PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 270
Tytuł artykułu

Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy

Autorzy
Warianty tytułu
Designing Corporate Portals for the Organizations Based on Knowledge.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono stan i perspektywy rozwoju organizacji opartych na wiedzy. Zanalizowano zagadnienie strategicznej roli wiedzy i zarządzania wiedzą w kreowaniu kompetencji organizacji opartych na wiedzy. Dokonano przeglądu technik i technologii wspierających zarządzanie wiedzą oraz zwrócono uwagę na problematykę modelowania wiedzy. Scharakteryzowano portale korporacyjne jako rozwiązanie właściwe dla organizacji opartych na wiedzy, a następnie omówiono metodologię budowy i wdrażania portali korporacyjnych na potrzeby organizacji opartych na wiedzy. Przedstawiono także podsumowanie własnych prac pragmatycznych nad budową i wdrażaniem portali korporacyjnych.
EN
The conditions and prospects of the organizations based on the knowledge development were discussed. The problem of the knowledge strategic role and managing knowledge in creating competence of the organization based on knowledge was analysed. Techniques and technologies supporting knowledge management were reviewed and the emphasis was put on the issues of knowledge modelling. Corporate portals were characterised as the appropriate solution for the organizations based on knowledge, later the methodology of the structuring and implementing corporate portals to the needs of the organizations based on knowledge was discussed. Also, the summary of author's own pragmatic works on the structure and implementing corporate portals was presented. (AT)
Rocznik
Strony
270
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Pozycje zwarte i ciągłe
 • Aamodt A., Nygard M. (1995). Different Roles and Mutual Dependencies of Data, Information and Knowledge. "Data and Knowledge Engineering" (North-Holland Elsevier), No 16.
 • Abramowicz W., Banaśkiewicz K., Rozwadowski J., Żebrowski P. (2004). Mobile IF: Kontekstowe filtrowanie dokumentów na potrzeby systemów zarządzania czasem. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Abramowicz W., Ceglarek D. (2004). Pozyskiwanie wiedzy metodami analizy skupień w celu doskonalenia filtrowania informacji. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Al-Ghassani A.M., Anumba C.J., Carrillo P.M., Robinson H.S. (2005). Tools and Techniques for Knowledge Management. W: Knowledge Management in Construction. Red. C.J. Anumba., C. Egbu, P. Carrillo. Blackwell Publishing, Oxford.
 • Alhir S. (2004). UML. Wprowadzenie. Helion, Gliwice.
 • Amit R., Schoemaker P.J.H. (1997). The Competitive Dynamics of Capabilities: Developing Strategic Assets for Multiple Feature. W: Wharton on Dynamic Competitive Strategy. Red. G.S. Day, D.J. Reibstein, R.E. Gunther. John Wiley & Sons, New York.
 • Anderson J.R. (1982). Acquisition of Cognitive Skill, psychological Review", Vol. 89(4).
 • Anumba C.J., Kamara J.M., Carrilo P.M. (2005). Knowledge Management Strategy Development: A CLEVER Approach. W: Knowledge Management in Construction. Red. C.J. Anumba, C. Egbu, P. Carrillo. Blackwell Publishing, Oxford.
 • Austaller G., Hartl A., Lauff M., Lyardet F., Mühlhäuser M. (2006). Technology-Aware Web Application Design. W: Web Engineering. Red. G. Kappel, B. Pröll, S. Reich, W. Retschitzegger. John Wiley & Sons, London.
 • Augustyniak S. (2007). Web 2.0 musi się uwiarygodnić. "Computerworld", 7 września. http://gps.idg.p1/news/122800/web2.0.musi.sie.uwiarygodnic.htm [dostęp: 12.12.2008].
 • Awad E.M., Ghaziri H.M. (2004). Knowledge Management. Pearson Education, Prentice Hall, New Jersey.
 • Baborski A.J., Bonner R.F. (2004). Zarządzanie wiedzą korporacyjną - dwa podejścia. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Barney J.B. (1996). Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Addison-Wesley, New York.
 • Bartuś K. (2007). Eksploracja danych. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. CM. Olszak, E. Ziemba. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Begier B. (1999). Inżynieria oprogramowania. Problematyka jakości. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Behrendt W., Arora N. (2006). The Semantic Web - The Network of Meanings in the Network of Documents. W: Web Engineering. Red. G. Kappel, B. Pröll, S. Reich, W. Retschitzegger. John Wiley & Sons, London.
 • Bell D. (1973). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Basic Books, New York.
 • Bell T.E., Thayer T.A. (1976). Software Equipments: Are They Really a Problem? W: Proceedings of the 2nd International Conference on Software Engineering (ICSE 1976). San Francisco.
 • Bellifemine F., Poggi A., Rimassa A. (2001). Developing Multi Agents with a FIPA-Complaint Agent Framework. "Software - Practice and Experience", Vol. 31, No 2.
 • Bennet A., Porter D. (2003). The Force of Knowledge: A Case Study of KM Implementation in the Department of the Navy. W: Handbook on Knowledge Management. Vol. 2. Red. C.W. Holsapple. Springer-Verlag, Berlin.
 • Beynon-Davies P. (1999). Inżynieria systemów informacyjnych. Wprowadzenie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Bieniok H., Głód G. (2003). Organizacja ucząca się w świetle badań małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego. W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Red. K. Zimniewicz. Zeszyty Naukowe AE, nr 36, Poznań.
 • Biffi S., Aurum A., Boehm B. W., Erdogmus H., Grünbacher P. (2005). Value-Based Software Engineering. Springer-Verlag, Berlin.
 • Billewicz A., Gołuchowski J., Kania K, Ziemba E., Mullins R. (2004). On-Line Intelligent Training System for Internet Marketing by SME's. W: Business Information Systems. Red. W. Abramowicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Blackler F. (1995). Knowledge, Knowledge Work and Organisations: An Overview and Interpretation. "Organisation Studies", No 16(6).
 • Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. (2001). UML. Przewodnik użytkownika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Borzestowski M. (2008). Nadchodzi Web 3.0! "Computerworld", nr 01/02.
 • Bratnicki M. (1998). Transformacja przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Bratnicki M. (2000). Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Placet, Warszawa.
 • Bratnicki M. (2000a): Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 • Bratnicki M., Strużyna J. (2001). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Brilman J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Brinck T., Gergle D., Wood S. (2002). Designing Web Site that Work. Usability for the Web. Morgan Kaufamnn Publishers, San Francisco.
 • Budgen D. (2003). Software Design. Pearson Education, Addison-Wesley, London.
 • Bukowitz W., Williams R. (2000). The Knowledge Management Fieldbook. Prentice Hall, London.
 • Burns J.T. (1999). Współdziałanie człowieka z komputerem. W: Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. Red. J. Górski. Mikom, Warszawa.
 • Castells M. (1996). The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol. 1. Blackwell Publishers, Oxford.
 • Castells M. (1997). The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol. 2. Blackwell Publishers, Oxford.
 • Castells M. (1998). The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol. 3. Blackwell Publishers, Oxford.
 • Cato J. (2001): User-Centered Web Design. Addison-Wesley, London.
