PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 173
Tytuł artykułu

Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej

Warianty tytułu
Economic Systems of Central and Eastern European Countries.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W poszczególnych rozdziałach przedstawiono ewolucję systemów gospodarczych wszystkich krajów Europy Środkowowschodniej, które kiedyś należały do bloku państw socjalistycznych, a obecnie wprowadzają gospodarkę rynkową (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Albania, kraje byłej Jugosławii). Dokonano także krótkiej oceny systemów gospodarczych krajów Europy Środkowowschodniej oraz ich perspektyw.
EN
In individual chapters the evolution of Central and Eastern European countries economic systems was presented. Those countries at one time were included in the Soviet bloc of socialist states and at present they are introducing market economy (those states include: the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Albania, countries of former Yugoslavia). Also, the brief assessment of Central and Eastern European countries economic systems and their prospects was made. (AT)
Rocznik
Strony
173
Opis fizyczny
Bibliografia
 • "Cestat Statistical Bulletin" 2001, nr 2, s. 57.
 • "Die Betrittsländer" nr 6, Eurostat Jahrbuch 2002, s. 4-6.
 • "Dziennik Ustaw RS 1997", nr 27/97 oraz 43/97.
 • "Dziennik Ustaw RS" 1993, nr 18/93.
 • "Dziennik Ustaw RS" 1994, nr 38/94.
 • "Dziennik Ustaw RS" 1997, nr 24/97.
 • "Dziennik Ustaw RS" 1998, nr 20/98 oraz 25/98.
 • "Dziennik Ustaw RS" 1999, nr 23/99.
 • "Dziennik Ustaw RS" 1999, nr 56/99.
 • "National Geographik Polska" 2000, marzec.
 • 2002 Regular Report on Hungary's Progress Towards Accesion. Commission of the European Communities, Brussels 9.10.2002, s. 45.
 • Agenda 2000 - Stellungnahme der Kommision zum Antrag Bulgariens auf Beitritt zur Europäischen Union. DOC/97/11, Brüssel, 15.07.1997, s. 22.
 • Agenda 2000-Stellungnahme der Kommission zum Antrag Rumäniens auf Beitritt zur Europäischen Union. DOC/97/18, Brüssels 1997, s. 24.
 • Albania. Country Report. GML International Limited. Tekst dostępny pod adresem internetowym: http://www.gmlinternational.ltd.uk
 • Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej Wydział Ekonomiczno-Handlowy; www.pl-brh.si 08.10.2002.
 • Apostoł C.: Romanian Capital Markets-A Decade of Transition. Romanian Center for Economic Policies, RCEP/wp No. 9/ October 2000, s. 4. www.cerope.ro.
 • Background of Transports and Infrastructura. Association of Balkan Chambers, Tirana 1999, s. 22. Tekst dostępny pod adresem internetowym: www.abcinfos.com/ABCNEWS/ABC-2-99/albania.htm
 • Bagniewski O.: Tworzenie się rynków papierów wartościowych w Europie Środkowej i Wschodniej. SGH, Warszawa 1994, s. 22, 44-48.
 • Baluch J.: Po drugiej stronie Sudetów. "Życie Gospodarcze" 1996, nr 15, s. 32.
 • Bankig. Centre for International Cooperation and Development, www.gzs.si 14.10.2002.
 • Basic Data on Socio-ekonomic Trends. Summary Report 2001. Federal Statistical Office FRJ 07.02.2002.
 • Bednaś M.: Economic Developments in 2001 and Analytical Explication of Spring Economic Forecast for 2002 and 2003. Institute of Macroeconomic Analysis and Development, Spring Report 2002, s. 80.
 • Bilski R.: Sali Berisha - sylwetka. "Rzeczpospolita" nr 173 z 27.11.1996, s. 6.
 • Bofinger P., J. Reischle, A. Schächter: Gelspolitik, Ziele, Institutionen und Instrumente. München 1999, s. 124.
 • Bosnia and Hercegowina. "Country Strategy Paper" 2002-2206. http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/bosnie_herze/csp/02_06_eu.pdf 20.10.2002.
 • Bozic-Kozina M.: Słowenia. Report of National Experience in Reforms and Adjustment. Ministry of Agriculture, Food and Forestry, Ljubliana 2002. www.fao.org/regional/seur/Slovenia.htm 24.04.2002, s. 2.
