyjnej. Na podstawie analizy literatury przedmiotu omówiono współczesne metody i sposoby pomiaru przedsiębiorczości. Opisano badania dotyczące pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej i zarządzania efektywnością przeprowadzone w 308 przedsiębiorstwach w Polsce. Sprawdzono empirycznie pomiar teoretycznych składników przedsiębiorczości według różnych koncepcji. Na podstawie wyników badań przedstawiono przesłanki dla teorii i praktyki zarządzania oraz zaproponowano koncepcje budowy systemów pomiaru efektywności w organizacjach opartych na miarach przedsiębiorczości.
EN
An attempt at organizing the definitions, conceptions and models known in the organizational entrepreneurship subject literature. On the basis of the subject literature analysis, the contemporary methods and measurement manners of the organizational entrepreneurship were discussed. Studies concerning the organizational entrepreneurship measurement and effectiveness management, which were conducted in 308 enterprises in Poland, were described. The measurement of the entrepreneurship theoretical elements was tested empirically according to different conceptions. Premises for the management theory and practice based on the studies' findings were presented, as well as the construction conception of the effectiveness measurement systems in organizations based on entrepreneurship measures were suggested. (AT)
Rocznik
Strony
293
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Acs Z.J., Audretsch D.B.: Handbook of Entrepreneurship Research. Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2003.
 • Altinay L., Roper A.: The Influence of Organisational Structure on Corporate Entrepreneurship: Empirical Findings from an International Hotel Group. Leeds Metropolitan University, Leeds 2003.
 • Alvarez S.A., Barney J.B.: How Entrepreneurial Firms can Benefit from Alliances with Large Partners. "Academy of Management Executive" 2001, Vol. 15.
 • Alvarez S.A., Barney J.B.: Resource-Based Theory and the Entrepreneurial Firm. W: Strategic Entrepreneurship. Creating a New Mindset. Red. M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp, & D.L. Sexton. Blackwell, Oxford/Maiden 2002.
 • Amit R.H., Brigham K., Markman G.D.: Entrepreneurial Management as Strategy. W: Entrepreneurship as Strategy: Competing on the Entrepreneurial Edge. Red. G.D. Meyer, K.A. Heppard. Sage Publications, Thousand Oaks 2000.
 • Andrich D.: Rasch Models for Measurement. Sage, Newbury Park 1988.
 • Andriessen D., Tissen R.: Weightless Wealth: Find Your Real Value in a Future of Intangible Assets. Prentice-Hall, London 2001.
 • Antoncic B., Hisrich R.D.: Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-cultural Validation. "Journal of Business Venturing" 2001, Vol. 16.
 • Antoncic B., Hisrich R.D.: Privatization, Corporate Entrepreneurship and Performance: Testing a Normative Model. "Journal of Developmental Entrepreneurship" 2003, No 8.
 • Auger P., BarNir A., Gallaugher J.M.: Strategic Orientation, Competition, and Internet-Based Electronic Commerce. "Information Technology & Management" 2003, Vol. 4.
 • Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. PWN, Warszawa 2005.
 • Balkin D.B., Markman G.D., Gomez-Mejia L.R.: Is CEO Pay in High-Technology Firms Related to Innovation?. "Academy of Management Journal" 2000, Vol. 43.
 • Bantel K.A.: Technology-Based Adolescent" Firm Configurations: Strategy Identification, Context, and Performance. "Journal of Business Venturing" 1998, No 13.
 • Barney J.B.: Is the Resource-Based "View" a Useful Perspective for Strategic Management Research? Yes. "Academy of Management Review" 2001, Vol. 26.
 • Barringer B.R., Bluedorn A.C.: The Relationship Between Corporate Entrepreneurship and Strategic Management. "Strategie Management Journal" 1999, Vol. 20.
 • Bass K., Simerly R.L., Li M.: The Effects of CEO Compensation on Corporate Economic Performance and Corporate Social Performance. "Academy of Management Proceedings" 1997.
 • Baum J.R., Locke E.A., Kirkpatrick S.A.: A Longitudinal Study of the Relation of Vision and Vision Communication to Venture Growth in Entrepreneurial Firms. "Journal of Applied Psychology" 1998, Vol. 83.
 • Bednarczyk M.: Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 • Bednarczyk M.: Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą. AE, Kraków 1996.
 • Bednarczyk M.: Przedsiębiorczość w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach. Zarządzanie i Edukacja. WSZiP, Warszawa 2001, nr 1.
 • Bednarczyk M.: Przedsiębiorczość w przedsiębiorstwie. W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy. Red. J. Targalski. AE, Kraków 1999.
 • Bessant J., Tidd J.: Innovation and Entrepreneurship. John Wiley & Sons, Chichester 2007.
 • Bettis R.A., Prahalad C.K.: The Dominant Logic: Retrospective and Extension. "Strategic Management Journal" 1995, Vol. 16.
 • Bhardway G., Camillus J.C., Hounshell D.A.: Continual Corporate Entrepreneurial Search for Long-Term Growth. "Management Science" 2006, Vol. 52.
 • Bollen K.: Latent Variables in Psychology and Social Sciences. "Annual Review of Psychology" 2002, Vol. 53.
 • Bornstein D.: How to Change the World. Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas. Oxford University Press, New York, 2004.
 • Bosma N., Harding R.: Global Entrepreneurship Monitor. GEM 2006 Results. Babson College/London Business School, Babson/London 2007.
 • Bratnicki M.. Transformacja przedsiębiorstwa. AE, Katowice 1998.
 • Bratnicki M.: Deformacja przedsiębiorczości organizacyjnej. Istota, struktura i dynamika. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 2.