 • Cellary W. (2006). Sieciowe organizacje wirtualne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W: Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Red. P. Adamczewski, J. Stefanowski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Ceri S., Bongio A., Fraternali P., Brambilla M., Comai S., Matera M. (2002). Designing Data-Intensive Web Applications. Morgan Kaufman, San Francisco.
 • Ceri S., Daniel F., Matera M. (2003). Extending WebML for Modeling Multi-Channel Context-Aware Web Applications. W: Proceedings of the Fourth International Conference on Web Information Systems Engineering Workshops (WISEW03), December 2003. IEEE Press, Rome, http://www.floriandaniel.it/university/publicationdetails.php? publication_oid=6 [odczyt: 30.04.2008].
 • Chaffey D. (2002). E-business and E-commerce Management. Prentice Hall, Edinburgh. Chandler K., Hyatt K. (2003). Customer-Centered Design. A New Approach to Web Usability. Prentice Hall, New Jersey.
 • Cheesman J., Daniels J. (2001). UML Components. A Simple Process for Specifying Component-Based Software. Addison-Wesley, Boston.
 • Child J., Faulkner D. (1998). Strategies of Cooperation: Managing Alliances, Networks, and Joint Ventures. Oxford University Press, Oxford.
 • Chlewiński Z. (1992). Kształtowanie się umiejętności poznawczych. W: Psychologia i poznanie. Red. M. Majerska, T. Tyszka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cłunielarz W. (1996). Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Aspekt modelowy w budowie systemów. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Chmielarz W. (2000). Integracyjne tendencje rozwoju architektury systemów. W: Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Red. T. Kasprzak. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Chmielarz W. (2000a). Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Chmielarz W. (2002). Problemy projektowania struktury logicznej i grafiki stron internetowych.. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Chmielarz W. (2005). Systemy biznesu elektronicznego. Difin, Warszawa.
 • Coad P., Lefebvre E., De Luca J. (1999). Java Modeling in Color with UML: Enterprise Components and Process. Prentice Hall, New York.
 • Coleman J.S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. "American Journal of Sociology", Vol. 94.
 • Collins H. (2003). Enterprise Knowledge Portals: Next Generation Portal Solution for Dynamic Information Access, Better Decision Making and Maximum Results. AMACOM, New York.
 • Competing with Information -A Manager's Guide to Creating Business Value with Information Content (2000). Red. D.A. Marchand. John Wiley & Sons, Chichester.
 • Conallen J. (2000). Building Web Application with UML. Addison-Wesley, Massachusetts.
 • Cross R., Prusak L. (2002). The People Who Make Organizations Go - or Stop. "Harvard Business Review", 80(6).
 • Czakon W. (2005). Sieci między organizacyjne w strategii konkurencji. W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach. Red. A. Stabryła. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Czerniachowicz B. (2003). Organizacja ucząca się a organizacja inteligentna. W: Kapitał ludzki w gospodarce. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Daconta M.C., Obrst L.J., Smith K.T. (2003). The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web Services and Knowledge Management. Wiley Publishing, Indianapolis.
 • Dalkir K. (2005). Knowledge Management in Theory and Practice. Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Davenport T.H., Prusak L. (1998). Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press, Boston.
 • Dixon N.M. (2000). Common Knowledge. Harvard Business Scholl Press, Boston.
 • Doktorowicz K. (1997). Europejska definicja społeczeństwa informacyjnego. "Transformacje", nr 1/4.
 • Drelichowski L. (2004). Koncepcja metod edukacji i zastosowań technik informacyjnych w społeczeństwie wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Drucker P.F. (1993). Post-Capitalist Society. Harper Business, New York. Wydanie polskie: Drucker P.F. (1999). Społeczeństwo pokapitałistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dube L., Bourhis A., Jacob R. (2006). Towards a Typology of Virtual Communities of Practice, interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, & Management", Vol. 1.
 • Dudycz H., Dyczkowski M. (2006). Efektywność przedsięwziąć informatycznych. Postawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Durlik I. (1998). Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering. Teoria i praktyka. Placet, Warszawa.
 • Earl M.J. (1992). Putting It in Its Place: A Polemic for the Nineties. "Journal of Information Technology", Vol. 7.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Edwards Ch., Ward J., Bytheway A. (1995). The Essence of Information Systems. Prentice Hall, London.
 • Edwards J.S., Shaw D. (2004). Supporting Knowledge Management with IT. W: Decision Support in an Uncertain and Complex World. Red. R. Meredith, G. Shanks, D. Arnott, S. Carlsson. Proceedings of the 2004 IFIP WG8.3 International Conferences on Decision Support Systems DSS2004. Monash University, Tuscany.
 • Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka (2007). Red. T. Kamińska, J. Fryc, B. Majecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Engels G., Lohman M., Wagner A. (2006). The Web Application Development Process. W: Web Engineering. Red. G. Kappel, B. Pröll, S. Reich, W. Retschitzegger. John Wiley & Sons, London.
 • Eppler M. (2003). Making Knowledge Visible through Knowledge Maps: Concepts, Elements, Cases. W: Handbook on Knowledge Management. Red. C.W. Holsapple. Springer-Verlag, Berlin.
 • Feiler J. (2000). Managing the Web-Based Enterprise. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco.
 • Fensel D. (2004). Ontologies: A Silver Bullet for Knowledge Management and Electronic Commerce. Springer-Verlag, Berlin.
 • Fic M. (2004). Wiedza i jej wpływ na praktyką gospodarowania w przedsiębiorstwie. III Międzynarodowe Warsztaty z cyklu: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach. Uniwersytet Zieleniogórski, Rokosowo. http://www.zcie.uz.zgora.pl/konf.html [dostęp: 12.10.2006].
 • Filipczyk B., Filipczyk G. (2004). Generowanie wiedzy z tekstu. W: Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa. Metody i techniki. Red. M. Nycz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Filipowicz G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Finkelstein C., Aiken P. (2000). Building Corporate Portals with XML. McGraw-Hill, New York.
 • Firestone J.M. (2003). Enterprise Information Portals and Knowledge Management. Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington.
 • Firestone J.M., McElroy M.W. (2003). Key Issues in the New Knowledge Management. Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington.
 • Flakiewicz W. (1990). Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Flasiński M. (1997). Wstęp do analitycznych metod projektowania systemów informatycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Flasiński M. (2006). Zarządzanie projektami informatycznymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Friedlein A. (2001). Web Project Management. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco.
 • Frielitz C, Hippner H., Wilde K.D. (2002). ECRM als Erfolgsbasis für Kundenbindung im Internet. W: Electronic Services. Dienstleistungsmanagement Jahrbuch. Red. M. Bruhn, B. Stauss. Gabler, Wiesbaden.
 • Frost R, Straus J. (2002). Building Effective Web Sites. Prentice Hall, New York.
 • Gallupe R.B. (2001). Knowledge Management Systems: Surveying the Landscape. "International Journal of Management Reviews", Vol. 3(1).
 • Ginige A., Murugesan S. (2001). The Essence of Web Engineering. Special Issue on Web Engineering. "IEEE Multimedia", 8(2). http://www-itec.uni-klu.ac.at/~harald/ proseminar/web2.pdf [dostęp: 10.04.2008].