 • Bożyk P.: 24 kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Transformacje. SGH, Warszawa 1999, s. 37-42.
 • Bulgaria, the Dual Challenge of Transition and Accesion. World Bank, Washington 2001, s. 21.
 • Bulgaria. Selected Issues and Statistical Appendix, "IMF" 2001, s. 70.
 • Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Dokumentation Nr 459, Berlin 1999, s. 72-73.
 • Daianu D.: Structure, Strain and Macroeconomic Dynamic in Romania. Romania Center for Economic Policies, RCEP/wp No. 2/October 2000, s. 11.
 • Davies N.: Europa. Znak, Kraków 1998.
 • Deklaracja Słowackiej Rady Narodowej o suwerenności Republiki Słowackiej. W: Konstytucja Republiki Słowackiej. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 1993, s. 29.
 • Dobeowa D.: The Acession Process of the Czech Republic (niepublikowany referat wygłoszony na konferencji naukowej).
 • Dollarn P.: Ewolucja systemu bankowego w Albanii w latach 1991-1997. SGH, Warszawa 1999.
 • Doltu C.: The Evolution of the Banking System in Romania. Romanian Center for Economic Policies. RCEP/wp No. 8/ October 2000, s. 5-10. www.cerope.ro.
 • Dukić A.: Menadżment prirodnih resursa i ekologija u turizmu. Collegium Ragusinum, Dubrovnik 2001, s. 147. "Poznaj Świat" 1996, nr 9.
 • Dziak W.: Albania między Belgradem, Moskwą a Pekinem. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1991, s. 15 i nast.
 • Dziak W.J.: Bośnia i Hercegowina. "Europa Środkowowschodnia" 1997-1998. R.VII-VII, s. 35.
 • Dziurinda na bis. "Gazeta Wyborcza" z 9.10.2002.
 • Employment in Europe 2001. Recent Trends and Prospects. European Communities, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2001, s. 135.
 • Encyklopedia multimedialna. Państwa świata. PWN, Warszawa 2003. www.em.pwn.pl 10.15.2002.
 • Engerer H.: Rumänien: Produktionsbelebung bei verschleppter Privatisierung. "DIW-Wochenbericht" 1995, nr 22, s. 9.
 • Enlargment Hungary, http://www.europa.ue.int/comm/enlargment/liungary/index.
 • Europa.gery.pl- Chorwacja
 • European Commission Recommends Ten Candidates for 2004 EU Entry, www.gzs.si 14.10.2002.
 • Europejska integracja gospodarcza - w kierunku jednolitego systemu gospodarczego. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. AE Katowice 1999.
 • Evaluation of the 2001 Pre-accesion Economic Programmes of Candidates Countires, Directorate-General for Economic and Financial Affairs. W: European Economy. "Enlargement Papers" 2002. No. 7, s. 13.
 • Fallon S., P. Hellander, J. Oliver: Chorwacja oraz Jugosławia (Serbia i Czarnogóra), Słowenia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina. Pascal, Bielsko-Biała 1998.
 • Figures about Macedonia. Privatization Agency of the Republic of Macedonia, www.mpa.org.mk 15.10.2002.
 • Financial System of the Republic of Macedonia. "Bulletin. Ministry of Finance" 2002, No. 4, s. 136 i nast.
 • Former Yugoslav Republic of Macedonia. Cards Assistance Programme. European Commission, External Relations Directorate General. Brussels 2002, s. 10.
 • Frey M.: Aktywne programy rynku pracy na Węgrzech. "Polityka Społeczna" 1996, nr 2.
 • Gabanyi A.U.: Rumänien. W: Demokratie und Marktwirtschaft in Osteuropa. Herausgegeben von W. Weidenfeld, Band 329. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1996, s. 222.
 • Gadomski W.: Wysokie zatrudnienie, niskie płace. Wywiad z byłym ministrem finansów Czech Parłem Mertlikiem. "Gazeta Wyborcza" 2001, nr 269.
 • General Economic Indicators. Centre of International Cooperation and Development www.gzs.si/ENO/Busenenv/gei.htm 14.10.2002.
 • Geografia państw świata. Muza S.A., Warszawa 1994, s. 142.
