PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | nr 3 | 9--28
Tytuł artykułu

Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju na przykładzie zależności kapitał społeczny - PP Leader+

Autorzy
Warianty tytułu
Rural Community's Own Resources and External Development Programmes. Issue Discussed on the Example of Dependence: Social Capital - Leader+ Programme
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na wieś po 2004 roku płyną znaczne środki finansowe w postaci skierowanych do wsi programów publicznych. Płyną one przede wszystkim do rolnictwa i rolników, lecz część z nich (od 2007 znaczna) skierowana jest na rozwój wsi, który ma się dokonywać wg nowego, innego niż modernizacja, paradygmatu. W nim niezmiernie ważną rolę odgrywają także inne niż finansowe środki: kapitały ludzkie, kulturowe, społeczne. Te, jak wskazują liczne opracowania, są na wsi deficytowe. Autorka zastanawia się, czy w sytuacji, gdy na wieś płyną znaczące środki ekonomiczne, dające szanse na jej daleko idące zmiany, czy zasoby społeczne wsi, jej społeczny kapitał pomogą w ich optymalnym wykorzystaniu, zwielokrotnią siłę ich oddziaływania czy wręcz przeciwnie - część tych środków nie zostanie wykorzystana? Empiryczną bazą rozważań są relacje między kapitałem społecznym a II schematem PP Leader + a terenem obserwacji jest "wiejskie" województwo łódzkie. (abstrakt oryginalny)
EN
After 2004 substantial financial means started flowing into the Polish countryside owing to public programmes addressed to the rural community. At first, agriculture and farmers were the main recipients of this stream of money. However, since 2007 an ever larger part of the funds has been going to the development of rural areas, which is to be accomplished in accordance with a new model - different than modernization. Besides financial means, an extremely important role is accorded in this model to human, cultural and social resources. Since in the light of various analyses there is a shortage of the latter resources in the rural areas the author wonders whether in this situation the substantial economic means which are destined for the rural community and which create opportunities for far-reaching changes, have a chance to be used in an optimal way and enhance the role of the rural community's social capital or whether it is more probable that a part of these means will not be utilized. The empirical basis of the author's considerations are the relations between social capital and the Second scheme of the Leader + Programme, and the area under her observation is the "rural" part of the Łódzkie voivodeship. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9--28
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamski T., Gorlach K., 2007: Koncepcja rozwoju neoendogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej. W: Socjologia jako służba społeczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 137-150.
 • Bartkowski J., 2005: Procesy innowacji na obszarach wiejskich - mechanizmy zmiany. W: W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 169-182.
 • Czapiński J., 2007: Kapitał społeczny. W: Diagnoza społeczna 2007. Red. J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa: 257-267.
 • Diagnoza społeczna 2005, 2005. Red. J. Czapiński, T. Panek. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 • Diagnoza społeczna 2007, 2007. Red. J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Durka W., Klepajczuk B., Kołodziejczak S., Terelak A., 2008: Partycypacja społeczna w rozwoju jako czynnik konkurencyjności regionów. Liderzy lokalni wobec wyzwań rozwojowych wsi. W: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice: 264-283.
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2006: Kapitał społeczny wsi - w poszukiwaniu utraconego zaufania. W: Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. IRWiR PAN, Warszawa: 71-120.
 • Frykowski M., 2006: Klasyczne typy kapitału społecznego wśród mieszkańców terenów wiejskich województwa łódzkiego. Referat na konferencji "Kapitał społeczny i partycypacja obywatelska a rozwój gospodarczy. Teoria i badania." 4-6 września, Łódź.
 • Frykowski M., Starosta P, 2005: Kapitał społeczny na terenie województwa łódzkiego. W: W obliczu zmiany. Wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 79-106.
 • Halamska M., 2008: Kapitał społeczny wsi. Próba rekonstrukcji. "Przegląd Socjologiczny" LVII: 81-105.
 • Halamska M., Śpiewak R., 2008: Rozwój wiejski - nowa utopia czy konieczność? W: Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. IRWiR PAN, Warszawa: 393-416.
 • Jażdżewska I., Frykowski M., 2006: Rozwój gospodarczy gmin a aktywność obywatelska mieszkańców wsi i małych miast województwa łódzkiego. Referat na konferencji "Kapitał społeczny i partycypacja obywatelska a rozwój gospodarczy. Teoria i badania". 4-6 września, Łódź.
 • Kaźmierczak T, 2007: Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny. W: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Red. T Kaźmierczak, M. Rymsza. ISP, Warszawa: 41-64.
 • Kiersztyn A., 2004: Lokalny kapitał społeczny a sukces programów reintegracji - wyniki badań. W: Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. IPiSS,Warszawa.
 • Klekotko M., 2008: Równowaga w działaniu: przemiany społeczności Radzionkowa w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego. W: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice: 316-326.
 • Leader. Budowanie potencjału obywatelskiego, 2008. FAPA, Warszawa.
 • Maurel M-C, 2008: L'action publiąue "par le bas": l'approche Leader en Europę Centrale. "Revue d'Etudes Comparatives est-Oeust" 39, 4: 34-61.
 • Mularska M., 2006: Aprobata wybranych norm społecznych na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Referat na konferencji "Kapitał społeczny i partycypacja obywatelska a rozwój gospodarczy. Teoria i badania". 4-6 września, Łódź.
 • Ray C, 2006: Neo-endegoneus rural development in the EU. W: Handbook of Rural Studies. Eds. T. Marsden, T. Cloke. SAGE, London.
 • Rymsza A., 2007: Klasyczne koncepcje kapitału społecznego. W: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza. ISP, Warszawa: 23-40.
 • Starosta P., Frykowski M., 2008: Typy kapitału społecznego i wzory partycypacji obywatelskiej w wiejskich gminach centralnej Polski. W: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice: 231-263.
 • Trutkowski C, Mandes S., 2005: Kapitał społeczny w małych miastach. Scholar, Warszawa.
 • Zagała Z., 2006: Kapitał społeczny w teorii i praktyce. Więcej pytań niż odpowiedzi. Referat na konferencji "Kapitał społeczny i partycypacja obywatelska a rozwój gospodarczy. Teoria i badania". 4-6 września, Łódź.
 • Zarycki T, 1997: Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Żukowski T, Theiss M., 2008: Stowarzyszenio-obywatelski kapitał społeczny. CBOS, BS/132.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163429401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.