 • Gołuchowski J. (1997). Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Gołuchowski J. (2005). Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Gołuchowski J., Filipczyk B., Jabłońska M. (2007). eCommerce Applications Design. University of Economics, Katowice.
 • Gołuchowski J., Ziemba E. (2003). E-marketing Education of SME's Managers in Internet Age. W: DSS in the Uncertainty of the Internet Age. Red. T. Bui, H. Sroka, S. Stanek, J. Gołuchowski. University of Economics, Katowice.
 • Gore A. (1993). Remarks on the National Information Infrastructure. National Press Club, Washington, http://www.ibiblio.org/nii/goremarks.html [dostęp: 12.04.2008].
 • Gorzelak G., Olechnicka A. (2003). Innowacyjny potencjał polskich regionów. W: Wiedza a wzrost gospodarczy. Red. L. Zienkowski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Gregory C. (2002). Enterprise Portals: The Business Case for Enterprise Information Portals. Pitman Publishing, London.
 • Griffin R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grobler A. (2006). Metodologia nauk. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Gruber T.R. (1993). A Translation Approach to Portable Ontology Specifications. "Knowledge Acquisition", 5(2).
 • Gruchman G.B. (2008). Jak rozpocząć mapowanie procesów? Akademia Procesów (E)Biznesowych. http://www.gruchman.pl/20002002/jak_rozpaczac_mapowanie.htm [dostęp: 01.02.2008].
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002). Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002a). Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk. Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa.
 • Grünbacher P. (2003). Requirements Engineering for Web Applications. W: Web Engineering. Red. G. Kappel, B. Pröll, S. Reich, W. Retschitzegger. John Wiley & Sons, London.
 • Guruge A. (2003). Corporate Portals Empowered with XML and Web Services. Elsevier Science, Burlington.
 • Hammer M., Champy J. (1995). Business Reengineering. Die Radikalkur für das Unternehmen. Campus Verlag. Frankfurt, New York. Wydanie polskie: Hammer M., Champy J. (1996). Reengineering w przedsiębiorstwie. Neuman Management Institute, Warszawa.
 • Hampton D.R. (1986). Management. McGraw-Hill, New York.
 • Handzic M. (2004). Knowledge Management through the Technology Glass. World Scientific, Singapore, London.
 • Hasan H, Crawford K. (2003). Distributed Communities of Learning and Practice. W: Australian Studies in Knowledge Management. Red. H. Hasan, M. Handzic. UOW Press, Wollongog.
 • Heimbigner D., McLeod D. (1985). A Federated Architecture for Information Management. "ACM Transactions on Information Systems", Vol. 3(3).
 • Hellwig Z. (1990). Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele. W: Taksonomia -teoria i jej zastosowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Henderson-Sellers B., Unhelkar B. (2000). Open Modeling with UML. Addison-Wesley, London.
 • Highsmith J. (2004). Agile Project Management: Creating Innovative Products. Addison--Wesley, Boston.
 • Hitz M., Leitner G., Melcher R. (2003). Usability of Web Applications. W: Web Engineering. Red. G. Kappel, B. Pröll, S. Reich, W. Retschitzegger. John Wiley & Sons, London.
 • Hofmokl T. (1996). Wizja społeczeństwa informatycznego w Raporcie Bangemanna. Wpływ infostrady na społeczeństwo i gospodarkę. Konferencja Komitetu Badań Naukowych, Kraków. Reprint w: Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość (2006). Red. G. Bliźniuk, J.S. Nowak. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice.
 • Holsapple CW. (2003). Knowledge and Its Attributes. W: Handbook on Knowledge Management. Red. C.W. Holsapple. Springer-Verlag, Berlin.
 • Huston J.E., Bryant S.M., Bagranoff N.A. (2004). Core Concepts of Information Technology Auditing. John Wiley & Sons, New York.
 • IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (1998). IEEE Computer Society. The Institute of Elecrical and Electronics Engineers, New York. http://standards.ieee.org [dostęp: 12.12.2007].
 • IEEE Standard for Software Reviews and Audits (1989). IEEE Computer Society. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York.^ INCOSE Requirements Management Tools Survey (2008). http://www.paper-review.com/tools/rms/read.php [dostęp: 05.06.2008].
 • Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne (1998). Red. A. Nowicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Informatyka ekonomiczna (1998). Red. E. Niedzielska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw (2000). Red. T. Kasprzak. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka (1999). Red. J.S. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym (1999). Red. J. Górski. Mikom, Warszawa.
 • Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce (2005). Red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • IS09126 (1991). International Organisation for Standardisation, ISO/IEC IS 9126: Information Technology - Software Product Evaluation - Quality Characteristics and Guide Lines for Their Use. Genewa.
 • IS09241 (1998). International Organisation for Standardisation, Ergonomie Requirements for Office Work with Visual Display Terminals (VDTs).
 • Jajuga K., Walesiak M. (2007). Taxonomic Conferences - Some Facts and Remarks. W: Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Red. K. Jajuga, M. Walesiak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Jaszkiewicz A. (1997). Inżynieria oprogramowania. Helion, Gliwice.
 • Jędralska K. (2003). Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kaliszewski I. (2008). Wielokryterialne podejmowanie decyzji: obliczenia miękkie dla złożonych problemów decyzyjnych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Kamińska T. (2007). Istota gospodarki opartej na wiedzy. W: Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Red. T. Kamińska, J. Fryc, B. Majecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kantardzic M. (2002). Data Mining: Concepts, Models, Methods and Algorithms. John Wiley & Sons, New York.
 • Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Red. E. Skrzypek. Materiały konferencyjne VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Intellect 2005. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin-Kazimierz Dolny.
 • Kaplan R.S., Cooper R. (2000). Zarządzanie kosztami i efektywnością. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kaplan R.S., Norton O.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Balanced Scorecard. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 • Kasprzak T. (2000). Strategie zarządzania systemami informacyjnymi. W: Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Red. T. Kasprzak. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Keen A. (2007). Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • KEI and KI Indexes (2008). The Word Bank. http://info.worldbank.org/etools/kam2/ KAM_page5.asp [dostęp: 15.10.2008].
 • Kelly K. (2001). Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią. WIG-Press, Warszawa.
 • Khoo L., Tor S., Lee S. (1998). The Potential of Intelligent Software Agents in the World Wide Web in Automating Part Procurement. "International Journal of Purchasing and Materials Management", 34(1).
 • Kieżun W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacją. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kim S., Suh E., Hwang H. (2003). Building the Knowledge Map: An Industrial Case Study. "Journal of Knowledge Management", 7(2).
 • Kisielnicki J. (1993). Informatyczna infrastruktura zarządzania. PWN, Warszawa.
 • Kisielnicki J. (2002). Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii. W: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk. Difin, Warszawa.
 • Kisielnicki J. (2004). Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Kisielnicki J. (2005). Zarządzanie organizacją. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa.
 • Kisielnicki J., Sroka H. (2005). Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Placet, Warszawa.
