PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 9 | 35--49
Tytuł artykułu

Rejestracja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ewidencja działalności gospodarczej czy Krajowy Rejestr Sądowy?

Warianty tytułu
Registration of Sole Proprietors - Business Activity Records or the National Court Register?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System rejestracji przedsiębiorców nie jest w Polsce jednolity. Istnieje podział na podmioty, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ujawniane w gminnej ewidencji działalności gospodarczej. Ten drugi sposób rejestracji dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Artykuł stanowi próbę porównania obu systemów rejestracji zarówno w wersji obowiązującej, jak i planowanej od lipca 2011 r. Celem Autorki jest również na celu włączenie się w trwającą już od kilku lat dyskusję na temat słuszności koncepcji podwójnych organów rejestrowych i wprowadzonego podziału przedsiębiorców jedynie ze względu na brak posiadania osobowości prawnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The system for registering entrepreneurs is not uniform in Poland. There is a split into entities which are to be entered into the National Court Register and those which are disclosed in the municipality's business activity records. The latter method of registration applies to sole proprietors. The article constitutes an attempt to compare the two registration systems in the version in force and the version planned after July 2077. The text also has the objective of joining the discussion, which has been ongoing for several years, on the justification of the concept of dual registration authorities and the split of entrepreneurs, which has been introduced, only because of the lack of legal personality. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--49
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935, s. 12.
 • P. Bielski, Podstawy organizacji i funkcjonowania rejestru przedsiębiorców - zagadnienia wybrane, „Rejent" 2000/2, s. 35 i n.
 • A. Całus, Prawo cywilne l handlowe państw obcych, Warszawa 1985, s. 132 i n.
 • J. Frąckowiak, Ustawodawstwo dotyczące przedsiębiorców pod rządami zasady jedności prawa cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego" 2000/11, s. 9.
 • M. Honzatko, w: T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź 1992, s. 49.
 • J. Jacyszyn, O kupiecki rejestr handlowy, „Rejent" 1995/3, s. 47.
 • R.W. Kaszubski, E. Zapadka, Ewidencja a wolność gospodarcza, „Glosa" 1998/10, s. 6.
 • W.J. Katner, Podstawowe zagadnienia prawne nowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd Prawa Handlowego" 2004/12, s. 8.
 • K. Korzan, Postępowanie w sprawach rejestrowych, „Rejent" 1996/7-8, s. 13.
 • Z. Leoński, w: Z. Leoński, Z. Niewiadomski, M. Waligórski, Ustawa o działalności gospodarczej z komentarzem, Warszawa 1992, s. 26.
 • M. Leśniak, W Łukowski, Wybrane problemy związane ze stosowaniem ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i kodeksu spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego" 2001/9, s. 9 i n.
 • J. Lic i M. Łuc, Postulaty de lege ferenda do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd Prawa Handlowego" 2008/11, s. 13.
 • W. Łukowski, Wszystko znaczy nic, „Rzeczpospolita" 16-17.06.2001 r.
 • P. Mąka, Dotychczasowe i nowe problemy wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2008/8, s. 16 i n.
 • J. Namitkiewicz, Rejestr handlowy, w: E Zoil, J. Wasilkowski (red.), Encyklopedia podręczna prawa prywatnego, Warszawa 1939, s. 16.
 • M. Niezgódka-Medkova, W kwestii charakteru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, „Państwo i Prawo" 1990/1, s. 113-115.
 • E. Norek, Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe, Warszawa 2001, s. 20-21.
 • B. Pabin, Elektroniczna ewidencja przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, „Monitor Prawniczy" 2005/3, s. 14 i n.
 • J. Pater, Postępowanie rejestrowe w ustawie o działalności gospodarczej, „Państwo i Prawo" 1989/7, s. 87.
 • M. Pawełczyk, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a świadczenie pomocy prawnej, „Palestra" 2005/1-2, s. 19-20.
 • A. Powałowski, Ewolucja Ewidencji Działalności Gospodarczej, „Studia Prawnicze" 2004/3, s. 99 i n.
 • K. Przybyłowski, Dobra wiara w polskim prawie cywilnym, „Studia Cywilistyczne" 1970/XV s. 3 i n.
 • E. Suski, Rejestry sądowe: spółek handlowych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, Warszawa 1994, s. 66.
 • M. Szubiakowski, Podejmowanie działalności gospodarczej, „Gospodarka - Administracja Państwowa" 1989/4, s. 9.
 • J. Szwaja, O potrzebie reformy systemu rejestracji przedsiębiorców i innych podmiotów oraz o proponowanym rejestrze sądowym, „Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1997/2, s. 311.
 • A.W. Wiśniewski, Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cywilnego - zagadnienia podmiotowe, „Przegląd Prawa Handlowego" 2008/6, s. 14.
 • J. Wiszniewski, Prawo gospodarcze. Warszawa 1982, s. 166.
 • S. Wróblewski, Komentarz do kodeksu handlowego, Kraków 1936, s. 105-106.
 • M. Wrzołek-Romańczuk, Rejestr handlowy, zagadnienia materialne i procesowe, „Palestra" 1992/3-4, s. 25-27.
 • M. Wrzołek-Romańczuk, „Wpis niedopuszczalny" w Krajowym Rejestrze Sądowym, „Przegląd Prawa Handlowego" 2002/4.
 • M. Wyrwiński, Udzielenie prokury przez przedsiçbiorcç będącego osobą fizyczną, „Monitor Prawniczy" 2005/1, s. 22 i n.
 • Ł. Zamojski, Działalność gospodarcza osób fizycznych, „Glosa" 2004/4, s. 4 i n.
 • Ł. Zamojski, Działalność gospodarcza osób fizycznych: ewidencja czy rejestracja sądowa?, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2003/2, s. 19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163393165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.