 • Bratnicki M.: Dialectics of Corporate Entrepreneurship. AE, Katowice 2006.
 • Bratnicki M.: Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania. Gnome, PAN, 2001.
 • Bratnicki M.: Próba dialektycznego spojrzenia na pomiar przedsiębiorczości w organizacjach. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 10.
 • Bratnicki M.: Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji. AE, Katowice 2001.
 • Bratnicki M.: W poszukiwaniu teoretycznych podstaw pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej. "Organizacja i Kierowanie" 2005, nr 4.
 • Bratnicki M., Austen A.: Metodologiczne problemy badania przedsiębiorczej porażki z perspektywy opcji realnych. W: Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne - problemy i polskie wyzwania. Tom II. Red. M. Moszkowicz. OWPWr, Wrocław 2005.
 • Bratnicki M., Butrym K.: Strategiczne zarządzanie ryzykiem. W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. PZ, Zielona Góra 2000.
 • Bratnicki M., Dyduch W., Kozłowski R., Kulikowska M.: Strategie Contradictions: An Integrative Framework, Empirical Test and Practical Applications. Rotterdam 2002.
 • Bratnicki M., Dyduch W., Kulikowska M.: Firm's Performance and Dimensions of Entrepreneurial Eehaviors. The Case of Polish Companies in Contemporary Business. British Academy of Management, St. Andrews 2004.
 • Bratnicki M., Dyduch W., Kulikowska M.: New Perspective on Entrepreneurial Learning and its Relations with Social Capital and Performance. W: Human Resource Development: Addressing the Value. Leeds Metropolitan University, Leeds 2005.
 • Bratnicki M., Dyduch W., Kulikowska M.: Organizational Entrepreneurships-cape and Performance: The Model and its Empirical Test. British Academy of Management, St. Andrews 2004.
 • Bratnicki M., Dyduch W., Kulikowska M.: Strategic Paradoxes Management As Context for Developing Entrepreneurial Behaviours: The Case of Polish Companies in Contemporary Business. SMS, Paris 2002.
 • Bratnicki M., Dyduch W.: Entrepreneurship Strategies and Social Capital in Polish Organizations. Baltimore 2003.
 • Bratnicki M., Dyduch W.: Entrepreneurship-Based Performance Measurement System. Nicea 2007.
 • Bratnicki M., Dyduch W.: Entrepreneurshipscape as a Measure of Corporate Entrepreneurship: The Model, its Operationalization and Linking it to Performance. RENT, Kopenhaga 2004.
 • Bratnicki M., Dyduch W.: The Role of Entrepreneurshipscape in Performance Measurement: The Model and its Empirical Test. EIASM, Nicea 2005.
 • Bratnicki M., Dyduch W.: Measuring Corporate Entrepreneurship: In Search for the Universal Tool Reflecting Performance. W: Performance Measurement and Management. Public and Private. Red. A. Neely, M. Kennerley, A. Walters. Cranfield School of Management, Cranfield 2006.
 • Brooking A.: Intellectual Capital: Core Assets for the Third Millenium Enterprise. International Thomson Business Press, London 1996.
 • Brown M., Sturman M., Simmering M.: Compensation Policy and Organizational Performance: the Efficiency, Operational, and Financial Implications of Pay Levels and Pay Structure. "Academy of Management Journal" 2003, Vol. 46.
 • Brown T.E., Davidsson P., Wiklund J.: An Operationalization of Stevenson's Conceptualization of Entrepreneurship as Opportunity-Based Behavior. "Strategic Management Journal" 2001, Vol. 22.
 • Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. PWN, Warszawa 1980.
 • Burgelman R.A.: Designs for Corporate Entrepreneurship. "California Management Review" 1984, No 1.
 • Bygrave W.D.: Theory Building in the Entrepreneurship Paradigm. "Journal of Business Venturing" 1993, Vol. 8.
 • Bygrave W.D.: The Entrepreneurship Paradigm (I): A Philosophical Look at Its Research Methodologies. "Entrepreneurship Theory & Practice" 1996, Vol. 14.
 • Bygrave W.D., Hofer C.W.: Theorizing About Entrepreneurship. "Entrepreneurship Theory & Practice" 1999, No 6.
 • Cameron K.S.: Effectiveness as Paradox: Consensus and Conflict in Conception of Organizational Effectiveness. "Management Science" 1986, Vol. 32.
 • Campbell D.J.: The Proactive Employee: Managing Workplace Initiative. "Academy of Management Executive" 2000, No 3.
 • Carrier C: Intrapreneurship in Large Firms and SMEs: A Comparative Study. "International Small Business Journal" 1994, Vol. 12.
 • Carrier C: Intrapreneurship in Small Businesses: An Exploratory Study. "Entrepreneurship Theory & Practice" 1996, No 3.
 • Carton R.B., Hofer C.W.: Measuring Organizational Performance: Metrics for Entrepreneurship and Strategic Management. Edward Elgar, Cheltenham/Northampton 2006.
 • Chell E.: Entrepreneurship, Globalization, Innovation and Development. Thomson Learning, Hampshire 2001.
 • Collins J.C.: Good to Great: Why Some Companies Make the Leap and Others Don't. Random House, London 2001.
 • Coulter M.: Entrepreneurship in Action. Prentice Hall, Upper Saddle River 2001.
 • Covin J.G., Miles M.P.: Corporate Entrepreneurship and the Pursuit of Competitive Advantage. "Entrepreneurship, Theory & Practice" 1999, No 2.