 • Gewerkschaften und Arbeitsmarkt in Südosteuropa. Rumänien. Teil 5. Friedrich-Ebert-Stiftung, fes-library, 1999 Juni, s. 1, http://library.fes.de
 • Gola M.: Transformacja gospodarcza w Polsce i Czechach w latach 1989-1998 w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, http://www.exporter.pl/zarzadzanie/ue/lpwerspektywy.html
 • Gołembski F.: Zmiany systemowe w państwach Europy Południowo-Wschodniej. Warszawa 1991, s. 34.
 • Gomułka H.: Comparatice Notes on Pension Develpments and Reforms in Czech Republic, Hungary, Poland and Romania. Studia i Analizy. Warszawa 1999. s. 8.
 • Góralczyk B.: Węgierski pakiet. Studio Wydawnicze FAMILIA, Warszawa 2000.
 • Guvernul Romaniei Oficiul Concurentei. www.oficiulconcurentei.ro
 • Hadzic M.: Security Bremges of NATO Intervention in Kosovo. SGH, Warszawa 1999.
 • Hauziński J., J. Leśny: Historia Albanii. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 1992, s. 215 i nast.
 • Heck R., M. Orzechowski: Historia Czechosłowacji. Wrocław 1969, s. 3-43.
 • Horvath B., I. Szekely: The Role of Medium-Term Fiscal Frameworks for Transition Countries: the Case of Bulgaria. IMF Working Papers WP/01/11, 2001, s. 5.
 • http://wiem.onet.pl/wiem 11.06.2002r.
 • http://www.privatizationbih.corn/informacije/Model.htm 15.10.2002.
 • Hübner D.: Transformacja w Europie Środkowowschodniej. W: Polskie przemiany. Transformacja systemowa. PWN. Warszawa 1992, s. 57.
 • Human Development Report 2002, org/hdr/reports/global/2002/eu/indicator.
 • Human Development under Transition: Summaries of the 1998 NHDRs - Europe and the CIS. "World Bank" 1998, s. 2.
 • Industrial Park Regime. W: Startinvest Romania 2001. Ministry of Foreign Affairs and Romanian Foreign Trade Center, www.old.polonia.ro.
 • Investment Climate Statesment. W: Albania Country Commercial Guide 2002. The U.S. Commercial Services, s. 2. Tekst dostępny pod adresem internetowym: www.usatrade.gov/Website/GCG.nsf/CCGurl/CCG-ALBANIA2002-CH-7:-005F29AD.
 • Jagiełło E.: Zmiany w handlu światowym a sytuacja państw Europy Środkowowschodniej. "Sprawy Międzynarodowe" 1993, nr 2.
 • Jakóbik W.: Drogi do rozwiniętej gospodarki rynkowej. "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 3.
 • Jarosławska E.: Dostojewski wraca z. indeksu. "Polityka" 1991, nr 16, s. 16.
 • Key Economic Indicators - Accelerated Reform Scenario, Document of The World Bank Report No. 22180-RO, May 22, 2001, s. 1.
 • Kodderitzsch S.: Reform in Albanian Agriculture: Assessing a Sector in Transition. The World Bank, Washington D.C. 1999, s. 5.
 • Kołodko G.: Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych. "Dom Organizatora", Toruń 2001, s. 134-160.
 • Kołodko G.: Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji. Poltext, Warszawa 1999, s. 84.
 • Konsulat Rumunii w Bielsku-Białej. Rumunia & Europa. Współpraca gospodarcza. Kornai J.: Droga do wolnej gospodarki. Fundacja Polska Prawa, Warszawa 1991.
 • Kornai J.: Stabilizacja i wzrost w procesie transformacji. Przypadek gospodarki węgierskiej. AE, Poznań, 1998.
 • Kozłowska M.: Polityka przemysłowa w Europie Środkowowschodniej a prywatyzacja ze szczególnym uwzględnieniem kapitału zagranicznego. AE. Katowice 1997, s. 119-122.
 • Kozłowski S.G.: Systemy ekonomiczne. Analiza porównawcza. UMCS, Lublin 1998, s. 79.
 • Krzysztyniak Z.: Korekta czeskiego sukcesu. "Polityka" 1997, nr 18, s. 44.
 • Księżopolski M.: Modele polityki społecznej. IPiSS, Warszawa 1999, s. 30-32.
 • Kume V., S. Llaci: Albania, an Ex-comunist Country During the Transition Period: Problems and Challenges. "Issue of Jeems" 2000, Vol. 5, No 2.