 • Kleiber M. (2006). Wyzwanie dla Polski: gospodarka oparta na wiedzy. "Racjonalista". http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4904/q, Wyzwanie.dla.Polski.gospodarka.oparta.na.wiedzy [dostęp: 12.09.2008].
 • Knowledge Assessment Methodology (2008). The World Bank, http://www.worldbank.org/kam [dostęp: 10.04.2008].
 • Knowledge Management Tools and Techniques: Practitioners and Experts Evaluate Knowledge Management Solutions (2005). Red. M. Rao. Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington, Oxford.
 • Knowledge Models (2006). Epistemics. http://www.epistemics.co.uk/Notes/90-0-0.htm [dostęp: 15.08.2006].
 • Kobyliński A. (2005). Modele jakości produktów i procesów programowych. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Koch N., Kraus A. (2002). The Expressive Power of UML-based Web Engineering. W: Proceedings of the 2nd International. Workshop on Web-oriented Software Technology (IWWOST02), June, 2002. Malaga, http://www.pst.informatik.uni-muenchen.de/~kochn/IWWOST02-koch-kraus.PDF [dostęp: 30.04.2008].
 • Kolbusz E., Nowakowski A. (1999). Informatyka w zarządzaniu. Metody i systemy. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 • Kolodner J. (1993). Case-Based Reasoning. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco.
 • Kołakowski J., Mroczek S. (2001). XMPortal- nabędzie do budowy zaawansowanych portali internetowych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, http://rainbow.mimuw.edu.pl/ SR/prace-mgr/kolakowski/XMportal.html [dostęp: 15.05.2006].
 • Komarowicz M. (2008). Wykorzystanie technologii informatycznych do zarządzania wiedzą. W: Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Red. E. Ziemba. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Kopaliński W. (2007). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1973). Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Koulopoulos T., Frappaolo C. (1999). Smart Things to Know about Knowledge Management. Capston Publishing, Oxford.
 • Koźmiński A.K. (2001). Jak stworzyć gospodarkę opartą na wiedzy. W: Wystąpienie podczas konferencji: Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku. Pałac Prezydencki, Warszawa, 18-19 kwietnia 2001. http://www.exporter.pl/forum/agencjejplus/ 60str_wiedza.html [dostęp: 10.04.2008].
 • Koźmiński A.K. (2002). Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy. W: Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania. Red. G.W. Kołodko. WSPiZ, Warszawa.
 • Krawiec F. (2005). Transformacja firmy w nowej gospodarce. Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu. Difin, Warszawa.
 • Kruchten P. (2000). The Rational Unified Process: An Introduction. Addison Wesley, Boston.
 • Krupski R. (2007). Elementy koncepcji zarządzania okazją w organizacji. W: Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania. Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hob. Jerzego Rokity. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Krzysztofek K. (2008). Veni, vidi, Wiki. Część 3. Miejsce dla wszystkich. "Computerworld", nr 25.
 • Kubiak B.F., Korowicki A. (2005). Knowledge Management System in a Contemporary Organization. W: Information Management. Red. B.F. Kubiak, A. Korowicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kuhn T. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago. Wydanie polskie: Kuhn T. (1968). Struktura rewolucji naukowych. PWN, Warszawa.
 • Kukliński A. (2001). Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Red. A. Kukliński. Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 • Kukliński A. (2005). Gospodarka oparta na wiedzy (GO.W.) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju. http://www.instymt.info/pliki/seminariurn/Kuklinski.pdf [dostęp: 10.04.2008].
 • Kupisiewicz Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Graf Punkt, Warszawa.
 • Kusztina E., Różewski P., Ciszczyk M., Sikora K. (2007). Struktura ontologii jako narzędzie opisu wiedzy. "Metody Informatyki Stosowanej", nr 2, Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Gdańsku, Gdańsk.
 • Kwaśnicki W. (2003). Ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej. W: Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej. Red. J. Gołaczyński. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Langefors B. (1980). Infological Models and Information Users View. "Information Systems", Vol. 5.
 • Lasek M. (2000). Integracja w przetwarzaniu informacji gospodarczej. W: Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Red. T. Kasprzak. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Laudon K.C., Laudon J.P. (2004). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Prentice Hall, New York.
 • Leake D. (1996). Case-Based Reasoning: Experiences, Lessons & Future Directions. AAAI Press, California.
 • Lichtarski J. (2007). O endogenicznych barierach rozwoju nauk o zarządzaniu. W: Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania. Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Jerzego Rokity. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Liebowitz J., Megbolugbe I.F. (2003). A Set of Frameworks to Aid the Project Manager in Conceptualising and Implementing Knowledge Management Initiatives. "International Journal of Project Management", Vol. 21.
 • Linoff G.S., Berry M.J.A. (2002). Mining the Web: Transforming Customer Data into Customer Value. John Wiley & Sons, New York.
 • Lisiecka K. (2002). Kreowanie jakości: uwarunkowania - strategie - techniki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Liu J. (2001). Autonomous Agents and Multi-Agent Systems: Explorations in Learning, Self Organization and Adaptive Computation. World Scientific Publishing, New York.
 • Łobos K. (2005). Organizacje sieciowe. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superrealistycznej organizacji. Red. R. Krupski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Maedche A.D. (2003). Ontology Learning for the Semantic Web. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts.
 • Maier R. (2004). Knowledge Management Systems. Information and Communication Technologies for Knowledge Management. Springer-Verlag, Berlin.
 • Maier R., Hädrich T., Peinl R. (2005). Enterprise Knowledge Infrastructures. Springer-Verlag, Berlin.
 • Maksymowicz Z. (2002). Uwagi o zarządzaniu kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Marchand D.A. (2000). Creating Business Value with Information. W: Competing with Information - A Manager's Guide to Creating Business Value with Information Content. Red. D.A. Marchand. John Wiley & Sons, Chichester.
 • Mason J. (2005). From e-Learning to e-Knowledge. W: Knowledge Management Tools and Techniques: Practitioners and Experts Evaluate Knowledge Management Solutions. Red. M. Rao. Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington, Oxford.
 • Mazurek G. (2008). Błogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • McElroy M. (2003). The New Knowledge Management: Complexity, Learning and Sustainable Innovation. Elsevier Butterworth-Heinemann, Boston.
 • Mclnerney CR., Larsen K.R.T. (2000). Web Development and Management: Using the Cohort Model. W: Handbook on Electronic Commerce. Red. M. Shaw, R. Blanning, T. Strader, A.Whinston. Springer-Verlag, Berlin.
 • McKenzie J., van Winkelen C. (2004). Understanding the Knowledgeable Organization. Nurturing Knowledge Competence. Thomson Learning, London.
 • Meyer S.R. (2001). Which ETL Tool Is Right for You?. "DM Review Magazine", June 1.
 • Michalski E. (2004). Marketing. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mikołajczyk Z. (1999). Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mikołajczyk Z. (2007). Zarządzanie zmianami jako metodologiczny aspekt teorii zarządzania (krótkie studium na tle polskiej literatury). W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity. Red. K. Jędralska. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Mikuła B. (2007). Wprowadzenie do gospodarki i organizacji opartych na wiedzy. W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Otryl, A. Potocki. Difin, Warszawa.