 • Covin J.G., Slevin D.P., Heeley M.B.: Pioneers and Followers: Competitive Tactics, Environment, and Firm Growth. "Journal of Business Venturing" 2000, Vol. 15.
 • Covin J.G., Slevin D.P.: A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior. "Entrepreneurship Theory & Practice" 1991, Vol. 16.
 • Covin J.G., Slevin D.P.: Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments. "Strategie Management Journal" 1989, Vol. 10.
 • Crossan M.M., Lane H.W., White R.E.: An Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution. "Academy of Management Review" 1999, Vol. 24.
 • Culpepper R., Zhao L., Lowery C: Measuring Performance Perceptions with Likert-type Items: The influence of Culture-based Response Bias. W: Performance Measurement and Management. Public and Private. Red. A. Neely, M. Kennerley, A. Walters. Cranfield School of Management, Cranfield 2006.
 • Cunningham J., Barton-Lischeron J.: Defining Entrepreneurship. "Journal of Small Business Management" 1999, Vol. 29, No 1.
 • Davidsson P.: The Domain of Entrepreneurship Research: Some Suggestions. W: Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth Vol. 6. Red. J.A. Katz, D.A. Shepherd. Elsevier Science Ltd., Oxford 2003.
 • Davidsson P.: Researching Entrepreneurship. Springer, New York 2005.
 • Davidsson P., Kirchoff B., Hatemi J.A., Gustavsson H.: Empirical Analysis of Growth Factors Using Swedish Data. "Journal of Small Business Management" 2002, Vol. 40.
 • Davidsson P., Klofsten M.: The Business Platform. Developing an Instrument to Gauge and Assist the Development of Young Firms. "Journal of Small Business Management" 2003, Vol. 41.
 • Day D.L.: Research Linkages Between Entrepreneurship and Strategic Management. W: The State of Art of Entrepreneurship. Red. D.L. Sexton, J.D. Kasarda. PWS-Kent, Boston 1992.
 • De Waal A.A.: The Characteristics of High Performance Organizations. W: Performance Measurement and Management. Public and Private. Red. A. Neely, M. Kennerley, A. Walters. Cranfield School of Management, Cranfield 2006.
 • De Waal A.A., Counet H.: Lessons Learned from the Balanced Scorecard. W: Performance Measurement and Management. Public and Private. Red. A. Neely, M. Kennerley, A. Walters. Cranfield School of Management, Cranfield 2006.
 • De Wit B., Meyer R.: Strategy. Process, Content, Context. Thomson Publishing, London 2005.
 • Delery J.E., Shaw J.D.: The Strategic Management of People in Work Organizations: Review, Synthesis, and Extension. W: Research in Personnel and Human Resource Management Vol. 20. Red. G.R. Ferris. JAI Press, Greenwich 2001.
 • Dess G.G., Lumpkin G.T., Taylor M.L: Strategic Management. McGraw-Hill/Irwin, New York 2006.
 • Drucker P.: Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles. Harper &Row, New York 1985.
 • Dyduch W.: Badanie poziomu przedsiębiorczości organizacyjnej w polskich firmach. W: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego. Red. M. Romanowska, P. Wachowiak. SGH, Warszawa 2006.
 • Dyduch W.: Kapitał społeczny organizacji Górnego Śląska z punktu widzenia przedsiębiorczości organizacyjnej. Części I-III. AE, Katowice, 2003-2005 (niepublikowane).
 • Dyduch W.: Pomiędzy przedsiębiorczym a administracyjnym stylem zarządzania w polskich organizacjach. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 1.
 • Dyduch W.: Problematyka pomiaru efektywności organizacji. W: Zarządzanie. Kierunki badań. II Forum AE Katowice. Red. D. Kisperska-Moroń. AE, Katowice 2006.
 • Dyduch W.: Zarządzanie paradoksem zmiany strategicznej w polskich organizacjach. AE, Katowice 2000 (praca niepublikowana w całości).
 • Dyduch W., Bratnicki M.: Discovering the Relation Between the Level of Organizational Entrepreneurship and Performance. "Management" 2006, nr 1.
 • Dyduch W., Bratnicki M.: Zintegrowany system pomiaru efektywności: koncepcje, dylematy i wykorzystanie miar przedsiębiorczości organizacyjnej. W: Czas na pieniądz - zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. US, Szczecin 2006.
 • Easterby-Smith M., Thorpe R., Lowe A.: Management Research. Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi 2002.
 • Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Edvinsson L., Malone M.S.: Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding its Hidden Brainpower. Harper Collins, New York 1997.
 • Epstein M.: Improving Organizations and Society: The Role of Performance Measurement and Management Control. EIASM, Nicea 2005.
 • Filatotchev I.: Responding to Reviewers' Comments. British Academy of Management, Londyn 2007.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i Ska, Poznań 2001.
 • Gartner W.B.: What Are We Talking About When We Talk About Entrepreneur-ship? "Journal of Business Venturing" 1990, No 5.
 • Gerhart B., Milkovich G.T.: Organizational Differences in Managerial Compensation and Financial Performance. "Academy of Management Journal" 1990, Vol. 13.
 • Gill CM., Hodgkinson G.: Development and Validation of the Five-Factor Model Questionnaire (FFMQ): An Adjectival-Based Personality Inventory for Use in Occupational Settings. "Personnel Psychology" 2006, Vol. 60.
 • Gomez-Mejia L.: Structure and Process of Diversification, Compensation Strategy, and Firm Performance. "Strategie Management Journal" 1990, Vol. 13.
 • Goosen C.J., de Coning T.J., Smit E.M.: The Development of a Factor-Based Instrument to Measure Corporate Entrepreneurship: A South African Perspective. "Academy of African Business Management" 2002, Vol. 33.
