PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 9 | 62--73
Tytuł artykułu

Formy wadliwości postępowania wyjaśniającego w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Warianty tytułu
Forms of Defectiveness of Proceedings on Hearing Evidence in General Administrative Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępowanie wyjaśniające, stanowiąc element ogólnego postępowania administracyjnego, odgrywa istotną rolę w prawidłowym ustaleniu stanu faktycznego sprawy administracyjnej, a w konsekwencji rzutuje na prawidłowość podjętego przez organ administracyjny rozstrzygnięcia. Ten fragment postępowania powinien odpowiadać ogólnej zasadzie sformułowanej w art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego (ab initio). jednak może ono zostać dotknięte wadliwością, która będzie się przejawiać nieprzeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego w ogóle lub nieprzeprowadzeniem go w znacznej części, przekroczeniem granic swobodnej oceny dowodów, pominięciem dowodów z powodu ich nieznajomości. (abstrakt oryginalny)
EN
Proceedings on hearing evidence, which constitute an element of general administrative proceedings, play an important role in the correct establishment of the actual findings in an administrative case and, in consequence, affect the correctness of the settlement arrived at by the administrative authority. This fragment of the proceedings should reflect the general principle formulated in Article 7 of the Administrative Procedures Code (ab initio). However, the authoress emphasises that this could contain a defect, which will appear in proceedings not being conducted at all or not being conducted toa significant extent, overstepping the limits of free assessment of evidence or the omission of evidence because of the lack of familiarity with it. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--73
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • B. Adamiak, Naruszenia przepisów prawa procesowego mające wpływ na wynik sprawy w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wrocław 1990, s. 25.
 • B. Adamiak, Odwołanie w polskim systemie prawa administracyjnego, Wrocław 1980, s. 154.
 • B. Adamiak, Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986, s. 108.
 • B. Adamiak, Zmiany i nowe rozwiązania prawne w systemie środków zaskarżenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wrocław 1985, s. 12.
 • B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 596.
 • M. Cieślak, Dowody w postępowaniu sądowym, arbitrażowym i administracyjnym, Warszawa 1968, s. 13.
 • R. Firlej, Podstawa faktyczna decyzji administracyjnej, Wrocław 1997, s. 94.
 • A. Habuda, Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym w świetle doktryny i orzecznictwa, Wrocław 2000, s. 173.
 • A. Hanusz, Uprawdopodobnienie, jako środek zastępczy dowodu, „Przegląd Podatkowy" 2004/3, s. 47.
 • R. Hauser, Terminy załatwiania spraw w k.p.a. w doktrynie i orzecznictwie sądowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1997/1, s. 4.
 • E. Iserzon, w: E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1970, s. 155.
 • Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1992, s. 215.
 • M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000, s. 435-436.
 • E. Knosala, G. Łaszczyca, „Uprawdopodobnienie" i „prawdopodobieństwo" w kodeksie postępowania administracyjnego w: A. Nowak (red.), Wokal problematyki cywilno-procesowej. Studium teoretyczno-prawne. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej prof. Kazimierza Korzana, Katowice 2001.
 • M. Podleśny, Uprawdopodobnienie i prawdopodobieństwo w ogólnym postępowaniu administracyjnym, „Samorząd Terytorialny" 2006/3, s. 59.
 • W. Siedlecki, Uchybienia procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1971, s. 21.
 • M. Stahl, Tok instancji i środki prawne w kodeksie postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo" 1980/9, s. 38.
 • H. Starczewski, Postępowanie wyjaśniające, dowodowe, rozstrzygnięci i postępowanie, odwoławcze wg kodeksu postępowania administracyjnego, w. Seminarium Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wybrane zagadnienia, cz. II, Warszawa 1981, s. 11.
 • R. Suwaj, Postępowanie dowodowe w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, Ostrołęka 2005, s. 95.
 • E. Śladkowska, Wydanie decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym, „Samorząd Terytorialny" 2006/11, s. 62.
 • Z. Świda-Łagiewska, Zasada swobodnej oceny dowodów w polskim procesie karnym, Wrocław 1983, s. 114 i n.
 • M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004, s. 183-184.
 • J. Zimmermann, Glosa do Wyroku NSA z 20 czerwca 1997 r., II SA/Wr 854/96, OSP 1998/6, póz. 108.
 • L. Żukowski, R. Sawuła, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed NSA, Warszawa 2002, s. 49.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163393346

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.