 • Mikuła B. (2007a). Organizacja ucząca się. W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Otryl, A. Potocki. Difin, Warszawa.
 • Mikuła B. (2007b). Zarządzanie wiedzą w organizacji. W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Otryl, A. Potocki. Difin, Warszawa.
 • Mikuła B., Ziębicki B. (2000). Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się. "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Mintzberg H. (1983). Structure in Fives: Designing Effective Organizations. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York.
 • Modelowanie procesów gospodarczych (1999). Red. S. Stanek, J. Mika, H. Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Mol M., Jabłonki A., Jabłoński M. (2008). Result Scorecard - autorskie narzędzie wspomagające implementację strategicznej karty wyników. W: Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Red. E. Ziemba. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Mont M.C., Bramhall P., Pato J. (2003). On Adaptive Identity Management: The Next Generation of Identity Management Technologies. HP Laboratories, Bristol. http://ww.hpl.hp.com/techreports/2003/HPL-2003-149.pdf?jumpid=reg_R1002_ USEN [dostęp: 15.02.2008].
 • Morawski M. (2005). Organizacja inteligentna. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Red. K. Perechuda. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Moss L.T., Alert S. (2003). Business Intelligence Roadmap - the Complete Project Life-cycle for Decision Support Applications. Addison-Wesley, London.
 • Moszkowicz M. (2002). E-economy jako tło dla "przedsiębiorstwa przyszłości". W: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk. Difin, Warszawa.
 • Mullins R., Yanqing D., Hamblin D., Burrell P., Gołuchowski J., Ziemba E., Billewicz A. (2007). A Web Based Intelligent Training System for SMEs. "Electronic Journal of E-learning", Vol. 5. http://www.ejel.org/Volume-5/v5-il/v5-il-art-6.htm [dostęp: 12.12.2007].
 • Murray P.C. (2005). Cooperative Development of a Classification of Knowledge Management Functions, http://www.media-access.com/classification.html [dostęp: 15.08.2005].
 • Myers G.J., Sandler C, Badgett T., Thomas T.M. (2005). Sztuka testowania oprogramowania. Helion, Gliwice.
 • Nahotko M. (2003). Semantyczny Web i jego technologie. "EBIB", nr 9(49).
 • Najda G. (2008). Metoda mapy kompetencji, http://www.badaniekompetencji.org [dostęp: 15.02.2008].
 • Newell S., Robertson M., Scarbrough H, Swan J. (2002). Managing Knowledge Work. Palgrave, Basingstoke, Hampshire.
 • Niedzielska E. (1998). Podstawowe pojęcia informatyki. W: Informatyka ekonomiczna. Red. E. Niedzielska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Niedźwiedziński M. (2004). Globalny handel elektroniczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nielsen J. (2003). Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych. Helion, Gliwice.
 • Nogalski B., Rutka R. (2007). Kluczowe kwestie współczesnego rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce. W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity. Red. K. Jędralska. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Nogalski B., Rybicki J., Gacek-Bielec J. (1996). Modele analizy portfelowej. Teoria i praktyka. TNOiK OPO, Bydgoszcz.
 • Nonaka I, Takeuchi H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Poltex, Warszawa. Wersja oryginalna: Nonaka I., Takeuchi H. (1995). The Knowledge Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, New York, Oxford.
 • Nuseibeh B. (2001). Weaving Together Requirements and Architectures. IEEE Computer, 34(3). http://portal.acm.org/citation.cfm?id=621682 [dostęp: 10.04.2008].
 • Nycz M. (2006). Modelowanie wiedzy menedżerskiej w przedsiębiorstwie. W: Informatyka w globalnym świecie. Red. J. Kisielnicki. Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa.
 • O'Dell C, Grayson CJ. (1998). If We Only Knew What We Know: Identification and Transfer of Internal Best Practices. "California Management Review", 40(3).
 • O'Reilly T. (2005). What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, http://www.oreillynet.eom/pub/a/oreilly/tim/news/ /2005/09/30/what-is-web-20.html?page=l [dostęp: 16.09.2008].
 • OECD. (1996). The Knowledge Based Economy. OECD/GD(96)102, Paris. http://www.oecd.org/dataoecd/ 51/8/1913021.pdf [dostęp: 08.02.2008].
 • Olejniczak W. (2004). Zarządzanie cyklem życia systemów - ku systemom wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Oleksyn T. (2006/ Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Oleński J. (1997). Standardy informacyjne w gospodarce. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Oleński J. (2000). Elementy ekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej. Uniwersytet Warszawski, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Warszawa.
 • Oleński J. (2006). Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 • Olszak CM. (2000). Zarys metodologii multimedialnych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Olszak CM. (2001). Integracja w systemach informatycznych zarządzania. W: Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Red. CM. Olszak, H. Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Olszak CM. (2007). Tworzenie i wykorzystywanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Olszak CM., Sołtysik A. (2007). Hurtownie danych oraz analizy wielowymiarowe. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. CM. Olszak, E. Ziemba. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Olszak CM., Ziemba E. (2006). Systemy Business Intelligence w rozwoju holistycznej infrastruktury wspomagającej podejmowanie decyzji w organizacji. "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 16. Red. J. Goliński, A. Kobyliński, A. Nowicki. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Olszak CM., Ziemba E. (2007). Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems. "Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management. Informing Science Institute", Vol. 2.
 • Olszak C.M., Ziemba E. (2008). A Conceptual Model of the ICT Support for Intellectual Capital. W: Advanced Information Technologies for Management - AITM'2007. Red. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski. Publishing House of the Wroclaw University of Economics, Wrocław.
 • Olszak CM., Ziemba E. (2008a). Communities of Practice in Knowledge Management and Organizational Learning. W: Harnessing Knowledge Management to Build Communities. Red. F. Burstein, G. Johanson, H. Thompson. The Proceedings of the 11th Annual Australian Conference on Knowledge Management and Intelligent Decision Support - ACKMIDS08. The Monash University, Melbourne.
 • Olszak CM., Ziemba E. (2008b). Organisational and Technological Aspects of Usage of Communities of Practice in Tacit Knowledge Management and Organisational Learning. W: Advanced Information Technologies for Management - AITM'2008. Red. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski. Publishing House of the Wroclaw University of Economics, Wrocław.
 • Organizacja grup kooperacyjnych przedsiębiorstw (2005). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Palonka J. (2007). Kontroling banku komercyjnego wspomagany przez systemy ekspertowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Pamięć. Zjawiska zwykłe i niezwykłe (2005). Red. E. Czerniawska. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Pankowska M. (2001). Zarządzanie zasobami informatycznymi. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Pankowska M. (2007). Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Paprzycki M. (2008). Agenci programowi jako metodologia tworzenia oprogramowania. "e-Informatyka", http://www.e-informatyka.pl/article/show/422 [dostęp: 12.03.2008].
 • Parker A., Cross R., Walsh D. (2001). Improving Collaboration with Social Network Analysis. "Knowledge Management Review", 4(2).
 • Penc J. (1994). Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie. Placet, Warszawa.
 • Penc J. (2000). Menedżer w uczącej się organizacji. Menadżer, Łódź.