 • Górniak J., Wachnicki J.: SPSS PL for Windows. Pierwsze kroki w analizie danych. SPSS Polska, Kraków 2000.
 • Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P.: Przedsiębiorczość bez tajemnic. WSiP, Warszawa 2002.
 • Guth W.D., Ginsberg A.: Corporate Entrepreneurship. "Strategic Management Journal" 1990, Vol. 11.
 • Haber S., Reichel A.: Identyfying Performance Measures for Small Ventures-The Case of the Tourism Industry. "Journal of Small Business Management" 2005, Vol. 43.
 • Henri J.F.: Taxonomy of Performance Measurement Systems and Organizational Context. EIASM, Nicea 2005.
 • Hitt M.A., Ireland R.D., Hoskisson R.E.: Strategic Management, South-Western College Pub., Orlando 2004.
 • Hitt M.A., Ireland R.D.: Peters and Waterman Revisited: The Unended Quest for Excellence. "Academy of Management Executive" 1987, No 1.
 • Hitt M.A., Reed T.S.. Entrepreneurship in the New Competitive Landscape. W: Entrepreneurship As Strategy. Red. G.D. Meyer, K.A. Heppard. Sage Publication, Thousand Oaks 2000.
 • Hitt M.A, Ireland R.D.: The Intersection of Entrepreneurship and Strategic Management Research. W: The Blackwell Handbook of Entrepreneur-ship. Red. D.L. Sexton, H. Landström. Blackwell Publishers, Oxford--Malden 2002.
 • Hofer C.W., Bygrave W.D.: Researching Entrepreneurship. "Entrepreneurship Theory & Practice" 1992, Vol. 16.
 • Holbeche L.. The High Performance Organization. Creating Dynamic Stability and Sustainable Success. Elsevier/Butherworth Heinemann, Oxford 2005.
 • Hornsby J.S., Naffziger D.W., Kuratko D.F., Montagno R.V.: An Interactive Model of the Corporate Entrepreneurship Process. "Entrepreneurship Theory & Practice" 1993, Vol. 17.
 • Hult G.T., Ketchen D.J., Nichols E.L.: An Examination of Cultural Competitiveness and Order Fulfillment Cycle Time within Supply Chain. "Academy of Management Journal" 2002, Vol. 45.
 • Innowacyjność sektora MSP. Małopolska i Podkarpacie. Red. K. Kaszuba, J. Targalski. WSZ, Kraków-Rzeszów 2005.
 • Ireland R.D., Hitt M.A., Camp S.M., Sexton D.L.: Integrating Entrepreneurship and Strategic Management Actions to Create Firm Wealth. "Academy of Management Executive" 2001, No 1.
 • Ireland R.D., Kuratko D.F., Covin J.G.: Antecedents, Elements, and Consequences of Corporate Entrepreneurship. Academy of Management, Seattle 2003.
 • Ireland R.D., Kuratko D.F., Morris M.H.: A Health Audit for Corporate Entrepreneurship: Innovation at all Levels: Part I. "Journal of Business Strategy" 2006, Vol. 27.
 • Ireland R.D., Reutzel C.R., Webb J.W.: Entrepreneurship Research in AMJ: What Has Been Published, What Might the Future Hold? "Academy of Management Journal" 2005, Vol. 48.
 • Ireland R.D., Van Auken P.M.: Entrepreneurship and Small Business Research: An Historical Typology and Directions for Future Research. "American Journal of Small Business" 1987, Vol. 11.
 • Isaksson R.: Process-based Performance Measurements. W: Performance Measurement and Management. Public and Private. Red. A. Neely, M. Kennerley, A. Walters. Cranfield School of Management, Cranfield 2006.
 • Iversen J., Joergensen R., Malchow-Moeller N., Schjerning B.: Defining and Measuring Entrepreneurship. Copenhagen Business School, Copenhagen 2005.
 • Iwasiewicz A.: Blady kwalifikacji jako podstawa oceny rzetelności systemów pomiarowych stosowanych w zarządzaniu jakością. "Normalizacja" 2001, nr 5.
 • Jelinek M., Litterer J.A.: Toward Entrepreneurial Organizations. Meeting Ambiguity with Engagement. "Entrepreneurship Theory & Practice" 1995, Vol. 19.
 • Jędralska K: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. AE, Katowice 2003.
 • Johnson S., Van de Ven A.H.: A Framework for Entrepreneurial Strategy. W: Strategie Entrepreneurship. Creating a New Mindset. Red. M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp, D.L. Sexton. Blackwell, Oxford/Maiden 2002.
 • Jones G.R., Butler J.E.: Managing Internal Corporate Entrepreneurship: An Agency Theory Perspective. "Journal of Management" 1992, Vol. 18.
 • Kanter R.M.: Supporting Innovation and Venture Development in Established Companies. "Journal of Business Venturing" 1986, No 1.
 • Kanter R.M.: When a Thousand Flowers Bloom: Structural, Collective, and Social Conditions for Innovation in Organization. W: Entrepreneurship. Red. R. Swedberg. Oxford University Press, Oxford-New York 2000.
 • Kanter R.M., Ingots C, Morgan E., Seggerman T.K.: Driving Corporate Entrepreneurship. "Management Review" 1997, No 1.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna Karta Wyników: jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kattila R.: Measuring Innovation Performance. W: Business Performance Measurement. Theory and Practice. Red. A. Neely. Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Kaya N., Seyrek I.: Performance Impacts of Strategic Orientations: Evidence from Turkish Manufacturing Firms. "Journal of American Academy of Business" 2005, Vol. 6, No 1.