 • Kwartalnik statystyki międzynarodowej. GUS, Warszawa 2002, s. 11.
 • Kwaśniewski przestrzega Słowaków. "Gazeta Wyborcza" z 27. 04 2002.
 • Lazarowicz M.: Katastrofa po Serbskie. "Gazeta Bankowa" 1999, nr 14.
 • Lewandowski J: Złudny wdzięk kupnovki. "Polityka" 1997, nr 18, s. 42, 44.
 • Lisy J.: Obecny stan i rozwój gospodarki słowackiej w warunkach transformacji. W: Prace z zakresu teorii ekonomii. Praca zbiorowa pod red. Z. Dach. AE, Kraków 1997, s. 30.
 • Luarasi G.: The Role of the Scientific Institution in the Restructure of the Economy of Albania -Small and Medium Enterprises in the Production Sector. World Association of Industry and Technological Research Organizations, 2000, s. 7.
 • Luft B.: Rumunia - priorytetem rządu jest wzrost gospodarczy. "Rzeczpospolita" z 26 czerwca 2001. www.rzeczpospolita.pl.
 • Macedonia, www.republika.pl 15.10.2002.
 • Macedonian Stock Exchange Global, www.mse.org.mk 22.10.2002.
 • Marcinowicz D., J. Paradysz: Próba oceny perspektyw demograficznych Macedonii w przekroju etnicznym. W: Wokół Macedonii: sita kultury - kultura siły. Praca zbiorowa pod red. B. Zielińskiego. UAM, Poznań 2002. s. 60.
 • Maszczyk P.: Czeskie doświadczenia transformacji systemowej - próba oceny. "Ekonomista" 1998. nr 2-3, s. 341-343.
 • Memorandum of the President of the International Bank For Reconstruction and Development and the International Finance Corporation to the Executive Directors On a Country Assistance Strategy of The World Bank Group For Romania. Document of The World Bank Report No. 22180- RO; May 22, 2001, s. 7-11.
 • Milier J., S. Petranov: The Financial System in the Bulgarian Economy. Bulgarian National Bank, 2001, s. 56.
 • Muco M.: Economic Transition in Albania: Political Constrains and Mentality Barriers. University of Tirana, Tirana 2001.
 • Muco M.: Economic Transition in Albania: Political Constraints and Mentality Barriers. NATO Indywidual Fellowship Program 1995-1997, czerwiec 1997, s. 6.
 • Najnowsza historia świata 1945-1995. Praca zbiorowa pod red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc. Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1999, s. 453.
 • Negrescu D.: A Decade of Privatization in Romania. RCEP/wp No. 13/October 1999, s. 27-41.
 • Niewadowski A.: Modlitwa do Unii. "Rzeczpospolita" 2001, nr 8.
 • Niewiadowski A.: Duża mniejszość w niewielkim państwie. "Rzeczpospolita" 2001, nr 45.
 • Orłowski W.: Republika Węgierska. W: Ustroje państw współczesnych. UMCS Lublin 2002.
 • Pauna C., B. Pauna: Output decline and Labor Reallocation in Transitional Economies. Where does Romania stand? Romanian Center for Economic Policies, RCEP/wp No. 3/October 2000, s. 12 i 14. www.cerope.ro
 • Piątkowski M.: Infrastruktura instytucjonalna "nowej gospodarki" a rozwój krajów posocjalistycznych. "Working Paper" 2002, April, No. 16.
 • Pissarides F.: Financial Structures to Promote Private Sector Development in South-Easlern Europe. "Journal of Economic Literature Classification" 2001, No. 64, s. 3.
 • Podhorodecki I.: Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji. Warszawa 2000, s. 213.
 • Policy Paper on Albania Foreign Trade and Democratic Developments. Albanian Centre Economic Research, Tirana 2000, s. 9-11.
 • Poradnik biznesmena 2002. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Rumunii. www.old.polonia.ro
 • Preci Z.: Albania: Tedious Road to Capitalism. W: Economic Transition of Southeastern Europe. AIM, Paris 2002, s. 2.
 • Privatisation and Denationalisation. Centre of International Cooperation and Development. www.gzs.si 14.10.2002.
 • Przegląd Gospodarki Rumuńskiej - 17.06.2002-29.06.2002.
 • Przeglądowy atlas świata: Europa. Część 2. W: Popularna encyklopedia powszechna. Oficyna Wydawnicza FOGRA, Kraków 2000, s. 152.