 • Perechuda K. (1997). Organizacja wirtualna. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Perechuda K. (2007). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Perry M.E. (1999). Small Firms and Network Economies. Routledge, London, New York.
 • Pietruszka-Otryl A. (2007). Organizacja sieciowa. W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Otryl, A. Potocki. Difin, Warszawa.
 • Piętka T. Cieślak R. (2007). Federacja danych. The Sybase User Group Community PLANETA SYBASE, Konferencja w dniu 15.05.2007, Warszawa. http://www.sybase.com.pl/_gAllery/57/22/5722.pdftdostep: 24.05.2008].
 • PN-ISO 8402 (1996). Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • Pociecha J. (2008). Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy. Urząd Statystyczny w Krakowie, 28-30 stycznia 2008. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/POZ_Rozwoj_metod_taksonomicznych.pdf [dostęp: 05.05.2008].
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy (2007). Red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Otryl, A. Potocki. Difin, Warszawa.
 • Polanyi M. (1967). The Tacit Dimension. Routledge & Kegan Paul Ltd, London.
 • Popper K.R. (1999). Droga do wiedzy. Domysły i reputacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porębska-Miąc T. (2004). Marketing elektroniczny. W: Systemy e-commerce. Technologie internetowe i multimedialne w biznesie. Red. CM. Olszak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Portale korporacyjne: technologia i biznes. Raport (2005). KPMG, Warszawa.
 • Porter M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Macmillan Press, Hampshire and London.
 • Porter M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Prahalad CK., Hamel G. (1990). The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review", May-June.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Procesy i projekty logistyczne (2008). Red. S. Nowosielski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław. http://procesy.ae.wroc.pl/IstotaZPR.htm [dostęp: 12.02.2008].
 • Przechlewski T. (2004). Wykorzystanie map pojęć w zarządzaniu wiedzą korporacyjną. W: Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą. Red. M. Nycz, M.L. Owoc. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Przybyszewski R. (2007). Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Difin, Warszawa.
 • Pszczołowski T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Puschmann T., Alt R. (2005). Developing an Integration Architecture for Process Portals. "European Journal of Information Systems", Vol. 14, Issue 2.
 • Radosiński E. (2001). Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ramler R., Weippl E., Winterer M., Altmann J., Schwinger W. (2002). A Quality-Driven Approach to Web Testing. W: Proceedings of the Ibero-American Conference on Web Engineering ICWE'2002. Santa Fe, Argentina.
 • Rao M. (2003). Leading with Knowledge: Knowledge Management Practices in Global InfoTech Companies. McGraw-Hill Publishing Company, New Delhi.
 • Rao M. (2005). Overview: The Social Life of KM Tools. W: Knowledge Management Tools and Techniques: Practitioners and Experts Evaluate Knowledge Management Solutions. Red. M. Rao. Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington, Oxford.
 • Raport Bangemanna. Europa a globalne społeczeństwo informacyjne. Zalecenia dla Komisji Europejskiej (1994). Bruksela, http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html [dostęp: 12.04.2008].
 • Raport: Strategia rozwoju informatyki w Polsce (1994). I Kongres Informatyki Polskiej, Poznań. http://www.kongres.org.pl/on-line/l-szy_Kongres/index.html [dostęp: 12.04.2008].
 • Redmill F. (1999). Inżynieria wymagań. W: Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. Red. J. Górski. Mikom, Warszawa.
 • Reinschmidt J., Francoise A. (2000). Business Intelligence Certification Guide. IBM, International Technical Support Organization.
 • Rhem A.J. (2006). UML for Developing Knowledge Management System. Auerbach Publications, New York.
 • Riesbeck C, Schank R., Hillsdale N.J. (1989). Inside Case-Based Reasoning. Lawrence Erlbaum, New Jersey.
 • Robertson S., Robertson J. (1999). Mastering the Requirements Process. Addison Wesley, London.
 • Robson M. (2005). Grupowe rozwiązywanie problemów. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rokicka-Broniatowska A. (2004). Wybrane aspekty zastosowań ontologii w zarządzaniu wiedzą webowych systemów uczenia. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Vol. 1. Red. Cz. Daniłowicz. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Rokita J. (2003). Organizacja ucząca się. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Rokita J. (2005). Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Romanowska M. (2007). Ewolucja myślenia strategicznego. W: Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania. Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Jerzego Rokity. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Rosenfeld L., Morville P. (2003). Architektura informacji w serwisach internetowych. Helion, Gliwice.
 • Ruggles R. (1991). Tools for Knowledge Management: An Introduction. W: Knowledge Management Tools. Red. R. Ruggles. Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Schmuller J. (2003). UML. Ujednolicony język modelowania - wyrażanie związków między klasami w projektowaniu obiektowym. Helion, Gliwice.
 • Schneider G., Winters J.P. (2004). Stosowanie przypadków użycia. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Schniederjans M.J., Hamaker J.L., Schniederjans A.M. (2004). Information Technology Investment. Decision-Making Methodology. World Scientific, New Jersey.
 • Schwabe D., Rossi G., Barbosa S.D.J. (1995). Abstraction, Composition and Lay-Out Definition Mechanisms in OOHDM. W: Electronic Proceedings of the ACM Workshop on Effective Abstractions in Multimedia, November 4, San Francisco. http://www-di.inf.puc-rio.br/schwabe//MM95/MainPage.html [dostęp: 10.12.2007].
 • Schwinger W., Koch N. (2003). Modeling Web Application. W: Web Engineering. Red. Kappel, B. Pröll, S. Reich, W. Retschitzegger. John Wiley & Sons, London.
 • Scott J. (2000). Social Network Analysis: A Handbook. SAGE Publications, London. Senge P.M. (2000). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Senn J.A. (1990). Information Systems in Management. Wadsworth CA, Belmont, California.
 • Sheehan T., Poole D., Lyttle I., Egbu CO. (2005). Strategies and Business Case for Knowledge Management. W: Knowledge Management in Construction. Red. C.J. Anumba, C. Egbu, P. Carrillo. Blackwell Publishing, Oxford.
 • Shilakes C, Tylman J. (1999). Enterprise Information Portals. "Webfarming Newsletter", March, http://www.webfarming.com/new/NL199903a.html [odczyt: 12.09.2005].
 • Simon H. (1982). Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Skrzypek E. (2004). Czynniki sukcesu firmy w warunkach GOW. W: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Red. E. Skrzypek. Materiały konferencyjne VII Międzynarodowej Konferencji Success 2004. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin-Kazimierz Dolny.
 • Skrzypek E. (2005). Kapitał intelektualny oraz możliwości jego wyceny. W: Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Red. E. Skrzypek. Materiały konferencyjne VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Intellect 2005. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin-Kazimierz Dolny.
 • Snowden D. (2003). Innovation as an Objective of Knowledge Management. Part I: The Landscape of Management, knowledge Management Research & Practice", 1(2).
 • Sobieska-Karpińska J., Kotwica A. (2005). Spirala wiedzy w organizacji wymiany wiedzy dla małych i średnich przedsiębiorstw. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Spencer L., Spencer S. (1993). Competence at Work. John Wiley & Sons, New York.