 • Kelley T., Littman J.: The Art of Innovation. Random House, New York 2001.
 • Kennerley M., Neely A.: Performance Measurement Frameworks: A Review. W: Business Performance Measurement: Theory and Practice. Red. A. Neely. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Kerklaan L., Verhoeff C, Zomerdijk C: The Number of Performance Indicators That Can Effectively be Handled. W: Performance Measurement and Management. Public and Private. Red. A. Neely, M. Kennerley, A. Walters. Cranfield School of Management, Cranfield 2006.
 • Khandwalla P.: The Design of Organizations. Harcourt Brace Jovanovich, New York 1977.
 • Kirzner I.M.: Competition and Entrepreneurship. University of Chicago Press, Chicago 1973.
 • Knight K.E.: A Descriptive Model of the Intra-Firm Innovation Process. "Journal of Business of the University of Chicago" 1967, No 40.
 • Kollmann T., Christofor J., Kuckertz A.: Explaining Individual Entrepreneurial Orientation. Conceptualisation of a Cross-cultural Research Framework. "International Journal of Entrepreneurship and Small Business" 2007, Vol. 4, No 3.
 • Kolonko J., Wywiał J.: Metody analizy rzetelności danych. W: Organizacja i badanie rynku artykułów wyposażenia mieszkań. PTE, Katowice 1980.
 • Kończak G.: O pewnych problemach oceny błędów pomiaru. W: Pomiar w naukach społecznych. Red. A. Iwasiewicz. WSZiNS, Tychy 2007.
 • Kotchetkov P.: Management of Risks. "Master of Business Administration" 2000, No 1.
 • Kotter J.P.: A Force for Change: How Leadership Differs from Management. The Free Press, New York 1990.
 • Kraśnicka T.: Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. AE, Katowice 2002.
 • Kreiser K.P., Marino L.D., Weaver K.: Assessing the Psychometric Properties of the Entrepreneurial Orientation Scale: A Multi-Country Analysis. "Entrepreneurship Theory & Practice" 2002, Vol. 26.
 • Kreiser P., Marino L.D., Weaver K., Turner A.: Being Uncertain: The Relationship between Entrepreneurial Orientation and Environmental Uncertainty. "Journal of Enterprising Culture" 2002, Vol. 10, No 2.
 • Kreiser P., Marino L.D., Weaver K.: Reassessing the Environment-EO Link: The Impact of Environmental Hostility on Dimensions of Entrepreneurial Orientation. Academy of Management, Denver 2002.
 • Krueger N.F.: The Cognitive Infrastructure of Opportunities Emergence. "Entrepreneurship Theory & Practice" 2000, No 1.
 • Krueger N.F., Reilly M.D., Carsrud A.L.: Competing Models of Entrepreneurial Intentions. "Journal of Business Venturing" 2000, Vol. 15.
 • Kuratko D.F.: Strategic Entrepreneurial Growth. Harcourt College Publishers, London 2001.
 • Kuratko D.F., Hodgetts R.M.: Entrepreneurship. A Contemporary Approach. Harcourt College Publishers, Orlando 2001.
 • Kuratko D.F., Hornsby J.S., Goldsby M.G.: Sustaining Corporate Entrepreneurship: Modeling Perceived Implementation and Outcome Comparisons at Organizational and Individual Level. "International Journal of Entrepreneurship & Innovation" 2004, Vol. 5.
 • Kuratko D.F., Hornsby J.S., Naffziger D.W., Montagno R.V.: Implement Entrepreneurial Thinking in Established Organizations. "Advanced Management Journal" 1993, Vol. 58.
 • Kuratko D.F., Hornsby J.S.: Corporate Entrepreneurship and Middle Managers: A Model for Corporate Entrepreneurial Behavior. USASBE, Floryda 2001.
 • Kuratko D.F., Montagno R.V., Hornsby J.S.: Developing an Intrapreneurial Assessment Instrument for an Effective Corporate Entrepreneurial Environment. "Strategic Management Journal" 1990, Vol. 11.
 • Kuratko D.F., Welsch H.P.: Strategic Entrepreneurial Growth (2nd ed.) South-Western/Thomson, Mason 2004.
 • Lawler E.E., Worley C.G.: Built to Change. How to Achieve Sustained Organizational Effectiveness. Jossey-Bass, San Francisco 2006.
 • Lebas M., Euske K.: A Conceptual and Operational Delineation of Performance. W: Business Performance Measurement. Theory and Practice (2nd ed.). Red. A. Neely. Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Light P.C.: The Four Pillars of High Performance. How Robust Organizations Achieve Extraordinary Results. McGraw-Hill, New York 2005.
 • Lisiecka K.: Kreowanie jakości. AE, Katowice 2002.
 • Lodish L., Morgan H.L., Kallianpur A.: Entrepreneurial Marketing: Lessons from Wharton 's Pioneering MBA course. Wiley, New York 2001.
 • Low M.B.: The Adolescence of Entrepreneurship Research: Specification of Purpose. "Entrepreneurship Theory & Practice" 2001, Vol. 25.
 • Low M.B., MacMillan I.C.: Entrepreneurship: Past Research and Future Challenges. "Journal of Management" 1988, Vol. 14.
 • Lumkin G.T., Dess G.G.: Proactiveness versus Competitive Aggressiveness: Tearing Apart Key Dimensions of an Entrepreneurial Orientation. W: Frontiers of Entrepreneurship Research. Babson College, Wellesley 1997.
 • Lumpkin G.T., Dess G.G.: Claryfying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance. "Academy of Management Review" 1996, Vol. 21.
