PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 9 | 7--19
Tytuł artykułu

Oblicza lokalnego przywództwa we współczesnej Europie

Warianty tytułu
Profiles of Local Leadership Models in a Modern Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odbudowa i rozwój polskiego samorządu terytorialnego pozostaje często w związku z procesami przemian wtadzy publicznej w innych państwach jednoczącej się Europy. Autor podkreśla, że doświadczenia, które uzyskano w tej dziedzinie w zaawansowanych demokracjach Zachodu, mogą i powinny stanowić cenną wskazówkę dla przeprowadzania dalszych reform samorządowych w Polsce. Są jednak słabo znane decydentom politycznym, a w jeszcze mniejszym stopniu przez nich wykorzystywane. Konsekwencje zmian sposobu sprawowania władzy publicznej dotykają również wewnętrznego ustroju jednostek lokalnego samorządu w państwach zachodnioeuropejskich, w szczególności w związku z pojawieniem się nowego typu przywództwa politycznego. Autor rozważa kilka związanych z tym problemów teorii i praktyki ustrojowej w omawianych państwach z uwzględnieniem sposobów doskonalenia instytucji samorządu w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The reconstruction and development of Polish territorial self-government is frequently related to the change processes at public authorities in other states of a uniting Europe. The author emphasises that the experience gained in this area from the advanced democracies of the West can and should constitute a valuable guideline for conducting further self-government reforms in Poland. However, they are hardly known to the political decision-makers andaré used by them even /ess. The consequences of the changes in the method of exercising public authority also affect the internal system of local self-government units in Western European states, in particular, in connection with the appearance of a new type of political leadership. The author considers several problems of systemic theory and practice related to this in the states in question, taking into consideration the methods of improving self-government institutions in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--19
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • H. Baldersheim, „Aldermen into Ministers" Oslo's Experiment with a City Cabinet, „Local Government Studies" 1992/1.
 • H. Baldersheim, From Aldermen to Ministers. The Oslo Model Revisited, w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming..., s. 59 i n.
 • H. Baldersheim, Samorządy lokalne krajów skandynawskich w okresie przejściowym od wolnych gmin do wolnego wyboru? Nowy program reform samorządowych w państwach skandynawskich, „Samorząd Terytorialny" 1994/1-2, s. 101-102.
 • R. Berg, From Cabinets to Committees. The Danish Experience, w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming..., s. 85 i n.
 • R. Berg, N. Rao (red.), Transforming Local Political Leadership, New York 2005.
 • British Government's White Paper on Governance of London, DETR, London 1998, s. 8-9.
 • M. Clarke, H. Davis, D. Hall, J. Stewart, Executive Mayors for Britain? New Forms of Political Leadership Reviewed, London 1996, s. 13-14.
 • C. Copus, Leading the Localities, Executive Mayors in English Local Governance, Manchester 2006.
 • DETR 1999. Local Leadership. Local Choice, London 1999.
 • J.M. Ferran, X.B. Horta, Municipal Presidentalism and Democratic Consolidation in Spain, w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming..., s. 73 i n.
 • J. Jeżewski, Dekoncentracja terytorialna administracji jako zasada prawa administracyjnego we Francji, Wrocław 2004, s. 209-212.
 • P. John, Local Governance in Western Europe, London 2001, s. 9,152.
 • E. Kerrouche, The Powerful French Mayor. Myth and Reality, w. R. Berg, N. Rao (red.), Transforming..., s. 151-152.
 • W. Kisiel, Podstawowa charakterystyka publicznych jednostek lokalnych w USA, „Samorząd Terytorialny" 1995/11, s. 58-67.
 • B. Kudrycka, W sprawie wdrażania zasad New Public Management do prawa administracyjnego, w: I. Skrzydło-Niżnik (red.), Instytucje współczesnego prava administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 395 i n.
 • M. Kulesza, Państwo - Obywatel - Samorząd, „Samorząd Terytorialny" 2007/9, s. 6-7.
 • T. Langer, Stany w USA. Instytucje, praktyka, doktryna. Warszawa 1988, s. 298-378.
 • H.O. Larsen, Directed Elected Mayors: Democratic Renewal or Constitutional Confusion? w. J. Caufield, H.O. Larsen (red.), Local Government at the Millennium, Opladen 2000, s. 133.
 • H.O. Larsen, Transforming Political Leadership: Models, Trends and Reforms, w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming..., s. 198-200.
 • A. Magnier, Between Institutional Learning and Re-legitimization: Italian Mayors in the Unending Reform, „International Journal of Urban and Regional Research" 2004/28/1, s. 166-182.
 • S. Montin, The Swedish Model: Many Actors and Few Strong Leaders, w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming..., s. 116 i n.
 • D. Morgan, S. Watson, Mayors of American Cities. An Analysis of Powers and Responsibilities, „American Review of Public Administration" 1996/26/1, s. 113.
 • L. Rajca, Demokracja lokalna i regionalna w państwach Europy Zachodniej, „Samorząd Terytorialny" 2008/6, s. 10 i przytoczona tam literatura.
 • N. Rao, From Committees to Leaders and Cabinets. The British Experience, w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming..., s. 45.
 • M. Stahl, Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje, w: M. Stahl (red.), Pravo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictïvie, Warszawa 2009, s. 22 i n.
 • J. Stewart, The Internal Management of Local Authorities in Britain – The Challenge of Experience in other Countries, “Local Government Studies” 1992/18/1, s. 5-17.
 • C. Stone, Institutions Count but Resources Decide, American Mayors and the Limits of Formal Structure, w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming..., s. 180-193.
 • J. Supernat, Administracja publiczna, public governance i nowe publiczne zarządzanie, „Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2008/1.
 • P. Swianiewicz, Wpływ instytucji samorządowych na politykę i demokrację lokalną w Europie Środkowo-Wschodniej, „Samorząd Terytorialny" 2004/10, s. 5 i n.
 • A. Sztando, Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin, „Samorząd Terytorialny" 1998/11, s. 12-29.
 • H. Wollmann, The Directly Elected Executive Mayor in German Local Government, w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming..., s. 29 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163339595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.