 • Sroka H. (1986). Systemy wspomagania decyzji kierowniczych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Sroka H. (2005). Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Sroka H. (2007). Zarządzanie zasobami w organizacji wirtualnej. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Stabryła A. (2007). Model systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity. Red. K. Jędralska. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Stanek S. (1999). Metodologia budowy komputerowych systemów wspomagania decyzji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Stanek S. (2002). Inteligentna Komputerowa Gra Strategiczna w Internecie IKGSwI AE 2000 - od koncepcji do realizacji. W: Systemy informatyczne organizacji wirtualnych. Red. M. Pankowska, H. Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Staniszkis E., Nowicki B. (2004). ICONS Based Knowledge Management in the Process of Structural Funds Projects Preparation. Accepted for the eChallenges e-2004 Conference. Vienna, Austria, 27-29 October.
 • Staniszkis W., Nowicki B. (2002). Intelligent Content Management System. Presentation of the 1ST ICONS Project. W: 4-th International Workshop on Distributed Data and Structures WDAS 2002. Paris, March.
 • Staś T. (2008). Możliwości wykorzystania technik ewolucyjnych w rekomendowaniu zasobów portali internetowych. W: Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Red. E. Ziemba. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Stefanowicz B. (2004). Informacja. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Steindl C, Ramler R., Altmann J. (2003). Testing Web Applications. W: Web Engineering. Red. G. Kappel, B. Pröll, S. Reich, W. Retschitzegger. John Wiley & Sons, London.
 • Stewart T.A. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organisation. Nicolas Brealey Publishing, London.
 • Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka (2003). Red. B.F. Kubiak. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Strategie i modele gospodarki elektronicznej (2007). Red. CM. Olszak, E. Ziemba. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strojny M. (2000). Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji, przegląd Organizacji", nr 7-8.
 • Sudolska A. (2006). Zasoby wiedzy jako strategiczny czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Red. M.J. Stankiewicz. Dom Organizatora TNOIK, Toruń.
 • Sudoł S. (2007). Charakterystyczne cechy nauk o zarządzaniu. W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity. Red. K. Jędralska. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Sullivan D. (2004). Proven Portals: Best Practices for Planning, Designing, and Developing Enterprise Portals. Addison-Wesley, New York.
 • Sundgren B. (1973). An Infological Approach to Data Bases. Skriftserie Statistica Centralbyran, Stockholm.
 • Sveiby K.E., Lloyd T. (1987). Managing KnowHow - Add Value by Valuing Creativity. Bloomsbury, London.
 • Szaban J. (2003). Przedsiębiorstwo inteligentne - główny aktor w budowaniu GOW. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Red. B. Wawrzyniak. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 • Szczepanowski P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szostek D. (2007). Prawne aspekty gospodarki elektronicznej. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. C.M. Olszak, E. Ziemba. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szyjewski Z. (2001). Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych. Placet, Warszawa.
 • Śmiałek M., Balcerek Ł. (2003). Metodyka tworzenia oprogramowania dla systemów zarządzania wiedzą oparta na języku UML. W: Problemy i metody inżynierii oprogramowania. Red. Z. Huzar, Z. Mazur. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Terra J.C., Gordon C. (2003). Realizing the Promise of Corporate Portals: Leveraging Knowledge for Business Success. Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington.
 • The Emergence and Development of Clusters in Poland (2007). Red. E. Bojar, Z. Olesiński. Difin, Warszawa.
 • Tissen R., Andriessen D., Deprez F.L. (1998). Value-based Knowledge Management. Creating the 21st Century Company: Knowledge Intensive, People Rich. Addison-Wesley Longman, Amsterdam.
 • Tiwana A. (2000). The Knowledge Management Toolkit. Prentice Hall, New York.
 • Toffler A. (1980). The Third Wave. Bantam Books, New York. Wydanie polskie: Toffler A. (2001). Trzecia fala. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Townsend J.J., Riz D., SchafferD. (2004). Building Portals, Intranets, and Corporate Web Sites Using Microsoft Servers. Addison-Wesley, Boston.
 • Trzaskalik T. (2003). Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Tsui E. (2002). Technologies for Personal and Peer-to-Peer (P2P) Knowledge Management. W: Computer Sciences Corporation Leading Edge Forum, http://community.nicic.org/blogs/ norvalmorris/archive/2008/02/06/technologies-for-personal-and-peer-to-peer-p2p-knowledge-management-by-tsui.aspx [dostęp: 12.03.2008].
 • Turban E. (1993). Decision Support and Export Systems. Macmillan Publishing Company, New York.
 • Turcza P. (2006). Inteligencja współczesnych organizacji. W: Wiedza i technologia we współczesnej organizacji. Red. M. Cisek, S. Antczak. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (2004). Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807.
 • Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady (2008). Red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz. Poltext, Warszawa.
 • Visualizing Argumentation: Software Tools for Collaborative and Educational Sense-Making (2003). Red. P.A. Kirschner, S.J. Buckingham Shum, CS. Carr. Springer-Verlag, London.
 • Waćkowski K., Chmielewski J.M. (2007). Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi. Poradnik dla menedżerów. Helion, Gliwice.
 • Ward J., Peppard J. (2002). Strategie Planning for Information Systems. John Wiley & Sons, New York.
 • Waszczuk P. (2008). E-rewolucja w biznesie. "Computerworld", nr 19.
 • Waszczuk P. (2008a). SOA: czym jest, czym nie jest? "Computerworld", Raport specjalny, 21 kwietnia.
 • Wenger E.C, McDermott R., Snyder W.M. (2002). Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge. Harvard Business School Press, Boston.
 • Wenger E.C, Snyder W.M. (2000). Communities of Practice: The Organizational Frontier. "Harvard Business Review", January-February.
 • Wexler M. (2001). The Who, What, Why of Knowledge Mapping. "Journal of Knowledge Management", 5(3).
 • White C. (1999). The Enterprise Information Portal Marketplace. Decision Processing Brief DP-99-01. Database Associates International Inc., Morgan Hill.
 • Wieczorek J. (2008). Efektywne zarządzanie kompetencjami - tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Wielki J. (2007). Marketing elektroniczny. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. CM. Olszak, E. Ziemba. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wielki J. (2008). Zarządzanie wiedzą o podmiotach działających w cyberprzestrzeni nowym elementem funkcjonowania współczesnych organizacji. W: Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Red. E. Ziemba. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Wierzbołowski J. (2003). Fińska droga do społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Wierzbołowski J. (2007). Unia Europejska wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Wiig K. (1993). Knowledge Management Foundations: Thinking about Thinking - How People and Organizations Create, Represent and Use Knowledge. Schema Press, Arlington.
 • Wiszniewski B. (1999). Weryfikacja, walidacja i testowanie. W: Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. Red. J. Górski. Mikom, Warszawa.
 • Wittgenstein L. (2004). Dociekania filozoficzne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wlekły G. (2005). Narzędzia do tworzenia ontologii. "Gazeta IT", nr 9(39).
 • Wolter R. (2008). Usługi XML Web Services. Microsoft Corporation, http://download. microsoft.eom/download/d/5/d/d5db5577-2caa-4b85-b868-f9e3fcbcaeb/Uslugi XML Web Services_podstawy.doc [dostęp: 16.05.2008].