 • Przybylska K.: Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. AE, Kraków 2001, s. 45.
 • Rada Europy: zielone światło dla Albanii. "Rzeczpospolita" nr 150 z 30.06.1995, s. 16.
 • Rahmendaten für Rumänien, H. Engerer: Rumänien: Produktionsbelebung bei verscherpeter Privatisierung. "DIW-Wohenbericht" 1995, s. 9.
 • Rahmendaten für Rumänien. Ost-West-Institut an der Universität in Koblenz. http://www.ewis.de/rorahmen.html.
 • Regelmässiger Bericht 2001 über die fortschritte Bulgariens auf dem Weg zum Beitritt, Kommission der Europäischen Gemeischaften. SEK (2001) 1744, Brüssel 13.11.2001, s. 29.
 • Regelmässiger Bericht 2001 über die Fortschritte Rumäniens auf dem Weg zum Beitritt. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel 2001, s. 36, 131-135.
 • Regelmässiger Bericht 2002 über die fortschritte Bulgariens auf dem Weg zum Beitritt. Kommission der Europäischen Gemeischaften, SEK (2002) 1400, Brüssel, 9.10.2002, s. 47.
 • Regular Report on Slovakia's Progress Towards Accession. Commission of the European Regulatory Developments. Albania. Master Report. ESIS, 1999, s. 3. Tekst dostępny pod adresem internetowym: www.eu-esis.org/esis2reg/Alreg1.htm
 • Riboud M., C. Silva-Jauregui, C. Sanchez-Paramo: Czy euroskleroza oddziałuje? Reformy instytucjonalne a sytuacja rynków pracy w Europie Środkowowschodniej w latach 90 Rynek Pracy" 2001, nr 6.
 • Rocznik statystyki międzynarodowej. GUS, Warszawa 2000, s. 43.
 • Rogalska B.: Nad przepaścią. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 43.
 • Romania - A Country Case Study. OECD, 2002, s. 6; Memorandum of the President. Annex B 6a.
 • Ruli G.: Rule of Law and "Economic Growth - How Strong is Their Interaction? Albanian Institute for Contemporary Studies, Tirana 2000.
 • Rutyna-Frelek Z.: Chorwacja. W: Państwa Europy Środkowowschodniej. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1997, s. 80-88.
 • Skotnicki K.: Konstytucja Republiki Słowackiej. Wstęp. Wydawnictwo Sejmowe, 1993, s 1.
 • Slovak Republic: Selected Issues and Statistical Appendix. International Monetary Fund, Washington 2002, September, s. 78.
 • Slovakia in Figures. Slovak Investment and Trade Development Agency, www.sario.sk
 • Smoleński P.: O czy marzą Albańczycy. "Gazeta Wyborcza" z 26.06.2002, s. 5.
 • Stańczyk J.: Jugosławia (Serbia i Czarnogóra). W: Europa Środkowowschodnia. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2001, s. 79-92.
 • Strategy of Privatization. Albanian Economic Development Agency. Tekst dostępny pod adresem internetowym: www.aeda.gov.al/privatization.htm, s. 2.
 • Surdykowska S.: Prywatyzacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 177-184.
 • Swadźba S.: Transformacja systemowa polskiej gospodarki -w poszukiwaniu docelowego modelu gospodarczego. W: System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. AE, Katowice 2000.
 • System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze. Analiza porównawcza. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. AE, Katowice 2002.
 • System gospodarki rynkowej - pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. AE, Katowice 2001.
 • Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. AE. Katowice 1998.
 • Sytuacja gospodarcza krajów Europy Środkowej i Wschodniej w 1996 roku wraz z elementami prognozy na 1997 rok. RCSS, Warszawa 1997.
 • Sytuacja krajów Europy Środkowej i Wschodniej w 1997 roku wraz z elementami prognozy na 1998 rok. RCSS, Warszawa 1998, s. 70.
 • Szayna T.S.: Rozpad Czecho-Słowacji (kilka uwag o jego konsekwencjach). "Sprawy Międzynarodowe" 1993, nr 1.
 • Tesliuc E.D.: Agricultural Policies: Achievements and Challenges. Romanian Center for Economic Policies, RCEP/wp No. 5/ October 2000, s. 5. www.cerope.ro
 • The 2002 Index of Economic Freedom. "The Wall Street Journal", www.cf.heritage.org 10.10.2002.