 • Lumpkin G.T., W.J. Wales, Ensley M.: Entrepreneurial Orientation Effect on New Venture Performance: The Moderating Role of Venture Age. W: Best Paper Proceedings. Academy of Management, Atlanta 2006.
 • Lyon D.W., Lumpkin G.T., Dess G.G.: Enhancing Entrepreneurial Orientation Research: Operationalizing and Measuring a Key Strategic Decision Making Process. "Journal of Management" 2000, No 5.
 • Man T., Lau T., Chan K.F.: The Competitiveness of Small and Medium Enterprises. A Conceptualization with Focus on Entrepreneurial Competencies. "Journal of Business Venturing" 2002, Vol. 17.
 • Marody M.: Sens empiryczny a sens teoretyczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami. PWN, Warszawa 1976.
 • Martinez V., Kennerley M.: Performance Measurement Systems: Mix effects. W: EURAM 2005. Responsible Management in an Uncertain World. TUM Business School, Munich, 2005.
 • May R.C., Stewart Jr. W.H., Sweo R.: Environmental Scanning Behavior in a Transitional Economy: Evidence from Russia. "Academy of Management Journal" 2000, Vol. 43.
 • Mazur M.: Historia naturalna polskiego naukowca. PIW, Warszawa 1970.
 • McGrath J.E., Martin J., Kulka R.A.: Some Quasi-rules for Making Judgment Calls in Research. "American Behavioral Scientist" 1981, Vol. 25.
 • McKenzie D.J.: Measuring Inequality with Asset Indicators. "Journal of Population Economics" 2005, Vol. 18.
 • Meyer G.D., Heppard K.A.: Entrepreneurship As Strategy. Sage Publications, Thousand Oaks 2000.
 • Meyer M.W.: Can Performance Studies Create Actionable Knowledge if We Can't Measure the Performance of the Firm? "Journal of Management Inquiry" 2005, No 3.
 • Michael S., Storey D., Thomas H.: Discovery and Coordination in Strategic Management and Entrepreneurship. W: Strategic entrepreneurship. Creating a New Mindset. Red. M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp, D.L. Sexton. Blackwell, Oxford/Maiden 2002.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. International Accounting Standard Committee, Londyn 1999.
 • Miller D.: The Correlates of Entrepreneurship in three types of firms. "Management Science" 1983, No 29.
 • Miller D., Le Breton-Miller J.: Managing for Long Run. Lessons in Competitive Advantage from Great Family Businesses. Harvard Business School Press, Boston 2005.
 • Miller D., Friesen P.H. Innovation in Conservative and Entrepreneurial Firms: two Models of Strategic Momentum. "Strategie Management Journal", 1982, No 3.
 • Miner A.S., Bassoff P., Moorman C: Organizational Improvisation and Learning: A Field Study. "Administrative Science Quarterly" 2001, Vol. 46.
 • Minniti M., Bygrave W.: Learning Strategies and Resources for Entrepreneurs and Intrapreneurs. "Entrepreneurship Theory & Practice" 2001, Vol. 25.
 • Moorman C, Miner A.S.: Organizational Improvisation and Organizational Memory. "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23.
 • Morris M.H.: Entrepreneurial Intensity: Sustainable Advantage for Individuals, Organizations and Societies. Quorum Books, Westport 1998.
 • Morris M.H., Kuratko D.F.: Corporate Entrepreneurship. Harcourt College Publishers, London 2002.
 • Morris M.H., Lewis P.S., Sexton D.L.: Reconceptualizing Entrepreneurship: An Input-Output Perspective. "Advanced Management Journal" 1999, Vol. 9.
 • Morse C.W.: The Delusion of Intrapreneurship. "Long Range Planning" 1996, Vol. 19.
 • Moszkowicz K.: Innowacyjność i przedsiębiorczość polskich przedsiębiorstw. W: Źródła sukcesów i porażek polskich przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny. AE, Wrocław 2000.
 • Naffziger D.W., Hornsby J.S., Kuratko D.F.: A Proposed Research Model of Entrepreneurial Motivation. "Entrepreneurship Theory & Practice" 1994, Vol. 18.
 • Neely A.: Multiple Perspectives of Performance Measurement and Management Systems. Academy of Management, Atlanta 2006.
 • Neely A., Mills J., Gregory M., Platts K.: Performance Measurement System Design: A Literature Review and Research Agenda. "International Journal of Operations & Production Management" 1995, Vol. 15.
 • Nesporova E.: Unemployment in the Transition Economies. "Economic Survey of Europe" 2002, No 2.
 • Nowak E.: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a globalizacja gospodarki. WSiZ, Rzeszów 2002.
 • Nunally J.C., Bernstein LH.: Psychometric Theory. McGraw-Hill, New York 1994.
 • Olimpiada przedsiębiorczości. Wiedza, umiejętności, postawy. FPAKE, Warszawa 2006.
 • Parkhe A., Wasserman S., Ralston D.A.: New Frontiers in Network Theory Development. "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31.
 • Peters T.J., Waterman R.H.: In Search of Excellence: Lessons from America's Best Run Companies. Harper & Row, New York 1982.
 • Piasecki B.. Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka. UL, Łódź 1998.
 • Pinchot G.: Intrapreneuring. Harper and Row, New York 1985.
 • Powell T.C., Lovallo D., Caringal C.: Causal Ambiguity, Management Perception, and Firm Performance. "Academy of Management Review" 2006, No 1.
 • Pomiar w naukach społecznych. Red. A. Iwasiewicz. WSZiNS, Tychy 2007.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Red. M. Bratnicki, J. Strużyna. AE, Katowice 2001.
 • Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku. Red. B. Piasecki. UŁ, Łódź 2002.
 • Quinn R.E.: Beyond Rational Management: Mastering the Paradoxes and Competing Demands of High Performance. Jossey-Bass, San Francisco 1988.
 • Rajagopalan N.: Strategic Orientation, Incentive Plan Adoptions, and Firm Performance: Evidence from Electric Utility Firms. "Strategie Management Journal" 1996, Vol. 18.
 • Rich V.: Interpreting the Balanced Scorecard: An Investigation into Performance Analysis and Bias. W: Performance Measurement and Management. Public and Private. Red. A. Neely, M. Kennerley, A. Walters. Cranfield School of Management, Cranfield 2006.
 • Richard O.C., Barnett f., Dwyer S., Chadwick K.: Cultural Diversity in Management, Firm Performance, and Moderating Role of Entrepreneurial Orientation Dimensions. "Academy of Management Journal" 2004, Vol. 47.
 • Rokita J.: Organizacja ucząca się. AE, Katowice 2003.
 • Roos J., Roos G.: IC Visualizing and Measuring. Macmillan, London 1997.
 • Rossman G.B., Wilson B.L.: Numbers and Words Revisited: Being shamelessly Eclectic. "Evaluation Review" 1991, No 9.
 • Sadler-Smith E.: Cognitive Style and Management of Small and Medium-sized Enterprises. "Organization Studies" 2004, Vol. 25.
 • Sagan A.: Pomiar cech ukrytych w badaniach społecznych. W: Pomiar w naukach społecznych. Red. A. Iwasiewicz. WSZiNS, Tychy 2007.
 • Salavou H., Lioukas S.: Radical Product Innovations in SMEs: Dominant of Entrepreneurial Orientation. "Creativity & Innovation Management" 2003, Vol. 12, No 2.
 • Same V.: Corporate Entrepreneurship: Top Managers and New Business Creation, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Say A.: A Treatise of Political Economy; or The Production, Distribution and Consumption of Wealth. Batoche Books, Kitchener 2001.
 • Schindehutte M., Morris M.H., Kuratko D.F.: Triggering Events, Corporate Entrepreneurship and the Marketing Function. "Journal of Marketing Theory and Practice" 2001, Vol. 2.
 • Shane S.A.: A General Theory of Entrepreneurship. The Individual-Opportunity Nexus. Elgar, Cheltenham/Northampton 2003.
 • Shane S.A., Eckhardt J.: The Individual-Opportunity Nexus. W: Handbook of Entrepreneurship Research. An Interdisciplinary Survey and Introduction. Red. ZJ. Acs, D.B. Audretsch. Kluver Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2003.
 • Shane S.A., Locke E.A., Collins C.J.: Entrepreneurial Motivation. "Human Resource Management Review" 2003, Vol. 13.
 • Shane S.A., Venkataraman S.: The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. "Academy of Management Review" 2000, No 25.
 • Sharma P., Chrisman J.J.: Toward a Reconciliation of the Definitional Issues in the Field of Corporate Entrepreneurship. "Entrepreneurship Theory & Practice" 1999, Vol. 23.
 • Sheremata W.A.: Centrifugal and Centripetal Forces in Radical New Product Development under Time Pressure. "Academy of Management Review" 2000, Vol. 25.
 • Simons R.: How Risky Is Your Company1? "Harvard Business Review" 1999, No 3.
 • Sine W.D., Mitsuhashi H., Kirsch D.A.: Revisiting Burns and Stalker: Formal Structure and new Venture Performance in Emerging Economic Sectors. Academy of Management, Honolulu 2005.
 • Smith K., Collins C, Clark K.: Existing Knowledge, Knowledge Creation Capability, and the Rate of New Product Introduction in High-Technology Firms. "Academy of Management Journal" 2005, Vol. 48.
 • Sokołowski A., Sagan A.: Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej. Statsoft, Polska, 2007.
 • Stacey R.D.: Complexity and Creativity in Organizations. Berrett-Koehler, San Francisco 1996.
 • Stachowicz-Stanusch A.: Zarządzanie przez wartości. Politechnika Śląska, Katowice 2005.
 • Starbuck W.: Performance Measures: Prevalent and Important but Methodologically Challenging. "Journal of Management Inquiry" 2005, Vol. 14.
 • Steffens P.R., Davidsson P., Fitzsimmons J.R.: The Performance of Young Firms: Patterns of Evolution in Growth-Profitability Space. W: Best Paper Proceedings. Academy of Management, Atlanta 2006.
 • Stevenson H.H., Harrneling S.: Entrepreneurial Management's Need for a More "Chaotic" Theory. "Journal of Business Venturing" 1990, Vol. 5.
 • Stevenson H.H., Jarillo J.C.: A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management. "Strategic Management Journal" 1990, Vol. 11.
 • Streatfield P.J.: The Paradox of Control in Organizations. Routledge, London/New York 2001.
 • Sykes H.B., Block Z.: Corporate Venturing Obstacles: Sources and Solutions. "Journal of Business Venturing" 1989, No 4.
 • Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Śląsk, Katowice 1995.
 • Thedham J., Pittaway L.: Entrepreneurial Intensity in Small Firms. Leeds Metropolitan University, Leeds 2003.
 • Thornberry N.E.: Teaching Managers to Be Entrepreneurs. "The Journal of Management Development" 2003, Vol. 22.
 • Timmons J.A.: New Venture Creation. Entrepreneurship for the 21st Century (5th ed.). Irwin/McGraw-Hill, Signapore 1999.