 • Woods E. (2005). Collaboration Software: Evolution and Revolution. W: Knowledge Management Tools and Techniques: Practitioners and Experts Evaluate Knowledge Management Solutions. Red. M. Rao. Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington.
 • Wrycza S. (1999). Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2005). Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych. Helion, Gliwice.
 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2005a). Timing Diagrams Functionalities in Information Systems Modeling with UML 2. W: Information Management. Red. B.F. Kubiak, A. Korowicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Zalewski P. (2007). Osiem cech Web 2.0. "Internet Standard", http://www.internetstandard.pl/ news/l07199.html [dostęp: 16.09.2008].
 • Zaliwski A. (2000). Korporacyjne bazy wiedzy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu (2005). Red. R. Krupski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa (2006). Red. M.J. Stankiewicz. Dom Organizatora TNOIK, Toruń.
 • Zieliński Z.E. (2008). Rola i znaczenie Web 2.0 w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. "e-mentor", nr 2(24).
 • Ziemba E. (1999). Implementacja generatora modeli zarządzania ryzykiem kredytowym w nawiązaniu do koncepcji systemu wspomagania decyzji oraz w oparciu o pakiety EasyCase, Magie. W: Modelowanie procesów gospodarczych. Red. S. Stanek, J. Mika, H. Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Ziemba E. (2001). Kryteria wyboru zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Ziemba E. (2001a). Metodologiczne aspekty budowy i wdrażania systemów zintegrowanych dla potrzeb zarządzania. W: Human-Computer Intraction 2001 w reorganizacji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych. Red. B.F. Kubiak, A. Korowicki. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2001.
 • Ziemba E. (2001b). Modelowanie i projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. W: Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Red. C.M. Olszak, H. Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Ziemba E. (2002). Modelowanie zespołu projektowego dla procesu projektowania i wdrażania systemów internetowych. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Ziemba E. (2004). E-learning w procesie współczesnego kształcenia. W: Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą. Red. M. Nycz, M. Owoc, A. Nowicki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Ziemba E. (2004a). Projektowanie serwisów internetowych. W: Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie. Red. CM. Olszak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Ziemba E. (2005). Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Ziemba E. (2005a). Zastosowanie eksploracji danych do analizy i oceny serwisów internetowych. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Ziemba E. (2006). Portale korporacyjne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. W: Informatyka w globalnym świecie. Red. J. Kisielnicki. PJWSTK, Warszawa.
 • Ziemba E. (2007). Portale korporacyjne. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. CM. Olszak, E. Ziemba. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ziemba E. (2007a). Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą niejawną. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. CM. Olszak, E. Ziemba. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ziemba E. (2008). Próba ewaluacji stanu zarządzania wiedzą w polskich organizacjach. W: Informatyka dla przyszłości. Red. J. Kisielnicki. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Ziemba E. (2009). Funkcjonalność portali korporacyjnych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji. W: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą - uwarunkowania i realizacja. Red. P. Adamczewski, M. Zakrzewicz. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, nr 21, Poznań.
 • Ziemba E., Billewicz G. (2000). Analiza danych i procesów a technologia CASE. "Informatyka", nr 6.
 • Ziemba E., Billewicz G. (2000a). Zastosowanie technologii CASE w analizie danych i procesów -analiza przypadku. "Informatyka", nr 7-8.
 • Ziemba E., Gołuchowski J. (2004). Case Based Learning oraz Case Based Reasoning w inteligentnym systemie szkoleniowym TRIMAR. W: Informatyka ekonomiczna. Red. J. Goliński, D. Jelonek, A. Nowicki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Ziemba E., Wielki J. (2008). The Use of Corporate Portals in Managing Knowledge on Entities Operating in the Electronic Space. W: Proceedings of BIR '2008 - The 7th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research. Red. S. Wrycza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Ziębicki B. (2000). Tworzenie organizacji inteligentnych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 8(607).
 • Ziębicki B. (2007). Coaching i mentoring. W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Otryl, A. Potocki. Difin, Warszawa.
 • Zimniewicz K. (2003). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu (2001). Red. C.M. Olszak, H. Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Strony internetowe
 • http://fipa-os.sourceforge.net/tutorials.htm [dostęp: 21.05.2008].
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Digg [dostęp: 08.06.2008].
 • http://protege.stanford.edu [dostęp: 12.04.2008].
 • http://search.oreilly.com/?q=web+2.0 [dostęp: 16.11.2008].
 • http://sharon.cselt.it/projects/jade [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.autonomy.pl [dostęp: 08.06.2008].
 • http://www.bea.com [dostęp: 14.04.2008].
 • http://www.biinsight.pl [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.ca.com [dostęp: 14.04.2008].
 • http://www.comarch.com [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.comarch.pl [dostęp: 14.04.2008].
 • http://www.compassware.com [dostęp: 08.06.2008].
 • http://www.convera.com [dostęp: 08.06.2008].
 • http://www.documentum.com [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.dublincore.org [dostęp: 12.04.2008].
 • http://www.egospodarka.pl/26002,Portale-korporacyjne-2007,l ,39,1.html [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.egroupware.org [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.entrieva.com [dostęp: 08.06.2008].
 • http://www.e-slask.pl [dostęp: 02.03.2008].
 • http://www.exporter.pl [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.firma.hoga.pl [dostęp: 14.04.2008].
 • http://www.foaf-project.org [dostęp: 08.06.2008].
 • http://www.gemius.pl [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.groupsystems.com [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.hummingbird.com/products/docsopen [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.ibm.com [dostęp: 14.04.2008].
 • http://www.ibm.pl [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.jeromedl.org [dostęp: 08.06.2008].
 • http://www.jquery.com [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.ksl.stanford.edu/software/chimaera [dostęp: 12.04.2008].
 • http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua [dostęp: 12.04.2008].
 • http://www.logotec.com.pl [dostęp: 08.06.2008].
 • http://www.microsoft.com [dostęp: 14.04.2008].
 • http://www.microsoft.com/poland/trial [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.naci.org.za/thinktools [dostęp: 12.04.2008].
 • http://www.novell.com [dostęp: 14.04.2008].
 • http://www.ontoknowledge.org/oil [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.ontoknowledge.org/tools/ontoedit.shtml [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.ontoprise.de/content/index_eng.html [dostęp: 12.04.2008].
 • http://www.opencyc.org [dostęp: 12.04.2008].
 • http://www.opensource.com.pl [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.opentext.com [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.oracle.com [dostęp: 14.04.2008].
 • http://www.peoplesoft.com [dostęp: 14.04.2008].
 • http://www.pk-soft.com/egroupware [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.plumtree.com [dostęp: 14.04.2008].
 • http://www.procent.net.pl [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.rodan.pl [dostęp: 14.04.2008].
 • http://www.rodan.pl/c/portal/layout?p_l_id=PUB. 1001.55 [dostęp: 21.05.2008].
 • http://www.sap.com [dostęp: 14.04.2008].
 • http://www.sas.com [dostęp: 14.04.2008].
 • http://www.softwareqatest.eom/qatwebl.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162282929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.