 • The 2002 Index of Economy Freedom. The Heritage Foundation, www.cf.heritage org 22.10.2002.
 • The Heritage Foundation, The Index of Economic Freedom. "Wall Street Journal" http://ct.heritage.org/index/indexoffreedom.cfm.
 • The World Factbook 2002. CIA, Washington D.C, s. 5. Tekst dostępny pod adresem internetowym: www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/al.html.
 • Tome I.: Komentarz do opracowania Michała Rutkowskiego. W: Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych. Praca zbiorowa pod red. J. Nenemana. CASE, Warszawa 2000, s. 310.
 • Transparency International, www.transparency.org
 • Trębski K.: Polowanie na kapitał. "Wprost" 2001, nr 30, s. 34-35.
 • Troschke M.: Rumänien. "Wirtschaftslage und Reformprozesse im Mittel und Osteuropa. Sammelband " 1999.
 • Tygodniowy Przegląd Gospodarki Rumuńskiej - 19.11.2001-24.11.2001. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Rumunii, www.old.polonia.ro
 • Urbanowicz J.K.: Odnaleźć utracony czas. "Rzeczpospolita" nr 42 Z18-19.02.1995, s. 25.
 • Ustawa nr 7681 z 4 marca 1993 roku - Podatki i opłaty w Republice Albanii.; Ustawa nr 7677 z 3 marca 1993 roku - Podatki od zysku.; Ustawa nr 7678 z 3 marca 1993 roku - Akcyza.; Ustawa nr 7679 z 3 marca 1993 roku - Podatki dla małych firm.; Ustawa nr 7928 z 27 kwietnia 1995 roku - Podatek od wartości dodanej.; Dane dostępne pod adresem internetowym www.usatrade.gov.webside.ccg.nsf/CCGurl/CCG-ALBANIA2000-CH-6:-005F29A9.
 • Ustawa o ochronie środowiska. "Dziennik Ustaw RS" 1993, nr 32/93 oraz 1/96.
 • Ustawa o zamówieniach publicznych. "Rynki Zagraniczne" 2000, 19-20 września.
 • Uzelac A.: Rynek tylko dla swoich. "Gazeta Wyborcza" 1998, nr 49.
 • VAT. Centre of International Cooperation and Development, www.gzs.si 14.10.2002.
 • W Mercedesach do Europy. "Rzeczpospolita" nr 173 z 26.07.1996, s. 6.
 • Wages and Remunerations. Centre for International Cooperation and Development, www.gzs.si 14.10.2002.
 • Wciąż daleko do pierwszej ligi. "Rynki Zagraniczne" stycznia 20-21. 2001.
 • Wierzbicka E.: Doświadczenia stabilizacji i perspektywy wzrostu w wybranych krajach postsocjalisiycznych. W: Polityka finansowa, transformacja, wzrost. Praca zbiorowa pod red. GW. Kołodki. Instytut Finansów, Warszawa 1992, s. 290-291.
 • Wolff-Powęska A.: Oswojona rewolucja. Europa Środkowowschodnia w procesie demokratyzacji. Instytut Zachodni, Poznań 1998, s. 277-286.
 • World Economic Outlook. MFW, Waszyngton 1999.
 • Wódke J.: Stopień dojrzałości państw Europy Środkowej i Wschodniej kandydujących do UE -ekspertyza WIFO. "Wspólnoty Europejskie" 1999, nr 5.
 • www.albanianculturalheritage.com/economyTransition.htm
 • www.cerope.ro
 • www.consul-romania.pl
 • Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Rumunii, wvvw.old.polonia.ro
 • Wymogi związane z ochroną praw konsumenta. Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej, Wydział Ekonomiczno-Handlowy. www.pl-brh.si 08.10.2002.
 • Zissi D.: System bankowy w Albanii. SGH, Warszawa 1998.
 • Zwolińska K.: Agriculture of the Czech Republic, Hungary and Poland in Perspective of Joining Common Agricultural Policy - with Some Fiscal Remarks. Studia i Analizy, Warszawa 1989, s. 7-21.
 • Żmigrodzki M.: Przeobrażenia polityczno-ustrojowe i Sąd Konstytucyjny w Bułgarii. UMCS, Lublin 1997, s. 37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162311479

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.