 • Turner C: Lead to Succeed: Creating Entrepreneurial Organizations. Texere, New York 2002.
 • Turzeniecka D.: Ocena niepewności wyniku pomiarów. Politechnika Poznańska, Poznań 1997.
 • Ucbasaran D., Westhead P., Wright M.: The Focus of Entrepreneurial Research: Contextual and Process Issues. "Entrepreneurship Theory & Practice" 2001, Vol. 25.
 • Vale P.A., Addison M.: Promoting Entrepreneurship and Innovation in a Large Company: Creating a Virtual Portfolio. "Journal of Change Management" 2002, Vol. 4.
 • Van de Ven A.IL: The Development of an Infrastructure for Entrepreneurship. "Journal of Business Venturing" 1999, Vol. 8.
 • Van de Ven A.H., Pooley D.E., Garud R., Venkataraman S.: The Innovation Journey. Oxford University Press, New York 1999.
 • Van Praag CM.: Some Classic Views on Entrepreneurship. ,JJe Economist 1999, Vol. 147.
 • Venkataraman S.: Strategic Orientation of Business Enterprises: The Construct, Dimensionality, and Measurement. "Management Science" 1989, Vol. 35.
 • Verweire K., Van den Berghe L.: Integrated Performance Management: New Hype or New Paradigm? W: Integrated Performance Management. A Guide to Strategy Implementation. Red. K. Verweire, L. van den Berghe. Sage Publications, London/Thousand Oaks/ New Delhi 2004.
 • Von Grogh G., Nonaka I., Nishiguchi T.: Knowledge Creation: A Source of Value. St. Martin's Press, New York 2000.
 • Von Krogh G., Ichijo K., Nonaka I.: Enabling Knowledge Creation: How to Unlock The Mystery of Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation. Oxford University Press, New York 2000.
 • Voss Z.G., Voss G.B., Moorman Ch.: An Empirical Examination of the Complex Relationships Between Entrepreneurial Orientation and Stakeholder Support. "CASE Working Paper Series" 2004, No 6.
 • Weick K.E.: Theory Construction as Disciplined Imagination. "Academy of Management Review" 1989, Vol. 14.
 • Weick K.E.: Theory Construction as Disciplined Reflexivity. "Academy of Management Journal" 1999, Vol. 42.
 • Weir K.A., Kochhlar A.K., LeBeau S.A., Edgeley D.G.: An Empirical Study of the Alignment Between Manufacturing and Marketing Strategies. "Long Range Planning" 2000, Vol. 33.
 • Wickham Ph. A.: Strategic Enterpreneurship. A Decision-Making Approach to New Venture Creation and Management. Financial Times/Prentice Hall, Harlow 2001.
 • Wiklund J.: Small Firm Growth and Performance: Entrepreneurship and Beyond. Jönkoping International Business School, Jönkoping 1998.
 • Wiklund J.: The Sustainability of the Entrepreneurial Orientation-Performance Relationship. "Entrepreneurship Theory & Practice" 1999, Vol. 24.
 • Wiklund J., Shepherd D.: Entrepreneurial Orientation and Small Business Performance: A Configurational Approach. "Journal of Business Venturing" 2005, Vol. 20, No 1.
 • Wiklund J., Shepherd D.: Knowledge-Based Resources, Entrepreneurial Orientation, and the Performance of Small and Medium-Sized Businesses. "Strategic Management Journal" 2003, Vol. 24.
 • Wright M.: Publishing Quantitative Research - What Journal Editors Expect. British Academy of Management, Londyn 2007.
 • Zafirowski M.: Probing into the Social Capital Layers of Entrepreneurship. Outlines of the Sociology of Enterprise. "Entrepreneurship and Regional Development" 1999, Vol. 11.
 • Zahra S.A.: Corporate Entrepreneurship and Financial Performance: The Case of Management Leveraged Buyouts. "Journal of Business Venturing" 1995, Vol. 10.
 • Zahra S.A.: Environment, Corporate Entrepreneurship, and Financial Performance: A Taxonomic Approach. "Journal of Business Venturing" 1993, Vol. 8.
 • Zahra S.A.: Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: An Explanatory Study. "Journal of Business Venturing" 1986, No 6.
 • Zahra S.A.: The Changing Rules of Global Competitiveness in the 21st Century. "Academy of Management Executive" 2000, Vol. 13.
 • Zahra S.A., Covin J.G.: Contextual Influences on Corporate Entrepreneurship--Performance Relationship: A Longitudinal Analysis. "Journal of Business Venturing" 1995, Vol. 10.
 • Zahra S.A., Dess G.G.: Entrepreneurship as a Field of Research: Encouraging the Dialogue and Debate. "Academy of Management Review" 2001, Vol. 26.
 • Zahra S.A., Jennings D.F., Kuratko D.F.: The Antecedents and Consequences of Firm Level Entrepreneurship: The State of the Field. "Entrepreneurship Theory & Practice" 1999, Vol. 24.
 • Zahra S.A., Kuratko D.F., Jennings D.F.: Entrepreneurship and the Acquisition of Dynamic Organizational Capabilities. "Entrepreneurship Theory & Practice" 1999, Vol. 23.
 • Zając E.J., Kraatz M., Bresser R.: Modeling the Dynamics of Strategic Fit: A Normative Approach to Strategic Change. "Strategie Management Journal" 2000, Vol.21.
 • Zhou K, Chi Kin K, Tse D.K.: The Effects of Strategic Orientations on Technology - and Market-Based Breakthrough Innovations. "Journal of Marketing" 2005, Vol. 69, No 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162133429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.